ثبت نام بیمه ای افراد ، تهیه و ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

تهیه و ارسال لیست بیمه

ثبت نام بیمه ای افراد ، تهیه و ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی با هدف تامین خدمات اجتماعی و ارتقاء سطح رفاه افراد تحت پوشش خود و همچنین تمرکز وجوهی که در این راستا پرداخت می گردد و سرمایه گذاری این وجود در امور رفاهی و زیر بنایی شکل گرفت و تحت عنوان سازمان تامین اجتماعی شروع به کار کرد این سازمان به لحاظ حقوقی و قانونی کاملا مستقل عمل کرده و سیستم اداری جداگانه از سازمان های دیگر دارد . تامین اجتماعی از دو رکن اصلی بیمه شده و بیمه گر تشکیل شده است اما در اساسنامه این سازمان تعاریف مهمتری هم بیان شده است که هر سازمان یا شخص یا بنگاها اقتصادی به اقتضای کاری که انجام می دهد شامل برخی یا همه انها خواهد شد . این مزایا در صورتی به سازمان ها و افراد تعلق می گیرد که آنها طی یک لیست بیمه اطلاعات واحد کاری خود را اعلام نمایند و هزینه آن را پرداخت کنند.

بیمه شده در سازمان تامین اجتماعی به چه کسی گفته میشود ؟

به شخصی گفته میشود که با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه می تواند از مزایا و امکانات رفاهی این سازمان بهره مند  شود میزان امکاناتی که سازمان در اختیار این افراد قرار می دهد به مقدار وجهی است که واریز می کنند که البته بسته به نوع شغل وحرفه و دریافت امکانات سقف معینی خواهد داشت مشخصات این اشخاص در لیستی تحت عنوان لیست بیمه ارسال می گردد .

ارسال لیست بیمه بیمه شده در سازمان تامین اجتماعی

وابستگان و خانواده بیمه شده به چه اشخاصی اطلاق میشود ؟

بیمه شده می تواند علاوه بر اینکه برای خودش مبلغی را پرداخت کند برخی از اعضای خانواده خود را نظیر همسر و فرزندان یا پدر و مادر را با حفظ شرایطی تحت تکفل خود قرار داده و با پرداخت مبلغی اضافه تر امکان استفاده انها را هم از خدمات سازمان فراهم آورد اطلاعات دقیق این اشخاص هم باید در لیست مشخصی تهیه و ارسال شود.

کارگاه یا کارخانه در اساسنامه تامین اجتماعی به چه جایی گفته میشود ؟

کارگاه ، کارخانه یا بنگاه اقتصادی در واقع مکان یا جایی است که کارگر در آن باید کار کند تا بتواند از مزایای سازمان تامین اجتماعی بهره مند شود و کارفرما شخصی است که افرادی برای او در یک کارخانه یا کارگاه کار کرده و ایشان موظف هستند بسته به میزان کار و روزهایی که شخص در خدمت سازمان است برای وی حق بیمه پرداخت کند . کارفرما لزوما به سرمایه گذار گفته نمیشود گاهی سرمایه گذار اصلی افرادی را نماینده خود کرده که کلیه امور کارگاه را انجام دهد بنابراین در این شرایط کارفرما همان نماینده سرمایه گذار محسوب میشود . در قانون تامین اجتماعی یکسری تعاریف و اصطلاحات دیگر وجود دارد که کارکنان و پرسنل امور اداری باید به خوبی آنها را شناخته و نحوه اعمال قوانین در خصوص انها را بدانند :

مزد یا حقوق : مزد یا حقوق به وجهی که در ازای کار به شخص پرداخت می شود گفته شده البته مزد می تواند به صورت غیر نقدی هم باشد و بسته به توافق بین کارگر و کارفرما متغیر است .

غرامت دستمزد : به مبلغی گفته میشود که کارفرما موظف است در ایام بیماری پرسنل خود نظیر بیماری های جسمی ، بارداری و برخی دیگر پرداخت نماید و مقدار این غرامت دستمزد به حقوق و مزایای شخص بستگی داشته و رقم ثابت و مشخصی نمی باشد .

حق بیمه : مبلغی که کارفرما باید برای کارکنان خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند تا آنها بتوانند از مزایای این سازمان مانند خدمات درمانی ، بازنشستگی و غیره استفاده نمایند .

کمک ازدواج : مبلغی است که سازمان تامین اجتماعی به افرادی که نام آنها در لیست بیمه  ذکر شده پرداخت می کند و مبلغ آن بسته به تصمیم سازمان و در سال های مختلف متغیر خواهد بود .

کمک عائله مندی : به دلیل اینکه کارفرمایان برای پرسنل خود لیست بیمه ارسال و مبلغ ان را پرداخت می کنند در قانون آمده است که کمک عائله مندی نیز باید توسط کارفرما پرداخت گردد مقدار کمک عائله مندی هر سال با توجه به قوانین افزایش پیدا می کند .

از کار افتادگی دایمی : در مواقعی کارگر در اثر حادثه داخل شرکت یا خارج شرکت یا در اثر بیماری دیگر قادر به انجام هیچ کاری نخواهد بود در این شرایط سازمان تامین اجتماعی اگر شخص در طول سال های خدمت خود حق بیمه پرداخت کرده باشد به وی مستمری از کار افتادگی خواهد داد که این مبلغ بستگی به حقوق دریافتی آن در سال های اشتغال خواهد داشت .

از کار افتادگی جزیی : در شرایطی پیش می آید که شخص دیگر نمی تواند مانند سابق کار کرده و بخشی از توانایی های خود را از دست داده است در این حالت سازمان به وی بسته به میزان ناتوانی مستمری از کار افتادگی جزیی می پردازد.

بازنشستگی : هر شخصی که حق بیمه پرداخت می کند می تواند بعد ۲۵ تا ۳۰ سال بازنشسته شده و دست از کار بکشد در این زمان سازمان به وی برای سال های باقیمانده عمرش حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد کرد

غرامت عضو قطع شده : سازمان تامین اجتماعی برای کسانی که در حوادث گوناگون دچار نقص عضو شوند هم غرامت پرداخت می کند و میزان این غرامت به نوع عضو قطع شده و پرداختی های شخص بستگی خواهد داشت .

نوبت کاری : کارگران برخی کارخانه ها و شرکت ها موظف هستند به صورت گردشی کار کنند یعنی گاهی صبح کار ، گاهی عصر کار و یا گاهی شب کار باشند این نوع کار کردن را نوبت کاری می گویند .

مبلغ نوبت کاری : افرادی که فقط صبح و عصر کار می کنند یعنی ۶ صبح تا ۱۴ یا ۱۴ تا ۲۲ شب کاری می کنند ۱۰ درصد و اشخاصی که هم صبح و عصر و هم شب باید به صورت گردشی کار کنند این افراد ۱۵ درصد و کسانی که صبح و شب یا عصر و شب در سازمان مشغول به کار هستند ۵/۲۲ درصد مزد روزانه خود را به عنوان حق نوبت کاری دریافت خواهند کرد این مبلغ به دلیل سختی کار در نوبت کاری و آسیب های فیزیولوژی ناشی از آن پرداخت میشود. نوبت کاری به هر شکلی که انجام شود نباید از ۱۷۶ ساعت در ماه تجاوز کند یعنی شخص می تواند بیش از ۸ ساعت در روز یا ۴۴ ساعت در هفته کار کند اما در ماه نمی تواند بیش از ۱۷۶ ساعت به کار بپردازد چون ممکن است باعث بروز حوادث ناگوار کاری گردد اما فقط در شرایطی کارفرما می تواند مقداری کار اضافی به کارگر بسپارد :

 • کارگر خودش کاملا موافق باشد
 • کارفرما باید ۴۰ درصد مزد روزانه را به وی بپردازد
 • از ۴ ساعت در روز هم تجاوز نکند
 • اضافه کاری اشخاص در طول روز نباید از ۸ ساعت تجاوز کند یعنی شخص نمی تواند بیش از ۱۶ ساعت در روز مشغول به کار باشد همه مبالغ گفته شده در لیست بیمه باید لحاظ شود .

تعطیلات و مرخصی ها در قانون بیمه :

تعطیلات رسمی و روز کارگر جزو تعطیلات روز های سال بوده که کارگر می تواند در محل کار خود حاضر نشود و مرخصی ماهانه کارگران معمولی ۵/۲ روز در ماه بوده و کارگرانی که در شغل های سخت وزیان اور مشغول به کار هستند ۵ هفته می توانند به مرخصی بروند و باید آن را در دو نوبت شش ماه اول سال و شش ماه دوم مصرف نمایند و به صورت کلی همه کارگران فقط می توانند ۹ روز از مرخصی خود را به عنوان ذخیره برای سال بعد نگه دارند در مورد ادای فریضه حج کارکنان می توانند یک ماه مرخصی استعلاجی اگر داشته باشند و یا مرخصی بدون حقوق بگیرند. اینکه کارگر چه زمانی بتواند از مرخصی های خود استفاده کند باید مورد تایید کارفرما هم باشد . در هنگام ازدواج دایم ، فوت همسر، پدر و مادر و فرزندان اشخاص می توانند سه روز مرخصی با حقوق دریافت کنند و مرخصی زایمان هم طبق قانون ۶ ماه است که با حقوق می باشد و حق بیمه برای شخص پرداخت میشود .

ارسال لیست بیمه و قوانین تامین احتماعی

نظام مزد ساعتی در قوانین تامین اجتماعی

مزد ساعتی دستمزدی است که به شخص در ازای ساعاتی که برای کارفرما کار می کند پرداخت میشود در نظام مزد ساعتی باید نوع کار و ساعتی که شخص موظف به انجام کار است مشخص و معین باشد در این نظام مزایایی مانند حق عائله مندی ، حق مسکن و حق خوار و بار به کارگر مزد ساعتی تعلق گرفته و کارفرما طبق قانون موظف به پرداخت آن است .

در چه مشاغلی استفاده از نظام مزد ساعتی قانونی است ؟

 • در مشاغل حمل و نقل کالا و مسافر
 • کارگرانی که در کلینیک های پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهها و غیره کار می کنند و ساعت کاری آنها از ۸ ساعت کار در روز کمتر است .
 • کارهای مشاوره ای در هر صنف و شغلی که انجام میشود .
 • کارهایی که به صورت پیمانی برای تعمیرات و نگهداری تاسیسات ساختمان ها یا بیمارستان ها و یا اماکن عمومی انجام میشود .
 • کارهای آموزشی و پژوهشی هم می تواند به صورت مزد ساعتی انجام شود .

چطور لیست بیمه کارکنان خود را تهیه کنیم ؟

چطور لیست بیمه کارکنان خود را تهیه کنیم ؟

تهیه لیست بیمه می تواند به صورت دستی یا از طریق اینترنتی انجام شود . اماده کردن لیست بیمه به روش اینترنتی و مکانیزه بهتر بوده و دیگر لازم نیست کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده و فیش واریز کنند در ارسال لیست بیمه از طریق سامانه اینترنتی فقط کافی است شرکت نرم افزار مربوطه را تهیه کرده و به دقت مراحل ارسال اطلاعات انجام شود .

مراحل ارسال لیست بیمه از طریق سامانه اینترنتی :

مرحله اول : دراین مرحله باید ایتدا مشخصات کامل کارگاه خود اعم از نام ، کد اقتصادی ، آدرس و غیره را وارد سامانه نمایید.

مرحله دوم : درمرحله دوم ارسال لیست بیمه باید مشخصات کارکنان خود را وارد نمایید این مشخصات شامل نام و نام خانوادگی تک تک کارکنان ، شماره پرسنلی ، نام پدر ، جنسیت ، تاریخ تولد ، سال استخدام ، شغل فرد ، محل صدور شناسنامه ، شماره بیمه شخص و کد ملی آن وارد شود لیست بیمه بدون کامل کردن دقیق و درست این مرحله امکان انتقال به مرحله بعد را نخواهد داشت . برای اینکه لیست بیمه شما بی نقص باشد باید قبل از هر چیز اطلاعات کامل پرسنل خود را در یک لیست جداگانه داشته باشید و فقط در سامانه وارد نمایید.

مرحله سوم : در این مرحله باید ریز لیست کارکرد ماهانه پرسنل تهیه شود یعنی کارکرد روزانه ، ماهانه ، اضافه کاری ، نوبت کاری ، تعطیل کاری و سایر موارد مشخص باشد .

مرحله چهارم : در مرحله چهارم تهیه لیست بیمه باید برای هر شخص یک پروفایل تهیه شود و درآن اطلاعات شخص وارد گردد این اطلاعات که باید در لیست بیمه وارد شود شامل نام کارگاه ، ردیف پیمان ، سال مورد نظر ، تعداد نفرات تحت تکفل ، تعدا روزهای کارکرد ، دستمزد روزانه ، دستمزد ماهانه و جمع مزایای ماهانه و برخی دیگر خواهد بود .

مرحله پنجم و اخر : در این مرحله برای اینکه لیست بیمه کامل شود باید ریز کارکرد روزانه هر شخص جمع زده و دستمزد روزانه وی مشخص گردد و در نهایت از اطلاعات وارد شده یک دیسکت تحت عنوان لوح لیست بیمه تهیه و به سازمان تامین اجتماعی ارسال گردد .

تهیه لیست بیمه چه اهمیتی دارد ؟

لیست بیمه یکی از اسناد مهم واحد ادرای و کارگزینی شرکتها بوده که باید در موعد مقرر تهیه و به سازمان تامین اجتماعی ارسال گردد اگر در ارسال ان تاخیر ایجاد شود شرکت مشمول جریمه خواهد شد. در تهیه لیست بیمه باید دقت و صداقت کافی وجود داشته باشد و شخص یا اشخاصی از قلم نیفتد و همچنین جزییات دقیق دریافتی ها هم مشخص باشد .

تهیه و ارسال لیست بیمه چه اهمیتی دارد ؟

کارفرمایان در تهیه و ارسال لیست بیمه این اشتباه را نکنند

برخی کارفرمایان افرادی را به لیست بیمه خود اضافه می کنند که اصلا با آنها همکاری نداشته و ندارند و فقط به خاطر روابط شخصی این کار را انجام می دهند اضافه کردن اسامی افرادی که در شرکت کار نمی کنند به لیست بیمه می تواند عواقب خطرناکی برای کارفرمایان داشته باشد مثلا شخص در جایی غیر از شرکت آسیبی ببنید کارفرمایی که برای وی لیست بیمه رد کرده است باید پاسخگو باشد و بسیاری موارد قانونی دیگر که ممکن است ایجاد شود .

تهیه لیست بیمه و پرداخت حق بیمه مربوط به آن باید توسط افراد خبره و آگاه در این خصوص انجام شده و علاوه بر آن این افراد به خوبی به قوانین بیمه و تامین اجتماعی مسلط باشند کارفرمایان می توانند در خصوص موارد قانونی تهیه لیست بیمه از مشاوران و کارشناسان موسسات خدمات مالی و حسابدرای بهره مند شوند . موسسه خدمات مالی و حسابدرای محاسبان تلاشگر خبره این آمادگی را دارد در خصوص تهیه لیست بیمه شرکت های بزرگ یا کوچک به کارفرمایان عزیز همکاری نماید .

کارفرمایان و تهیه و ارسال لیست بیمه

( ارائه خدمات اداری پرسنلی در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره )

ارائه خدمات حسابداري

1 پاسخ
 1. مهدی اختری
  مهدی اختری می گوید:

  با سلام.من وقتی وارد سامانه میشوم یک پیغام میاد که حساب شما خصوصی نیست و نمیتوانم وارد سامانه شوم.

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.