میزان عیدی کارگران [ فصلی ٬کارمزدی و موقت ] و کارمندان دولت در سالی که گذشت

میزان عیدی و پاداش کارگران

مبلغ عیدی کارگران در سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ طبق اعلام سخنگوی کانون عالی شوراهای اسلامی کار حداقل  ۲  میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۳۳۷ هزار تومان است. مبلغ عیدی کارگران در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ معادل حداقل دستمزد کارگران بود و ۱ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان تعیین گردید که امسال با ۱۰۰ درصد افزایش به ۲  میلیون و ۲۲۲ هزار تومان رسیده است.

طبق قانون کار٬ کارفرمایان موظفند معادل حداقل ۲ ماه و حداکثر ۳ ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگران پرداخت کنند. بررسی نمودار عیدی و پاداش آخر سال کارگران از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نشان می دهد که سالانه حداقل ۲۰ درصد به عیدی اضافه می شود و افزایش  ۱۰۰ درصدی نشان دهنده وضعیت اقتصادی  نامناسب جامعه زخمتکش کارگران ایران در سال سخت ۹۷ است. عیدی و پاداش آخر سال کارگران مشمول قانون کار در سقف و کف تعیین شده از مالیات معاف است.

معمولا کارفرمایان به دلیل ازدحام بانکی و گرفتاری های روزهای  پایانی سال٬ عیدی و پادش کارکنان خود را با حقوق بهمن ماه یا دی ماه واریز می کنند تا تسهیلی برای مدیریت هزینه کارکنان با وضعیت رکود تورمی امروز اقتصاد ایران باشد. البته اختصاص سبد حمایت غذایی دولت از کارگران در سال ۹۷  هنوز اجرایی نشده است و تا کنون بسته های حمایتی غذایی به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی عملیاتی  نشده و از این بابت انتقاداتی به این بسته وارد شده است. طرح هم سان سازی عیدی و پاداش بازنشستگان تامین اجتماعی نیز تا پایان سال ۹۷  عملیاتی  خواهد شد.

میزان عیدی و پاداش کارگران در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶

میزان عیدی و پاداش کارگران در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶

عیدی و پاداش کارگران در سال مالی منتهی به اسفند ماه ۹۶ حداقل یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و حداکثر ۲  میلیون و ۷۸۰  هزار تومان تعیین شده بود. طبق اعلام  وزارت کار در دی ماه سال ۹۶ جدول ریز کارکرد حقوق  و دستمزد کارکنان به این شرح بود:

 • پایه حقوق و مزایا با مبنای ۳۰ روزه: ماهانه ۹ میلیون و ۳۹۹ هزار ریال
 • کمک هزینه مسکن کارگران سال ۹۶: ماهانه ۴۰۰ هزار ریال
 • مزد سنواتی کارگران در سال ۹۶: ماهانه ۵۱۰ هزار ریال
 • کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار کارگران سال ۹۶: ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال
 • کمک عائله مندی یک فرزند کارگران سال ۹۶: ۹۲۹ هزار ریال
 • عیدی و پاداش: ۱ میلیون و ۵۹۴ هزار ریال
 • مزایای پایان کار (سنواخت خدمت): ۷۷۴ هزار ریال
 • مرخصی بابت یک ماه در سال ۹۶: ماهانه ۹ میلیون و ۳۹۰ هزار ریال
 • حق شیفت ۱۰ درصد در ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر: ماهانه ۹۲۹ هزار ریال
 • حق شیفت ۱۵ درصد در ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر  و شب: ماهانه ۱ میلیون و ۳۹۰  هزار ریال
 • حق شیفت ۲۲.۵ درصد در ازای ۳۰ روز شیفت : ماهانه  ۲  میلیون و ۹۲ هزار ریال
 • حق شیفت ۳۰ درصد درازای ۳۰ روز شیفت ثابت : ماهانه ۳ میلیون و ۲۵۴ هزار ریال
 • سقف معافیت مالیاتی پایه حقوق کارگران سال  ۹۶:  ماهانه ۲۰ میلیون ریال
 • حداقل عیدی سال ۹۶  کارگران: ۱۸ میلیون و ۵۹۸ هزار ریال
 • حداکثر عیدی سال ۹۶ کارگران: ۲۷ میلیون و ۸۹۷ هزار ریال

عیدی و پاداش کارگران

جزییات مقایسه عیدی و پاداش اخر سال کارگران و مشمولان قانون کار ۱۰ سال اخیر

 • سال ۱۳۸۷: حداقل مزد ماهانه ۲ میلیون و ۱۹۶ هزار ریال و حداقل  عیدی ۴۳۹ هزار و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر  عیدی ۶۵۸  هزار و ۸۰۰ تومان بود.
 • سال ۱۳۸۸: حداقل مزد ماهانه ۲ میلیون و ۶۳۵ هزار ریال و حداقل عیدی ۵۳۷ هزار و ۴۰ تومان و حداکثر عیدی نیز ۷۹۰  هزار و ۵۶۰  تومان بود.
 • سال ۱۳۸۹: حداقل مزد ماهانه ۳ میلیون و ۳۰ هزار ریال و حداقل عیدی ۶۰۶ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز ۹۰۰ هزار تومان بود.
 • سال ۱۳۹۰: حداقل مزد ماهانه ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ ریال و حداقل عیدی ۶۶۶ هزار تومان و حداکثر ۹۹۹  هزار  تومان بود.
 • سال ۱۳۹۱ حداقل مزد ماهانه ۳ میلیون و ۸۹۷ هزار ریال و حداقل عیدی ۷۷۹ هزار تومان و حداکثر عیدی ۱ میلیون و ۶۹۱ هزار تومان بود.
 • سال ۱۳۹۲ حداقل مزد ماهانه ۴میلیون و ۸۷۱ هزار و ۲۵۰ ریال و حداقل عیدی ۹۷۴۲۵۰ تومان و حداکثر عیدی ۱ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۷۵  تومان بود.
 • سال ۱۳۹۳ حداقل مزد ماهانه ۶ میلیون و ۸۹  هزار ریال و حداقل  عیدی ۱ میلیون و ۲۱۷ هزار  تومان و حداکثر عیدی نیز ۱ میلیون و ۸۲۶ هزار تومان بود.
 • سال ۱۳۹۴ حداقل دستمزد ماهانه ۷ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۲۵۰ ریال بود و حداقل عیدی ۱ میلیون و ۴۲۴  هزار و ۸۶۰ ریال و حداکثر عیدی نیز ۲ میلیون و ۳۷۲  هزار و ۲۹۰ ریال تعیین شد.
 • سال ۱۳۹۵ حداقل دستمزد ماهانه ۸ میلیون و ۱۲۱  هزار و ۶۴۰ ریال بود و حداقل  عیدی ۱ میلیون و ۶۲۴  هزار و ۳۲۸ تومان و حداکثر عیدی نیز ۲ میلیون و ۴۳۶هزار و ۴۹۲ تومان تعیین شده بود.

قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران

طبق قانون پرداخت پاداش و  عیدی کارگران که مسوب بیست و هشتم آبان ماه سال هزار و سیصد و شصت و نه است و مصوب اصلاحی آن به تاریخ سی مرداد ماه ۱۳۷۰ هجری شمسی٬ کارفرمایان موظف به پرداخت عیدی و پاداش هستند.

طبق ماده واحده این قانون مهم که از قوانین کار مورد تایید وزارت تعاون٬  کار و رفاه اجتماعی است٬ کلیه کارگاه هایی که مشمول قانون کار هستند٬ موظفند به هر  یک از کارگران خود به نسیت یک سال کار متعادل شصت روز آخرین مزد٬ به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کنند.  نکته ای که باید توجه داشت آن است که مبلغ پرداختی عیدی و پاداش سالانه کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل  مزد روزانه قانونی تجاوز کند. یعنی میزان پرداختی معادل ۲ تا ۳ ماه حقوق است.

۴  تبصره در این زمینه مهم است که کارگران و کارمندانی که مشمول قانون کار هستند به آن توجه داشته باشند:

 • مبلغ پرداختی به کارمندانی که کم تر از ۱۲ ماه در کارگاه کار کرده اند٬ بایستی به ماخذ شصت روز مزد و نسبت به ایام کارکرد در سال محاسبه شود. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در بالا تجاوز کند.
 • در کارگاه هایی که مطابق رویه جاری کارگاه٬ بیش از مبالغ فوق پرداخت کنند٬ عرف کارگاه معتبر  خواهد بود و می توانند کارفرمایان این موضوع را در هزینه های قابل قبول مالیاتی در اظهارنامه سالانه قید کنند.
 • موضوع دیگری که باید توجه داشت این است که رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون٬ در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در فصل حل اختلاف قانون کار است.
 • این قانون از زمان تصویب٬ جایگزین لایحه قانونی تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاه های صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ می  شود.

فصل نهم قانون کار : مراجع حل ختلاف

در فصل نهم قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ درباره مراجع حل اختلاف کارگران و کارفرمایان چه در زمینه پاداش و عیدی سالانه و چه موضوعاتی مثل بیمه اجباری و بیمه بیکاری و روابط کاری توضیح  داده  است. طبق ماده  ۱۵۷ قانون کار٬ هر  نوع اختلاف فردی به کارگر و کارفرما یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقرات شود٫ در مرحله اول از طریق  سازش مستقیم بین کارگر و کارفرما و یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی  کار ودر صورتی که شورای اسلامی کار در واحد تولیدی یا خدماتی نباشد٬ از طریق انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل می شود و در صورت عدم سازش٬ از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی می شود.

هیات حل اختلاف وزارت کار استانی شامل نماینده وزارت کار و نماینده کارگران و نماینده مدیران صنایع است. لذا مواردی که اختلافی برای پرداخت عیدی  و پاداش با کارفرما دارید٬ مراتب را به اداره تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی استان محل کار شرکت اطلاع داده و فرم های شکایت را تکمیل کنید.

پرسش و پاسخ های مرتبط با عیدی کارگران

آیا در صورت اتمام همکاری  کارگر در اواسط سال به وی حق سنوات و عیدی هم تعلق می گیرد؟

توجه داشته باشید که پرداخت پاداش و عیدی آخر سال کارگران مشمول قانون کار٬ بر اساس ۱۲ ماه کار مستمر نیست. بلکه به میزان کارکردی که داشته باشند٬ به آن ها عیدی و پاداش پرداخت خواهد شد. اگر شما ۶ ماه کار کردید٬ نصف کل پاداش و عیدی سالانه در همان سال مالی به شما تعلق خواهد گرفت. حتی اگر ۳ ماه هم در کارگاه های مشغول به کار بودید٬ یک چهارم کل پاداش و عیدی سالانه به شما پرداخت خواهد شد.

مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگاه های طرح طبقه بندی مشاغل چگونه است؟

مبنای محاسبه  عیدی و پاداش سالانه کلیه کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند٬ بر اساس مزد گروه و پایه یا مزد مبنا محاسبه می شود. اگر کارگاهی طرح طبقه بندی مشاغل ندارد٬ معیار٬ مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی خواهد بود.

مبنای پرداخت عیدی و پاداش اخر سال کارگران فصلی چگونه است؟

برای کارگران فصلی که مشمول قانون کار هستند٬ ماخذ شصت روز و به نسبت روزهای کارکرد سالانه محاسبه م یشود.  برای کارگران کارمزدی  نیز وجوه عیدی و پاداش پایان سال عبارت است از متوسط کارمزد دریافتی آن ها بر حسب مدت ایام کارکرد در سال مالی مربوطه.

میزان عیدی و پاداش کارگران پاره وقت چقدر است؟

طبق ماده سی و نه قانون کار٬ مزد و مزایای کارگانی که در کارگاه ها به صورت پاره وقت یا کم تر از ساعت قانونی ۴۰ ساعت در هفته هستند٬ به نسبت ساعات کار انجام یافته بوده و پرداخت می شود. بنابراین مبلغ عیدی و پاداش کارگران پاره وقت در سال ۹۷ بر اساس میزان کارکرد و در بازه کف و سقف اعلامی خواهد بود.

کارگران ساعتی چگونه عیدی دریافت کنند؟

کارگرانی که به صورت ساعتی در کارگاه هایی کار  کرده و مشمول قانون کار هستند و حقوق ثابت ندارند٬ میانگین حقوق ۹۰ روز آخر خدمت٬ مبنای پرداخت عیدی و پاداش خواهد بود.

عیدی آخر  سال کارمندان دولتی و خصوصی از نظر تعداد ماه فرق دارد؟

طبق قانون اسفند ماه ۱۳۷۰ مصوب مجلس شورای اسلامی٬ کلیه  کارگران مشمول قانون کار  اعم از  این که در بخش  خصوصی یا دولتی باشند٬ ۲ ماه عیدی آخر سال دارند.

کارفرما تعدیل نیرو کرده و بنده برج ۴ سال ۹۷ اخراج شدم و بیمه بیکاری می گیرم. آیا پاداش و عیدی به من تعلق می گیرد؟

کارگرانی که در طول سال از خدمت برکنار شده یا استعفا می دهند یا اخراج می شوند یا بازنشسته می شوند نیز نسبت به مدت کارکرد خود عیدی و پاداش خواهند گرفت.

آیا حق  ماموریت و سختی کار و بدی آب و هوا نیز در محاسبه عیدی آخر سال محاسبه  خواهد شد؟

بله. توجه داشته باشید که مزایایی که کارکنان در کارگاه های مشمول قانون کار در ارتباط با شغل دریافت می کنند٫ از اجزا مزد بوده و لذا فوق العاده شغلی و بدی آب و هوا و امثالهم همه در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ خواهد شد.

آیا حق اولاد و عائله مندی و کمک  هزینه مسکن و بن خواربار در پرداخت عیدی محاسبه می شود؟

مزایای رفاهی و انگیزشی در محاسبه عیدی لحاظ نمی شود.

آیا کارفرما می تواند عیدی و پاداش را در اردیبهشت سال بعد پرداخت کند؟

طبق قانون کار٬ کارفرمایان موظف هستند تا عیدی و پاداش کارمندان مشمول قانون کار را در پایان همان سال مالی پرداخت کنند مگر اینکه با کارگران توافق کرده باشند. اگر کارفرمایی از پرداخت عیدی و پاداش سالانه کوتاهی کند و توافقی هم بین کارگر و کارفرما منعقد نباشد٬ کارگر می تواند مراتب را طی یک شکایت مکتوب به  منظور مطالبه عیدی در اداره کار استان محل استقرار کارگاه خود ثبت کند و پیگیری قانونی انجام دهد.

من اول مرداد ماه ۹۷ به استخدام یک کارگاه تولیدی پوشاک در آمدم و اول آذر ماه ۹۷ از کار خارج شدم. آیا به بنده نیز عیدی و پاداش تعلق می گیرد؟

چون شما کارگر عزیز به مدت ۴ ماه در این کارگاه مشغول به کار بودید٫ لذا یک سوم مبلغ کل عیدی و پاداش سالانه به شما تعلق خواهد گرفت و کارفرما موظف به پرداخت آن است. تعدیل نفرات و امثالهم نیز مانع از تعهد کارفرما به وظایفش نخواهد بود.

آیا به بیمه بیکاری ماهانه نیز پاداش و عیدی تعلق می گیرد؟

خیر. بیمه بیکاری از شمول پاداش و عیدی مستثنی است.

بنده تحصیلات دکترا دارم و ۶ ماه در کارگاهی مشغول به کار بودم. آیا عیدی معادل درجه دکترا به بنده پرداخت خواهد شد؟

توجه داشته باشید در صورتی که در کارگاه شما طرح  طبقه  بندی مشاغل اجرا شده باشد٬ دستمز بر اساس شغل شما و نه تحصیلات دانشگاهی و سوابق علمی پرداخت خواهد شد. برای شما که شش ماه سابقه کاری دارید٬ یک دوم کل عیدی و پاداش در بازه کف و سقف اعلامی تعلق خواهد گرفت.

آیا به اضافه کاری های ماهانه نیز عیدی تعلق می گیرد؟

عیدی به میزان کارکرد روزانه کارگر بستگی دارد.

عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سالی که گذشت چه زمانی پرداخت شد؟

زمان دقیق پرداخت عیدی  بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۷ هنوز اعلام نشده است اما سال ۹۶ از ۱۵ تا ۲۳ اسفند ماه بر  اساس حروف الفبا پرداخت گردید و زمان بندی آن به شرح زیر بود:

 • کسانی که حرف اول نام خانوادگی آن ها با غ و د و ن و م آغاز  می شود ۱۵ اسفند ۹۶ پرداخت شد.
 • کسانی که حرف اول نام خانوادگی آن ها با ک و دال و ش و ع آغاز می شود ۱۶ اسفند ۹۶ پرداخت شد.
 • کسانی که حرف اول نام خانوادگی آن ها با گ و ل و ه و ی آغاز می شود ۱۷ اسفند پرداخت گردید.
 • کسانی که حرف اول نام خانوادگی آن ها با ط و خ و س و ط و ر و ف آغاز می شود ۱۹ اسفند پرداخت شد.
 • کسانی که حرف اول نام خانوادگی آن ها با ح و ق و ض و ز و ر و ص و ح و چ بود ۲۰ اسفند ۹۶ پرداخت گردید.
 • کسانی که حرف اول نام خانوادگی آن ها با ب پ ت و ث و ب و ا آغاز می شد ۲۱ اسفند ۹۶ واریز شد.
 • کسانی که حرف اول نام خانوادگی آن ها با آ آغاز می شد ۲۲ اسفند ۹۶ پرداخت شد.

هموطن گرامی اگر شما هم برای دریافت پادش و حقوق سالانه با پرسشی روبرو هستید  مراتب را کامنت کنید یا از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سوال کنید. یادتان باشد که کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی٬ مشمول قانون کار نیستند (مثلا کارگران بیمه اختیاری (خویش فرما یا صاحبان مشاغل ) ) اما مشمولان قانون کار٬ مشمول قانون تامین اجتماعی هستند (مثلا کارگران بیمه اجباری).

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.