میزان افزایش حقوق‌ در سال ۱۳۹۷ چقدر است ؟

افزایش حقوق سال ۹۷ : با توجه به بررسی های صورت گرفته توسط هیت دولت و در نظر گرفتن میزان تورم و شرایط اقتصادی جامعه و همچنین شرایط تولید و اشتغال زایی و عوامل دیگر میزان افزایش حقوق ها در سال ۱۳۹۷ از ده تا هجده درصد متغیر خواهد بود اما این میزان جزییاتی متفاوتی در مشاغل مختلف خواهد داشت .

سخنگوی دولت در این خصوص اظهار داشته است که همیشه استراتژی دولت در تعیین میزان دریافتی ها نرخ تورم بوده و البته همیشه  این درصد را بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته اند و در سال آینده هم به همین شکل خواهد بود و قطعا میزان افزایش دستمزد بیشتر از نرخ تورم در نظر گرفته خواهد شد.

حتما بخوانید :

اظهارنامه مالیاتی چیست ؟ تهیه و تکمیل اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی

همه چیز درباره افزایش حقوق ۹۸ کارگران، بازنشستگان و فرهنگیان

افزایش حقوق کارمندان دولتی در سال ۱۳۹۷ چقدر خواهد بود ؟

با توجه به مصوبه دولت در این خصوص و در نظر گرفتن نرخ تورم و افزایش قیمتها در کالاهای اساسی خانوارها تصمیم دولت برای افزایش حق الزحمه کارمندان خود ۱۰ درصد در سال آینده بوده است که البته با توجه به اینکه نرخ تورم زیر ده درصد خواهد بود این میزان افزایش از نرخ تورم بالاتر بوده و نظر دولت را تامین می کند .

میزان عیدی کارمندان دولت در سال ۱۳۹۷ چقدر خواهد بود ؟

عیدی و سنوات خدمت کارمندان دولت هم با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷ تعیین خواهد شد و دولت قطعا در این خصوص رفاه و نیازهای کارمندان خود را در نظر خواهد گرفت در مورد میزان عیدی کارمندان دولت درسال آینده هنوز تصمیم قطعی و مشخصی گرفته نشده و قطعا این میزان از سال ۱۳۹۶ بیشتر خواهد میشود.

افزایش حقوق سال 97 برای کارمندان دولت و میزان عیدی

( افزایش حقوق سال ۹۷ )

حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۷ چقدر افزایش خواهد یافت ؟

افزایش درامد و دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری در سال آینده مانند کارمندان دولت تا سقف ۱۰ درصد بوده و البته این مقدار بیش از نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است و همچنین مبالغی هم برای یکسان سازی درامدی این افراد و ترمیم شکاف اقتصادی بین انها در نظرگرفته شده است که در سال اینده به آنها پرداخت می گردد .

میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 1397

( افزایش حقوق سال ۹۷ )

جزییات افزایش حقوق سال ۹۷ کارمندان دولت

میزان افزایش حقوق برای دریافتی های بین ۱۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان چقدر است ؟

کارمندانی که در سال ۱۳۹۶ درآمدی بین ۱۵۰۰ تا دو میلیون تومان دریافت می کرده اند در سال آینده افزایش حق الزحمه و حقوق آنها ۱۸ درصد خواهد بود که این مبلغ بین ۲۷۰۰۰۰ تومان تا ۳۶۰۰۰۰ تومان متغییر است . یعنی افرادی که حق الزحمه آنها یک میلیون و پانصد هزار تومان بوده تا دویست هفتاده هزار تومان و اشخاصی که دریافتی آنها دو میلیون تومان در سال ۹۶ بوده است ۳۶۰ هزار تومان افزایش دستمزد و حقوق خواهند داشت .

دریافتی های بین ۲ تا ۲۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ چقدر افزایش حقوق دارند ؟

کارمندان دولتی که در سال قبل تا دو میلیون و پانصد هزار تومان حق العمل دریافت می کرده اند در سال جدید کلا ۱۷ درصد به حق الزحمه و حقوق آنها افزوده خواهد شد و این مبلغ بین ۳۶۰هزار تومان تا ۴۲۵ هزار تومان خواهد بود . در واقع این مبالغ حداقل و حداکثر دریافتی این رنج دریافتی بوده و به آنها پرداخت می گردد.

میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی برای آنها که بین ۲۵۰۰ تا ۳ میلیون تومان دریافتی داشته اند چقدر خواهد شد ؟

کارمندانی که در سال ۱۳۹۶ میزان حق الزحمه آنها بین دو تا سه میلیون تومان بوده است در سال آینده ۱۶ درصد به دستمزد آنها افزوده خواهد شد و افزایش حقوق آنها بین مبالغ ۴۰۰ تا ۴۸۰ هزار تومان میشود که در سال ۱۳۹۷ به انها پرداخت میشود .

کارمندانی دولتی که در سال ۱۳۹۶ بین ۳ تا ۳۵۰۰۰۰۰ هزار تومان دریافتی داشته اند افزایش حقوق آنها در سال ۹۷ چقدر است ؟

کارمندانی که در سال ۹۶ حق العملی بین ۳ تا سه میلیون پانصد هزار تومان دریافت می کرده اند نرخ افزایش حق الزحمه و حقوق آنها در سال بعد ۱۶ درصد بوده و معادل این درصد به آنها پرداخت خواهد شد . مبلغ ریالی این درصد تعیین شده بین ۴۵۰۰۰۰ تومان تا ۵۲۴۰۰۰ تومان بوده و از ابتدای سال پرداخت می گردد.

افزایش حقوق

( افزایش حقوق سال ۹۷ )

دریافتی های بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان در سال ۹۶ چقدر افزایش حقوق خواهند داشت ؟

اشخاصی که در استخدام دولت هستند و در سال ۹۶ حق الزحمه انها بین سه میلیون و پانصد تا چهارمیلیون تومان بوده است در سال ۱۳۹۷ افزایش دریافتی آنها تا ۱۴ درصد میشود و رقم ریالی آن به این افراد پرداخت خواهد شد . این رقم بین ۴۹۰ هزار تومان تا ۵۶۰ هزار تومان خواهد بود و مقرر است از همان ابتدای سال بعد به کارمندان این دسته پرداخت می گردد .

حقوق های بین ۴ تا ۴۵۰۰۰۰۰ هزار تومان در سال ۹۷ چقدر افزایش می باید ؟

افرادی که در سال ۹۶ میزان دستمزد انها بین چهار تا چهارمیلیون و پانصد هزار تومان بوده ، افزایش حقوق انها در سال جدید ۱۳ درصد در نظر گرفته شده و الیته با نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی مطابقت خواهد داشت . این افراد رقمی بین ۵۲۰۰۰۰ تومان تا ۵۸۵۰۰۰ تومان دریافت خواهند کرد . که این میزان بستگی کامل به  مزد سال ۹۶ انها خواهد داشت .

دریافتی های بین ۴۵۰۰۰۰۰ تومان تا ۵ میلیون تومان افزایش حقوق ۱۲ درصدی دارند

کارمندان دولتی که در سال ۱۳۹۶ مزدی بین چهارمیلیون و پانصد تا پنج میلیون تومان دریافت می کرده اند باید منتظر افزایش دریافتی تا سقف ۱۲ درصد باشند که رقم ریالی آن بین ۵۴۰۰۰۰ تومان تا ۶۰۰۰۰۰ تومان خواهد شد و در سال جدید از همان ابتدا به آنها پرداخت می گردد .

دریافتی های بالای ۵ میلیون تومان  در سال ۹۷ چقدر افزایش حقوق دارند ؟

کلیه افرادی که در سال ۹۶ حقوقشان با جمع کلیه مزایا بیش از پنج میلیون تومان می شده است ده درصد در سال جدید به دستمزد انها اضافه خواهد شد و بسته به رقم ریالی آن تغییر می کند مثلا اگر شخصی ۶ میلیون  دستمزد میگرفته است ده درصد آن معادل ششصد هزار تومان میشود که در سال بعد دریافت خواهد کرد یا اگر فردی ۹۵۰۰۰۰۰ تومان مزد می گرفته است در سال ۹۷ باید انتظار نهصدو پنجاه هزار تومان افزاش درامد داشته باشد .

حتما بخوانید : مالیات حقوق چیست و چگونه محاسبه میشود ؟

روند افزایش مزد کارمندان دولت در سال های قبل چگونه بوده است ؟

با توجه به اینکه افزایش دستمزد کارمندان دولت و همچنین کلیه حقوق بگیران همیشه با توجه به نرخ تورم بوده است این افزایش نرخ در سال ۱۳۹۳ بیست درصد حقوق مزایا و در سال ۱۳۹۴ دوازده درصد دریافتی کارمندان ، در سال ۱۳۹۵ ده درصد حق الزحمه آنها و احتما قطع به یقین در سال جدید هم همان درصد تعیین خواهد شد .

ایا این افزایش درامدی توقعات کارمندان دولت را براورده می کند ؟

با توجه به اینکه همیشه رشد نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی و غیر اساسی در ایران همیشه جلوتر از حق الزحمه دریافتی کارگران و کارمندان دولت بوده است این افزایش درامدی باز هم کفاف نیازهای اولیه این افراد را نخواهد داد و دولت در این خصوص باید چاره اساسی بیندیشد و در فکر توسعه زیرساخت های اقتصادی و البته رونق کسب و کار و تولید بوده و از این طریق رفاه و امنیت را برای کل افراد جامعه تامین کند . بهره مندی از نظرات و توصیه های کارشناسان و دانشمندان در حوزه اقتصادی می تواند بخشی از این گره سخت افتاده در اقتصاد و معیشت افراد را باز کرده و گشایشی در این خصوص بوجود آورد .

افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۷ چقدر خواهد بود ؟

حق الزحمه و مزد کارگران بخش خصوص و پیمانکاری و همه افرادی که در این تعریف می گنجند هم همه ساله با توجه به نرخ تورم صورت گرفته است و سخنگوی دولت در این خصوص اطمینان داده است که قطعا این افزایش بیش از نرخ تورم خواهد بود و شکاف درامدی بین اقشار مختلف جامع را تا حدی کاهش خواهد داد اما آنچه که در خصوص درامد کارگران حائز اهمیت است تفاوت فاحش دریافتی آنها با قیمت کالاهای اساسی در بازار بوده که فشار اقتصادی شدیدی را به آنها وارد کرده است .

افزایش حقوق کارگران در سال 1397

( افزایش حقوق سال ۹۷ )

افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۷ از رویا تا واقعیت

همانطور که در بالا اشاره شد به دلیل تفاوت اساسی بین حق العمل کارگران با نرخ کالاهای اساسی کمسیون های کارشناسی معتقند در سال ۹۷ باید حق الزحمه کارگران ۲۷ درصد افزایش یافته تا بخشی از این فشار معیشتی از دوش این قشر زحمت کش جامعه برداشته شود . افزایش قیمت ارز و دلار و تاثیر آن بر بازار و قیمت اقلام مهم زندگی مردم ایجاب می کند که تصمیمی گیرندگان بیش از هر وقت دیگری به معیشت مردم توجه داشته باشند و این شکاف اقتصادی را سر و سامان دهند.

اگر چه در ظاهر نرخ تورم ده درصد بیان میشود اما به دلیل اینکه افزایش حق الزحمه کارگران در سال های قبل تناسبی با بهای تمام شده کالاها و قیمت اجناس اساسی زندگی آنها نداشته است این نرخ تورم در واقع برای زندگی فعلی آنها تا ۲۰ درصد است و حقوق این قشر جامعه همیشه ده تا بیست درصد از انچه بیان میشود عقب تر بوده و این موضوع فشار زیادی را به کارگران و خانواده آنها وارد نموده است .

در مورد تعیین حق الزحمه و دستمزد کارگران معیاری که باید مد نظر باشند این است که حقوق این قشر باید ۵ درصد بهای تمام شده کالا و خدمات تولید در نظر گرفته شود که الیته در حال حاضر بین این درصد و رقمی که کارگران دریافت می کنند تفاوت فاحشی وجود دارد و عادلانه این است که مزد کارگران در سال ۹۷ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد تا فقط وضعیت مانند سال ۹۶ برایشان ثابت بماند .

عیدی کارگران در سال ۱۳۹۷ چقدر تعیین شده است ؟

آنچه در هیت دولت در مورد عیدی کارگران در نظر گرفته شده است رقمی بین یک میلیون ۸۵۰ هزار تومان تا ۲ میلیون ۷۸۰ هزار تومان خواهد بود یعنی عیدی این اقشار در سال ۹۷ نباید از یک میلیون هشتصد و پنجاه هزار تومان کمتر بوده و بیشتر از دو میلیون هفتصد و هشتاد هزار تومان هم نشود که این رقم به حقوق پایه و جمع دریافتی آنها بستگی دارد و از نود روز حقوق پایه انها نباید بالاتر برود .

عیدی کارگران در سال 1397

( افزایش حقوق سال ۹۷ )

عیدی برای کارمندان دولتی و کارگران از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در قدرت خرید آنها در سال جدید و نوروز بسیار تاثیر دارد و همه حقوق بگیران انتظار دارند دولت این مبلغ را بنا به نرخ مواد غذایی و پوشاک و کالاهای اساسی شب عید در نظر بگیرد که البته همیشه این رقم چند قدمی از انتظار مردم عقب تر بوده و توقعات را برآورده نمیکند . بخش دیگر این نارضایتی عدم توانایی دولت بر کنترل بازار شب عید است که عموما کالاها از آنچه هست گران تر به مصرف کننده عرضه میشود و همین موضوع باعث افزایش هزینه حانوارها شده است .

عیدی بازنشستگان در سال ۱۳۹۶ چقدر است ؟

عموما استراتژی دولت در پرداخت عیدی کارمندان خود و همچنین بازنشستگان یک ماه قبل از سال جدید بوده تا این اشخاص بتوانند در فرصت مناسب و به دور از هیجانات بازار شب عید خرید نمایند امسال نیز دولت بر آن است که هر چه زودتر اقدام به پرداخت عیدی بازنشستگان کرده و تاکید دارد این کار در اولویت قرار گیرد و تعللی در آن رخ ندهد عیدی بازنشستگان در سال ۹۶ مبلغ ۷۷۰ هزار تومان خواهد بود و این مبلغ در سال ۹۷ با توجه به افزایش دستمزد ها تغییر خواهد کرد .

عیدی بازنشستگان سال 1396

( افزایش حقوق سال ۹۷ )

اگر افزایش حقوق بازنسشتگان در سال جدید ده درصد در نظر گرفته شود عیدی آنها معادل ۹۳۰هزار تومان خواهد بود . بازنشستگان تامین اجتماعی مانند بازنشستگان کشوری در سال ۹۶ میزان عیدی ۷۷۰ هزار تومانی خواهند داشت و در سال ۹۷ هم با توجه به میزان افزایش حقوق تصویب شده عیدی دریافت خواهند کرد که با بازنشستگان کشوری برابر است .

 

84 پاسخ ها
 1. حسنعلی انیبا.
  حسنعلی انیبا. می گوید:

  با عرض سلام وخسته نباشید خدمت روسای محترم.من مستمری بگیر تامین اجتماعی هستم که یک ملیونوصد حقوق میگرم با چهار سر عائله.که ی دخترم پیش دانشگاهی که کلی کتاب احتیاج داره ودیگری کلاس نهم واون یکی کلاس دوم ابتدایی با کلی خرج که کفاف زندگی رو نمیکنه.از عزیزان میخواهم که رسیدگی کنید که در زندگی شرمنده بچه هام نشوم.ممنون.ودهه فجر بر همه ی ایرانیانم مبارک باد

  پاسخ
 2. آهنگران
  آهنگران می گوید:

  مگر کارگران ومستمری بگیران حداقل بگیر زندگی و ایاب وذهاب وداماد ودختر و عروسی برای بچه هایشان ندارند که شما بیسوادان با تعیین معیشت آنها حقوقشان را مشخص میکنید تازه به آن هم راضی نمی شوید ونمی دهید تا پول بیشتری برای چپاول و غارت خودتان که به گروه دورهمی مشهور هستید بماند دیگر با این بی عدالتی های حقوق ها همه را از این انقلاب رو گردان کردید

  پاسخ
 3. ناشناس
  ناشناس می گوید:

  هیچ‌فرقی‌به‌حاله‌بازنشستگانی‌که‌زیر۱۵۰۰حقوق میگیرن‌نداره خداازتون‌نگذر.من با۱تومان باسه‌بچه‌ومستاجرچطورزندگی کنم

  پاسخ
 4. بازنشسته فرهنگی
  بازنشسته فرهنگی می گوید:

  آیا افزایش حقوق بازنشستگان همانند شاغلین نیست یعنی اگر بازنشسته ای ۲ میلیون ۲۰۰ هزار دریافتی داشته باشد فقط ۱۰% می گیرد

  پاسخ
 5. شهین داستان پرواز گرکانی
  شهین داستان پرواز گرکانی می گوید:

  با عرض سلام .سال ۹۶ قرار شد حقوق زیر ۱۵۰۰۰۰۰نباشد من۷۹۰تومان میگرفتم که ۲۰۰هزار تومان اصافه شد وقتی با صندوق بازنشتگان تماس گرفتم گفتن حداقلیها همیشه حداقلن .ایا سال ۹۷ هم به بنده همان حداقل تعلق میگیرد حقوقم ۹۹۰ هزار تومنه چقدر اضافه میشه ممنونم

  پاسخ
 6. علی بابا
  علی بابا می گوید:

  به نظر شما بازنشستگان تامین اجتماعی که بجز اولاد نوه عروس و داماد دارند با۸۴۷۰۰۰هزارتومان اگر جمع همه اینها به۲۰ برسد غذا ومیوه را کنار بگزاریم توقغ عیدی از پدر و مادر بزرگ ندارند چرا هرسال ما باید یک چیز هم قرض کنیم روش بگزاریم برای حفظ آبرو بابا بزرگ چیرو فرسوده انشالله که شما هم به درد ما گرفتار شوید که بفهمید خجالت کوچکترها چقدر بد استو کوچکترها مارا خسیس می دانند فکر این نیستند که یک عمر پدر و مادرشان را بزرگ کردیم با نداری

  پاسخ
 7. ناشناس
  ناشناس می گوید:

  سلام.من حسابدارم تویه شرکت خصوص وحقوقم۱میلیونه.چندشب پیش تواخبار شنیدم که گفتن دنبال کاررسمی نباشید.با۳میلیون حقوق چرادنبال کاررسمی هستین..من اگه حقوقم ۳میلیون باشه اصلا دنبال استخدام رسمی نمیرم.ولی کی توبخش خصوصی۳میلیون حقوق میگیره.تازهواسه افزایش همین۱میلیون هم که دعواست ۱۰%باشه یاکمتر.درحالی که کارمندان دولت باحقوقای بالا ار۱۰%تا….افزایش حقوق دارن/

  پاسخ
 8. ناشناس
  ناشناس می گوید:

  سلام.چراواسه افزایش حقوق کارمندان دولت اینقدراماواگرنمیارن فقط به قشر کارگر که میرسه باید همه جوانب در نظر گرفته بشه وبودجه بندی لازم داره.اگه کارگران نباشندکه همین یه ذره گردش اقتصادی هم نیست.شرکتهای خصوصی هستن که که اقتصاد کارمیکنه صنعت کار میکنه ولی کارگرانی که دارن تو این شرکتها کارمیکنن هیچی به حساب نمیان.ازساعت۸تا۴بعداز ظهرسرکاریم با۹۰۰تومن حقوق .جمهوری اسلامی مملکت مون عدالت رو رعایت کنید توروخدا.

  پاسخ
 9. رضا
  رضا می گوید:

  خدایاخدانوداعمرحضرت اقاراتاظهور خضرت مهدی عج پایدارو بدار که اگر ایشان نبود ما این یک لقمه نون گدایی راهم نداشتیم انشا الله درد وبلاش بجون دروغگوهاوسرمایه دارهاوثروت اندوزان وچپاولگرها وانگلیسیی بینداز.که حسرت رابه گور ببرتد تامملکت رابه اجانب بدهند مابخاطر حضرت اقا هیچ حرفی نمیزنیم ولو با بدبختی وآبرو داری زندگی میکنیم چون میدونیم باطن آقا چقدر پاک وسالمه

  پاسخ
 10. رضا
  رضا می گوید:

  جناب اقای ربیعی خدارحم کرده که شما بچه کارگری وطعم فقر راچشیدی مگر شما قول حقوق بازنشستگان تامین اجتماغی را حد اقلهارااتاا۲ ملیون تومن قول ندادید چیش شما هم دروغ گفتید چیشد شما هم با حاج حسن اقا هم پیاله شدید من دلم نمیادچیزی بگم چون خودت گفتی من بافقربزرگ شدم بخدا اگر بافقر دست وپنجه نرم کرده بودی مارا درک میکردی باشه تا پل سراط البته اونیکه به وجود امام زمان اگر وشاید شک دارد مطمعنا به پل سراطط هم شک داردولی شما چرا بما دروغ گفتی ودل مارا خوش کردی به ۲ ملیون اتومن حقوق ۹۷ اما حالا بطور کل زیرش زدید

  پاسخ
 11. رضا
  رضا می گوید:

  این اضافه حقوق در سال بی عدالتی کامل در حق بازنشتگان میباشد. دیدگاه تصویب کنندگان این طرح درکی از وضعیت معیشتی بازنشتگان ندارند.

  پاسخ
 12. نادیا
  نادیا می گوید:

  بدبخت بیچاره هایی مثل من که زیر ۷۰۰ هزار تومن میگیرن! چقدر افزایش حقوق؟! به فلاکتی افتاده مملکت که من فوق لیسانس عمران زیر ۷۰۰ حقوق میگیرم با بیمه نیمه وقت! فلاکتی که هر جا میری کار نیس و مجبوری به خاطر تامین مخارج زندگیت برای یه شخص بی مقدار حرامخور کار کنی و سرت هم همیشه پایین باشه! واقعا اینده مارو مسئولین دولتی و حکومتی نابود کردن.

  پاسخ
 13. کارگر همیشه پردرد وقصه
  کارگر همیشه پردرد وقصه می گوید:

  چرا اینقدر دروغ میگید تورم ده درصد هست مگه شما بازار نمیرید مگه کارگران بچه دانسجو ندارن مگه کارگران قصد ندارن با این حقوق کارگری میشه زندگی کرد خدا خوش نه خواد براتون که اینقدر دروغ ومسوم می نویسید

  پاسخ
 14. ناشناس
  ناشناس می گوید:

  با سلام .
  نرخ تورم را از کجا دراوردیید
  هرانچه خودتان بخواهید اعلام میکنید شما با دو میلیون میتوانید زندگی کنید شما رابه خدا واگذار میکنم

  پاسخ
 15. بازنشسته
  بازنشسته می گوید:

  با سلام دیدگاه اینجانب نسبت به افزایش حقوق در سال ۹۷ بهترین را صداقت با مردم منظورم( همان کارمندان و بازنشستگان ) میباشد که حدود دووسه ماه است نسبت به افزایش حقوق ها که حقشان است به اصطلاح گفتگو میکنید و هر کدام ار مسولین و نمایندگان محترم مجلس ی چیزی یا ی نظری میدهد ، در آخر هم هیچ اقدامی انجام نخواهید داد و نظر کارکنان دولت هم البته کارمندان و یا بازنشستها ی که در سطح پایین خدمت میکنند ویا ۳۰سال خدمت کرده اند برایتان مهم نیست ، حالا نظر بنده که بازنشسته هستم اینکه تر بخدا فقط دست از سر این مردم بردارید و تورم را ۲٪د.ر نظر بگیرید و بهترین راه کار این است افزایش حقوق حذف کنید بس فقط سعی کنید حال یک عده خوب باشد کافیست ، اصلان افزایش حقوق سالانه یا همسان سازی و یا انجام مدیریت خدمات کشوری نیز چه معنایی دارد و بهترین را کار از ریشه در خت خشک شده را ببرید هم ما کارمندان و بازنشستهارا خیالشان را راحت کنید ، چرا شبها مثل وزیر کار و دیگران بی خوابی بکشید و آخرش با بک جمله و یا امضای چند نفر به اصطلاح ……تمام زحمات را به باد بدهید . کی و کجا گفته شده حق گرفتنی است نه هیچ اینطور هم نیست به وللاح در خلقت انسان تا کنون هیچ کس نتوانسته حق خود را بگیرد و خداوند هم از این نوع افراد ظا لم متنفر میباشد ،خدا نگدار ، بابا اافزایش حقوق نمیخواهیم و بس برید شب راحت بخواهبد همه کار ها روبراه است و مردم هم در آسایش …….

  پاسخ
 16. مهدی جمشیدی
  مهدی جمشیدی می گوید:

  سلام برای کارگران افزایش ۲۰درصدی داشتیدولی مستمری بگیران تامین اجتماعی درصدکمتر مستمری بگیران اشکال ندارد قدرت خریدشان کم باشد

  پاسخ
 17. ناشناس
  ناشناس می گوید:

  سلام سال نو مبارک باستحضار برسانم با این رویه محاسبات افزایش دستمزد مستمری بگیران عملا بی ارزشی یک مدیر با تحصیلات عالیه و سوابق بالا به اثبات میرسد زیرا آنانکه از سواد و تبهر و مسئولیت پایین تر و پرداخت حق بیمه کمتر به درجه بازنشستگی نائل شده اند از درصد افزایش دستمزد بیشتری بهره‌مند میشوند آیا این بر حق است بنده نوعی که ۳۴سال حق بیمه پرداخت نمودم و روزانه ۱۲ساعت کار کردم با آن مستمری بگیری که روزانه ۷/۲۰ساعت کار بایستی امتیاز درصد افزایش دستمزد شاه از من و امثال من بیشتر باشد من نمی‌گویم به آنها کمتر بدهید به آنها ۱۸%نوش جانشان ولی چرا ما ۱۰% بنظر من این سیاست سیاست کمونیستی و ضد ارزشی ست هر چند مکتوب من به جایی نخواهد رسید ولی شاید برای وجدان بیدار عده ای از مدیران و تحصیلکرده ها و زحمت‌کشان شبانه روزی که حال باز نشسته شده اند مسکنی باشد بر این بی عدالتی…!!!!!یاحق

  پاسخ
 18. ناشناس
  ناشناس می گوید:

  متاسفانه تصمیم گیرنده ها شکمشان پر ومغزشان خالیست حقوق ۵۰۰۰۰۰۰ تومانی ۶۰۰۰۰۰هزار تومان افزایش دارد و کمتر از ۲۰۰۰۰۰۰ حد اکثر ۳۶۰۰۰۰

  پاسخ
 19. سهند
  سهند می گوید:

  مسئولین باصطلاح جمهوری اسلامی از سگ و خوک هم نجسترند بازنشسته با افزایش ده درصد باید ناموس خود را برای درامد به خیابونها بفرستد تا اشراف حاکم از این نظر هم در کیف و خوشگزرانی باشند پس معلوم میشه حق و حقوقی در بین نیست فقط از جماعتی که میتوانند از حق و حقوق خود دفاع کنند و حکومت شما را به خطر بیاندازند مثل سگ میترسید

  پاسخ
 20. Kambizmahdavi
  Kambizmahdavi می گوید:

  سلام حقوق مستمری بگیرانی که یک میلیون و هشتاد هزار تومان دریافتی دارند در سال ۹۷ چقدر افزایش پیدا میکنه لطفا جواب بدین ممنون

  پاسخ
 21. ناشناس
  ناشناس می گوید:

  کجا تورم باحقوق بازنشستگان کشوری هم خوانی داردچرارئیس جمهوری ومسئولین اجرایی کشوراز روی سیری واز روی معده حرف می زنند ومتوجه مشکلات معیشتی بازنشستگان نیستند این ها واقعا جواب خدارا چگونه باید بدهند. بازنشستگان کشوری سراسرکشور

  پاسخ
 22. بازنشسته
  بازنشسته می گوید:

  با سلام ، اولا شما مسولین صندوق و مسولین دیدگاه کارمندان و بخصوص بازنشستها آموزش و پرورش به چه کار شما میاید ، شما لطف کنید ی مقایسه ای بین کارمندان این بانکهای کشور وبازنشستهایشان انجام دهید متوجه تبعض خواهید شد ، یک معلم مانند پدر و مادر خانواده از کودکان پیش دبستانی تا دانش آموزان دبستان وحتی تا دانشگاه قدم به قدم با فرزندان کشور همگام هستند بخصوص معلمینی که بیشتر عمر خود را در دور ترین نقاط کشور بکار تدریس فرزندان این مرز بوم مشغول هستنند با این حقوق ناچیزی که در یافت مینمایند ،، اما کارمندان بانکها چه کار مهمی برای جامعه در مقایسه با معلمین انجام میدهند چه شاغلین و چه بازنشستهای بانکها ، دل آدم میسوزد چرا اینقدر فرق بین دو کارمند و بازنشسته با یک مدرک میبینی مگر کارمندان بانکها چه کار مهم انجام میدهند غیر از در یافت انواع مختلف مزایا بعنوان مثال در جامعه معلم لمس میکنند این تفاوتها را مثلا ی کارمند بانک‌ بعد ۵سال خدمت دارای خانه ماشبن به هر مناسبتی که پیش می آید انگار باج میگرند از کت وشلوار گرفته تا آجیل شب عیدشان را صندق برای بازنشستگان و کارمندان خود تهیه مینمایند.و یا پول آنها را میدهند البته ناگفته نماند ادارات دیگر هم با کمی تفاوت نسبت به کارکنلن و بازنشستگان بانکها در یافتیهای دا رند متاسفانه در کشور ما فقط معلمین هستنند که تا کنون سرشان بی کلاه مانده در صورتیکه میباید مانند اکثر معلمین دنیا معیشت قابل قبولی داشته باشند تا در کلاس درس فارغ از هر. مشگلی بخصوص اقتصادی فقط به تدریس متمرکز باشند در این صورت مسولین آموزش و پرورش ما و یا مسولین صندوق بازنشستگان دیگر دید گاه معلمین و بازنشستها و یا شاغلین را برای چکاری و نظری میخواهند وضعیت معیشت فرهنگیان کاملا معلم است که زیر خط فقر زندگی کرده میکنندو خواهند کرد ما از شما هیچ. چیز نمیخواهیم چون از شما و دیگر مسولین فقط حرف حرف حرف …..شنیده ایم ، به امید روزی که شخصیت و کار و زحمات معلم را مسولین بیاد آورند که روزگاری من هم دانش آموز این معلم و یا این بازنشسته بودم که روزگاری معلم بود ،،،،،،

  پاسخ
 23. ناشناس
  ناشناس می گوید:

  سلام خسته نباشيد
  باز از اين باغ بري مى رسد تازه تر از تازه تري مى رسد
  اين تقسيم حقوق نه همسان سازى است و نه هماهنك سازي است بله كلاه شرعي سر بازنشستكان كذاشتن است

  پاسخ
 24. علی اصغرنعمتی
  علی اصغرنعمتی می گوید:

  خواهشآیکی ازمدیران یاروساویاسران مملکتی بااین حقوق ومزایائی که میدن وافزایش های منتیشون بیان یک ماه بدون قسط وپول آب وبرق وگازاین زندگیهارابچرخونن بعدآبشینن افزایش حقوقهارانظربدن.خدالعنت کن این نظردهنده هاوتصویب کننده هارا.بابابیچاره شدیم آبرومون رفت بااین حقوقهاکمیم بفکرمردم ایران باشید

  پاسخ
 25. ناشناس
  ناشناس می گوید:

  خدا نگذره ازکسی که به ما مستمری بگیران ظلم میکنه چرا بین بنده های خدافرق میگذاریدیکی زیادمیگیره ویکی کم ایا این کاردرسته من مادربزرگ هستم دخترپسرعروس ودامادونوه دارم میتونیددرک کنید وقتی اینها میان خونه من نمیتونم ازشون پزیرایی کنم چه حالی دارم

  پاسخ
 26. حسین اسماعیل نتاج
  حسین اسماعیل نتاج می گوید:

  سلام بخدا درست نیست که بر مبنای دریافتی حقوق تایین میکنید بنده سقف بیمه را در طول سی و اندی خدمتم پرداخت نموده ام و الان مدت یازده سال که باز نشسته ام و حقوقم هنوز به سه میلیون نرسیده ایا درست است که بر مبنای درامد حقوق اضافه میکنید .

  پاسخ
 27. ناشناس
  ناشناس می گوید:

  در ارتباط بادرصد افزایش حقوق لظفا مدرک تحصیلی وگروه بازنشستگان را مد نظر قرار دهید تا تلاشهای چندین ساله آنها در اخذ مدرک تحصیلی هدر نرود.

  پاسخ
 28. hossein ahmadian
  hossein ahmadian می گوید:

  تنها کارمندان آدم نیستند به بازشتگان و بازمانده گان و مستمری بگیران تامین اجتماعی هم رسیدگی کنید افزایش مستمری کارمندان نسبت به مستمری بگیران تامین اجتماعی خیلی زیاد است…

  پاسخ
 29. ناشناس
  ناشناس می گوید:

  الهی اتشی که به جان مابازنشستگات زدید دامنگیر خودتان شوراگر پول داشتم خرج دختر مطلقه ام کنم یا توکشور کار گیر دخترم امده بود دختر بدبختم نمی رفت ترکیه دزدای مملکت گناه من بازنشسته چی که پول دکتر ندارم الهی شمادزدان سرنوشتتان مثل صدام بشد

  پاسخ
 30. ابراهیم موذنی
  ابراهیم موذنی می گوید:

  من یکی از مستمری بگیر های حداقلی با دریافت یک میلیون سی هزار تومان می باشم براستی چگونه با این مبلغ یک خانواده چهار نفری را می توان اداره کرد

  پاسخ
 31. بهروزاحمدی جابری
  بهروزاحمدی جابری می گوید:

  سلام.اول مهر۱۳۹۶بازنشسته شده ام.جانباز۱۰درصدم.۱۸ماه جبهه بصورت داوطلب دارم.پاداش پایان خدمتم که ۳۰سال و۷ماه درآموزش وپرورش شهرستان خرامه شیرازخدمت کرده ام بدون احتساب جبهه به حسابم واریزنشده.جانبازان وایثارگران فرهنگی که.بازنشسته شده ایم پاداشمان چه زمانی واریز میشود؟باسپاس فراوان

  پاسخ
 32. بهروزاحمدی جابری
  بهروزاحمدی جابری می گوید:

  سلام.جانبازان وایثارگران فرهنگی که درسال۹۶اول مهرماه بازنشسته شده اندپاداش پایان خدمت آنهاچه تاریخی پرداخت میشود؟هفت ماه گذشته ازبازنشستگی هنوزپرداخت نشده.لطف کنیداطلاعرسانی کنید وپاسخی به مابدهید.شماره تماس چیست؟

  پاسخ
 33. خسرو تعمیری بازنشسته تامین اجتماعی
  خسرو تعمیری بازنشسته تامین اجتماعی می گوید:

  باسلام دولت بجای افزایش درصدی حقوق بهتراست یک مبلغ ثابت هرسال برروی همه سطوح دریافتی ها بگذارد مثلا ۵۰۰۰۰۰تومان برا همه افزایش بده اون موقع سطح پایین ریافتی عادلان بالا میاد نه اینکه درصد تعین کنند اونی که زیاد میگیره زیادتر افزایش داره ممنون

  پاسخ
 34. رضوانی
  رضوانی می گوید:

  باسلام من کارمند دولت هستم پایان سال ۹۶بازنشسته شدم وجمع کل حکم کارگزینی من سال ۹۶مبلغ یک میلیون نهصدهزارتومان بوده با سی سال تمام خدمت امروز حکم حقوقی بازنشستگی دریافت کردم حقوقم مبلغ یک میلیون وچهارصد هزار تومان شده .با این وضعیت تورم وخانواده چهار نفره چگونه باید زندگی کنم .وافزایش حقوق بازنشستگان که دومیلیون حقوق گرفته اند نوشته اید سیصد شصت هزار وماکه حقوقم کمتر است نوشته اید دویست هفتاد هزار .این چه عدالتی است .آیا شما شرایط مشگلات واسترس کاری فرد را در موقع کار در نظر نمیگیرید .مثلا طرف شغلش طوری بود که یک سوم کار من دردسر استرس شبانه روزی نداشته وباخیال راحت به خانه میرفت ولی من شب در منزل هم استرس کار فردا را داشتم با مسعولیت سنگین .حال حقوق طرف از من بیشتر است .من هیچگونه عدالتی نمی بینم لطفا مسئولین دست اندر کاران با نمایندهای مجلس درمیان بگذارند تجدید نظر کنند .امثال من باید با این حقوق ۱۴۰۰۰۰۰هزار چگونه زندگی کنم وتوان کار مجدد را ندارم لطفاپاسخ دهید

  پاسخ
 35. این عدالت نیست
  این عدالت نیست می گوید:

  جمعش کنید بابا اونی که ۱۵۰۰ حقوق میگیره ۲۷۰ بعد اونی که ۲ میلیون بوده ۳۶۰ هزار چه خر تو خری شده واقعا این عدالت نیست شما وجدان و انسانیت سرتون نمیشه فقط از روی حقوق عواملتون حقوق‌ها را اضافه میکنید بیشرفا

  پاسخ
 36. مرتضی قلیزاده
  مرتضی قلیزاده می گوید:

  مادرم مستمر بگیر تامین اجتماعی است اکثرآ از یک و نیم میلیون بیشتر میگیرن مادرم یکمیلیون و هفتاد هزار تومان میگیره علتش چیست ؟لطفآ

  پاسخ
 37. رهارزم ارا
  رهارزم ارا می گوید:

  باسلام بنده الان ۱۸۰۰هزارتومان دریافت میکنم به فرموده شما حدودا۲۷۰/۰۰۰ت افزایش دارد بنابراین انانکه حقوقشان کم است بازهم همان فاصله طبقاتی زیادتر میشود مثلا فردی که از۲/۰۰۰/۰۰۰ت به بالا دریافت میکند ۳۶۰/۰۰۰ت افزایش دارد درهرصورت انانکه حقوق بالا تری دارند درسته درصد کمتری میگیرند اما باز هم اش همان اش وکاسه همان کاسه به نظر بنده این همسان سازی هیچوقت درست درنمی اید وکماکان فاصله ها زیادتر میشود وکمتر نخواهد شد .

  پاسخ
 38. یک بازنشسته
  یک بازنشسته می گوید:

  دیدگاه بازنشستگان آینه دولتی که رحم به حقوق شهروندان خودش نمیکنه چه انتظاری ازدیگران باید داشت مسولین ماباید از دادن این صدقه ها که نامش حقوقه به بازنشستگان خجالت بکشند ولی اینقدر دروغ شنیدیم ودروغ دادن که دروغ دادن وشعارهای سرزبانی براشون دیگه عادی شده میدانم که فریادونظرمان رابگوش هیچکس نمیرسونندولی ماجراتش راداریم وحرف دلمون رامیزنیم خواه بخونن خواه نخونن

  پاسخ
 39. یک بازنشسته
  یک بازنشسته می گوید:

  مرگ برکسانی که فقرو گرسنگی مردم رامیبینن وبی توجه ازمسله ردمیشن وبلدن فقطقبوظ آب وبرق وگازو تلفن را ازگرده مردم میکنن واقعا برای این گرسنگان هارووحشی متاسفیم کمی هم درفکر جیب وسفره مردم باشیدبارخدایا به غیرازخودت به کی پناه ببریم ولی گره های مشکلتراز اینهارا برا مابازکردی هرچندمارانمیخوای ولی ما نوکران درخونتیم هیچ جایی نداریم بریم به غیرازدرخونه کریم

  پاسخ
 40. بازنشسته لشگری
  بازنشسته لشگری می گوید:

  ۲ماه است از سال ۹۷ گذشته ؛ چرا دولت هنوز نتوانسته حقوقها را افزایش دهد ؟؟؟!!!!!! در عوض قیمت تمامی اجناس چند برابر شده : به نظر من با این افزایش قیمتها : تورم هم اکنون ۴۰ درصد است

  پاسخ
 41. ناشناس
  ناشناس می گوید:

  . الان چطور می توانید بگویید که افرایش حقوق بازنشسته و کارمند یکسان است: (امده از متن بالا)
  افزایش درامد و دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری در سال آینده مانند کارمندان دولت تا سقف ۱۰ درصد بوده و البته این مقدار بیش از نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است .(یعنی برای همه و هماهنگ ، حتی حقوق زیر ۲ میلیون تومان، ۱۰ درصد)
  افزایش حقوق سال ۹۷ : با توجه به بررسی های صورت گرفته توسط هیت دولت و در نظر گرفتن میزان تورم و شرایط اقتصادی جامعه و همچنین شرایط تولید و اشتغال زایی و عوامل دیگر میزان افزایش حقوق ها در سال ۱۳۹۷ از ده تا هجده درصد متغیر خواهد بود اما این میزان جزییاتی متفاوتی در مشاغل مختلف خواهد داشت . .(یعنی پلکانی و بسته به حقوق از ۱۰ تا ۱۸ درصد)
  چقدر راحت از افزایش حقوق بیش از نرخ تورم برای بازنشستگان می گویید. اگر راست میگویید برای کارمندان هم با همان ۱۰ درصد بالای نرخ تورم حساب چرا نکرده اید پس؟

  پاسخ
 42. خ ف
  خ ف می گوید:

  افزایش پلکانی حقوق کارمندان باید زمانی اعمال شود که دولت بر درامد کلی شخص نظارت داشته باشد مثلا هر فرد فقط حق داشتن یک حساب بانکی فقط در یکی از بانک ها را داشته باشد. این قانون به دلایل زیر غیر عادلانه و نادرست است.
  ۱- یک کارمند ممکن است زیر حتی ۲ میلیون درامد داشته باشد ولی خود یا خانواده اش صاحب چند منزل مسکونی، اداری، زمین یا مغازه باشند و درامد حاصل از این سرمایه بسیار بالاتر از یک حقوق مستمری کارمندی است.
  ۲- تعیین سقف حقوق در کلان شهرها با توجه به حداقل هزینه های زندگی بسیار بالا در این شهرها باید با سایر شهرها، شهرهای کوچک و روستاها متفاوت باشد.
  ۳- یک کارمند خصوصا در تهران اگر صاحب منزل مسکونی نباشد و ۵ میلیون حقوق دریافت کند با کارمندی که دو یا ۳ میلیون حقوق دریافت میکند و مالک زمین یا منزل یا مغازه است برابری کرده و چه بسا درامد کمتری دارد.
  ۴- کارمندی که با سابقه یک سال کار ۵ میلیون حقوق دریافت کند با کارمندی که بعد ۲۰ سال سابقه کار ۵ میلیون دریافت میکند خیلی متفاوت است و سابقه کار باید در این قانون اعمال شود.
  ۵- این قانون انگیزه تحصیل و افزایش سطح علمی را در کارمندان به صفر میرساند. با تمام احترام برای تمامی مشاغل باید سطح تحصیلات در این سقف حقوق اعمال شود. چرا که اگر یک کارمند با تحصیلات دانشگاهی با کارمند دیپلمه قرار است حقوق برابر دریافت کنند چرا اصلا کارمند چند سال زمان و وقت بگذارد و تحصیل کند. به جای این قانون بهتر است امکان تحصیل به کارمند داده شود.

  ۶- این قانون انگیزه همکاری کارمندان با ارباب رجوع را کم کرده و باعث افزایش تقاضای رشوه در کارمندان می شود، چرا که این قانون فقط در بین کارمندان اجرا و مشاغل ازاد مستثنا هستند. این گونه قوانین باید در قالب مالیات بر درامد خالص و از طریق بانک ها اجرا شوند تا عدالت واقعی بین ملت اجرا گردد.

  این موارد و بسیاری موارد دیگر حداقل از دیدگاه من کارمند خلاف اصول اجرای عدالت است، از طرفی تفاوت طبقاتی باید وجود داشته باشد تا افراد انگیزه پیشرفت داشته باشند ولی نباید اینقدر فاحش باشد که مثلا دریافتی یک کارمند نصف دریافتی اولین رئیس بالاسر خود باشد. یا باید روی درامد خالص خانواده اعمال شود. همانند تمام کشورهای دنیا که بر درامد خالص بانکی مالیات پلکانی اجرا میکنند و این نیز فقط در صورت تک بانکی و تک حسابی بودن هر فرد رخ میدهد.

  پاسخ
 43. بازنشسته
  بازنشسته می گوید:

  با سلام حوقوق بازنشستگان فقط ۱۰درصد اظافه شد وخبری از همسانسازی در اردیبهشت نبود کسی نیست بگوید اقای نوبخت در کجای کشور برنج کیسه ۱۰کیلوی کمتر ۸۰هزارتومان است و یا گوشت قرمز و ……. ایا تورم در ایران زیر۱۰درصد است به مردم راست بگوید مگر قرار نبود همسانسازی تا پایان برنامه شیشم انطوری که در فیش قید شده بود انجام بگیرد اگر میخواهند انرا اظافه کنند دمشان گرم اما دولت بفکر ما بازنشستگان بیشتر از این نمیباشد حوقوق بازنشستگان ارتش بجای اینکه ۲۰درصد از تمام کارمندان بیشتر باشد اما الان ۳۰درصد هم از تمام کارمندان وکارگران دولتی کمتر است تا کی خانواده های این قشر ایثارگر باید یک زندگی ابرومندانه ای داته باشند اگر من مدیر خانواده در مقابل زن و فرزندانم کوتای کنم بیلیاقتی من مدیر خانواده است و همچنین ما بازنشستگان کشوری و لشگری با این مشکل فقر دست و پنجه نرم میکنیم بیلیاقتی دولتمردان میباشد همگی پیر شدیم اگر خدا عمری بدهد ۵سال زنده بمانیم کار را یکسره کنید سال ۰۷ همسانسازی را تمام کنید اگر بفکر ملت و بازنشسته هستید

  پاسخ
 44. محمد
  محمد می گوید:

  یکسان سازی حقوق کا زالهاست فولش رو میدن چی شد فرهنگیان بازنشسته که ۱/۵ میلیون حقوق میگیرند مابقی نیازشون رو چه کسی تامین کنه چرا فرهنگیان رو نادیده میگیرید مگر با بقیه ارگانها چه فرقی داره جواب خدا رو چه خواهند مسئولان ذیربط.

  پاسخ
 45. محمد حسینی
  محمد حسینی می گوید:

  برادرم ۵۰ سالش بود رفت کاندا پیش دخترش وقتی ۵۵ سالش شد یک حقوق کامل به او با وجود اینکه حق بیمع هم پرداخت نکرده در واقع پناهنده است حقوقش از کارمدان ارشد ایران پنج برابر است من بیمه ای نویسنگان وپدیدار کنندگان اثر هستم با ۱۷ سال بیمه با ماهی ۶۰۰ هزار واندی باز نشسته شدم به نظر شما این عدالت اسلامی است

  پاسخ
 46. ناشناس
  ناشناس می گوید:

  سلام
  لطفا اعلام بفرمایید که حقوق ما را افزایش دهند.بیمار هستیم دکتر باید برویم فرزندان ما بزرگ هستند وبیکار .ممنون

  پاسخ
 47. سجاد حسینی
  سجاد حسینی می گوید:

  مستمری بازنشستگان همه ساله خیلی کمتر از سایر مستمری بگیران می باشد مثلا اونی که ۵۰۰۰۰۰۰ تومن در ماه مستمری دریافت میکنه ۱۰٪ اضافه میشه بهتر از اونی که ماهی ۱۰۰۰۰۰۰ تومن دریافت میکنه ۲۰٪ اضافه بشه

  پاسخ
 48. ناشناس
  ناشناس می گوید:

  این بیست درصد اضافه حقوق بی انصافیه برای من که یک میلیون میگیرم میشه دویست تومان برای گسی گه چهار تومان میگیره میشه هشست تومان باز اونایی گه زیاد میگیرن برنده هستن یک فگری برای اونایی که دریافتی کم دارن بگنین خدا را در نظر بگیرین ممنونم

  پاسخ
 49. علیرضا سیف
  علیرضا سیف می گوید:

  خدا پدرتون روبیامرزه باهزار مشکل ومسئله سابقه ماروکم کردن گم کردن حالا یک سوم حداقل حقوق میدن یعنی کلا۶۰۰۰۰۰هزارتومن الان ۷۰سالم کارم نمیتونم بکنم فقط نمیدونم چه جوری زندگی میکنم با ۴نفر عائله

  پاسخ
 50. خسرولطفی
  خسرولطفی می گوید:

  مرگ بر مسئولین فاسد این نظام! حقوق ما رزمندگان ایثارگر هنوز ناچیز است آیا در سال ۹۷ به ما عیدی پرداخت می شود یا باز هم در حق ما ظلم می شود آیا این مسئولین مسلمان هستند گمان نمی کنم خداوند حق ما را از شما به گیرد

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.