مدارک لازم برای صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی گواهی نامه رانندگی شما در مسیر تجارت خارجی و صادرات و واردات کالا است . همانطور که در رانندگی با ماشین شما نمی توانید بدون گواهی نامه تردد کنید در تجارت های خاص هم شما نمی توانید بدون دریافت کارت بازرگانی فعالیت داشته باشید و در واقع نوعی مجوز برای فعالیت های خاص تجاری به صورت قانونی است.

الزام قانون برای دریافت این کارت توسط تجار بسیار جدی بوده به نحوی که بدون این کارت امان خروج یا ورد هیچ کالایی از گمرک وجود ندارد بنابراین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد فعالیت در خارج از مرزهای کشور را دارند باید این مجوز را دریافت نمایند .

مدارک لازم برای صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

 • اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد. برای دریافت این اظهارنامه به سایت http://irsherkat.ssaa.ir/Design/Establishment.aspx  مراجعه کنید.
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.
 • روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، (موضوع فعالیت شرکتهاي با مسئولیت محدود و یا تضامنی بایستی در راستاي صادرات و واردات کالا باشد.)
 • اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براي آقایان ( افراد بالای ۵۰ سال نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.)
 • در خصوص شرکت هاي با مسئولیت محدود ارائه تقاضانامه ثبت شرکت هاي داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. در خصوص شرکت هاي سهامی خاص و عام اظهار نامه ثبت شرکتهاي سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.
 • تکمیل فرم دال با امضا مدیر عامل ، مهر شرکت و ثبت در دفاتر اسناد رسمی ( فرم دال دو واقع تعهد نامه ای است که در بخش ثبت نام برای دریافت کارت بازرگانی و عضویت در سایت این اتاق در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت .)
 • ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاري به آدرس متقاضی از طرف سازمان امور مالیاتی

موضوع ماده ۱۸۶ چیست ؟

متقاضیان صدور وتمدید کارت بازرگانی باید مفاصاحساب دارائی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م. دریافت وبهمراه سایر مدارک به اتاق بازرگانی تحویل نمایند. بعضی ازمتقاضیان صدور کارت شاید اولین سال فعالیت آنها باشد وصدور برگ مفاصاحساب دارائی بعلت عدم عملکرد امکان پذیر نمی باشد اینگونه افراد وشرکتها ضمن مراجعه به حوزه مالیاتی وارائه مدارک ثبت شرکت ومدرک محل کار درحوزه مربوطه تشکیل پرونده داده وپس از مشخص شدن شماره پرونده (مفاصاحساب موضوع ماده ۱۸۶) جهت آنان صادروتحویل میگردد.

 • اصل کارت ملی مدیرعامل ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاري تصویر

شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد).

 • اسکن و بارگذاري عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )
 • داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.
 • اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاري وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب به همراه اصل دسته چک .
 • اصل مدرك تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ) مدارك خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداري صنعتی، کشاورزي، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوري اطلاعات و

ارتباطات ( ICT ) ازمراجع ذیربط مشروط به انقضاي دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرك فوق معاف می باشند.

تبصره ۲ : افرادي که فاقد مدرك تحصیلی می باشند در صورتی که داراي معیارهاي سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارك مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .

تبصره ۳: افرادي که فاقد مدرك تحصیلی هستند اما ۳ سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .

 • ارائه یکی از مدارك مالکیت ذیل:

الف: اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزي

ب: اصل اجاره نامه محضري معتبر به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر مرکزي.

ج: اصل اجاره نامه بنگاه املاك داراي کد رهگیري به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر مرکزي (چنانچه

مالک یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت باشد ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادي کافی می باشد).

 • مدرك تولیدي معتبر از یکی از وزارتخانه هاي تولیدي براي واحدهاي تولیدي (صنوف تولیدي داراي پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند)

تذکر ۱ :کارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر ۲ :ارائه حداقل مدرك تحصیلی دیپلم الزامی است.

تذکر ۳ :حضور مدیرعامل در مراحل برابراصل نمودن مدارك الزامی است.

تذکر۴ :حضور مدیرعامل در کلاسهاي آموزشی بر اساس نوع مدرك تحصیلی الزامی است.

تذکر ۵ :کلیه مدارك در محل اتاق برابر اصل میگردد.

دریافت کارت بازرگانی

همانطور که در سطور بالا اشاره شد برای فعالیت های تجرای خاص و واردات و صادرات داشتن کارت بازرگانی الزامی می باشد و تجار می توانند برای دریافت این کار و تسریع آن از موسسات خدمات مالی و حسابداری مشاوره بگیرند .

موسسه خدمات حسابداری و حسابرسی محاسبان تلاشگر خبره با در اختیار داشتن کادری مجرب می تواند تمامی امور مربوط به درایافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی را به عهده گرفته و مشاوری مطمئن باشد .

 

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.