اهمیت ثبت اسناد و مدارک حسابداری را در شرکت جدی بگیریم

اهمیت ثبت اسناد و مدارک حسابداری را در شرکت جدی بگیریم

هزینه هایی که در یک شرکت صرف میشود فقط محدود به یک یا چند عنوان نمی باشد . شرکتها با توجه به تعداد پرسنل خود ، نوع فعالیت تجاری که انجام میدهند ، نوع مراودات مالی خود اعم از اینکه این مراودات فقط در داخل کشور باشد یا با سایر کشور ها هم داد و ستد مالی داشته باشند هزینه های متعدد و متنوعی دارند که باید در ثبت و حفظ اسناد آن دقت کافی داشته باشند .

این هزینه ها می تواند هزینه های مربوط به مالیات ، بیمه تامین اجتماعی ، بیمه حوادث و مسئولیت ، هزینه های بیمه تکمیلی و بسیاری دیگر از این دست باشد . تک تک فرایندهای مالیف امور مالیاتی ، امور حسابدری در شرکتها و بنگاههای اقتصادی باید بصورت سند حسابداری ثبت شود. اسناد حسابداری دارای یک سری اطلاعات مهم و ضروری هستند که حتما بایستی درست و دقیق ثبت شوند.

از جمله این اطلاعات ضروری شامل تاریخ ، مبلغ هزینه و حسابهای مرتبط با آن می باشد . ثبت به موقع و درست این اطلاعات به طور مستقیم در سایر فرایند های حسابداری و حسابرسی تاثیر دارد . اولین پارمتری که در سند حسابداری باید ثبت شود تاریخ رخ دادن رویداد مالی است . بدون تاریخ امکان ثبت هیچ سند مالی وجود ندارد .

ثبت اسناد و مدارک حسابداری

ثبت اسناد و مدارک حسابداری

ثبت سند های مختلف مالی باید دارای نظم به لحاظ تاریخ باشد و ثبت پراکنده و بدون توالی تاریخی از ارزش سند حسابداری می کاهد .  سند حسابداری باید دارای شماره هم باشد و این شماره ها می تواند بسته به نوع سند شماره موقت ، شماره دایمی یا دارای هر دو شماره باشد . هر فرایند مالی یک مبدا و یک مقصد دارد که در ثبت اسناد آن باید به دقت طرف بدهکار و طرف بستانکار مشخص شده باشد .

موضوع دیگر در ثبت اسناد حسابداری آرتیکل سند حسابدرای است . هر سند حسابداری دارای چند ردیف می باشد که در هر ردیف برخی حساب ها بدهکار و برخی دیگر از آنها بستانکار میشوند در واقع به هر یک از این ردیف ها آرتیکل گفته میشود .در واقع هر یک از حسابها در هر طرف  باید حاوی یک سطر اطلاعات  باشند این اطلاعات شامل کد حساب ، شرح آرتیکل و مبلغ است .

خود آرتیکل نویسی جزییاتی دارد که باید به دقت رعایت شود . مثلا آرتیکل ساده داریم یا آرتیکل مرکب . دو طرف بدهکار و بستانکار هم یک جمع بدهکار و یک جمع بستانکار دارند که در پایان فرایند حسابداری باید با هم برابر باشند . نحوه ثبت رویداد های مالی در سندِ دستی ، دفتر کل ، دفتر روزنامه ، دفتر معین هر یک جزییاتی دارد که باید به دقت رعایت شود .

نحوه ثبت فاکتور و اینکه فاکتور های مورد استفاده باید مورد تایید دارایی بوده و ویژه گی های اعلام شده آن را داشته باشند از دیگر مواردی مهمی است که اهمیت ثبت اسناد در شرکت های نشان می دهد . در واقع ثبت سند در حسابداری شرکتها یکی از مهمترین و تخصصی ترین امور مالی است .

در سال های قبل انجام امور مالیاتی و انجام امور حسابداریو خدمات مالی و حسابدرای  به صورتی دستی انجام میگرفت یا از طریق نرم افزارهایی که نواقص و کاستی های زیادی داشتند اما امروز با توجه به اهمیت ثبت حسابداری و اینکه حتما باید ثبت آن و نوع اسناد مورد تایید دارایی باشد ، شرکت ها و موسسات خدمات مالی و حسابداری و حسابرسی متعددی برایاناجم امور حسابداری و انجام امور مالیاتی و خدمات اداری و پرسنلی و خدمات مالی و حسابداری را بر عهده گرفته اند .

اما از آنجایی که ثبت اسناد حسابداری و اطلاعات مربوط به شکل و نحوه استفاده از آنها از اهمیت بالایی برخوردار است افرادی که در این خصوص مشاوره می دهند حتما باید متخصص و متبحر باشند .

در میان همه موسسات خدمات مالی و حسابداری و شرکت حسابدرای و موسسه حسابرسی و کلیه شرکتهایی که خدمات اداری و پرسنلی و خدمات حسابرسی و خدمات مالی و حسابداری ارائه می دهند و اذعان دارند که انجام امور حسابدرای یا انجام امور مالیاتی خود را به ما بسپارید موسسه خدمات مالی محاسبان تلاشگر خبره با بهره گیری از تیم مجرب و متبحر و خبره در جهت اعتماد سازی و مشاوره تخصصی در امور مالی و حسابداری گامی مهم برداشته و میتواند به مشتریان خود اطمینان دهد تمامی امور مربوط به حسابداری و حسابرسی شرکت خود را می توانند به آنها بسپارند .

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.