مدارک لازم برای صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

مدارک لازم برای صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی  : کارت بازرگانی مجوزی قانونی برای انجام تجارت و صادرات و واردات است که از طرف اتاق بازرگانی صادر میشود . اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل دارند از مزایای کارت بازرگانی استفاده کرده و فعالیت های تجاری خود را به صورت قانونی انجام دهند باید اقدام به دریافت کارت بازرگانی نمایند . برای دریافت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی باید مدارک ذیل را تهیه و به اتاق بازرگانی ارائه نمایند .

مدارک لازم برای صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

 • اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد برای دریافت فرم اظهارنامه تبت نام به سایت http://irsherkat.ssaa.ir/Design/Establishment.aspx مراجعه نمایید .
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.
 • فرم دال : متقاضیان می توانند ان را از سایت اتاق بازرگانی برداشته و پس از تکمیل در دفتر ثبت اسناد مهر و امضا نمایند .

فرم دال چیست ؟

منظور از فرم دال فرم تعهد نامه ای است که در بخش ثبت نام برای دریافت کارت بازرگانی و عضویت در سایت این اتاق در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت .

 • ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاري به آدرس متقاضی از طرف سازمان امور مالیاتی

موضوع ماده ۱۸۶ چیست ؟

متقاضیان صدور وتمدید کارت بازرگانی باید مفاصاحساب دارائی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م. دریافت وبهمراه سایر مدارک به اتاق بازرگانی تحویل نمایند. بعضی ازمتقاضیان صدور کارت شاید اولین سال فعالیت آنها باشد وصدور برگ مفاصاحساب دارائی بعلت عدم عملکرد امکان پذیر نمی باشد اینگونه افراد وشرکتها ضمن مراجعه به حوزه مالیاتی وارائه مدارک ثبت شرکت ومدرک محل کار درحوزه مربوطه تشکیل پرونده داده وپس از مشخص شدن شماره پرونده (مفاصاحساب موضوع ماده ۱۸۶) جهت آنان صادروتحویل میگردد.

 • اصل کارت ملی ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاري تصویر شناسنامه ازتمامی صفحات الزامی میباشد).
 • اسکن و بارگذاري عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )
 • اصل مدرك تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ) مدارك خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداري صنعتی، کشاورزي، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) ازمراجع ذیربط مشروط به انقضاي دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرك فوق معاف می باشند و ملزم به ارائه اصل مدرك تولید هستند .

تبصره : افرادي که فاقد مدرك تحصیلی می باشند در صورتی که داراي معیارهاي سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارك مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .

تبصره : افرادي که فاقد مدرك تحصیلی هستند اما ۳ سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .

 • اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براي آقایان

تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۰ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .

 • داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.
 • اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاري وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ

افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب (درصورت نداشتن گردش یکساله دارا بودن مدارک ذیل الزامی است . ) :

ارائه یکی از مدارك ذیل:

الف- سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه ).

ب- اجاره نامه محضري معتبر به نام متقاضی ، براي محل کار و به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه.)

ج- اجاره نامه بنگاه املاك داراي کد رهگیري به نام متقاضی ، براي محل کار و به آدرس دفتر کار ( آدرس

اظهارنامه )

 • مدرك تولیدي معتبر از یکی از وزارتخانه هاي تولیدي براي واحدهاي تولیدي ( صنوف تولیدي داراي پروانه

کسب مشمول این بند نمی گردند.)

 • ارائه کد اقتصادي جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت gov.Tax

مدارک لازم برای صدور کارت بازرگانی

صدور کارت بازرگانی

رعایت موارد ذیل در دریافت کارت بازرگانی الزامی است :

 • کارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
 • ارائه حداقل مدرك تحصیلی دیپلم الزامی است
 • حضور متقاضی یانماینده قانونی او در مرحله برابراصل و تحویل کارت الزامی است.
 • حضور متقاضی در کلاسهاي آموزشی براساس نوع مدرك تحصیلی پس از مراجعه به اتاق الزامی می باشد.
 • کلیه مدارك در محل اتاق برابر اصل می گردد.
 • متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهاي خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته هاي انتخاب شده در راستاي نیازهاي وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته هاي انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبراي صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد .

 

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.