انجام امور کارگزینی و استخدامی از جمله خدمات شرکت حسابداری

کارگزینی و منایع انسانی اغلب در همه شرکت ها و بنگاههای اقتصادی یک رکن اساسی بوده و امور مربوط به آنها توسط یک واحد آن هم واحد منابع انسانی انجام میشود . حوزه و وسعت قسمت کارگزینی به تعداد پرسنل آن شرکت و میزان فعالیت بنگاه اقتصادی بستگی دارد هر چه شرکت گسترده تر و دارای نیروی کاری بیشتری باشد واحد کارگزینی وسیعتر و دارای فعالیت های بیشتری خواهد بود در واقع منابع انسانی به تعداد پرسنل شرکت گفته میشود که این پرسنل ممکن است در واحد صنعتی ، تولیدی ، خدماتی ، دفاتر مرکزی یا شعب فعال باشند .
ادامه مطلب …

ارائه خدمات حسابداری و مالی در زمینه نظارت و کنترل حساب ها بصورت مداوم

ارائه خدمات حسابداری در زمینه نظارت و کنترل حساب ها بصورت مداوم

حرفه حسابداری حرفه شناخت حساب ها و محاسبات مربوط به آن و کنترل انها می باشد . در واقع حسابداری با انواع حساب های آن شناخته میشود و یک حسابدار متخصص و خبره باید کلیه حساب ها و ماهیت آنها و نحوه ثبت و نگهداری انها را بشناسد. علاوه بر آن حسابدار باید بتواند کلیه حساب ها را در مقاطع زمانی مختلف و تعیین شده کنترل نموده و اشتباهات را قبل از بررسی ممیزین و حسابرسان شناسایی و رفع نماید در این مطلب ابتدا در مورد انواع حساب ها و تعریف آنها صحبت خواهیم کرد و سپس مطالبی در خصوص نحوه کنترل حساب ها به ان خواهیم افزود .

انواع حساب ها و تعاریف مربوط به آنها

دارایی ها به چه حساب هایی گفته میشود ؟

دارایی به منافع اقتصادی اطلاق میشود که در اثر معاملات یا رویدادها و عملیات های مالی نصیب سازمان و بنگاه اقتصادی میشود . دارایی ها در واقع حقوق صاحبان سرمایه هستند که می تواند در اثر عملیات های مالی افزایش یابند یا رو به کاهش نهند.

( ارائه خدمات حسابداری در زمینه نظارت و کنترل حساب ها )

دارایی ها چند نوع هستند و هر کدام چه تعریفی دارند ؟

دارایی ها بر دو نوع درایی های جاری و غیر جاری هستند دارایی های جاری به منافعی گفته میشود که در یک بازه زمانی کوتاه ، حداکثر یک ساله و یا یک دوره مالی قابل تبدیل شدن به وجه نقد هستند البته این نوع دارایی ها می توانند به کالا ، خدمات قابل عرضه یا مصرف هم تبدیل شوند . دارایی های جاری بر اساس اینکه در چه بازه زمانی و یا با چه سرعتی به وجه نقد تبدیل میشوند قابل طبقه بندی می باشند گاهی این نوع دارایی ها بنا به دلایلی دچار کاهش ارزش و قیمت میشوند که باید در کنترل های دوره ای این موضوع مورد توجه قرار گرفته و در حساب ها لحاظ گردد . اما دارایی های غیر جاری دارایی هایی هستند که قابلیت نقد شوندگی آنها بیش از یکسال یا یک دوره مالی می باشد و ویژگی دیگر آنها این است که قابل اندازه گیری می باشند .

( ارائه خدمات حسابداری در زمینه نظارت و کنترل حساب ها بصورت مداوم )

دارایی های غیر جاری چند نوع هستند و هر کدام چه تعریفی دارند ؟

الف : دارایی های ثابت مشهود : این نوع دارایی ها به اموالی اطلاق میشود که برای تولید یا عرضه کالا و خدمات و یا اجاره دادن به غیر مورد استفاده قرار میگیرند و عموما عمر مصرف آنها بیشتر از یکسال یا یک دوره مالی می باشد خود این دارایی ها به سه دسته تقسیم میشوند :

( ارائه خدمات حسابداری در زمینه نظارت و کنترل حساب ها بصورت مداوم )

 • دارایی های ثابت مشهود استهلاک ناپذیر : دارایی ها که استهلاک ناپذیرند و یا اصلاحا در نتیجه استفاده و مصرف از بین نمیروند و تمام نمیشوند را گویند . مثلا زمین جزو دارایی های ثابت مشهود استهلاک ناپذیر می باشد که در نتیجه مصرف نه تمام میشود و نه از بین میرود .
 • دارایی های ثابت مشهود استهلاک پذیر : این دارایی ها به اموالی اطلاق میشوند که عمر مفید داشته و بعد از مدت زمان مشخصی که از انها استفاده میشود تمام شده یا از بین میروند و یا اینکه نیازمند تعمیر یا تجدید میشوند در واقع عمر مفید انها محدود است مانند لوله کشی های ساختمان در شرکت یا بنگاه اقتصادی و یا لوازم تحریری که برای پرسنل تهیه میشود از این دسته اند .
 • دارایی های ثابت مشهود نقصان پذیر : دسته ای دیگر از دارایی های ثابت مشهود نقصان پذیر هستند این دارایی ها در اثر مصرف از انها کاسته شده و یا به کالا و مواد دیگر تبدیل میشوند مانند مواد اولیه موجود در کارخانه ها برای تولید محصول و یا مواد معدنی موجود در معادن اینها در اثر مصرف از مقدارشان کم شده یا به چیز دیگری تبدیل میشوند .

ب : دارایی های نامشهود : دارایی های هستند که مانند زمین و پول نقد قابل رویت نبوده ولی جزو اموال شرکت محسوب میشوند . این نوع دارایی های بیش از یک دوره مالی عمر داشته و برای تولید کالا و خدمات و غیره مورد استفاده قرار می گیرند . برخی از آنها مانند حق امتیاز اب ، برق ، گاز ، تلفن ، حق نشر ، حق امتیاز ، حق اکتشاف یا اختراع بوده که جزو اموال شرکت قرار میگیرند .

ج : سرمایه گذاری های بلند مدت : این نوع دارایی های برای بدست اوردن منافع در سال های بعد تحصیل میشوند مانند خریدن سهام های بلند مدت و یا زمینی بلا استفاده که امکان افزایش قیمت ان وجود دارد .

د : سایر دارایی ها : برخی دارایی های دیگر هستند که در این سه گروه قرار نمی گیرند از جمله می توان به اسناد دریافتنی بلند مدت ، وجوه مسدود شده بانکی ، اموال و ماشین الات و تجهیزاتی که در فرایند تولید مورد استفاده قرار نمیگیرند ، اشاره کرد.

( ارائه خدمات حسابداری در زمینه نظارت و کنترل حساب ها بصورت مداوم )

انوع حساب های دیگر می تواند شامل موارد ذیل باشد :

بهای تمام شده دارایی ها : تمامی هزینه هایی که برای ایجاد و راه اندازی یک بنگاه اقتصادی صرف میشود را می گویند مانند هزینه پیش راه اندازی و راه اندازی ، هزینه های ساخت ، هزینه های انتقال مالکیت ، هزینه های نصب و بهره برداری و تولید که مجموعه را آماده استفاده و بهره برداری می نماید .

مخارج بعد از بدست آوردن دارایی ها : این مخارج می تواند به صورت مخارج غیر مستمر و مخارج مستمر باشد. مخارج غیر مستمر هزینه هایی است که برای تعمیر و افزایش قابلیت های دارایی ها و توسعه ظرفیت آنها و افزایش عمر مفید آنها صرف میشود اما مخارج مستمر مخارجی هستندکه برای نگهداری درست اموال انجام میشوند مثلا تعمیرات مستمر و برنامه ریزی شده دستگاهها برای اینکه تولید متوقف نشود این مخارج جزو دارایی ها نبوده و باعث افزایش انها نمیشود اما مخارج غیر مستمر به دلیل اینکه مبنای توسعه ای و افزایش طول عمر دارد در محاسبات جزو دارایی های محسوب میشوند .

موجودی نقد و بانک : موجودی بانک ، تنخواه ، طلاو نقره ذخیره شده ، موجودی ارزی ، موجودی صندوق ، سپرده های کوتاه مدت و اوراق بهادر جزو حساب موجودی نقد و بانک هستند . البته موجودی بانکی که برای استفاده از آن محدودیت وجود دارد در این حساب ها نوشته نمیشوند و در انواع دیگر دارایی ها لحاظ می گردند .

تنخوه گردان : در همه شرکت ها و بنگاههای اقتصادی بر اساس دستورالعملهای خاص مقداری وجه نقد در اختیار شخصی معین و مورد تایید مدیریت قرار می گیرد تا در مواقع ضرروی و فوری بتواند هزینه کند مثلا برای پرداخت هزینه حمل و نقل مواد اولیه ، خرید های تشریفاتی برای مهمانی ها و بسیاری دیگر این حساب را تنخواه گردان می گویند.

سپرده سرمایه گذاری های کوتاه مدت :  این نوع حساب های به وجوهی اطلاق میشود که برای دریافت سود برای مدت کوتاهی و حداکثر یکسال در نزد بانکها یا صندوق ها سپرده میشوند . این نوع حساب ها حتما باید قابل بازپس گیری باشند و سپرده هایی که مالک اختیار پس گرفتن آن را به هر دلیلی ندارد جزو این دسته قرار نمیگیرند.

سرمایه گذاری های کوتاه مدت جاری : این نوع حساب ها به آن دسته دارایی هایی اطلاق میشوند که به راحتی قابل فروش بوده و به سرمایه افزوده میشوند . مثل خرید اوراق قرضه یا سهام که به راحتی قابل فروش و نقد شدن هستند .

( ارائه خدمات حسابداری در زمینه نظارت و کنترل حساب ها بصورت مداوم )

حساب های دریافتنی یا بدهکاران : کلیه مطالبات شرکت و بنگاه اقتصادی که در ازای عرضه کالا و خدمات بوجود می اید را حساب های دریافتنی یا بدهکاران می گویند .مثلا پولی که شرکت از خریداران در ازای فروش کالای خود مطالبه می کند جزو حساب بدهکاران محسوب میشود .

اسناد دریافتنی : ای نوع حساب ها به مطالباتی اطلاق میشود که به صورت چک یا سفته بوده و شرکت در ازای خدمات یا کالایی که فروخته از خریدار دریافت می کند . این نوع حساب ها باید قابلیت نقد در یک دوره کوتاه و حداکثر یکساله را داشته باشند در غیر این صورت جزو این نوع حساب قرار نمیگیرند.

علی الحساب : این نوع حساب به مبالغی اطلاق میشود که اصطلاحا به عنوان بیعانه برای دریافت کالا یا خدمات پرداخت میشود یعنی با دریافت این حساب شرکت موظف میشود بخشی از تعهدات توافق شده را اجرا نماید. مثلا در پروژه های راهسازی مبلغی به عنوان علی الحساب از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت میشود و پیمانکار برای انجام بخشی از کار متعهد میگردد.

اسناد دریافتنی برگشتی : چک ها سفته ها و کلیه اسنادی که از بانک برگشت میخورد را در این عنوان حساب ثبت می زنند.

سایر حساب ها و اسناد دریافتنی : یکسری حساب ها هستند که برای انها اسناد و مدارک قطعی و کاملی دریافت نمیشود چون این حساب ها جزو فرایند اصلی کار نمیباشند و در حاشیه کار بوجود می ایند این ها همان سایر اسناد دریافتنی هستند که برخی از انها عبارتند از : سپرده های دریافتنی ، علی الحساب حقوق ، وام و مساعده ای که به کارکنان داده میشود ، سهود سهام دریافتنی و مالیات بر ارزش افزوده پرداختنی .

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول : برخی حساب های شرکتها و بنگاههای اقتصادی بنا به دلایلی وصول نمیشود برای این گونه حساب ها ، حسابی به نام مشکوک الوصول باز می گردد که در پایان سال باید این حساب از حساب های دریافتنی کسر گردد .

( ارائه خدمات حسابداری در زمینه نظارت و کنترل حساب ها بصورت مداوم )

 استهلاک انباشته : دارایی ها و اموال بعد از مدتی به دلیل استفاده دچار استهلاک و کاهش قیمت میشوند که در حساب استهلاک انباشته وارد و ثبت می گردند .

حساب بدهی ها : تعهداتی که شرکت یا بنگاه اقتصادی در ازای دریافت کالا ، مواد اولیه یا خدمات نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی پیدا می کند را به طور کلی بدهی ها می گویند . بدهی ها بر دو نوع بدهی های جاری و غیر جاری دسته بندی میشوند.

بدهی های جاری : بدهی هایی که در یک دوره مالی و حداکثر یکسال تسفیه میشوند را می گویند مانند حساب مالیات بر ارزش افزوده ، سپرده های پرداختنی ، حقوق و دستمزد پرداختنی ، بیمه ، مالیات تکلیفی پرداختنی همه جزو بدهی های جاری هستند.

بدهی های غیر جاری : تعهداتی هستند که در یک دوره مالی یکساله تسفیه نمیشوند . وام های بلند مدت جزو بدهی های غیر جاری هستند .

حساب درآمد ها : هر عملیات یا رویداد مالی که منجر به افزایش دارایی ها گردد را درامد می گویند البته افزایش سرمایه توسط سهامداران جزو درامد محسوب نمیشود . زمانی یک رویداد مالی درامدزا تلقی میشود که شرایط ذیل را داشته باشد :

 • عملیات مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط شرکت یا بنگاه اقتصادی انجام شده باشد و به ان مربوط شود و ماحصل آن کسب درآمد قابل دستیابی باشد .
 • درآمد کسب شده قابل محاسبه و اندازه گیری باشد .
 • برخی رویداد های مالی در یک بازه زمانی مشخص انجام می شود درآمد حاصل از انها باید در مقاطع زمانی انجام کار قابل بررسی و محاسبه باشد .
 • مخارجی که در نتیجه عملیات مالی و کسب درامد ایجاد میشود هم قابل اندازه گیری باشد .

کنترل حساب ها در حسابداری باید چگونه باشد ؟

بسته به اینکه قصد کنترل چه حساب هایی را دارید نحوه کنترل متفاوت خواهد بود اما به طور کلی در کنترل حساب ها موارد ذیل انجام میشود :

( ارائه خدمات حسابداری در زمینه کنترل حساب ها )

 • تهیه کابرگ های لازم برای کلیه حساب ها
 • بررسی دقیق اقلام راکد
 • کنترل و بررسی ثبت صحیح حساب ها
 • کنترل محاسبات انجام شده
 • کنترل امضا ها و انجام آنها
 • کنترل محاسبات مربوط به صورت های مالی اعم از سود و زیان ، ترازنامه و غیره
 • کنترل دفاتر قانونی به جهت رعایت استاندارد های ثبت و نگهداری
 • کنترل اسناد مربوط به گزارشات مالی و مالیاتی اعم از فصلی ، ارزش افزوده و غیره
 • کنترل فاکتور ها و نحوه ثبت و نگهداری آنها

شناخت و انجام امور مربوط به حسابداری در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی پایان کار نمی باشد و بعد از انجام کلیه امور و محاسبات و ثبت های انجام شده نیازمند بازنگری و کنترل دقیق بوده و این کار بهتر است توسط یک چشم سوم انجام شود .

کنترل حسابها در شرکتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در بسیاری از امور مانند تعیین مالیات های مستقیم یا ارزش افزوده ، بررسی های اداره دارایی و ممیزین و غیره تاثیر مستقیم مثبت یا منفی خواهد داشت برای همین بهتر است شرکتها و بنگاههای اقتصادی برای پیشگیری از ایجاد اشتباهات در حساب ها از کارشناسان موسسات خدمات مالی و حسابداری بهره مند شوند .

موسسه خدمات مالی محاسبان تلاشگر خبره می توانند علاوه بر کنترل کلیه حساب ها در شرکت ها نسبت به کشف اشتباهات و اصلاح قانونی آنها اقدام نماید .

( ارائه خدمات حسابداری و مالی در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره )

تهیه گزارشات مالی میان دوره و سالیانه و تهیه صورت های مالی

حرفه حسابداری و امور مالی نوعی دانش و مهارت و فن تجزیه و تحلیل اطلاعات و اسناد و مدارک مالی و استفاده از انها برای اهداف و برنامه های مختلف بنگاه اقتصادی و موسسه بوده و شاغلین در آن باید علاوه بر اینکه از تخصص کافی در این خصوص برخوردار باشند مهارت استفاده از این تخصص را هم داشته و بهترین شکل از ان استفاده نمایند.

چه کسانی از گزارشات مالی استفاده می کنند ؟

با توجه به اینکه گزارشات مالی در برگیرنده نتایج تجزیه و تحلیل عملکرد مالی شرکت و موسسه می باشد و وضعیت شرکت را به لحاظ اقتصادی نشان می دهد افراد متعددی در سازمان می توانند از نتایج ان بر حسب نیاز خود استفاده نمایند این گزارشات عموما حاوی اطلاعات متنوع و طبقه بندی شده مفیدی در زمینه های مختلف بوده و می تواند نیاز مخاطبین متعددی را برآورده کند .

مدیران ارشد ، سهامداران کل و جز ، اداره دارایی و سازمان امور مالیاتی هر کدام بسته به هدف و نیاز خود این گزارشات را مطالعه و بررسی می کنند . اما به طور کلی گروههای های زیر به تفکیک استفاده کننده مستقیم این گزارشات هستند :

تهیه گزارشات مالی میان دوره و سالیانه

( تهیه گزارشات مالی در شرکت حسابداری )

 • سرمایه گذاران برای اینکه تکلیف خود را در سال مالی بعد بدانند گزارشات و صورت های مالی را مطالعه می کنند . صورت های مالی بیانگر وضعیت مالی شرکت بوده و این دید را به سرمایه گزاران می دهد که نحوه تزریق سرمایه در سال بعد به شرکت چگونه باشد آیا افزایش سرمایه و توسعه بنگاه اقتصادی به صرفه است یا اینکه پوشش دادن نواقص و کمبود ها باید در اولویت قرار بگیرد .
 • اعطا کنندگان تسهیلات مالی گروه دیگری از مخاطبین صورت ها و گزارشات مالی هستند این اشخاص یا بانک ها با مطالعه این گزارشات در خصوص اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به بنگاه اقتصادی تصمیم خواهند گرفت . زیانده بودن شرکت می تواند به عدم پرداخت تسهیلات منجر گردد و در مقابل اگر شرکت در وضعیت مالی قابل قبول و خوبی باشد پرداخت تسهیلات با شرایط خوب امکان پذیرتر خواهد شد . در واقع با ارائه این گزارشات و صورت های مالی کارفرمایان می توانند در خواست تسهیلات و وام نمایند .
 • تامین کنندگان کالا و خدمات افراد و یا اشخاصی هستند که طرف حساب شرکت بوده و حاضر میشوند مواد اولیه ، تجهیزات ، خدمات و یا کالاهای مورد نیاز شرکت را تامین کنند اگر مطابق با گزارشات مالی شرکت در وضعیت مطلوبی نباشد این اشخاص حاضر به همکاری نشده و از ترس اینکه نتوانند مطالبات خود را دریافت کنند نیازهای شرکت را براورده نخواهند کرد .
 • گاهی گزارشات مالی با هدف ارائه به مشتریان شرکت تهیه میشود تا آنها از عملکرد مالی موسسه مطلع شده و نسبت به افزایش سفارش ها و درخواست های خود تصمیم بگیرند اگر شرکت و یا بنگاه اقتصادی در وضعیت مطلوبی نباشد مشترین این برداشت را خواهند کرد که نمی توانند سفارشات آنها را به موقع تحویل دهند و ممکن است در تصمیم خود مبنی بر همکاری با شرکت تجدید نظر کنند . برعکس اگر شرکت گزارشات مالی مثبت و صعودی داشته باشد می تواند علاوه بر حفظ مشتریان قبلی خود نسبت به جذب مشتریان جدید هم برنامه ریزی داشته باشد .
 • بخشی از مخاطبین گزارشات مالی کارکنان خود شرکت اعم از مدیران ارشد تا کارکنان رده های پایین تر می باشند شرکتی که ترازنامه مثبتی داشته باشد این نوید را به کارکنان خود می دهد شرکت رو رشد بوده و با تلاش بیشتر می تواند شرایط بهتری را به لحاظ حقوقی و جایگاه سازمانی برای کارکنان خود ایجاد کند.
 • موسسات و ارگان های دولتی یکی از مخاطبین گزارشات و صورت های مالی شرکت ها هستند . این ارگان ها با اهداف متفاوتی گزارشات مالی را بررسی می کنند گاهی به منظور تعیین مالیات های مختلف از قبیل ارزش افزوده ، مالیات های مستقیم و غیره این کار انجام میشود و گاهی برای تعیین تکلیف وضعیت شرکت و یا پرداخت تسهیلات ، رسیدگی به شکایات مطرح شده و … بررسی ها صورت می گیرد . در هر صورت به هر دلیلی این کار انجام شود تهیه دقیق و درست این گزارشات می تواند مزایای زیادی را برای شرکت ها به همراه داشته باشد .
 • سهامداران جز هم بخش دیگر از مخاطبین گزارشات مالی هستند . برخی شرکتها و بنگاههای اقتصادی در بورس فعالیت داشته و سهام انها توسط سهامداران جز خریداری شده است وضعیت مالی این شرکتها برای سهامدران بورسی مهم بوده و سود وزیان آنها را هم رقم میزند . برای همین موسسات و بنگاههای اقتصادی موظف هستند برخی اطلاعات لازم را در پایان دوره مالی خود برای سهامداران در بورس منتشر نمایند.

صورت های مالی از چه عناصری تشکیل شده اند ؟

صورت های مالی از عناصر خاصی تشکیل شده اند که بدون انها صورت مالی وجود خارجی نخواهد داشت مهمترین انها شامل دارایی ، بدهی ، حقوق صاحبان سرمایه ، درامد ، هزینه ، آورده صاحبان سرمایه ، ستانده صاحبان سرمایه می باشد که در ادامه هر یک از انها را به تفکیکی توضیح خواهیم داد :

تهیه صورت های مالی میان دوره

( تهیه صورت های مالی در محاسبان تلاشگر خبره )

دارایی ها : دارایی ها یکی از عناصر تشکیل دهنده صورت های مالی هستند  . دارایی به اموال شرکت به شکل های مختلف گفته میشود . برای اینکه اموال جزو دارایی های قرار بگیرند باید واجد چند ویژگی باشند اول اینکه بوسیله معامله یا به صورت ثابت برای شرکت قابل دسترسی باشند و همچنین منافع آتی برای شرکت داشته باشند . در مالکیت شرکت و یا بنگاه اقتصادی باشد و اینکه این اموال در دراز مدت یا کوتاه مدت قابل تبدیل به پول نقد باشند در این صورت جزو دارایی های شرکت محسوب میشوند . دارایی ها خود به دو دسته دارایی های جاری و دارایی های ثابت  طبقه بندی میشوند که به صورت ذیل در حسابداری تعریف می گردند :

دارایی های ثابت : دارایی هایی هستند که در یک بازه زمانی کوتاه قابلیت نقد شوندگی ندارند اما قابلیت نقد شوندگی  در طول زمان را دارند برخی از این دارایی ها مانند ماشین الات و تجهیزات ، ابزار و وسایل مورد استفاده برای انجام کار این دارایی ها در طول زمان هم ممکن است دچار استهلاک شوند و از قیمت انها کاسته شود .

دارایی های جاری : این دارایی ها به گروهی از اموال گفته میشوند که قابلیت نقد شدن در یک زمان کوتاه را داشته و می توان در طول یکسال آنها را به پول نقد تبدیل کرد برخی از انها مثل وجه نقدی که در بانک سپرده شده است ، سرمایه گذاری های کوتاه مدت ، اسناد دریافتنی ، بدهکاران ، اوراق بهادر. اینها دارایی های در گردش و قابل نقد شدن در یک دوره کوتاه هستند.

دارایی های نامشهود : این دارایی ها در واقع نوعی حق معنوی اموال هستند مثل حق اکتشاف معادن ، حق اختراع ، حق ثبت و غیره که جزو داریی های نامشهود موسسه و فرد و یا بنگاه اقتصادی محسوب میشوند .

طرحی شماتیک از انواع دارایی ها :

انواع دارایی در صورت های مالی

بدهی ها : بدهی در واقع نوعی تعهد است که شرکت به طرف های معامله خود دارد یعنی در قبال دریاقت کالا ، مواد اولیه و یا خدمات خاص بنگاه اقتصادی به بستانکارانش ضمانت بر آورده کردن این تعهدات را می دهد بدهی ها می توانند بر دو نوع بدهای های جاری  یا بدهی های بلند مدت باشند . بدهی های جاری بدهی هایی هستند که باید حداکثر در یک دوره مالی تسفیه شوند این بدهی های بدهی های کوتاه مدت هم نامیده میشوند و باید در پایان سال از دارایی های جاری کسر گردند مثلا حقوق و دستمزد پرسنل جزو بدهی های جاری است که باید تا پایان سال مالی تسفیه گردد . اما بدهی های بلند مدت بدهی هایی هستند که می توان انها را در یک بازه زمانی طولانی تر از یک دوره مالی تسفیه کرد این بدهی ها مانند وام های بلند مدت بوده که پرداخت انها از محل سرمایه گذاری های بلند مدت صورت میگیرد .

حقوق صاحبان سرمایه : حقوق صاحبان سرمایه منافع اشخاصی است که در شرکت سرمایه گذاری کرده اند و از جمع دارایی های و بدهی های بنگاه اقتصادی بدست می آید . حقوق صاحبان سرمایه در واقع مانده دارایی بعد از جمع بدهی ها و دارایی ها می باشد .

درامد : انچه که از تولید محصول یا فروش خدمات نصیب سازمان میشود درامد بنگاه اقتصادی تلقی میشود البته سرمایه ای که توسط سرمایه گذاران وارد سازمان میشود جزو درامد محسوب نمیشود و آورده سهامداران نامیده میشود.

هزینه : هزینه به مواردی اطلاق میشود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم صرف تولید محصول و یا ارائه خدمات میگردد . هزینه های مستقیم مثل هزینه خرید مواد اولیه و هزینه های غیر مستقیم مانند هزینه حقوق و دستمزد ، هزینه خرید تجهیزات و ماشین آلات و برخی دیگر . هزینه ها از دارایی های شرکت کسر می گردند .

آورده صاحبان سرمایه : گاهی به علت سرمایه گذاری های بلند مدت سهامداران و صاحبان سرمایه صاحب سود میشوند سودی که صاحبان سرمایه از این سرمایه گزاری ها بدست آورند را اورده صاحبان سرمایه میگویند .

ستانده صاحبان سرمایه : گاهی شرکت به دلایل مختلف متضرر میشود یا اینکه اقدام به پرداخت بدهی های خود می نماید در نتیجه از میزان سرمایه صاحبان سرمایه به این شکل کاسته میشود به این روند ستانده صاحبان سرمایه گفته میشود .

صورت های مالی چند نوع هستند و هر کدام به چه منظوری تهیه میشوند ؟

صورت های مالی انواع مختلفی داشته و هر کدام بنا به نیازمندی هایی تهیه و ارائه می گردند :

صورت های مالی در حسابداری

( تهیه صورت های مالی در شرکت حسابداری )

ترازنامه : یکی از مهمترین صورت های مالی که وجود دارد و باید در موعد مقرر شده تهیه و ارائه گردد ترازنامه است ترازنامه یک صورت جامع از میزان دارایی های و بدهی ها و سرمایه موجود در بنگاه اقتصادی است .به همین دلیل بیان کننده وضعیت اقتصادی و مالی شرکت در پایان دوره مالی می باشد و مبنای تصمیمات مهم مالی قرار میگیرد . وضعیت مالی شرکت بر طبق اطلاعات ترازنامه بیان کننده منابع مالی شرکت که امکان دسترسی به انها وجود دارد ، میزان وجه نقد موجود در حساب های شرکت ، توانایی شرکت برای پرداخت بدهی ها می باشد . ترازنامه بر اساس سه عنصر اصلی بسته میشود : دارایی ها ، بدهی ها ، و سرمایه سه جزء مهم در نوشتن و محاسبه صورت ترازنامه می باشند که در بالا توضیحاتی در مورد آنها داده شد .

صورت سود و زیان : دومین صورت مالی مهم شرکت ها و بنگاههای اقتصادی صورت سود و زیان است . صورت سود زیان نشان می دهد شرکت در وضعیت سود دهی قرار دارد یا در وضعیت زیان دهی و اغلب شرکتها برای پایش خود ان را هر سه ماه یکبار بدست می اوردند البته برخی شرکتها هم هستند که صورت سود و زیان خود را شش ماهه و یا سالانه بدست می آوردند . صورت سود و زیان را می توان به صورت تک مرحله ای با دو مرحله ای بدست آورد که هر کدام مراحل ویژه خود را دارد . در صورت سود و زیان درامد های عملیاتی ، درامد های غیر عملیاتی هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی و هزینه های مالی باید مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آنها صورت سود و زیان تنظیم شود.

صورت سود و زیان جامع : صورت سود و زیان جامع بیان کننده تغییرات مالی شرکت می باشند یعنی نشان می دهد شرکت از لحاظ درامد و هزینه نسبت به سال قبل روند افزایشی داشته است یا کاهشی برای بدست اوردن این نوع صورت مالی باید کلیه هزینه ها به تفکیک شناسایی شده و مورد بررسی قرار بگیرند .

صورت گردش وجوه نقد : کل جریان نقدی شرکتها اعم از جریان های نقدی ناشی از عملیات ، سرمایه گذاری و یا تامین مالی در صورت گردش وجوه نقد منعکس میشود . این صورت مقدار وجه نقدی که وارد شرکت شده یا در جریان عملیات های مالی از شرکت خارج شده است را نشان می دهد . با بدست اوردن این صورت مالی شرکت می تواند نسبت به پرداخت بدهی ها ، پرداخت سود سهام سهامداران ، توسعه یا عدم توسعه شرکت تصمیم گیری نماید .

تهیه صورت های مالی

( ارائه خدمات حسابداری و مالی در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره )

تهیه صورت های مالی به طور کلی یکی از مهمترین وظایف حسابداران بوده و می تواند زیربنای تصمیمات مهم و مدیریتی گردد. اشخاصی که برای تهیه این صورت ها به کار گمارده میشوند علاوه بر تخصص باید مهارت و تجربه کافی هم داشته باشند تا نتیجه این فعالیت قابل استناد و اعتماد باشد . شرکت ها و بنگاههای اقتصادی می توانند برای تهیه صورت های مالی خود با موسسات خدمات مالی و حسابداری مشورت نمایند و موسسه خدمات مالی محاسبان تلاشگر خبره با در اختیار داشتن تیمی متخصص و خبره می تواند کلیه امور مربوط به تهیه صورت های مالی شرکت ها بر عهده گرفته و در این خصوص به کارفرمایان عزیز اطمینان کامل بدهد .

 

۲۹ شغل جدید مشمول صندوق مکانیزه فروش

لیست مشاغلی که باید صندوق فروش داشته باشند ( مشمولین صندوق مکانیزه فروش )

دنیای امروز دنیای سرعت و تکنولوژی است . هر ابزاری که بتواند سرعت تبادل اطلاعات و متعاقبا پول و کالا را به حداقل برساند در مرکز توجه و خواست عمومی قرار خواهد گرفت . در همه کشورهای پیشرفته صندوق مکانیزه فروش به عنوان یک راهکار مناسب برای تبادل اطلاعات و خدمات به مشتریان مورد استفاده قرار میگیرد و جایگاه ویژه ای در اقتصاد آنها دارد.

این صندوق ها به دلیل استقبال گسترده ای که از انها شده است یکی از پرتراکنش ترین صندوق ها در بازار کار هستند . صندوق هیا مکانیزه فروش علاوه بر اینکه تعریف خاص خود را دارند مطابق با قانون برخی مشاغل هم ملزم شده اند که حتما آنها را تهیه و استفاده نمایند و در صورت عدم استفاده مشمول جریمه خواهند شد و البته دارای مزایایی زیادی بوده که در ادامه در مورد انها صحبت خواهیم کرد .

صندوق مکانیزه فروش چیست ؟

صندوق مکانیزه فروش یک برنامه فروشگاهی جهت ثبت اطلاعات مربوط به خرید ، فروش ، تعیین موجودی کالا ، ثبت هزینه های خرید بوده که عملکرد فروشگاه را در حوزه های مختلف اعم از مالی و حسابداری و نیز امور مالیاتی بهبود می بخشد . این صندوق ها با توجه به نوع طراحی و جزییاتی که در انها رعایت شده است خطای انسانی را به میزان زیادی کاهش داده و میزان بهره وری و اتلاف وقت و انرژی و هزینه های اضافی را به حداقل می رساند . علاوه بر آن رضایت کارفرما و مشتریان در هنگام استفاده از این صندوق ها در کسب و کار به مقدار زیادی افزایش یافته است این صندوق ها می توانند با توجه به وسعت و نیاز مشاغل و فروشگاهها طراحی گردند .

صندوق های مکانیزه فروش چه مزایایی دارند ؟

 • یکی از مزایایی که این صندوق ها دارند و در روش های گذشته مغفول مانده بود شناسایی و شفاف سازی کلیه عملیات و رویدادهای مالی مودیان در حوزه خرید ، فروش ، موجودی کالاها و مکانیزه شدن صدور فاکتورها بوده و سبب شفافیت در بسیاری از حوزه های مالی و مالیاتی اشخاص شده است .
 • آنچه که در روند استفاده از این صندوق ها بیشتر به چشم می خورد ایجاد نظم و انظباط در مراودات مالی و ثبت اطلاعات مربوط به آن است و بسیاری از سردرگمی های مالی را از بین برده است .
 • شفاف سازی در مراوادات و عملیات و رویدادهای مالی و همچنین میزان درآمد ها و هزینه ها و سود زیان فروشگاهها و جلوگیری از تقلب و فرارهای مالیاتی و پول شویی
 • استفاده از این صندوق های مکانیزه فروش می تواند مقدمات دریافت تسهیلات بر اساس میزان گردش مالی و کالایی را برای صاحبان فروشگاهها فراهم کرده و روند دریافت های اینچنینی را سریعتر و آسانتر سازد.
 • از انجایی که استفاده از این صندوق ها امکانات خوبی را در اختیار اشخاص می گذارد مثلا اینکه امکان صدور فاکتور های مکانیزه با ثبت جزییات خرید فراهم شده است رضایتمندی مشتریان به میزان زیادی افزایش یافته و تمایل آنها را برای خرید از فروشگاههای این چنینی بیشتر کرده است .
 • ثبت و نگهداری دقیق اسناد و مدارک مالی با جزییات کامل یکی دیگر از مزایای استفاده از این صندوق ها می باشد.
 • به دلیل اینکه همه اطلاعات مربوط به خرید و فروش و هزینه ها در صندوق های مکانیزه فروش به صورت اتوماتیک انجام شده و ثبت می گردد و امکان دستکاری و تغییر هم در آن وجود ندارد اختلافات بین مودیان و ممیزین مالیاتی را در خصوص تعیین مالیات به حداقل ممکن رسانده و از اتلاف وقت و هزینه و همچنین گیر افتادن در روند های پیچیده حقوقی پیشگیری نموده است .
 • مزیت دیگری که این صندوق های مکانیزه برای مودیان داشته است کاهش فرایند قطعیت مالیات بوده و از هزینه های مربوط به آن کاسته است .
 • این نرم افزارها طوری طراحی شده اند که ارسال اطلاعات مالی و مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی در دوره های سه ماه و شش ماهه توسط مودیان بسیار راحتر و سریعتر شده است .

شرایط استفاده از صندوق های مکانیزه فروش در حوزه مالیاتی

همانطور که در سطور بالا به آن اشاره شد صندوق های مکانیزه فروش در حوزه مالیاتی از صرف هزینه های بسیاری پیشگیری کرده و کار را برای مودیان و مییزین مالیاتی راحت کرده اند به صورت اختصاصی این صندوق ها در حوزه مالیاتی می تواند خدمات زیر ار به استفاده کنندگان ارائه دهد :

( مشمولین صندوق مکانیزه فروش)

 • این نرم افزار ها توسط هر شرکت یا موسسه ای که طراحی شده باشند باید بتوانند ماده ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی و ماده ۷۱ قانون نظام صنفی را پوشش دهند تا برای امور مالیاتی قابل استفاده و استناد باشند .

توضیحات : در این مواد قانونی آمده است کلیه صندوق های مکانیزه فروش باید موارد ذیل را پوشش دهند :

 • مشخصات کامل کالای فروخته شده اعم از نام کالا و قیمت آن ، وزن یا حجم و مقدار آن و نام و نشانی واحد صنفی در فاکتور صادر شده دقیقا قید شود .
 • در فاکتور صادر شده تلفن رسیدگی به شکایات موجود باشد و علاوه بر ان صندوق و نرم افزار آن طوری طراحی شده باشد که امکان هیچ گونه تغییر یا دخل و تصرف در اطلاعات ثبت شده وجود نداشته باشد .
 • صندوق مکانیزه باید بتواند گزارش های لازم را ارائه داده و نرم افزارهای وزارت بازرگانی روی آن قابل اجرا باشد.
 • صندوق های مکانیزه فروشی که متصل به دستگاههای توزین هستند باید صفحه توزین دقیقا مشخص بوده و مشتری در هنگام توزین همه چیز جزییات اعم از قیمت واحد کالا ، وزن کالا ، کل قیمت و محاسبه را رویت نماید.
 • نرم افزار مورد استفاده در فروشگاه باید با نوع شغل و جزییات ان مطابقت داشته باشد و بتواند نیازهای آن را پاسخ بدهد.
 • طراحی این نرم افزارها باید طوری باشد که در مقابل مشکلات فنی مثل قطعی برق بانک اطلاعاتی آن تحت شعاع قرار نگرفته و دچار تغییر یا حذف و غیره نشود .
 • در این نرم افزارها باید بتوان اطلاعات خرید و فروش ، انبارداری و حسابداری هزینه ها را انجام داد .
 • هدف از استفاده از این نرم افزارها در حوزه مالیاتی دریافت گزارش های سه ماه ، اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده است که صندوق های مکانیزه فروش باید بتوانند این کارها را انجام دهند .
 • این صندوق ها باید بتوانند با نرم افزارهای رابط سازمان امور مالیاتی کانکت شده و ارتباط سیستمی برقرار کنند و در واقع امکان شبکه شدن آنها وجود داشته باشد .
 • نرم افزارهای صندوق مکانیزه فروش باید بتوانند میزان مالیات های تعلق گرفته به شغل مربوطه را به صورت خودکار محاسبه و تعیین کنند مثلا مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات عملکرد و غیره .
 • دسترسی به موجودی کالاها در انبار به صورت لحظه ای امکانی است که باید در این نرم افزارها وجود داشته باشد .
 • کالاها برای فروش بهتر و دسترسی آسانتر باید طبقه بندی و کد گذاری شوند این کار باید توسط صندوق های مکانیزه فروش به خوبی انجام شود .
 • در این نوع سیستم تمامی کالاها باید قیمت گذاری شده و برچسب داشته باشند قیمت گذاری و صدور برچسب های چاپی از دیگر قابلیت هایی است که باید صندوق های مکانیزه فروش داشته باشند .
 • قواعد فروش و دستورالعمل های خرید عمده و سایر قوانین دیگر باید در این نرم افزارها تعریف شوند و کاملا مشخص باشند.
 • برخی کالاها ممکن است بعد از فروش برگشت بخورند برای یک چنین مواقعی صندوق باید بتواند فاکتور برگشت و ارسال به انبار صادر کند .
 • کلیه اقلام خرید باید شماره سریال داشته باشند تا بتوان انها را ردیابی کرد ثبت این شماره سریال بر روی کالاها باید توسط صندوق مکانیزه فروش و نرم افزار آن انجام شود .
 • برخی خریدها به صورت قطعی ، برخی به صورت امانی یا مشارکتی انجام میشود در این نرم افزارها باید دقیقا نوع خرید مشخص شده و اسناد مربوط به آن قابل ثبت باشند .
 • فروش در فروشگاهها می تواند به صورت نقدی ، چکی ، یا ترتیبی انجام شود دقیقا مثل خرید باید نرم افزارهای صندوق های مکانیزه فروش بتوانند همه نوع فروشی را ثبت و نگهداری کرده و البته قابل پیگیری هم باشند.

مهمترین امکاناتی که در صندوق های مکانیزه فروش وجود دارد کدامند ؟

 • حسابداری : انجام کلیه امور مربوط به حسابداری فروشگاهها و ثبت های لازم می تواند توسط این صندوق ها انجام شود .
 • انبار : انبارداری و ردیابی کالاها باید در این نرم افزارها پیش بینی شده باشد .
 • خزانه داری
 • گزارشات مدیریتی و مالیاتی
 • فروش
 • مدیریت سیستم

مشمولین صندوق

مشمولین صندوق مکانیزه فروش

چه اصناف و مشاغلی باید صندوق مکانیزه فروش داشته باشند ؟

مطابق با قوانین مالیاتی کلیه مشاغلی که باید صندوق مکانیزه فروش داشته باشند به سه گروه مشخص تقسیم میشوند که به شرح ذیل آمده است :

گروه اول : دسته اول مشاغلی  هستند که از سال ۱۳۹۲ مشمول این قانون شدند :

 • سازندگان و فروشندگان طلا و جواهرات
 • افرادی که در فروش آهن آلات هستند
 • فروشندگان لوازم صوتی و تصویری
 • فروشندگان رایانه ها مثل اداری ، لپ تاپ و تجهیزات آنها
 • فروشندگان ماشین الات اداری و تجهیزات مربوط به ان
 • فروشندگان لوازم خانگی
 • هتل ها و هتل اپارتمان ها
 • تالارهای پذیرایی و رستوارن ها و غذا فروشی ها و فست فود ها
 • مشاوران املاک و مستغلات
 • داروخانه ها

گروه دوم : مشاغلی که در سال ۱۳۹۳ مشمول این قانون شدند :

 • فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین الات راهسازی ، کشاورزی و ساختمانی
 • دارندگان تعمیرگاههای مجاز و انواع وسایل نقلیه سنگین و راهسازی و کشاورزی و ساختمانی
 • فروشندگام لوازم بهداشتی مثل لوازم مربوط به حمام و سرویس های بهداشتی و شیر الات و غیره
 • فروشندگان تزیینات ساختمان مثل پرده ، کف پوش ، شومینه
 • فروشندگان تلفن و تجهیزات آن مانند تلفن های معمولی و بی سیم
 • تولیدکنندگان و فروشندگان وسایل چوبی و مبل
 • فروشندگان تاسیسات برودتی و سرمایی مثل شوفاژ و کولر
 • فروشندگان فرش اعم از دستی و ماشینی
 • فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی و طبی و بیمارستانی و دندان پزشکی و دندان سازی و تجهیزات مربوط به آن

گروه سوم : مشاغلی که در سال ۱۳۹۴ مشمول قانون صندوق های مکانیزه فروش شدند :

 • فروشندگان لاستیک
 • نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل
 • فروشندگان مصالح ساختمانی
 • فروشندگان تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
 • فرشندگان انواع رنگ
 • فروشندگان مواد شیمیایی
 • نمایندگی های فروش شرکت های توزیع یا تجاری یا صنعتی اعم از داخلی و خارجی
 • فروشندگان یخچال ها و ویترین های صنعتی
 • بارفروشان میوه و تره بار

مشمولین صندوق مکانیزه فروش

( ارائه خدمات حسابداری و مالی در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره )

چه صندوق فروشگاهی را انتخاب کنیم ؟

انتخاب نوع صندوق فروشگاهی باید بنا به نیاز و نوع شغل مورد نظر باشد . هر شغلی جزییات خاص خود را داشته و باید اطلاعات خاصی را در آن مد نظر قرار داد . اما به طور کلی این نرم فزارها باید پاسخ گوی اطلاعات درخواستی سازمان امور مالیاتی باشند و البته از کیفیت و پشتیبانی خوبی هم برخوردار بوده و طراحی مناسبی هم داشته باشند.

گرافیک این نرم افزارها بسیار مهم است چرا که اپراتور های استفاده کننده به مدت طولانی به آن خیره شده و اگر از گرافیک بالایی برخوردار نباشد می تواند باعث خستگی چشم و خطای انسانی گردد . منظور از پشتیبانی مطلوب این است که در صورت بروز مشکل فروشنده این نرم افزارها بتواند در اولین فرصت و به بهترین شکل ایراد را برطرف کرده بدون اینکه به اطلاعات ثبت شده در نرم افزار آسیبی وارد شود .

با توجه به نیاز بازار و وسعت و تعداد فروشگاهها انواع مختلفی از این نرم افزارها طراحی و برای فروش عرضه شده است . مودیان و صاحبان فروشگاهها می توانند با تحقیق و بررسی یکی از این صندوق ها را انتخاب کرده و در فروشگاه خود مورد استفاده قرار دهند . موسسه خدمات مالی و حسابداری محاسبان تلاشگر خبره می تواند با توجه به نوع شغل و نیاز فروشگاه صندوق آن را طراحی و در اختیار کارفرمایان عزیز قرار داده و به صورت صدردصد آن را پشتیبانی نماید. طراحی صندوق های مکانیزه فروش یک امر کاملا تخصصی بوده که باید به افراد ذیصلاح سپرده شود .

ثبت مدارک و اسناد حسابداری بصورت سیستمی و مکانیزه | بایگانی اسناد حسابداری

اسناد حسابداری می تواند شامل موارد بسیاری باشد مثلا دفترروزنامه ، دفتر کل ، دفتر دارایی و معین ، فاکتور های خرید و فروش ، اسناد مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ، صورت وضعیت ها ، گزارشات فصلی و بسیاری دیگر جزو اسناد حسابداری بوده که ثبت و نگهداری دقیق و درست و به موقع انها می تواند شرکت را از مشکلات لاینحل مالی و مالیاتی محفوظ بدارد . هر کدام از این اسناد باید به شیوه خاص خود و مطابق با دستورالعمل های مربوطه ثبت و نگهداری شوند تا در شرایط خاص قابل استناد و استفاده قانونی باشند .

به چه اسنادی سند حسابداری می گویند ؟

رویدادهای مالی که دارای حداقل یک بدهکار و یک طرف بستانکار باشد و این رویداد در یک دوره مالی خاص اتفاق افتاده باشد را سند حسابداری می گویند . یک سند حسابداری می تواند چندین طرف بدهکار و بستانکار هم داشته باشد .

اسناد حسابداری عموما چه خصوصیاتی دارند ؟

یک سند حسابداری قانونی و مورد استناد باید دارای تاریخ مشخص بوده و دوره مالی آن هم تعیین شود مثلا اینکه برای سه ماه اول سال است یا سه ماهه دوم و غیره و اینکه تاریخ دقیق آن هم معین و روشن باشد .

هر سند حسابداری ممکن است به صورت موقت ، دایم یا به صورت یک یادداشت اولیه نگارش شود اما نوع آن باید دقیقا مشخص باشد و در مراجعات بعدی معلوم باشد این سند به صورت دایم نگارش شده است یا موقت یا یک پیش یادداشت برای محاسبات بعدی است . یادداشت سندی است که تراز نشده و در واقع کامل نیست . سند موقت سندی است که ثبت شده است اما امکان تغییر و دخل و تصرف در آن وجود دارد اما سند دایمی سندی است که ثبت و تایید شده و اجازه هیچ گونه تغییر و اصلاح در ان وجود نخواهد داشت .

نوع سند هم باید مشخص باشد . سند ممکن است عادی ، از نوع افتتاحیه ، از نوع سیستمی ، از نوع سود و زیان و اختتامیه یا از نوع آرتیکل باشد .

ویژگی های اسناد حسابداری

( ویژگی و خصوصات اسناد حسابداری )

سند عادی سندی است که در آن رویدادهای جاری و به روز مورد ثبت و نگهداری قرار میگیرد این نوع سند تقریبا در همه کسب و کارها وجود داشته و جزو عمومی ترین و اولین سند هایی است که ثبت می گردد .

سند افتتاحیه همانطور که از نامش پیداست در ابتدای هر دوره مالی برای ثبت اسناد در ابتدای دوره و انتقال اسناد دوره مالی سال قبل افتتاح میشود .

سند سیستمی سندی است از بخش های اتوماتیک سیستم استخراج میشود مانند سند فاکتور فروش یا خرید این سند تمامی اطلاعاتش به صورت سیستمی و اتوماتیک درج و گزارش میشود .

سند سود زیان هم یکی از اسناد مهم حسابداری بوده که عموما برای بستن حساب های موقت مورد استفاده قرار میگیرد.

و اینکه سند اختتامیه سندی است که در پایان دوره مالی برای بستن حساب ها مورد استفاده قرار میگیرد و مورد استفاده آن دقیقا برعکس سند افتتاحیه می باشد .

سند حسابداری چند نوع است ؟

انواع سند حسابداری

( انواع اسناد حسابداری )

 • سند حسابداری دستی : به اسنادی که فرم و فرمت آن چاپ شده و اپراتور یا حسابداری به صورت دستی اطلاعات را وارد می کند سند حسابداری دستی می گویند . امروز استفاده از سند حسابداری دستی به ندرت اتفاق می افتد و شرکتها و صاحبان کسب و کار به سمت اسناد حسابداری کامپیوتری رفته اند .
 • سند حسابداری کامپیوتری : در این نوع سند تمامی فرمت ها در نرم افزارهای مشخصی طراحی شده اند و اپراتور یا حسابدار اطلاعات را وارد فرمت طراحی شده می کند و گزارش گیری و بسیاری امور متعاقب ان به صورت رایانه ای انجام میشود .
 • سند ساده : سندی که فقط دو تا ارتیکل داشته باشد را سند حسابداری ساده می گویند یعنی یک ثبت در سمت بدهکار و یک ثبت در سمت بستانکار دارد و کلا شامل دو ثبت می باشد .
 • سند حسابداری مرکب : به سندی که چندین ارتیکل داشته باشد سند حسابداری مرکب گفته میشود در این نوع سند چند ثبت در سمت بدهکار و چند ثبت در سمت بستانکار وجود دارد اما نکته مهم ان است که جمع بدهکار و بستانکار در هر دو طرف باید یکسان باشد .

چه اطلاعاتی در اسناد حسابداری باید درج شود ؟

شماره سند باید دقیقا قید شده باشد چون بر اساس شماره سند می توان آن را ردیابی و پیگیری نمود سندی که شماره نداشته باشد فاقد اعتبار بوده و قابل استاند نمی باشد .

سند باید تاریخ داشته باشد و روز ، ماه و سال وقوع رویداد مالی کاملا مشخص باشد . تاریخ سند در واقع شناسنانه سند است سند بدون تاریخ ارزش قانونی نخواهد داشت .

در بالای هر سند باید نوع آن هم معین شده باشد یعنی مشخص باشد سند عادی ، ساده ، مرکب ، سیستمی ، سود وزیان ، اختتامیه ، افتتاحیه و … است بر اساس اینکه سند از چه نوعی است عملیات های متفاوتی ممکن است روی آن انجام شود .

اطلاعات اسناد حسابداری

( اطلاعات اسناد حسابداری )

شرح سند که مشخص کننده نوع رویداد اتفاق افتاده است یعنی اینکه باید مشخص باشد سند فروش ، خرید ، بدهکار و بستانکار است یا نوع دیگری از آن .

نام صاحب یا صاحبان حساب باید در سند مشخص باشد گاهی رویداد اتفاق افتاده چند صاحب دارد که نام تمامی انها باید درج شود .

ستون بدهکار و بستانکار باید در اسناد حسابداری مشخص بوده و ثبت های مربوط به انها به درستی انجام شود . ثبت غلط بدهکار و بستانکار می تواند تمامی محاسبات بعدی را تحت الشعاع قرار داده و از اعتبار ساقط کند .

در انتهای هر سند حسابداری باید محلی برای جمع کل وجود داشته باشد تا نتیجه ثبت مشخص شود.

بعد از انکه سند کاملا تکمیل گردید باید نام تکمیل کننده و تایید کننده سند هم در انتهای ان ذکر شود و مورد امضا قرار بگیرد سند بدون امضا اعتبار قانونی نخواهد داشت .

اسناد حسابداری شامل دفاتر قانونی هم میشوند ؟

جواب این سوال مثبت بوده و باید گفت کلیه دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر دارایی و معین جزو اسناد حسابداری می باشند که البته هر کدام تعریف مخصوص به خود را دارند .

دفتر روزنامه به چه سندی گفته میشود ؟

دفتر روزنامه دفتری است که کلیه رویدادهای مالی به تفکیک تاریخ و زمان وقوع در ان ثبت میشوند در این دفتر اطلاعاتی نظیر شماره سند حسابداری ، تاریخ ، شرح ، مبلغ بدهکار و بستانکار ثبت گردیده و نظم وترتیب تاریخ در این دفتر از اهمیت ویژه ای برخوردار است .این سند به دو شکل دفتر روزنامه عمومی ودفتر روزنامه اختصاصی مورد استفاده قرار میگیرد در دفتر روزنامه عمومی کلیه رویدادهای مالی ثبت میشود اما در دفتر روزنامه اختصاصی فقط معاملات خاص نوشته میشوند برخی از آن مانند دفتر روزنامه خرید ، دفتر روزنامه فروش و غیره

دفتر کل در اسناد حسابداری چه تعریفی دارد ؟

دفتر کل در اسناد حسابداری

( تعریف دفتر کل در اسناد حسابداری )

دفتر کل دفتری است که اطلاعات دفتر روزنامه حداکثر ۱۵ روز از ماه گذشته وارد ان میشود ویژه گی این دفتر آن است که قابلیت مانده گیری حساب ها را داشته در حالی که دفتر روزنامه این ویژه گی را ندارد . دفتر کل دفتری است که برای هر حساب یک صفحه جداگانه باز میشود . اطلاعات موجود در دفتر کل شامل شماره سند ، تاریخ ، شرح ، بدهکار و بستانکار و مانده می باشد که باید به طور کامل و دقیق تکمیل شود .

 دفتر معین چه استفاده ای در اسناد حسابداری دارد ؟

گاهی برخی حساب های نیاز به شرح بیشتر و جزییات دقیق تر دارند که ثبت انها در دفتر کل و روزنامه امکان پذیر نمی باشد دفتر معین این کار را برای حساب ها انجام داده و در مواقع لازم امکان استخراج و استفاده از این اطلاعات را فراهم می اورد.دفتر معین می تواند انواع مختلفی داشته باشد از جمله دفتر معین بانکی ، دفتر معین بدهکاران ، دفتر معین اموال ، دفتر معین بستانکاران که هر کدام برای منظور خاصی مورد استفاده قرار می گیرند .

تراز آزمایشی در حسابداری چه سندی است ؟

تراز آزمایشی سندی است که حسابدران برای مطمئن شدن از درستی حساب ها بکار می برند . در تراز آزمایشی جمع بدهکار و بستانکار بدست می اید و در صورت بروز ایراد قبل از بدست آوردن تراز اصلی اصلاحات انجام میشود. تراز آزمایشی سند مهمی در حسابداری است و می تواند از اشتباهات و رد دفاتر قانونی جلوگیری کند .

صورت های مالی جزو اسناد حسابداری محسوب میشوند؟

صورت های مالی عملکرد واحد های تجاری و بنگاههای اقتصادی را نشان می دهد . با استفاده از صورت های مالی مدیران ارشد می توانند تصمیمات مهم مدیریتی و مالی را برای سازمان اتخاذ کنند بر اساس صورت های مالی مدیران می توانند میزان سرمایه گذاری در آینده ، توسعه یا عدم توسعه موسسه خود را مشخص نمایند .

بایگانی در حسابداری چه اهمیتی دارد ؟

بایگانی درهر حرفه ای اصطلاحا به معنی نگهداری درست و طولانی اسناد به صورت طبقه بندی شده و فراهم آوردن امکان دسترسی به انها با کمترین زمان و کمترین هزینه . بایگانی اسناد و مدارک در حسابداری یکی از کارهای مهم در این حرفه می باشد که می تواند به صورت دستی یا سیستمی انجام شود بایگانی اسناد به هر شیوه ای که انجام یشود باید دسترسی به آنها را در مواقع لازم آسان کرده و در کمترین زمان این کار انجام شود نرم افزارهای بایگانی در حسابداری امروز کمک بسیار خوبی به این امر مهم کرده اند .

اشخاصی که کار بایگانی را انجام می دهد چه وظایفی دارند ؟

 • تدوین قوانین مربوط به نحوه بایگانی
 • فراهم اوردن یک برنامه نظام مند برای راکد سازی اسناد و مدارک
 • تهیه دستورالعمل و روش های اجرایی کارامد برای بایگانی و ارسال مدارک واحد های مختلف به واحد بایگانی
 • در این دستورالعمل ها باید کلیه جزییات بایگانی از جمله مدت نگهداری اسناد ، زمان امحاء و غیره مشخص باشد.

انواع مختلف بایگانی شامل چه مواردی است ؟

 • بایگانی می تواند بر اساس گردش مکاتبات انجام شود
 • محتوای اسناد و مدارک می تواند مبنای بایگانی قرار بگیرد .
 • تعیین تعداد واحد ها و انواع آنها می تواند بایگانی بر اساس نوع گیرنده را شکل دهد.
 • بایگانی اسناد می تواند اولویت بندی شود یعنی بر اساس اهمیت موضوعی یا واحدی باشد.

نرم افزارهای بایگانی اسناد حسابداری چه کاری انجام می دهند ؟

نرم افزار های بایگانی اسناد حسابداری

( نرم افزار های بایگانی اسناد حسابداری )

نرم افزارهای بایگانی طوری طراحی شده اند که می توانند کلیه خواسته های مشتریان را در هر حرفه ای براورده کنند این نرم افزارها اسناد را طبقه کرده و می تواند شماره گذاری نماید . تاریخ ثبت و بایگانی ، مهر و امضا ، مشخص کردن واحد گیرنده یا واحد مرجع و بسیاری اطلاعات دیگر توسط این نرم افزارها قابل انجام می باشد . این نرم افزارها می توانند اطلاعات شناسنامه ای ، پرسنلی ، مدارک پیوست سند بایگانی شده هر مدرک را ثبت نمایند . در این نرم افزارها امکان فیلتر کردن ، جستجو کردن اسناد ، طبقه بندی و گروه بندی اسناد بر اساس مشخصات تعیین شده ، امکان چاپ اطلاعات  و بسیاری دیگروجود دارد .

شرکت ها و بنگاههای اقتصادی می توانند برای بایگانی درست و دقیق اسناد و مدارک خود از این نرم افزارها بهره مند شوند البته باید نرم افزاری را انتخاب کنند که از پشتیبانی خوبی هم برخوردار باشد . موسسه خدمات مالی و حسابداری محاسبان تلاشگر خبره می تواند با طراحی یک نرم افزار کارآمد بایگانی برای شرکتها این مهم را بر عهده گرفته و کلیه امور مربوط به بایگانی این شرکت ها را انجام دهند . مهمترین مسئله در یک نرم افزار بایگانی کارآمد ثبت طبقه بندی شده اطلاعات و امکان جستجو و بازیابی آنها در کوتاهترین زمان است که شرکت محاسبان تلاشگر خبره می تواند در این خصوص به مشتریان خود اطمینان کامل دهد .

مدارک و اسناد حسابداری

( ارائه خدمات حسابداری و مالی در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره )

نرم افزار صندوق مکانیزه فروش چیست ؟

صندوق مکانیزه فروش با توجه به قوانین مالیاتی جدید یکی از پرکاربرد ترین و البته مهمترین ابزارهای مبادله پول در کسب و کارهای مختلف بوده و شناخت صاحبان مشاغل و بنگاههای اقتصادی از نحوه کارکرد آن اهمیت زیادی دارد. در حال حال حاضر شرکت های خدماتی که نرم افزار ها و صندوق های مختلف در این خصوص به بازار ارائه می دهند کم نیستند اما با توجه به اینکه اشخاصی که مشمول استفاده از این صندوق میشود روز بروز در حال افزایش هستند نیاز به توسعه این صندوق ها هر روز بیشتر از دیروز میشود . مشاغل و فروشگاههایی که باید اقدام به نصب این صندوق های مکانیزه فروش نمایند بسیار زیاد بوده و حجم معاملاتی که در انها انجام میشود هم به مراتب بیشتر از موسسات و شرکتهای دیگر است .

صندوق مکانیزه فروش یا پوز pos یک نوع سامانه فروشگاهی بوده و ارتباطی با pos بانکی ندارد در واقع صندوق مکانیزه فروش یک نوع سیستم نرم افزاری بوده که بر روی سخت افزارهای موجود در فروشگاهها نصب شده و کار ثبت اطلاعات مربوط به خرید و فروش و هزینه ها و موجودی کالاها را به تفکیک انجام می دهد این سامانه به منظور شفاف سازی تراکنش های خرید و فروش و به طور کلی معاملات در فروشگاهها راه اندازی شده است و در واقع نیاز به ثبت کاغذی و دستی فاکتور های خرید و فروش را منتفی می کند

صندوق مکانیزه فروش باید چه ویژگی هایی داشته باشند ؟

صتدوق های مکانیزه فروش باید واجد یکسری ویژه گی های نرم افزاری و سخت افزاری خاص باشند تا توسط سازمان امور مالیاتی مورد تایید قرار بگیرند و امکان استفاده از انها توسط مشاغل وجود داشته باشد . برخی از این ویژه گی ها شامل موارد ذیل است :

این صندوق ها در درجه اول باید دارای صفحه نمایشگر کاربر و مشتری ، صفحه کلید و فیش چاپگر و حافظه مالیاتی برای یررسی های مالیاتی باشد .

این صندوق ها باید طوری طراحی شده باشند که بتوان آنها را به بارکد خوان و چاپگر معمولی متصل کرد و اطلاعات لازم را چاپ و پرینتر گرفت . چون برخی فاکتور ها علاوه بر فروشگاه باید برای مشتری و ممیزین هم پرینت گرفته شود .

صندوق های مکانیزه فروش که در فروشگاهها مورد استفاده قرار میگیرند باید به لحاظ سخت افزاری به گونه ای باشند که نرم افزارهای لازم و مورد نیاز را بتوان روی آنها نصب کرد . نرم افزارهایی که باید روی آنها نصب گردند در بخشنامه سازمان امور مالیاتی به تشریح امده اند.

صندوق های مکانیزه فروش باید با استاندارد های تعریف شده توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری و صنعت و معدن و تجارت همخوانی و هماهنگی داشته باشد و البته پاسخگوی نیازهای شغلی و الزامات قانونی هم باشد .

این صندوق ها باید طوری طراحی و سازماندهی شده باشند که بتوان به صورت شبکه ای هم از انها استفاده نمود و امکان اتصال سیستماتیک با سایر صندوق های موجود در فروشگاه و موقعیت شغلی را فراهم آورد چون عموما فروشگاههای بزرگ دارای شعب متعدد بوده که برای دریافت موجودی کالاها و سایر موارد باید با هم لینک باشند.

صندوق های مکانیزه باید به درگاههای اینترنتی فروش و پایانه های بانکی هم متصل باشند که دریافت و پرداخت پول هم به صورت مکانیزه انجام شود .

صندوق های مکانیزه فروش باید بتوانند صورتحساب صادر کنند و این صورتحساب باید دارای شماره سریال ، تاریخ ، نام و نام خانودادگی ، نام شخص حقوقی ، شماره اقتصادی ، نشانی و آدرس کامل و کدپستی فروشنده و ویژه گی های کالای فروخته شده و مبلغ و مقدار فروش باشد و اگر خریدار درخواست گزینه مالیات بر ارزش افزوده نمود باید علاوه بر صورت حساب با ویژه گی های بالا ، صورتحسابی با نام و نام خانوادگی ، نام شخص حقوقی ، شماره اقتصادی ، آدرس و کد پستی کامل خریدار هم صادر نماید .

در این نوع صندوق ها باید ثبت و ذخیره اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات هم انجام شود تا در مواقع لزوم و برای استفاده های بعدی یا نظارت ممیزین مالیاتی مورد استفاده قرار بگیرد.

ویژگی های صندوق مکانیزه فروش

( ویژگی های صندوق مکانیزه فروش )

صندوق های مکانیزه فروش باید بتوانند مالیات و عوارض مربوط به فروش کالا و خدمات را به درستی انجام داده و امکان گزارش دهی هم داشته باشند .

حافظه مالیاتی صندوق های فروش باید بتوانند تمامی اطلاعات فروش و خرید را با هر حجمی ثبت کرده و امکان حذف و از بین رفتن و تغییر اطلاعات در آنها وجود نداشته باشد .

این صندوق ها باید بتوانند در صورتیکه به هر دلیلی حافظه مالیاتی دچار نقص یا توقف فعالیت گردید برای اپراتور پیام فرستاده و ان را از وضعیت مطلع کنند و همچنین تا زمانی که حافظه مالیاتی وصل نگردیده نتواند فاکتور فروش صادر کند .

صندوق های مکانیزه فروش باید بتوانند در زمان های مقتضی گزارش های لازم در خصوص میزان خرید و فروش و مالیات تعلق گرفته و عوراض را تهیه و در اختیار صاحب کسب و کار و اپراتور قرار دهد .

نرم افزار مورد استفاده در این صندوق ها باید قابل طراحی برای هر شغل و کسب و کاری بوده و نیازهای آن کسب و کار را برآورده کند .

بانک اطلاعاتی این صندوق ها باید دارای حافظه پشتیبانی باشد تا در صورت بروز ایراد یا قطع برق یا هر مشکل دیگری اطلاعات محفوظ بمانند .

ویژه گی دیگری که این صنوق ها و نرم افزارهای مربوط به آن باید داشته باشند این است که باید بتوانند مالیات بر ارزش افزوده در هر زمانی که لازم است محاسبه کنند .

صندوق های مکانیزه فروش باید از گرافیک بالا و مناسبی برخوردار بوده تا کاربر به دلیل استفاده زیاد و مداوم دچار خستگی چشم نگردد در نتیجه خطاهای انسانی به حداقل برسد .

طبقه بندی و گروه بندی کالاها و خدمات در بسیاری از مشاغل و فروشگاهها بسیار مهم است بنابراین این صندوق ها و نرم افزار مربوط به آنها باید بتوانند این طبق بندی را انجام دهند و در صورت لزوم این طبقه بندی قابل تغییر و افزایش و کاهش باشد و البته علاوه بر آن امکان قیمت گذاری کالاها هم در آن وجود داشته باشد .

در این صندوق ها باید این امکان وجود داشته باشد که قواعد فروش و شرایط آن و کد گذاری کالا ها و نحوه فروش کالاها به صورت جزیی و عمده تعریف شود و هر انچه که برای کار بدون دخالت سلیقه لازم است در آن پیش بینی شده باشد .

کالاهای فروخته شده در این نوع سامانه باید دارای کد رهگیری و سریال فروش باشند تا در صورت لزوم امکان ردیابی انها وجود داشته باشد و مشخص باشد از کجا خریداری شده است و البته سیستمی هم برای ثبت و ضبط کالاهای برگشت خورده وجود داشته باشد .

گاهی مشتریان تمایل دارند خرید خود را به صورت نسیه یا چکی انجام دهند صندوق های مکانیزه فروش باید بتوانند اینگونه ثبت ها را انجام داده و برنامه مشخصی برای پیگری و گزارش دهی انها هم وجود داشته باشد .

استفاده از صندوق های مکانیزه فروش چه مزایایی برای صاحبان کسب و کار دارد ؟

این نرم افزار و سخت افزار های متصل به آن می توانند نظم و ترتیب و البته هماهنگی لازم را در محیط کار بوجود اورند .

این روش باعث میشود مشتریان رضایت بیشتری داشته و بتوانند از نظم ایجاد شده در خصوص صدور فاکتور با تمام جزییات استفاده کنند .

صندوق های مکانیزه فروش باعث میشوند در معاملات و خرید و فروش ها و درآمد ها و هزینه های ایجاد شده به طور کامل شفافیت ایجاد شده و از پنهان کاری و فرارهای مالیاتی جلوگیری شود .

به دلیل اینکه تمامی معاملات با صدور فاکتور ثبت میشوند و جزییات ان در حافظه مالیاتی می ماند برای رسیدگی های بعدی امکان استفاده از این مستندات به طور کامل وجود خواهد داشت .

مزایای صندوق مکانیزه فروش برای صاحبان کسب و کار

( مزایای صندوق مکانیزه فروش برای صاحبان کسب و کار )

از آنجایی که جزییات معاملات در همان لحظه مورد ثبت و نگهداری قرار می گیرد و البته امکان دخل و تصرف و تغییر و یا حذف اطلاعات وجود ندارد اختلافات حقوقی و مالیاتی بین مودیان و ممیزین مالیاتی را به حداقل می رساند.

در این روش تعیین مالیات با صرف وقت و هزینه های بسیار کمتر انجام شده و مالیات قطعی به صورت دقیق تر و البته با زمان کمتری مشخص می گردد .

مودیانی که در فروشگاها و محل های کسب و کار خود از این سامانه بهره مند میشوند می توانند از تسهیلات و معافیت های مخصوص به ان هم استفاده کنند سازمان امور مالیاتی مودیانی را که طبق قانون اقدام به نصب این سامانه کرده اند از برخی معافیت های مالیاتی و تسهیلاتی بانکی خاص بهره مند می کند.

مزیت دیگر این صندوق ها این است که امکان گزارش گیری کالاها و خدماتی که فروش بیشتری داشته و حجم بیشتر معاملات مربوط به آنها است درآنها وجود داشته برای همین برنامه ریزی برای تهیه کالاهای پر فروش با هزینه و وقت کمتری انجام میشود .

و اما مهمترین مزیت این صندوق ها ایجاد یکپارچگی در فروش ، انبار و حسابداری بوده که فرایند کاری را به صورت متصل و دقیق تا انتها برنامه ریزی و اجرا می کند .

مشمولین استفاده از صندوق مکانیزه فروش

چه اصنافی موظف به تهیه و اجرای صندوق های مکانیزه فروش در کسب و کار خود هستند ؟

اشخاص حقیقی و حقوقی که در کار خرید و فروش و ساخت طلا و جواهر هستند.

فروشندگان و افرادی که در خرید و فروش آهن الات اشتغال دارند .

افرادی که در خرید و فروش لوازم صوتی و تصویری هستند هم باید اقدام به تهیه صندوق های مکانیزه فروش نمایند .

فروشندگان و کسانی که در خرید و فروش رایانه و ایزارای مربوط به ان هستند

اشخاصی که در فروش ماشن های اداری مانند دستگاه کپی ، اسکن و غیره هستند هم باید به این سیستم مجهز باشند .

فروشندگان لوازم خانگی و صاحبان هتل ها و هتل اپارتمان ها هم مشمول این قانون هستند .

غذا خوری ها ، رستوران ها ، تالارهای عروسی و پذیرایی و غیره هم باید صندوق مکانیره فروش داشته باشند.

مشمولین استفاده از صندوق مکانیزه فروش

( مشمولین استفاده از صندوق مکانیزه فروش )

مشاورین املاک و بنگاههای ملکی و داروخانه ها گروه دیگری از اصناف هستند که باید کسب و کار خود را به این سامانه مجهز کنند .

فروشندگان لوازم یدکی خودروها اعم از اینکه این فروش به صورت جزیی یا عمده باشد هم مشمول این قانون میشوند و البته لوازم یدکی کلیه خودروها سنگین و سبک و شهری ، جاده ای و راهسازی و ساختمانی هم فرقی ندارد .

افرادی که صاحب تعمیرگاه هستند و تعمیرات وسایل نقلیه سبک و سنگین را انجام می دهند هم باید از این قانون پیروی نمایند .

فروشندگان شوفاژ ، تهویه و غیره هم باید صندوق مکانیزه فروش داشته باشند .

فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان ها ، تزیینات داخلی ، فروشندگان تلفن و تجهیزات آن ، گالری های مبل و وسایل چوبی ، گالری های فرش و فروشندگان آنها و بوتیک های لوازم آرایشی عمده یا خرده فروشی همگی باید مجهز به صندوق مکانیزه فروش باشند .

فروشندگان لاستیک ، مصالح ساختمانی ، پیمانکاران تاسیساتی و تعمیراتی ، رنگ فروشان خانگی یا صنعتی ، فروشندگان مواد شیمیایی ، نمایندگی های فروش کالا و خدمات ، افراد شاغل در بازار میوه و تره بار هم مشمول این قانون میشوند .

آخرین مهلت ثبت درخواست شناسه صندوق مکانیزه فروش

با توجه به توضیحات و شرح فوق در خصوص صندوق مکانیزه فروش و افرادی که مشمولین این قانون میشوند تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۶ فرصت دارند برای تخصیص شماره شناسه صندوق فروش خود درخواست دهند تا سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور شماره شناسه منحصر به فرد برای هر صندوق فروش درخواست کننده نماید و در نتیجه امکان ردیابی تمامی فعالیت های انجام شده توسط صندوق ها به طور کامل وجود داشته باشد .

مهلت ثبت درخواست شناسه صندوق مکانیزه فروش

( مهلت ثبت درخواست شناسه صندوق مکانیزه فروش )

مودیان مالیاتی و اشخاصی که مشمول این قانون میشوند برای بهره گیری از تسهیلات این قانون و جلوگیری از جریمه های عدم اجرای ان می توانند از مشاوره موسسات خدمات مالی و حسابداری بهره مند شوند . موسسه خدمات مالی محاسبان تلاشگر خبره می تواند نصب و راه اندازی و کلیه امور مربوط به این صندوق ها و نیز ثبت درخواست شماره شناسه برای آنها را به طور کامل بر عهده گرفته و مودیان عزیر را همراهی نماید .

 

نرم افزار صندوق های مکانیزه فروش

( ارائه خدمات حسابداری و مالی در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره )

بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی

بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی از جمله خدمات حسابداری و مالی : حسابداری و امور مربوط به آن از اجزای مختلف و متنوعی تشکیل شده که هر جز باید در یک دوره زمانی مشخص انجام شود داده ها در این حرفه از زمانی که به صورت خام وارد سیستم میشوند تا وقتی که به صورت یک گزارش نهایی درمی آیند عملیات های مختلفی روی آنها صورت گرفته و هر کدام با هدف مشخص و خاصی انجام میشود .

برخی از این عملیات های در ابتدا و طول دوره مالی انجام میشوند و برخی دیگر در پایان سال مالی مورد بررسی و محاسبه قرار میگیرند . بستن حساب ها فعالیت و عملیاتی است که در پایان دوره مالی و یا در طول آن انجام میشود.

در حسابداری بستن حساب ها چه مفهومی دارد ؟

حسابداری از حساب های مختلفی تشکیل شده است که در پایان دوره مالی همه این حساب ها باید صفر شوند یعنی حساب های دارای مانده بدهکار ، مانده نهاییشان بستانکار میشود و حساب هایی که مانده نهایی بستانکار دارند بدهکار می گردند این فرایند در حسابداری بستن حساب ها یا صفر کردن مانده انها نامیده میشود . برای تصمیم گیری های مالی و مدیریتی در پایان سال این صفر کردن حساب ضرورت داشته و باید برای همه حساب ها انجام شود .

بستن حساب ها در حسابداری

(  تهیه صورت های مالی و بستن حساب ها در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره )

در عملیات حسابداری چه حساب هایی باید بسته شوند ؟

در حسابداری سه نوع حساب به نام حساب های دایمی ، حساب های موقت و حساب های مخلوط وجود دارد که در شرایط لازم هر سه اینها باید بسته شوند البته حساب های مخلوط با شرایطی به حساب های دایم یا موقت تبدیل میشوند و در انتهای سال مالی فقط حساب های موقت و دایمی بسته خواهند شد .

حساب های مالی در چه زمان هایی ممکن است بسته شوند ؟

بستن حساب های مالی فقط در پایان سال انجام نمیشود و ممکن است در طول دوره مالی هم بنا به دلایلی این کار لازم بوده و انجام شود . بستن حساب ها در طول دوره مالی در شرایطی انجام میشود که مثلا برخی مشتریان باقیمانده بدهی خود را پرداخت نکرده و حساب آنها نیمه کاره می ماند در نتیجه شرکت با بستن حساب وی در واقع مطالبه خود را جزو معوقات سوخت شده قرار می دهد اما در پایان دوره مالی برای مشخص شدن میزان سود و زیان و انتقال برخی حساب ها به سال بعد حسابداران اقدام به بستن حساب ها خواهند نمود.در پایان سال حساب های موقت بسته شده و حساب های دایمی هم پس از بسته شدن به سال مالی بعد منتقل میشود .

(  تهیه صورت های مالی و بستن حساب ها در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره )

حسابداری تا رسیدن به مرحله بستن حساب ها چه چرخه هایی را طی می کند ؟

 • در مرحله اول کلیه اطلاعات مالی و جزییات مربوط به ان در موسسه گرد اوری و طبقه بندی و مرتب میشود.
 • پس از ان این اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و رویدادهای مالی و عملیات های مربوط به آن ارزیابی شده و تحلیل می گردند .
 • در مرحله بعد کلیه ثبت های لازم در دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه به صورت کاملا دقیق و با تمام جزییات انجام میشود .
 • بعد از ان اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل منتقل شده و حسب نیاز جزییات تکمیل می گردند.
 • آماده سازی تراز آزمایشی بعد از ان که اطلاعات به دفتر کل منتقل گردید انجام میشود
 • بعد از مشخص شدن تراز آزمایشی حساب های دفتر کل تعدیل و اصلاح شده و اشتباهات برطرف میشوند .
 • وقتی که حساب های دفتر کل اصلاح و تعدیل شد حالا نوبت به تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده می رسد و با استفاده از ان صورت سود و زیان و صورت تغییرات سرمایه تهیه می گردد .
 • در این مرحله نوبت به بستن حساب های موقت می رسد و وقتی حساب های موقت بسته شدند تراز اختتامیه هم تهیه شده و ثبت های لازم انجام میشود .
 • در مرحله اخر ترازنامه شرکت تهیه شده و حساب های دایمی بسته و به سال بعد منتقل می گردند .

در یک حسابداری حرفه ای و مطابق با اصول مراحل بالا باید یک به یک و به طور کامل انجام شده تا درنهایت ترازنامه بدست امده قابل استناد باشد هر کدام از این مراحل که انجام نشود یا اینکه دچار نقص و اشتباه گردد ترازنامه ای که در پایان بدست می آید ارزش محاسباتی نداشته و برای تصمیمات مدیریتی و مالی قابل استناد نخواهد بود .

حساب های موقت در شرکت های خدماتی چگونه بسته میشود ؟

حساب های موقت در پایان سال مالی بسته شده و به سال بعد منتقل نمیشوند این حساب ها در انواع درآمد ، هزینه ها و برداشت وجود داشته و طی مراحل ذیل بسته میشوند :

(  تهیه صورت های مالی و بستن حساب ها در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره )

در مرحله اول حساب درامد بسته میشود

برای بستن حساب های موقت از حساب خلاصه سود وزیان استفاده می کنیم در این حالت حساب درآمد را بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان بستانکار می کنیم . قطعا حسابداران باید مفهوم درست بدهکار و بستانکار را بدانند . حساب خلاصه سود و زیان یک حساب واسط است.

مرحله دوم حساب هزینه ها باید بسته شوند

بعد از انکه جمع هزینه ها بدست امد حساب سود و زیان را با جمع هزینه ها بدهکار کرده و بعد از آن تمام حساب های هزینه و حساب های مربوط به ان را بستانکار می نماییم .

حالا باید خود حساب خلاصه سود وزیان بسته شود

خلاصه حساب سود وزیان که مشخص شد مانده ان را مشخص می کنیم اگر مانده ان بستانکار باشد آن را بدهکار می کنیم و حساب سرمایه را بستانکار می نماییم و حساب خلاصه سود و زیانی که بستانکار بشود سود محسوب شده و در تعاریف حسابداری سود نامیده میشود . حالت دیگر این است که اگر مانده حساب سود وزیان بدهکار شود آن را بستانکار کرده و سرمایه را بدهکار میکنیم در این حالت حساب سود و زیان ،زیان نامیده میشود .

مرحله اخر بستن حساب برداشت است

در مرحله آخر بستن حساب های موقت حساب سرمایه را بدهکار و حساب برداشت بستانکار میشود . حساب سرمایه باید برابر با مانده حساب برداشت بدهکار گردد .

(  تهیه صورت های مالی و بستن حساب ها در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره )

حساب های دایمی ، موقت و مخلوط به چه حساب هایی گفته میشوند ؟

حساب های موقت همه حساب هایی را شامل میشود که به درآمد و هزینه مربوط میشوند این حساب ها شامل ، حساب فروش ، هزینه حقوق ، دستمزد ، آب ، برق ، تلفن و غیره بوده که در پایان سال مالی به طور کامل بسته شده و به سال بعد منتقل نمیشوند اما حساب های دایم به حساب هایی اطلاق میشوند که به دارایی ، بدهی و حقوق صاحبان سهام مربوط میشوند این حساب ها مانند موجودی نقد بانک ، حساب های دریافتنی و سرمایه و برخی دیگر بوده که در پایان سال مالی بسته شده و به سال بعد منتقل میشوند و در اخر اینکه حساب های مخلوط حساب هایی هستند که به پیش پرداخت اجاره و پیش دریافت درآمد مربوط میشوند که البته می توانند موقت یا دایمی باشند و انهایی که موقت هستند مانند حساب های موقت با انها رفتار شده و مواردی که دایم می باشند مانند حساب های دایم بسته شده و به سال مالی بعد منتقل میشوند .

در حسابداری حساب های دایم چگونه بسته میشوند ؟

برای بستن حساب های دایمی و انتقال آنها به سال بعد باید ابتدا حساب های ذخیره مالیات ، اندوخته قانونی و برخی دیگر شناسایی و ثبت های مربوط به آنها انجام شود . برای دست اوردن میزان مالیات باید بر اساس ضریب ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی عمل شود یعنی مثلا اگر در پایان سال مشخص شود سود سالانه ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بوده است مالیات تعلق گرفته طبق قانون باید ۲۵ درصد این مبلغ باشد که معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال خواهد بود در نتیجه ذخیره مالیات عملکرد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته میشود این مبلغ توسط خود شرکت محاسبه شده است و علی الحساب می باشد بعد از بررسی اسناد و مدارک مالی توسط ممیزین مالیاتی ممکن است این مبلغ تغییر نماید .

ذخیره یا اندوخته قانونی بخشی از سود خالص شرکت و بنگاه اقتصادی می باشد یعنی در پایان هر سال مالی با مشخص شدن میزان سود ۵ درصد ان باید به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود و این روند ادامه یابد تا میزان اندخته قانونی به ده درصد سرمایه کل شرکت برسد بعد از آن دیگر به لحاظ قانونی نیازی به برداشتن این اندوخته ۵ درصدی در سال نمی باشد ولی صاحبان سرمایه می توانند کماکان به این کار ادامه دهند و اندخته قانونی خود را بیشتر نمایند.

یکی از کارهای مهمی که حسابداران ماهر باید بلد بوده و بتوانند ان را به خوبی انجام دهند تهیه صورت های مالی می باشد. صورت های مالی گزارشات تخصصی در مورد اطلاعات مالی بوده که از اسناد و مدارک مالی و حسابداری منتج میشود . این صورت ها با توجه به نوع شغل و بنگاه اقتصادی می تواند انواع مختلفی داشته باشد مثلا صورت ترازنامه ، درامد و هزینه ها ، صورت وضعیت عملکرد ، صورت سود و زیان ، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد و برخی دیگراز این جمله اند .

این صورت های بیانگر وضعیت یک شرکت در یک دوره مالی مشخص هستند و باید بر اساس استاندارد های حسابداری تهیه گردند. این صورت ها با بیان وضعیت عملکردی شرکت امکان تصمیم گیری های مالی و مدیریتی را برای سهامدارن و مدیران ارشد فراهم می کنند .

(  تهیه صورت های مالی و بستن حساب ها در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره )

در حسابداری صورت های مالی به چند دسته تقسیم میشوند ؟

 • ترازنامه
 • صورت حساب سود و زیان
 • صورت گردش وجوه نقد
 • صورت سود و زیان جامع

در تهیه صورت های مالی چه مواردی باید مورد توجه قرار بگیرد ؟

 • در درجه اول حسابدار باید بداند تهیه این صورت ها باید بر اساس اسناد و مدارک حسابداری موجود در شرکت تهیه شوند .
 • این صورت ها باید طوری تهیه شوند که شرکت تداوم داشته و به فعالیت خود ادامه می دهد .
 • تهیه صورت های مالی باید با احتیاط و با در نظر گرفتن اصل محافظه کاری به صورتی که منافع شرکت تامین گردد تهیه گردند .
 • در خواست هر گونه اطلاعات اضافی در مورد این صورت های مالی باید در یادداشت های پیوست لحاظ گردد.

(  تهیه صورت های مالی و بستن حساب ها در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره )

ترازنامه یکی از صورت های مالی در شرکتها می باشد

این صورت مالی از یکسری اجزا تشکیل شده است که شامل دارایی ها ، بدهی ها و سرمایه یا حقوق صاحبان سهام می باشد ترازنامه در واقع بیان کننده میزان دارایی ها و بدهی های بنگاه اقتصادی بوده و یک دید کلی در مورد شرکت به مدیران ارائه می دهد و مدیران می توانند بر اساس این گزارش در مورد میزان سرمایه گذاری های سال بعد ، تولید و هزینه های خود تصمیم گیری نمایند.

دارایی ها در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی به چند دسته تقسیم میشوند ؟

 • دارایی های ثابت : دارایی هایی هستند که در یک مدت زمان کوتاه و یک ساله به وجه نقد تبدیل نمیشوند اما به طور مستقیم در فرایند تولید نقش داشته و بدون حضور آنها تولیدی صورت نخواهد گرفت این دارایی ها مانند ماشین آلات ، تجهیزات ، لوازم ، ساختمان محل شرکت و غیره می باشند ویژه گی دیگر این دارایی ها این است که مستهلک میشوند و به مرور زمان از ارزش آنها کاسته میشود و برخی از این دارایی ها نامشهود بوده و یکجور حق معنوی هستند مانند حق اختراع یا اکتشاف و غیره
 • دارایی های جاری : دارایی هایی هستند که در یک بازه یکساله یا کوتاهتر به وجه نقد تبدیل میشوند برخی از انها مانند وجه نقد موجود در حساب بانک شرکت ، سرمایه گذاری های کوتاه مدت ، اسناد دریافتنی ، اوراق بهادر قابل فروش بوده و به این نوع دارایی ها دارایی های در گردش هم گفته میشود .

(  تهیه صورت های مالی و بستن حساب ها در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره )

بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی از وظایف مهم حسابداران در شرکت ها و بنگاهای اقتصادی بوده و البته پیرو ثبت و نگهداری اسناد و مدارک رویداد های مالی و عملیات های حسابداری انجام میشود . این فعالیت مالی در واقع بیان افق اینده شرکت بوده و تصمیم گیری های کلان بر اساس این گزارشات گرفته میشود برای همین حسابداران باید نسبت به تهیه این اسناد تعهد و دقت کافی داشته باشند .

صاحبان شرکت ها یا بنگاههای اقتصادی می توانند برای تهیه صورت های مالی یا بستن حساب های پایان سال خود از موسسات خدمات مالی و حسابداری هم کمک گرفته یا کلا کار را به انها بسپارند . موسسه خدمات مالی محاسبان تلاشگر خبره می تواند علاوه بر انجام تمام مراحل بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی نسبت به انجام صحیح ان توسط حسابداران شرکت هم نظارت کامل داشته باشد.

بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی

( ارائه خدمات حسابداری و مالی در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره )

ارائه خدمات حسابداری در زمینه نرم افزارهای حسابداری و شبکه

تهیه ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی فنی انواع نرم افزارهای حسابداری و شبکه

در گذشته نه چندان دور تمامی یا بیشتر امور مربوط به حسابداری و مالی شرکتها کاملا به صورت دستی انجام گرفته و ردی از کارهای نرم افزاری و اتوماتیک به چشم نمیخورد و عملا شرکتها اعتمادی به این روشها برای ثبت و نگهداری اطلاعات خود نداشتند . انها ترجیح می دانند همه چیز به صورت دستی و توسط شخص انجام شود و تصور می کردند این کار دقت بیشتری داشته و ضریب خطای پایینتری خواهد داشت . اعتما کردن به تکنولوژی و سپردن کار به اپراتور های اموزش دیده به جزو در موارد نادر عمومیتی نداشت و این نرم افزارهای حسابداری نتوانسته بودند اعتماد کارفرمایان را جلب کنند . اما در دنیای امروز صاحبان مشاغل و بنگاههای اقتصادی یا به صورت اجبار یا از روی خواست شخصی توانسته اند به دنیای نرم افزار های مالی و حسابداری اعتماد کرده و از قابلیت های آن برای پیشبرد اهداف خود استفاده نمایند.

استفاده از نرم افزارهای حسابداری و مالی

چرا باید از نرم افزارهای حسابداری استفاده کنیم ؟

 • گسترش دانش حسابداری و توسعه کسب و کارهای مختلف و افرادی که در حرفه های متنوع مشغول به کار هستند باعث شد روش های سنتی و دستی برای محاسبات حسابداری پاسخگویی نیازهای دنیای امروز نباشد و افراد ذیربط را در این خصوص به فکر چاره بیندازد . دشواری هایی که در ثبت اسناد و محاسبات مالی به صورت دستی وجود داشت و خطاهای انسانی مکرری که رخ می داد به خصوص در شرکت های بزرگ تفکر جمعی را به سمت استفاده از این سیستم ها سوق داده و ضرورت آن را القا نمود .
 • جلوگیری از اعمال نظر های شخصی و دخالت سلایق در محاسبات انجام شده و یا دست بردن در نتایج بدست امده یکی دیگر از دلایل استفاده از از این نرم افزارهای حسابداری می باشد . البته در همه این مراحل باید نظارت هم وجود داشته باشد فرق نظارت بر این نرم افزارهای حسابداری با روش های دستی سرعت و راحتی آن بوده و دیگر مانند اسناد دستی و کاغذی سبب سردرگمی و از دست رفتن رشته بررسی ها نمیگردد.
 • استفاده از این نرم افزارهای حسابداری برای کارفرمایان توصیه میشود چرا که اموری که مثلا با دخالت ۵ یا شش نفر نیروی انسانی قابل انجام بوده است با نصب این نرم افزارهای حسابداری توسط دو یا سه نفر فرد اموزش دیده قابل انجام است و سبب کاهش هزینه ها و کاهش جذب نیروی انسانی میشود.

موارد بالا فقط بخشی از دلایل استفاده از نرم افزارهای حسابداری بوده و در ادامه در خصوص مزایا و محاسنات این تکنولوژی بیشتر بحث خواهیم کرد اما امروزه بسیاری از شرکتها اقدام به طراحی نرم افزارهایی در این خصوص نموده اند که می تواند بسیاری از نیازهای کارفرمایان را پاسخ دهد برخی از انواع انها عبارتند از :

 • یکسری از این نرم افزارها برای تنظیم و ثبت دفاتر قانونی مانند دفتر کل ، دفتر روزنامه ، دفتر دارایی و معین و غیره مورد استفاده قرار میگیرند و منحصرا برای این کار هم طراحی شده اند. با استفاده از این نرم افزارهای حسابداری ثبت های مربوط به دفتر روزنامه مانند دفاتر کاغذی به راحتی انجام میشود . یعنی طراحی انها به گونه ای است که تاریخ رویداد مالی ، نام آن ، بدهکار و بستانکار بودن آن و حتی نام طرف مورد معامله قابل ثبت و نگهداری می باشد و به راحتی امکان طبقه بندی اطلاعات هم وجود دارد یعنی کافی است شما تاریخ سند را در نرم افزار سرچ کنید تا همه رویداد های مالی در تاریخ مذکور برای شما آورده شود .
 • دسته دیگری از نرم افزارهای مالی و حسابداری هستند که برای فروشگاهها طراحی شده اند این نرم افزارهای میزان فروش و سود و زیان ناشی از ان را محاسبه و در اختیار صاحب فروشگاه قرار می دهند . اغلب این نرم افزارهای حسابداری طراحی ساده ای داشته اما پاسخگوی نیازهای فروشگاهی هستند . این نرم افزارها به طور کلی قابلیت ارتقا و گسترش هم دارند و بر حسب گستردگی فروشگاه قابل تغییر می باشند . صاحبان فروشگاهها می توانند آپشن های مورد نیاز خود را درخواست کرده تا برایشان طراحی گردد . هر چه فروشگاه بزرگتر و شعب بیشتری داشته باشد این نرم افزارها وسیعتر و و با قابلیت های بیشتری طراحی خواهند شد .
 • نرم افزارهای مدیریت انبار نوع دیگری از نرم افزارهای مالی و حسابداری می باشند که ثبت اسناد و مدیریت انها را در انبارهای مختلف انجام می دهند . این نرم افزارهای حسابداری باید برخی ویژه گی ها خاص را داشته باشند مثلا اینکه نحوه استفاده از انها راحت باشد و با یک دوره آموزش اجرا و فهم آن امکان پذیر باشد . در شرکت ها و موسسات مالی و تجاری ممکن است انبارهای مختلفی وجود داشته باشد مثلا انبار مواد اولیه ، یا انبار ملزومات یا محصولات و غیره که یک نرم افزار خوب باید همه این ها را پوشش دهد . ضمن انکه تمامی جزییات مربوط به انبارداری که نیاز به ثبت دارند هم در این نرم افزار ها پیش بینی شده باشد مانند ثبت موجودی کالا ، تاریخ ورود ، نحوه خروج ، نحوه رد یابی کالا و همچنین گزارش گیری از موجودی ، خروجی ، زمان های مصرف و بسیار دیگر که بر حسب نوع شرکت استفاده کننده متفاوت خواهد بود . ویژه گی دیگری که یک نرم افزار انبارداری خوب باید داشته باشد اینکه مقرون به صرفه بوده و در مقایسه با انبارداری دستی و امکانات موجود بتوان آن را اقتصادی دانست وگر نه اگر قرار باشد یک نرم افزار با هزینه های سنگین برای کارفرما همراه باشد مطمئنا مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.
 • نوع دیگر نرم افزار های مالی ، خدمات پس از فروش هستند این نرم افزارهای حسابداری بیشتر مورد استفاده شرکت هایی است که محصولاتی تولید می کنند که نیاز به پشتیبانی بعد از فروش دارد مثلا محصولات ایران خودرو از این دسته هستند. در نرم افزار خدمات پس از فروش محصولات ایران خودرو امکان رد یابی تعمیرگاهها ، سرویس های رایگان محصولات ، ادرس ها و شعب و غیره پیش بینی شده است .
 • نرم افزار های صنعتی و تولیدی برای گارگاههای تولیدی طراحی شده اند و با انها می توان بهای تمام شده و ثبت قیمت مواد اولیه ، بینابینی ، حقوق ودستمزد کارکنان ، هزینه های حمل و نقل و غیره را ثبت و محاسبات را به صورت اتوماتیک انجام داد و در نهایت گزارش گیری هم نمود . نرم افزارهای تولیدی و صنعتی دارای یکسری ویژه گی های خاص هستند که بر حسب نیاز این صنایع طراحی شده اند و در سایر انواع آن ممکن است وجود نداشته باشند.

نرم افزارهای حسابداری و مالی خوب باید چه ویژه گی هایی داشته باشند ؟

 • نرم افزارهای خوب می توانند گزارشات تحلیلی و کاربردی ارائه دهند : بسیاری از گزارشات مالی و حسابداری برای صاحبان بنگاههای اقتصادی نقش تعیین کننده داشته و در تصمیم گیری های کلان آنها بسیار موثر است . مثلا اظهارنامه های مالیاتی ، ارزش افزوده ، گزارشات فصلی ، صورت سود وزیان ، ترازنامه فقط بخشی از این گزارشات بوده که کارفرمایان با استناد به آنها میزان سرمایه گذاری موسسه خود ، احتمال گسترش و یا عدم گسترش آن ، جذب نیرو ، افزایش تولید و غیره را مورد بررسی قرار می دهند . این نرم افزارها باید بتوانند با اطلاعاتی که به انها داده میشود گزارشات لازم را به صورت دقیق و مناسب برای کارفرمایان ارائه دهند .
 • یک نرم افزار خوب باید طراحی هوشمندانه و دقیقی داشته و از گرافیک بالایی برخوردار باشد . حرفه حسابداری به دلیل اینکه با اعداد و ارقام به صورت مکرر سرو کار دارد میتواند سبب خستگی چشم حسابداران و بروز اشتباه در محاسبات و ثبت اطلاعات گردد. نرم افزار های حسابداری باید طوری طراحی شوند که بهترین وضوح را داشته و از ترکیب های رنگی خوبی ساخته شده باشد تا خستگی چشم را به حداقل برساند .
 • نرم افزار های حسابداری باید دارای یکپارچگی باشند : یعنی اینکه فقط متکی به ثبت یک سند و دو سند نباشند در حسابداری اعمالی نظیر چک ، بررسی حساب های بانکی ، انبارداری ، فروش ، حقوق و دستمزد و غیره وجود دارد که همه به هم متصل بوده و در نهایت به ترازنامه و صورت سود وزیان و گزارشات مالی ختم میشود اگر نرم افزاری یکپارچگی نداشته باشد حسابداری در مرحله ثبت باقی خواهد ماند و ابتر خواهد ماند و نتیجه ای از آن کسب نخواهد شد .
 • یک نرم افزار حسابداری خوب باید به روز باشد یعنی با توجه به نیازهای مشاغل و نوع گسترش آنها تغییر کند . مثلا نرم افزاری که برای یک سوپر مارکت کوچک مورد استفاده قرار میگیرد دیگر به درد یک هایپر بزرگ و با شعب متعدد نخواهد خورد در نتیجه باید نرم افزارها مطابق به نیاز روز و خواست مشتریان قابلیت ارتقاء داشته باشند.
 • نرم افزارهای مالی باید بتوانند امنیت اطلاعات سازمان را تضمین کنند : امنیت اطلاعات مالی به صورتی که به شیوه درست ثبت شود و امکان دسترسی فقط برای افراد خاص را فراهم کرده باشد یکی از مهمترین ویژه گی های مهم در نرم افزارهای مالی بوده و باید حتما مورد تضمین قرار بگیرد . گاهی عدم وجود امنیت در طراحی این نرم افزارهای حسابداری باعث پاک شدن اطلاعات یا شیر شدن آن برای افراد نامربوط و بروز مشکلات بزرگ مالی و حقوقی برای سازمان گردیده است به همین جهت کارفرمایان علاوه بر اینکه به دنبال نرم افزار مخصوص به حرفه خود هستند به دنبال مواردی خواهند رفت که از امنیت آن اطمینان داشته باشند .
 • نرم افزارهای مالی خوب حتما خدمات پس از فروش خوبی را هم ارائه خواهند داد . فروش یک نرم افزار مالی فقط به مرحله فروش ختم نمیشوند بعد از آن تازه مرحله مهمتر یا پشتیبانی آغاز شده که اگر به خوبی انجام نشود اطمینان خریدار را از بین برده و به مرور زمان اعتبار خود را در بازار از دست خواهد داد .برای یک خدمات پس از فروش خوب موسسه باید سیستم های تلفن گویا به سوالات ، کاربران انلاین و آفلاین اینترنتی ، پاسخگویی تلفنی یا مراجعه حضوری داشته باشد .
 • در اخر هم یک نرم افزار خوب باید قیمت مناسب و به صرفه ای هم داشته باشد . نرم افزار های گران قیمت مگر در موارد خاص مورد توجه صاحبان مشاغل قرار نمیگیرند چرا که همه کارفرمایان ترجیح می دهند نرم افزاری را انتخاب کنند که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای موسسه خود قیمت مقرون به صرفه ای هم داشته باشد البته نباید فاکتور مقرون به صرفه بودن روی کیفیت نرم افزار تاثیر بگذارد .

استفاده از نرم افزارهای حسابداری و مالی چه مزایایی دارد ؟

 • زمان کمتری برای انجام امور مالی و حسابداری ثبت می گردد : نرم افزارهای مالی این امکان را به شرکت ها می دهند که در زمان کمتر اطلاعات بیشتر و وسیعتری را ثبت کرده و البته زمان کمتری هم برای گزارش گیری لازم باشد . در واقع نوعی مدیریت زمان و استفاده بهینه از نیروهای انسانی محسوب میشود .
 • میزان خطاهای انسانی را به حداقل می رساند : این نرم افزارهای حسابداری به دلیل اینکه دخالت نیروی انسانی را کاهش داده و بیشتر کارها به صورت اتوماتیک و برنامه ریزی شده انجام میشود خطا های انسانی را به حداقل رسانده و ضریب اطمینان کار را بالا می برند .
 • استفاده از این نرم افزارهای حسابداری قابلیت پیش بینی و تصمیم گیری های درست را بیشتر کرده و باعث میشود کارفرمایان بتوانند از خروجی آنها در مدیریت مالی شرکت و سرمایه های خود استفاده کنند .

به طور کلی استفاده از نرم افزارهای حسابداری در کسب و کارها و مشاغل بزرگ و کوچک در دنیای امروز یک ضرورت است و کارفرمایان می توانند با تحقیق و بررسی بهترین آنها که در بازار وجود دارد را انتخاب کنند . نرم افزار انتخاب شده باید بتواند به همه نیازهای کسب و کار پاسخ داده و قابل اعتماد باشد و ضمنا از پشتیبانی قوی هم برخوردار بوده  و امنیت اطلاعات را هم تضمین کند برای همین صاحبان مشاغل باید به موسسات معتبر برای خرید آنها مراجعه کنند.

موسسه مالی وخدماتی محسابان تلاشگر خبره می تواند بر حسب نوع کسب و کار و حجم و گستردگی آن و نیازها و خدماتی که می طلبد نرم افزارهای حسابداری طراحی کرده و با یک تیم قوی در آموزش و پشتیبانی ، آن را در اختیار مشتریان عزیر قرار دهد .

( ارائه خدمات حسابداری و مالی در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره )

ارائه خدمات حسابداری در شرکت ها : ساماندهی و به روز رسانی حسابها و هزینه های معوق

از جمله خدمات حسابداری ؛ بروزرسانی هزینه های معوق  : انچه که در کنترل و بررسی اسناد مالی یکی از ضروریات محسوب میشود به روز رسانی همه اطلاعات اعم از هزینه ها ، دارایی ها ، بدهی ها و سایر امور مالی دیگر است . اسناد مالی باید در دوره های مشخص و معینی مورد رسیدگی قرار گرفته و از حالت معوق خارج شوند و یا در لیست معوقات آینده قرار بگیرند . رها کردن حساب ها و عدم رسیدگی به آنها می تواند باعث ضرر و زیان مالی بزرگی برای شرکتها گردد .

حساب های معوق جزو حساب هایی هستند که باید زود به زود مورد ارزیابی و پیگیری قرار بگیرند . این حساب های می توانند هزینه های معوق ، بدهی های معوق ، بستانکاری ها و یا بدهکاری های معوق و غیره باشند . خود واژه معوق یعنی چیزی که به تاخیر افتاده است حالا اگر این تاخیر در بحث بدهی باشد می تواند بهره های سنگین را به شرکت متحمل کند و اگر در بحث مطالبات از سایرین باشد می تواند دارایی های شرکت را با نقصان و کاهش مواجه گرداند برای همین حساب های معوق در هر حالت و نوعی که باشند باید در دوره های زمانی مشخصی به روز گردند .

ارائه خدمات حسابداری

ارائه خدمات حسابداری در خصوص هزینه های معوق

اصطلاحات مهمی که در حسابداری باید بدانید

حسابداری حرفهء واژه ها و اصطلاحات است و دانستن این اصلاحات و مفهوم انها و نحوه استفاده از آنها جزو مهارت های حسابداری بوده که باید قطعا حسابداران به ان تسلط داشته باشند . برخی از این واژه ها در ذیل تعریف شده اند:

درآمد در حسابداری چه مفهومی دارد ؟

وقتی یک شرکت یا بنگاه اقتصادی کالایی را تولید می کند یا خدماتی را ارائه می دهد و ان را به مشتریان خود ارائه می نماید در ازای این کالا یا خدمات پولی را دریافت می کند . این پول در حسابداری درآمد نامیده میشود البته این درامد زمانی به ثبت می رسد که کالا تحویل داده شده و یا خدمات تعهد شده ارائه گردیده باشد تا قبل این مرحله چیزی به عنوان درامد نباید ثبت گردد.در واقع بهای تمام شده کالا و خدمات ارائه شده به مشتری درامد نامیده میشود.

مفهوم درآمد در ارائه خدمات حسابداری

( ارائه خدمات حسابداری در محاسبان تلاشگر خبره )

هزینه در اصلاحات حسابداری چه تعریفی دارد ؟

هزینه ها در حسابداری به مبالغی اطلاق میشوند که برای تولید محصول یا ارائه خدمات صرف میشوند . مثلا برای تولید یک کیف در یک بنگاه اقتصادی هزینه هایی نظیر هزینه مواد اولیه ، هزینه حقوق پرسنل ، هزینه آب و برق مصرفی ، هزینه مالیات ، هزینه اجاره ملک و بسیاری دیگر وجود دارد که به عنوان هزینه ها در اسناد حسابداری سند می خورد .

هزینه ها باید مانند سایر اسناد مالی و حسابداری به ترتیب تاریخ و زمان ایجاد ثبت شوند و به ترتیب هم مورد رسیدگی و پرداخت قرار بگیرند البته برخی هزینه به دلیل اهمیت و نیز امکان بهره خوردن در الویت رسیدگی قرار میگیرند مانند وام شرکتها یا حقوق پرسنل و برخی دیگر .

تعاریف در مطلب ارائه خدمات حسابداری

( ارائه خدمات حسابداری : ساماندهی حساب های معوق )

سرمایه در بنگاه های اقتصادی به چه چیزهایی اطلاق میشود ؟

هر آن چیزی که در شرکت وجود دارد و صاحب شرکت نسبت به ان حق مالکیت دارد سرمایه شرکت محسوب میشود اما در امور حسابداری تفاضل بدهی ها و دارایی ها از هم سرمایه نامیده میشود . آورده های نقدی و غیر نقدی که توسط سهامداران و مالکین به شرکت آورده میشود سرمایه تلقی میگردد .

آورده های نقدی که تعریف مشخصی دارد مثلا در ابتدای سال صاحب موسسه ۵۰۰ ملیون تومان به حساب شرکت برای افزایش سرمایه واریز می کند یا اورده غیر نقدی مانند خرید ماشین الات و لوازم و تجهیزات جدید برای شرکت یا خرید ملک برای استقرار نیروها در آن هستند .

سرمایه در بنگاه ها در ارائه خدمات حسابداری

( ارائه خدمات حسابداری )

برداشت در ثبت حسابداری چیست و چگونه انجام میشود ؟

برداشت در حساب های شرکت ها به پولی اطلاق میشود که سهامدارن و صاحبان شرکت برای مصارف شخصی و کاری خود از نقدینگی شرکت درخواست می کنند این پول ممکن است به حساب شرکت برگرداننده شده برای همین به صورت برداشت در اسناد سند میخورد . حق برداشت از دارایی شرکت فقط برای سهامداران و سرمایه داران موسسه بوده و کارمندان و پرسنل و افراد عادی شرکت مگر با تایید و امضا صاحبان سرمایه اجازه برداشت را نخواهند داشت .

ارائه خدمات حسابداری در برداشت در ثبت ها

( ارائه خدمات حسابداری و مالی در موسسه حسابداری محاسبان تلاشگر خبره )

دارایی های در شرکت ها و موسسات به چه مواردی اطلاق میشود ؟

دارایی های منابع مالی شرکت ها هستند که کلیه تصمیمات مالی بر اساس میزان ان صورت می گیرد . دارایی های شرکت ممکن است بر اساس معامله یا فرایند های مالی بدست امده باشند یا اینکه توسط سهامدران به صورت اورده به شرکت وارد شوند در هر شکلی که این اموال به شرکت اضافه گردند جزو دارایی های موسسه بوده و بسته به حجم و گسترش سازمان میزان ان متغیر است هر چه موسسه بزرگتر و وسیعتر باشد حجم دارایی های آن هم بیشتر است. دارایی های انواع مختلفی دارند :

دارای در شرکت ها ارائه خدمات حسابداری

( ارائه خدمات حسابداری )

دارایی های جاری : به درایی هایی اطلاق میشود که یا به صورت نقد هستند یا به نقد شدن نزدیک می باشند مثلا سپرده بانکی و یا چک هایی که سر رسید انها انتهای سال است و سپرده هایی که در موسسات و صندوق های سرمایه گذاری گذاشته شده است ، اینها همه جزو دارایی های جاری می باشند . موجودی کالا مانند موجودی مواد اولیه که برای تولید نگهداری شده اند یا موجودی محصول برای فروش یا تجهیزات لازم در فرایند تولید  ، موجودی ملزومات و بدهکاران یعنی کسانی که باید به شرکت وجه نقد بپردازند ، اسناد دریافتی مانند چک ، سفته یا برات که از بدهکاران دریافت میشود، حساب های دریافتی و پیش پرداخت هایی که برای ارائه کالا یا خدمات دریافت شده است همه جزو دارایی ها محسوب میشوند . اسناد دریافتی مانند چک و پیش پرداخت ها مانند بیعانه ای که مثلا برای ساخت سی دست مبلمان دریافت می شود .

دارایی های ثابت : این نوع دارایی ها به قصد نقد شدن خریداری نمیشوند و در جریان مراودات و رویدادهای مالی مورد استفاده مستقیم قرار نمیگیرند اما به طور کلی در جریان فرایند کاری موسسه دخیل بوده و موجبات سودآوری را برای شرکت فراهم می کنند این دارایی ها مانند ماشین الات ، تجهیزات ، ملک و ساختمانی که موسسه در آن دایر است و غیره . ماشین آلات شرکت برای تولید محصول استفاده میشوند و به همین جهت باعث سوداوری می گردند این سوداوری آنها را در زمره دارایی های شرکت از نوع ثابت قرار می دهد .

دارایی های نامشهود و غیر مشهود : این دارایی ها قابل دیدن نیستن ولی پول زا و درامد زا برای موسسه هستند. مثلا یک شخصی یک اختراعی انجام می دهد این اختراع را موسسه می خرد از تاریخی که این اختراع توسط موسسه خریداری شد جزو دارایی های شرکت محسوب شده و قابل استفاده برای دیگران نمی باشد یا مثلا سرقفلی یا حق اکتشاف همه جزو دارایی های غیر مشهود هستند .

بدهی ها در موسسات چه مواردی اطلاق میشود و چند نوع می باشند ؟

موسسات به واسطه مراودات مالی که با شرکت ها یا موسسات دیگر و یا اشخاص انجام می دهند نسبت به انها تعهداتی پیدا می کنند که باید این تعهدات را با وجه نقد ، تولید محصول یا ارائه خدمات جبران نمایند . این تعهدات بدهی نامیده میشود و از طریق دریافت وام ، خرید نسیه ، ایجاد خسارت و غیره هم ایجاد میشوند . بدهی ها در موسسات و شرکت ها و بنگاههای اقتصادی انواع مختلفی می توانند داشته باشند :

انواع بدهی ها ارائه خدمات حسابداری

( ارائه خدمات حسابداری )

بدهی های جاری یا بدهی های کوتاه مدت : این نوع بدهی های در یک بازه زمانی کوتاه پرداخت می گردند مانند کمتر از یک دوره مالی و برخی از آنها عبارتند از : اسناد پرداختنی ، بستانکاران ، حساب های پرداختنی و پیش دریافتها . پیش دریافت های پولی است که شرکت به عنوان بیعانه برای ساخت یک محصول یا ارائه خدمات دریافت می کند و برای موسسه بدهی محسوب میشود البته تا وقتی که تعهد داده شده ادا نشده باشد .

بدهی های ثابت یا بدهی های بلند مدت : این نوع بدهی ها در یک بازه کوتاه قابل پرداخت نبوده و زمان باز پرداخت انها بیش از یک دوره مالی یا یکسال است برخی از انها مانند اوراق قرضه ، دیون رهنی یا وام های بلند مدتی که از بانک گرفته میشود.

حساب های معوق : حساب های معوق بیشتر به صورت بدهی های معوقه مورد بررسی و ثبت در اسناد حسابداری قرار میگیرد این اسناد در واقع بدهی هایی مانند قبض های اب و برق و گاز و غیره پرداخت نشده ، حقوق کارکنان که در طول زمان افزایش پیدا می کند می باشد البته بخش دیگری از حساب های معوق می تواند در خصوص مطالبات هم باشد مثلا چک هایی که تاریخ سررسید دارند و از تاریخ انها گذشته است ولی طلب مورد نظر وصول نشده است . این حساب ها همانطور که درسطور بالا به ان اشاره شد از اهمیت ویژه ای برخودار بوده و یک حسابدار موفق باید برنامه مشخصی برای رسیدگی به آنها داشته باشد .

در مورد رسیدگی به حساب ها چه مواردی باید مد نظر قرار بگیرد ؟

 • رسیدگی به حساب دارایی ها و بدهی ها بخش مهمی در کنترل اسناد مدارک حسابداری محسوب میشود . در بحث رسیدگی به دارایی یک حسابدار خبره می داند باید دارایی ها کمتر از انچه دیده میشود محاسبه گردد و در عوض برای احتیاط بیشتر بدهی ها هم بیشتر از مبالغ ذکر شده در نظر گرفته شود تا همیشه یک فاصله اطمینانی تا ورشکستگی وجود داشته و صاحبان شرکت یک قدم جلوتر از بدهی ها و هزینه ها باشند.
 • برخی موارد واقلام ممکن است به صورت اشتباهی به عنوان درآمد شرکت در نظر گرفته شوند مثلا اسناد دریافتنی و حسابهایی که از رده خارج شده اند و یا اصطلاحا سوخت شده اند ممکن است به عنوان درامد های متفرقه در نظر گرفته شده و حساب های شرکت و ترازنامه را با اشتباه و مغایرت مواجه نماید .
 • در برخی موارد بنا به دلایلی برخی چک ها وصول نمیشوند و یا حقوق برخی پرسنل داده نشده اشتباهی که حسابداران ممکن است انجام دهند ذکر این موارد در درآمد های شرکت است در حالیکه این موارد باید به عنوان حساب بستانکاران ثبت گردد .
 • پولی که از فروش ضایعات بدست می اید نباید به درایی ها یا درآمد اضافه شود بلکه باید از هزینه های تولید و بهای تمام شده کسر گردد . اینها مهارت ها و جزییات حسابداری بوده که حسابداران باید به ان توجه داشته باشند .
 • گاهی بیمه ها تخفیفی در خصوص حق بیمه به مشتریان خود داده یا اینکه خود شرکت مبالغی اضافه به حساب بیمه پرداخت کرده که این موارد استرداد داده میشود یک چنین مواردی نباید جزو دارایی ها محسوب شده و به عنوان حق بیمه های بعدی که هنوز پرداخت نشده اند گذاشته شود .
 • پولی که از فروش دارایی های ثابت شرکت به دست می آید نباید جزو درامد های شرکت محسوب شود این پول باید در حساب سود وزیان شرکت مورد محاسبه و ثبت قرار بگیرد .

رسیدگی به حساب ها در ارائه خدمات حسابداری

( رسیدگی به هزینه های از جمله خدمات حسابداری و مالی )

انچه که در بررسی حساب ها اعم از معوقه و غیرمعوقه حائز اهمیت است شناخت دقیق انها و اینکه واقعا چه مفهومی داشته و چگونه باید ثبت شوند . عدم شناخت مفاهیم واقعی در حسابداری می تواند منجر به صدور ثبت های اشتباه و متعاقب آن دفتر نویسی غلط و ایراد در دفاتر قانونی شده و نتایج زیانباری را برای شرکت بوجود اورد . موسسات و بنگاههای اقتصادی به دلیل اهمیتی که حساب های معوق برای انها دارد معمولا یک نفر را به عنوان مسئول مستقیم این کار انتخاب می کنند و گاهی هم به دلیل محدودیت های مالی و عدم دستیابی به متخصصن در این امر کار را به حسابداران شرکت می سپارند .

برای اینکه تکلیف حساب های معوق در زمان تعیین شده مشخص گردد و همانطور که از نامش پیداست این تعویق ضرر و زیان های هنگفت برای شرکت ایجاد نکند ما پیشنهاد می کنیم انجام این کار را به موسسات خدمات مالی و حسابدرای و حسابرسی متبحر بسپارید . این موسسات متعهد میشوند در کوتاهترین زمان این حساب ها را به سرانجام رسانده و تعیین تکلیف کنند البته همکاری شرکت و بنگاه اقتصادی هم در این خصوص باید به صورت صدردرصد باشد .

موسسه خدمات مالی محاسبان تلاشگر خبره با سال ها تجربه در خصوص رسیدگی به حساب های معوق می تواند این مسئولیت را برای بنگاههای اقتصادی به عهده گرفته و بهترین نحوه انجام دهد .

ارائه خدمات حسابداری در شرکت ها

( ارائه خدمات حسابداری و مالی در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره )

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تعریف و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری : حسابدارای دانش بازی با اعداد و ارقام است و افرادی در این حرفه پیشرفت و رشد می کنند که به اعداد و ارقام علاقه داشته  و با عشق به محاسبه انها بپردازند . وقتی می گوییم حسابداری دانش اعداد و ارقام است به واقع این رشته بدون اعداد و ارقام هویتی نخواهد داشت و مفهومی از آن ساطع نخواهد گردید . اسناد مالی و کلیه رسید هایی که در این مروادات اعم از خرید و فروش و غیره جابجا میشود در مرحله نهایی به اعداد تبدیل میشوند و حسابدار با تحلیل و انجام انواع محاسبات بر روی این اعداد گزارشات لازم را به افراد ذیربط ارائه می دهند.  دنیای امروز دنیای اطلاعات و پردازش آنهاست و در این عرصه شرکتها و بنگاههای اقتصادی با هم در رقابت هستند .

پیشرفت علوم نرم افزاری و گسترش آن به سمت دانش حسابداری این امکان را به سرمایه داران داد که بتوانند با استفاده از علم جدید گزارشات مهم و اساسی در این خصوص را بدست اورده و در کمترین زمان به اطلاعات پایه ای در زمینه مالی شرکت خود دست یابند . تا قبل از این پیشرفت ها دسترسی به اطلاعات کلیدی با دشواری های بسیاری همراه بود و در اغلب موارد اشتباهات فاحشی هم در این خصوص رخ می داد . با گسترش بنگاههای اقتصادی و توسعه زمینه های کاری آنها پیچیدگی روابط بین انها هم افزایش پیدا کرده و کار را برای کارشناسان این حیطه مشکل تر نمود .

اما با روی کار امدن سیستم های مکانیزه در علم حسابداری و آشنایی حسابداران با انها گرد آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل انها از حالت دستی به حالت مکانیزه تغییر کرد و راه برای انجام درست امور به میزان زیادی هموار گردید . بنگاههای اقتصادی برای انجام امور مالی خود نیازمند سیستم های مکانیزه اطلاعاتی مخصوص به خود بودند که کارشناسان این حوزه توانستند به این نیاز هم پاسخ دهند البته ناگفته نماند استفاده از این سیستم ها نیازمند آموزش و تبحر بوده تا بتواند نتایج مطلوب را برای کارفرمایان به همراه داشته باشد وگرنه فقط موجب صرف هزینه های سنگین و بدون نتیجه مثبت خواهد شد .

چه دلایلی باعث پذیرش این سیستم های اطلاعاتی حسابداری از طرف شرکتها گردید ؟

ضرورت استفاده از سیستم های اطلاعاتی حسابداری

( ضرورت استفاده از سیستم های اطلاعاتی حسابداری )

با گسترش شرکتها و توسعه اطلاعات موجود در آنها دیگر روش های دستی جوابگو نبود و روی آوردن به سیستم های اطلاعاتی حسابداری یک ضرورت انکار ناپذیر احساس گردید . سیستم های اطلاعاتی حسابداری نقش بسیار مهمی برای سازمان ها و بنگاههای اقتصادی در خصوص ماندن در یک موقعیت استراتژیک و یا ایجاد آن را ایفا می کنند . بهره برداری به موقع و اصولی از موقعیت های مهم مالی یک هنر سازمانی بوده که زمینه بسیاری از آنها را حسابداران و نحوه استفاده از سیستم های اطلاعاتی حسابداری توسط آنها فراهم می کند. برای اینکه یک سازمان بتواند جایگاه مترقی خود را حفظ کرده و به موقعیت های بهتری هم دست پیدا کند باید سیستم جمع اوری اطلاعات در ان مدرن و درست و دقیق باشد .

بعد از جمع اوری این اطلاعات تجزیه و تحلیل خروجی آنها منجر به تصمیمات درست مدیریتی در خصوص مالی و غیر مالی گردد .  سيستمهاي اطلاعـاتي، سيسـتم هـايي هسـتند كـه وظيفة آنهـا ذخيـره سـازي داده هـا، پـردازش آنهـا درچهارچوب اهداف اطلاعاتي مؤسسه و فـراهم آوردن اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيريهـاي اقتصـادي است كه با مشاركت مديران و تحليلگران و طراحـان سيســتم كــه از دانــش بســنده در زمينــه تكنولــوژي كامپيوتر برخوردار هسـتند، طراحـي و در موسسـات مستقر می گردد. کامپیوتری شدن جمع اوری و پردازش اطلاعات تغییرات مهمی را در شرح وظایف افراد ایجاد می کند و پیاده سازی این سیستم ها نیازمند برنامه ریزی های کلان و سرمایه گذاری دراز مدت در این خصوص است .

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر چه اساسی صورت میگیرد ؟

اساس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری

( اساس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری )

 • دلیل اصلی و مهم نحوه پیاده سازی اطلاعات در یک سازمان و میزان سرمایه گذاری برای آن و استفاده از نوع خاصی از آنها بر اساس نیاز و سطح گسترش سازمان تعریف میشود . سازمان ها بر اساس نیازهایی که احساس می کنند و اینکه این سیستم ها را برای چه کاری و چه اهدافی می خواهند در خواست پیاده سازی خواهند کرد .
 • موضوع دیگر موقعیتی است که یک سازمان در آن قرار گرفته است سازمان ها هر چه ارتباطات گسترده تری داشته باشند و تبادل اطلاعاتی در انها با سازمان های دیگر بیشتر باشد نیاز به پیاده سازی اطلاعات در انها بیشتر احساس خواهد شد .
 • و در نهایت اینکه خروجی این سیستم های اطلاعاتی حسابداری اگر موجب بازخورد مثبت مخاطبان قرار بگیرد تمایل صاحبان موسسات به پیاده سازی این سیستم ها بیشتر خواهد شد .

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری از کجا شروع و به کجا ختم میشود ؟

 • تحقیق و بررسی در مورد انواع این سیستم ها و انتخاب نوع سیستم اطلاعاتی مورد نیاز موسسه
 • تهیه سیستم اطلاعاتی انتخاب شده از موسسات مربوطه و معتبر
 • پیاده سازی سیستم اطلاعاتی با هدایت و راهنمایی موسسه ای که از آن خریداری شده است .
 • استفاده از سیستم خریداری شده و نگهداری از آن و اطلاعات وارد شده
 • ارتقا ، بهبود و ایجاد تغییرات لازم در سیستم اطلاعاتی پیاده شده در سازمان
 • کنار گذاری سیستم در صورت صلاح دید و اقتضای ایجاد شده

مرحله سوم یعنی پیاده سازی و استفاده از سیستم اطلاعاتی مهمترین و پرهزینه ترین مرحله بوده که اگر به درستی انجام نشود می تواند کل تصمیم گرفته در این خصوص را تحت شعاع قرار دهد .

سیستم اطلاعات حسابداری از چه اجزایی تشکیل شده است ؟

همه سیستم های اطلاعاتی حسابداری اعم از اینکه در حسابداری مورد استفاده قرار بگیرند یا در مدیریت و یا سایر رشته ها برای پیاده سازی انها باید یکسری اجزاء وجود داشته و هر کدام نقش خود را به خوبی ایفا نمایند :

اجزای سیستم های اطلاعاتی حسابداری

( دسته بندی ها در سیستم های اطلاعاتی حسابداری )

 • پرسنل مرتبط با این سیستم ها : پرسنلی که موظف به استفاده از این سیستم ها میشوند باید شرایط احراز آن را داشته باشند و بتوانند به خوبی از ان استفاده نمایند . دقت ، جزیی نگری ، علاقه ، تحصیلات مرتبط و بسیاری دیگر ویژه گی هایی هستند که کاربران این سیستم های اطلاعاتی حسابداری باید داشته باشند .
 • روش ها و دستورالعمل های مورد استفاده در پیاده سازی این سیستم ها : برای پیاده سازی این سیستم ها فرایند های خاصی نظیر فرایند جمع اوری ، مدیریت ، ذخیره سازی و پردازش اطلاعات تعریف میشود که باید کاربران استفاده کننده این فرایند ها را به خوبی شناخته و نسبت به آنها اشراف کافی داشته باشند .
 • داده ها و اطلاعات وارد شده به سیستم : در هر سازمانی یکسری اطلاعات مالی و رویدادهای مربوط به آن وجود دارد که خوراک این سیستم ها بوده و این داده ها به عنوان ورودی مورد استفاده قرار میگیرند بدون این داده ها عملا سیستم های اطلاعاتی حسابداری بدون استفاده شده و کاربردی نخواهند داشت .
 • نرم افزار مورد استفاده در سازمان : سیستم های اطلاعاتی حسابداری از یک نرم افزار پایه تشکیل شده اند که این نرم افزار بر روی سخت افزارهای موجود در سازمان ها و موسسات نصب میگردد . سیستم سخت افزاری شرکتها و سازمان هایی که قصد پیاده سازی اطلاعاتی را دارند باید به گونه ای باشد که با نرم افزار انتخابی هماهنگی داشته و قابلیت نصب بر روی انها را داشته باشد .
 • شبکه اطلاعاتی موجود در سازمانی که قصد پیاده سازی اطلاعات را دارد : برای پیاده سازی سیستم اطلاعات حسابداری موسسات درخواست کننده باید سیستم شبکه هم در موسسه خود داشته باشند . شبکه امکان تبادل اطلاعات درون سازمان را بین افراد مرتبط فراهم میکند بدون سیستم شبکه پیاده سازی نرم افزارهای حسابداری ناقص باقیمانده و با مشکل مواجه میشود .
 • در مرحله نهایی هم باید سخت افزارها و نرم افزارهای موجود در شرکت طوری باشند که حفاظت از اطلاعات درون شبکه به خوبی انجام شده و اطلاعات در دسترس همگان قرار نگیرد و فقط افراد ذیربط امکان دسترسی به داده ها و نتایج ان را داشته باشند .

در بنگاههای اقتصادی رویداد های مالی و غیر مالی که برای سیستم های حسابداری داده تولید می کنند به چند دسته تقسیم میشوند ؟

دسته بندی سیستم های حسابداری

( دسته بندی ها در سیستم های اطلاعاتی حسابداری )

 • دسته اول چرخه درآمد بوده که هر فعالیت یا رویدادی مالی یا غیر مالی که به تولید درآمد در موسسه و بنگاه اقتصادی منجر شود را گویند .
 • دسته دوم چرخه مخارج نامیده میشود هر چرخه درآمدی قطعا حاصل یک چرخه مخارج است هیچ سازمان قانونی نمیتواند درامد داشته باشد مگر آنکه مخارج یا هزینه در آن ایجاد شود . مثلا سازمانی که از تولید کفش درآمد کسب کرده است برای تولید کفش هزینه ها و مخارجی نظیر خرید مواد اولیه ، حقوق کارکنان ، مالیات و غیره داشته و آنها را ثبت و نگهداری نموده است .
 • چرخه تولید دسته سوم این رویداد ها بوده و تولید فرایندی است که طی آن با صرف هزینه های مشخصی محصول ساخته و از فروش آن درامد کسب میشود .
 • چرخه منابع انسانی یک جنبه مالی غیر مستقیم برای تولید و سازمان است . یعنی افراد انسانی در تولید محصول نقش اساسی داشته و بدون انها تولیدی وجود نخواهد داشت . هزینه های دستمزد و بیمه و غیره این نیروی انسانی جزیی از چرخه منابع انسانی می باشد.
 • تامین مالی شرکت و بنگاه اقتصادی برای انجام امور مختلف از جمله تولید جز چرخه تامین مالی بوده و در واقع هر فعالیتی که منجر به تامین پول برای شرکت گردد جزو این چرخه محسوب میشود.

برای طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعاتی حسابداری در یک سازمان باید چه مراحلی طی شود ؟

طراحی سیستم های حسابداری

( مراحل پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری )

 • بررسی های اولیه و زیر ساختی : قبل از انجام هر کاری در پیاده سازی سیستم اطلاعات حسابداری باید امکان سنجی انجام شود یعنی امکانات موجود برای یک چنین کاری در سازمان ارزیابی شده و اصلا معلوم شود این کار شدنی است یا خیر . مثلا اینکه سازمان سرمایه کافی برای انجام این کار را دارد ؟ سیستم سخت افزاری شرکت برای پیاده سازی مناسب است ؟ موسسه افرادی را دارد که بعد از پیاده سازی بتوانند از ان استفاده کنند و بسیاری مقدمات و سولات دیگر که باید حتما پاسخ داده شود .
 • بعد از اینکه مقدمات اولیه بند یک انجام شد وارد فاز طراحی سیستم برای سازمان میشوند : طراحی باید با توجه به نیازهای بنگاه اقتصادی باشد و مواردی که باید در سیستم حتما جهت ثبت وجود داشته باشد تعیین می گردد .
 • آماده سازی سخت افزار ها :بعد از مرحله طراحی کلیه سخت افزارهایی که باید درگیر این کار باشند اماده نصب نرم افزارهای طراحی شده میشوند و نرم افزار مربوطه بر روی آنها نصب می گردد .
 • در مرحله بعد این نرم افزارها مورد آزمایش قرار می گیرند : یعنی قبل از اینکه اطلاعات از دفاتر کاغذی به طور کامل وارد سیستم شوند بخشی از اطلاعات به طور ازمایشی وارد شده و آزمون ها ی صحت عمل بر روی آن انجام میگیرد تا از درست کار کردن آن اطمینان کامل حاصل شود چرا که داده های یک شرکت یکی از مهمترین اسناد و مدارک انها بوده و در صورت از بین رفتن می تواند حتی سبب ورشکستگی موسسه هم گردد .
 • ازمون نهایی سیستم پیاده سازی اطلاعات : مرحله تست کیفیت نهایی بوده و بعد از این مرحله برای اجرایی شدن برنامه اطمینان حاصل میشود .
 • آموزش کاربران و توضیح روش های اجرایی و دستورالعمل های مربوطه : برای کار با برنامه این مرحله باید انجام میشود . کاربران کامپیوتر تا وقتی نسبت به استفاده از این برنامه اموزش کافی نبینند صلاحیت استفاده از آن را نخواهند داشت .
 • در نهایت بعد از طی مراحل فوق سیستم اطلاعات حسابداری طراحی شده روی سخت افزارها نصب میگردد : در مرحله نصب کلیه اطلاعات قبلی باید به نرم افزار جدید منتقل گردد این مرحله بسیار حساس بوده و کوچکترین اشتباه می تواند به از بین رفتن اطلاعات منجر شود.

امکان سنجی ، طراحی ، نصب و استفاده از سیستم های اطلاعات حسابداری باید توسط افراد متخصص و متبحر در این خصوص صورت گیرد که البته کار ساده ای هم نبوده و نیازمند تخصص و تجربه است . صاحبان بنگاههای اقتصادی و مشاغل می توانند برای انجام این مهم در موسسات خود از شرکت های خدمات حسابداری و حسابرسی و مالی استفاده نمایند و البته در این خصوص به موسسات معتبر مراجعه نمایند موسسات خدمات مالی و حسابداری محاسبان تلاشگر خبره با در اختیار داشتن یک تیم حرفه ای در خصوص طراحی و نصب این سیستم ها می تواند کارفرمایان عزیز را همراهی نماید .

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

ارائه خدمات حسابداری و مالی در شرکت حسابداری محاشبان تلاشگر خبره