انجام خدمات حسابداری شرکت های پیمانکاری

خدمات حسابداری شرکت های پیمانکاری  : حسابداری شرکت های پیمانکاری نوع خاصی از حسابداری بوده که بر اساس اطلاعات و داده های خاصی که مربوط قرارداد های پیمانکاری می باشد انجام میشود . در شرکت های پیمانکاری تنظیم قرارداد ها از قوانین و فرمت های خاصی پیروی می کند و یکسری تعاریف خاصی هم در این اسناد و فرمت ها وجود دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم .

پیمان چیست ؟

پیمان اسناد و مدارکی است که که طبق شرایط تعیین شده از طرف کارفرما به پیمانکار داده میشود و می تواند مبنای حقوقی و کلیه کارهای حسابدرای قرار بگیرد .

پیمانکار کیست خدمات حسابداری

( خدمات حسابداری شرکت های پیمانکاری )

کارفرما به چه کسی گفته میشود ؟

کارفرما یک شخص حقیقی یا حقوقی بوده که بخشی یا همه امور مربوط به کار خود را به شخص دیگر که همان پیمانکار است می سپارد و شرایطی را برای اجرای آن تعیین می کند .

پیمانکار به چه کسی گفته میشود ؟

پیمانکار یک شخصیت حقیقی یا حقوقی است که اجرای همه یا بخشی از یک پروژه را بدست گرفته و قرارداد پیمانکاری را امضا می کند.

قرارداد چیست ؟

یک نوع رابط حقوقی بین پیمانکار و کارفرما بوده که به موجب آن برای هر دو طرف تعهد و الزام ایجاد میشود .

دستگاه نظارت در قراردادهای پیمانکاری چیست ؟

دستگاه نظارت یک شخص حقیقی یا حقوقی بوده که برای اجرای صحیح مفاد قرارداد بین کارفرما و پیمانکار از طرف کارفرما تعیین و به صورت رسمی و کتبی به پیمانکار معرفی می گردد و این واحد نظارتی بر اجرای بند بند قرارداد نظارت خواهد و تخلفات و انحرافات را به کارفرما گزارش خواهد داد .

موضوع پیمان چیست ؟

موضوع پیمان کاری است که بر اساس قرارداد پیمانکار موظف به اجرای ان میشود مثلا پیمانکار طبق قراردادی موظف میشود که یک قسمت از راه اهن اصفهان به تهران را زیرسازی کند ساختن بخش مشخصی از راه اهن اصفهان – تهران موضوع پیمان است .

مبلغ پیمان در قرار داد خدمات حسابداری شرکت های پیمانکاری

( خدمات حسابداری شرکت های پیمانکاری )

مبلغ پیمان در قرارداد های پیمانکاری چه تعریفی دارد ؟

مبلغ پیمان رقم ریالی است که بر اساس ان پیمانکار موظف به اجرای طرح میشود البته این رقم می توان در طول اجرای طرح بر اساس توافق تغییر کند.

مدت پیمان یعنی چه ؟

در قراداد های پیمانکاری برای اجرای پروژه واگذار شده مدت مشخصی تعیین میشود و زمان را باز نمی گذارند تا در پایان مهلت تعیین شده پیمانکار متعهد به پاسخگویی باشد . مدت زمانی که پیمانکار موظف به اجرای طرح است را مدت پیمان می گویند.

قراداد های پیمانکاری به چند نوع تقسیم میشوند ؟

قرارداد های پیمانکاری انواع مختلفی داشته و هر کدام هم قوانین مخصوص به خود را دارند و باید به شیوه خاصی اجرا شوند این قراداد ها به پنج دسته تقسیم میشوند :

خدمات حسابداری شرکت های پیمانکاری انواع قرارداد های پیمانکاری

( خدمات حسابداری شرکت های پیمانکاری )

 • قرارداد بر اساس واحد بها : این نوع قرارداد پیمانکاری بر اساس مبلغ معین برای هر واحد کاری بوده و ملزم به اجرای دقیق موضوع قرارداد و پیمان می باشد .
 • قراداد مقطوع : این نوع قرارداد بر اساس یک مبلغ مقطوع است یعنی از ابتدای کار و در پیمان نامه یک مبلغ مشخص قید شده که پیمانکار باید در ازای ان مبلغ کار را به پایان برساند .
 • قراداد امانی : این نوع پیمان یک دریافتی ثابت برای پیمانکار دارد یعنی کارفرما یک مبلغ مجاز از قرارداد را به پیمانکار پرداخت کرده و برای انجام کار هم در طول زمان مبلغی ثابت پرداخت می نماید .
 • قراداد بر اساس مواد لازم و دستمزد : این نوع قرارداد نرخی بر طبق قیمت مواد و دستمزد دارد و پیمانکار در ازای پرداخت مبلغ مواد لازم برای کار و دستمزد تعیین شده کار را بر عهده میگیرد .
 • قراداد مدیریت اجرا : در این نوع قرارداد تهیه مواد اولیه ، تجهیزات ، وسایل مورد نیاز و نیروی انسانی بر عهده کارفرما می باشد و بر اساس مفاد این پیمان دریافت حق الزحمه مقطوع نیز برای مدیریت اجرای طرح از مسئولیت های کارفرما می باشد .

پیمانکار چگونه پروژه های کاری را بدست می آورد ؟

پروژه های کاری عمدتا به چند طریق در دسترس پیمانکاران قرار میگیرند :

 • از طریق مناقصه عمومی : در این روش کارفرما آگهی مناقصه را در نشریات کثیرانتشار چاپ کرده تا به اطلاع همه متقاضیان برسد در ادامه هم پیمانکاران واجد شرایط بعد دیدن آگهی اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
 • از طرق مناقصه محدود : در این روش آگهی عمومی داده نمیشود بلکه به برخی از پیمانکارانی که شرایط دریافت کار رادارند دعوت نامه داده میشود و طی جلسه ای تصمیم گیری میشود .
 • ترک تشریفات مناقصه : در این روش به تشخیص کارفرما و مشکلاتی که وجود دارد مناقصه عمومی برگزار نمی شود و کار بر اساس شرایط خاص به پیمانکار مشخصی داده میشود . ترک مناقصه باید با تایید یک هیئت سه نفره از مقامات مسئول باشد و در همه شرایط قابل اجرا نبوده و راه حل آخر می باشد .

مراحل حسابداری پیمانکاری از طریق مناقصه عمومی

در این حالت ابتدا از پیمانکاران برای اجرای طرح دعوت میشود و بعد اسناد و مدارک مناقصه توزیع شده و به فروش می رسد در مرحله بعد پیمانکاران در مناقصه شرکت کرده و در مرحله پایانی یک پیمانکار برای اجرای کار انتخاب می گردد . حالا ثبت های این فرایند را انجام می دهیم :

 • دعوت از پیمانکار برای اجرای طرح

این فرایند ثبتی در دفتر پیمانکار ندارد

 • اسناد و مدارک مناقصه به فروش می رسند

هزینه شرکت در مناقصه ۴۰۰۰۰۰

بانک   ۴۰۰۰۰۰

 • شرکت در مناقصه

هزینه شرکت در مناقصه    ۴۵۰۰۰۰

بانک              ۴۵۰۰۰

نکته مهم در این ثبت ها اینکه حسابدار باید دقت کند جای بدهکار و بستانکار را اشتباه نکرده و به درستی ثبت بزند .

حالا بقیه ثبت ها را انجام می دهیم :

 

حساب انتظامی – ضمانتنامه شرکت در مناقصه  ۶۰۰۰۰۰

طرف حساب انتظامی – ضمانتنامه شرکت در مناقصه    ۶۰۰۰۰۰

 

حساب انتظامی – وثیقه ضمانتنامه شرکت در مناقصه  ۷۰۰۰۰۰

طرف حساب انتظامی – ضمانتنامه شرکت در مناقصه ۷۰۰۰۰۰

محاسبات مربوط به وثیقه به شکل ذیل انجام میشود :

 

۶۰۰۰۰۰*%۱۲۰ = ۷۲۰۰۰۰ = محاسبه وثیقه

 

انتخاب پیمانکار هم ثبت های مخصوص به خود را دارد .

( خدمات حسابداری شرکت های پیمانکاری )

انعقاد قرارداد با پیمانکار طی چه مراحلی انجام میشود ؟

گرفتن ضمانتنامه حسن انجام کار

برای اینکه پیمانکار به لحاظ قانونی متعهد به انجام پیمان مطابق به خواست و شرایط کارفرما باشد از وی ضمانتنامه حسن انجام کار گفته میشود تا اگر کوتاهی و قصور و یا انحرافی در اجرای پیمان وجود داشت بتوان آن را پیگیری نمود .

تنظیم قرداد پیمانکاری

هیچ کاری چه پیمانکاری باشد و چه غیر پیمانکاری مورد توافق قرار گیرد بدون پیمان نامه و قرارداد ارزش قانونی نداشته و به راحتی طرفین می توانند آن را نادیده بگیرند و موجبات ضرر و زیان به اموال عمومی یا خصوصی را فراهم آوردند برای همین در این مرحله قرادادی بین طرفین بسته میشود و شرایط کار به طور دقیق در ان قید می گردد.

ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه

بعد از عقد قراداد و پایان صحبتها ضمانتنامه ای که برای شرکت در مناقصه از پیمانکار گرفته شده بود باطل میشود چون دیگر نیاز به آن نبوده و قرارداد منعقد شده خودش به لحاظ قانونی کفایت می کند و کار از مرحله مناقصه گذشته است .

تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت

کارفرما بعد از عقد قرارداد با پیمانکار باید ضمانتنامه ای جهت پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نماید چرا که عقد قراداد یعنی یک تعهد دو طرفه که هر دو طرف باید به مفاد ان پایبند بوده و ضمانتی هم برای اجرای آن وجود داشته باشد .

دریافت تاییدیه پرداخت

پس از دریافت ضمانتنامه پیش پرداخت قرارد و پرداخت ان از طرف کارفرما باید یک تاییدیه پرداخت از پیمانکار گرفته شود تا کار بدون هیچ مانعی شروع شده و طبق قانون پیش رود .

جریمه تاخیر در قرار دادهاخدمات حسابداری شرکت های پیمانکاری

( خدمات حسابداری شرکت های پیمانکاری )

جریمه تاخیر در قرارداد های پیمانکاری چیست ؟

طبق پیمان بسته شده پیمانکار موظف است در مهلت مقرر کار را تحویل دهد اگر به هر دلیلی این تعهد انجام نشود در قرارداد خسارت تحویل پیش بینی میشود بر  طبق این پیش بینی بر اساس روزهای تاخیر و نرخ و زیان های مالی آن خسارتی محاسبه شده و پیمانکار موظف به پرداخت ان میشود .

صورت وضعیت موقت قراداد چیست ؟

صورت وضعیت در واقع یک گزارش جامع از مراحل انجام کار و میزان هزینه ها و مواد و مصالح مصرفی و باقیمانده است که در فاصله زمانی های مشخص از طرف پیمانکار تنظیم و در اختیار کارفرما قرار میگیرد و بر اساس این صورت وضعیت در طول اجرای پروژه مبالغی به پیمانکار داده میشود.

پرداخت صورت وضعیت تحت چه شرایطی از طرف کارفرما صورت میگیرد ؟

ابتدا جمع وجوهی که بابت صورت وضعیت های قبلی پرداخت شده است مشخص میشود

یعنی صورت وضعیت هایی که پیمانکار به کارفرما می دهد از ابتدای دوره کار بوده و برای تعیین مبلغ صورت وضعیت بعدی باید از صورت وضعیت قبلی مبلغ ان کم شود .

ده درصد بابت وجه ضمانه گرفته میشود

کسر وجه ضمانه یعنی اگر پیمانکار به هر دلیلی مانند افزایش قیمتها یا براورد های غلط نتوانست کار را به طور کامل به پایان برساند و نیمه کار را رها کند و اینکه پس از پایان کار و بررسی ان مشاهده شود که کار دارای نقص و عیوب غیرقابل اغماض می باشد پیمانکار بتواند خسارات ناشی از دلایل گفته شده را از این ضمانتنامه دریافت نماید .

اقسام پیش پرداخت

به تشخیص کارفرما درصدی از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت بابت پیش پرداخت کسر خواهد شد به نحوی که مبلغ پیش پرداخت با آخرین صورت وضعیت مستهلک شود مبلغ ضمانت نامه پیش پرداخت نیز بر ترتیبی که اقساط ماهانه واریز می گردد و همزمان و متناسبا تقلیل می یابد .

رعایت مالیات موضوهع ماده ۷۶

۵/۵ درصد قرارداد های پیمانکار به صورت علی الحساب و در دو بخش ۴ درصد و ۱/۵ درصد از قراداد پیمانکار کسر می گردد . ۴ درصد اول به صورت مالیات مقطوع کسر شده و ۱/۵ دصد بقیه هم به عنوان پیش پرداخت مالیات در نظر گرفته میشود و از حساب پیمانکار کسر و به حساب دولت ریخته میشود.

سایرکسورات قانونی لازم اجرا

یکسری کسورات دیگر هم قبل از پرداخت صورت وضعیت مانند حق بیمه و بهداری ،کاراموزی و غیره وجود دارند که از حساب پیمانکار می کاهد .

خدمات حسابداری پیمانکاری

( خدمات حسابداری شرکت های پیمانکاری )

در مورد حسابداری پیمانکاری دو موضوع مهم و اساسی وجود دارد :

 • نحوه شناسایی و تخصیص و ثبت هزینه های ساخت و تکمیل پیمان ها
 • نحوه و زمان شناسایی و محاسبه درامد حاصل از پیمان ها و سود زیان ناشی از انها

پروژهای پیمانکاری با هم متفاوت بوده در نتیجه هزینه های مربوط به انها هم به صورت متفاوتی شناسایی میشود برای بررسی و شناسایی هزینه های پیمانی باید به روش حسابداری صنعتی عمل کرده و به همان شیوه ثبت ها انجام شود . اما در خصوص زمان شناسایی درامد ها و سود و زیان ناشی از پروژه و پیمان باید از طریق حسابداری مالی اقدام کرد چرا که نحوه شناسایی زمان در امد و سود زیان به هزینه یابی پروژه های پیمانی هیچگونه ارتباطی ندارد .

حسابداری پیمان های بلند مدت با حسابداری پیمان های کوتاه مدت متفاوت است

پیمان بلند مدت به پیمانی اطلاق میشود که برای بیش از یکسال بسته میشود و اجزایی شامل پیش دریافت پیمان ، مبلغ دریافتی بابت پیشرفت کار ، علی الحساب دریافتی ، سایر دریافتها دارد .

پیمان های بلند مدت گاهی به صورت چند پیمان جداگانه در نظر گرفته میشوند

برخی پیمان های بلند مدت به دلیل وسعت و ابعاد مختلفی که دارند به صورت چند پیمان در نظر گرفته میشوند و پیمانکار می تواند برای هر بخش قیمت جداگانه در نظر گرفته و یا انجام بخش خاصی از ان سرباززند و یا اینکه مذاکرات در مورد هر بخش به صورت جداگانه انجام شود .

با نگاهی کوتاه به سطور بالا مشخص میشود حسابداری پیمانکاری دارای جزییات بسیار زیاد و انواع متفاوتی بوده که گاهی همه حسابداران هم قادر به کار کردن در همه انواع ان نیستند و مثلا لازم است برای حسابداری پیمانهای ساختمانی یا راه سازی ، با پیمان های پل سازی و غیره حسابدار متفاوت و جداگانه ای استخدام کرد . که در بیشتر مواقع برای کارفرمایان این امکان وجود ندارد . برای همین کارفرمایان برای اجرای صحیح مراحل حسابداری پیمانکاری و جلوگیری از بروز اشتباه اغلب به طور همزمان علاوه بر استخدام حسابدار از مشاوره شرکتهای خدمات حسابداری و مالی هم استفاده می کنند . موسسه خدمات مالی محاسبان تلاشگر خبره با در اختیار داشتن حسابداران با تجربه در این زمینه امکان همکاری با همه پیمانکاران را دارد .

( خدمات حسابداری شرکت های پیمانکاری )

ارائه خدمات حسابداری و مالی در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره

 

 

 

انجام کلیه خدمات حسابداری شرکت های تولیدی و صنعتی

خدمات حسابداری شرکت های تولیدی و صنعتی : حسابداری صنعتی عموما به رتق و فتق امور مالی و رویدادهای مربوط به آن در شرکت های تولیدی اتلاق میشود در این شرکتها به دلیل وجود مواد خام ، اولیه ، بینابینی و محصول باید ثبت ها و صورت های مالی متفاوت و البته بسیار دقیق نوشته شود تا در انتهای سال با توجه به نوع فرایند و حجم کار گزارشات مالی صحیح و مورد استنادی بدست اید چرا که از طریق همین گزارشات است که صاحبان شرکت ها و بنگاههای اقتصادی می توانند استراتژی های کلان مالی خود را تعیین کرده و سرمایه گذاری های درستی را هم انجام دهند .

چرا حسابداری صنعتی یا بهای تمام شده مهم است ؟

این نوع حسابداری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای مدیران ارشد سازمان بسیار مهم است چرا که بوسیله نتایجی که از این نوع حسابداری بدست می اید مدیران می توانند نسبت به امور مالی برنامه ریزی داشته و کلیه فعالیت های شرکت را نظارت و کنترل کنند . با استفاده از این نوع حسابداری ، بهای تمام شده یک کالا محاسبه میشود و از این طریق می توان بر روی قیمت مواد اولیه ، دستمزد ها و سایر هزینه ها نظارت کرده و آنها را به حد قابل قبول و سود دهی رساند برای همین اگر بهای تمام شده کالا درست محاسبه نشود سایر فعالیت ها هم به اشتباه جلو خواهد رفت و سازمان را باخطر ریسک های بزرگ مالی و حتی ورشکستگی مواجه خواهد کرد بنابراین انتخاب یک حسابدار خبره و با تجربه برای انجام این امور بسیار ضروری می باشد .

 خدمات حسابداری شرکت های تولیدی و صنعتی

( خدمات حسابداری شرکت های تولیدی و صنعتی )

برای درک بهتر توضیح اهمیت حسابداری صنعتی یا بهای تمام شده یک مثال ساده میزنیم فرض کنید کارفرما می خواهد از طریق بهای تمام شده شرکت خود را گسترش دهد و تولید بیشتری داشته باشد حسابدار باید بتواند به درستی مقرون به صرفه بودن خرید ماشین الات جدید یا اجاره انها و یا استخدام نیروهای بیشتر و یا افزایش ساعت کاری نیروهای قبلی و افزایش حقوق انها را معین کند تا کارفرما بتواند بهترین راه و تصمیم را در این خصوص بگیرد مثلا حسابدار با محاسبات دقیق نشان دهد استخدام نیروی جدید از افزایش حقوق نیروهای قبلی به صرفه تر خواهد و بسیاری موارد دیگر و تصمیمات کلان که همه به گزارشات مالی و حسابداری بستگی دارد.

حسابدار صنعتی یا بهای تمام شده چه وظایفی دارد ؟

یکسری وظایف و مسئولیت هایی وجود دارد که حسابداران صنعتی یا بهای تمام شده موظف به انجام آن بوده و باید در این خصوص گزارشات لازم را هم ارائه دهند :

 • کلیه امور حسابداری مربوط به انبار ها از جمله انبار مواد اولیه ، واسطه ، محصول و غیره باید توسط انها انجام شده و همیشه به روز باشد . گاهی کارفرمایان برای برنامه ریزی خرید های خود به صورت ناگهانی و پیش بینی نشده نیازمند گزارش گیری از انبار میشوند ورود و خروجی های انبار باید به گونه ای باشد که هر لحظه اماده گزارش دادن باشند و این کار در نهایت دقت انجام شود . مثلا اگر برنامه خرید سه ماه آینده قرار است مشخص شود کارفرما باید موجودی دقیق انبار را دانسته و بر اساس ان برنامه ریزی کند .
 • وظیفه جمعداری اموال و نگهداری آنها بر عهده حسابداران صنعتی است.جمع داری اموال به معنی رد یابی کلیه اموال موجود در شرکت اعم از مواد اولیه ، ماشین آلات ، تجهیزات ، میز و صندلی و بسیاری اموال ریز دیگر مثل مداد و خودکار تحویل شده به پرسنل می باشد البته این فرایند تنها بر عهده حسابداران صنعتی نبوده و با همکاری انبار انجام میشود ولی مسئولیت انجام و گزارش دهی آن به عهده واحد حسابداری صنعتی است.
 • بدست اوردن بهای تمام شده محصول تولیدی بر اساس فاکتور های استاندارد و موجود به صورت دقیق و به روز . یعنی ممکن است در طول سال قیمت مواد اولیه ، حمل و نقل ، دستمزد و بسیاری موارد دیگر تغییر کند که حسابدار صنعتی باید بهای تمام شده محصول را به صورت به روز و دقیق داشته باشد که علاوه بر پاسخ گو بودن به مراجع قانونی مربوطه شرکت هم متحمل ضرر و زیان نگردد.
 • کلیه حواله های انبار باید به صورت ریالی تعریف شود در سیستم حسابداری کلیه انبار ها شامل انبار مواد اولیه ، انبار قطعات و لوازم مصرفی ،انبار محصول ، انبار دارایی های ثابت ، انبار ضایعات ، انبار کار در حال ساخت ، انبار مستقیم باید در پایان سال ریالی گردند . یعنی کلیه اجناس داخل آن به قیمت تعریف شده و ارزش ریالی آنها تعیین گردد. انجام این کار بر عهده حسابداران صنعتی می باشد . شاید برخی شرکتها به این موضوع توجه نکنند اما پر واضح است برای برنامه ریزی های دقیق مالی و سرمایه گذاری های کلان این فرایند بسیار ضرروی است و در صورت عدم انجام بسیاری از گزارشات ممکن است ناقص و ابتر باقی بماند.
 • پلاک کوبی کلیه اموال یکی دیگر از وظایف این حسابداران است. پلاک کوبی یعنی کلیه اموال منقول باید شناسایی شده و ثبت و شماره گذاری شوند تا قابل رد یابی گردند در پایان هر سال اموال باید بر حسب شماره بررسی شده و از وجود و یا عدم وجود و یا جابجایی آن اطلاع حاصل شود .
 • تهیه گزارشات کامل در خصوص اموال منقول و غیر منقول شرکت و میزان دارایی ها و بدهی ها و اموال از رده خارج یا اسقاط شده و تعیین رقم ریالی آن هم بر عهده حسابداران بهای تمام شده است .
 • حسابداران صنعتی باید با کلیه واحد های شرکت ارتباط خوب و موثری داشته باشند تا بتوانند در هنگام لزوم جهت انجام برخی امور مانند دریافت اطلاعات لازم از آنها کمک بگیرند و البته بقیه افراد شرکت هم موظف هستند که همه گونه همکاری های لازم را در خصوص مسایل کاری با حسابداران انجام دهند .

( خدمات حسابداری شرکت های تولیدی و صنعتی )

یکسری اصلاحات و تعاریف در حسابداری صنعتی هستند که حسابداران باید بدانند این اصطلاحات عبارتند از :

هزینه یابی و دایره هزینه یابی چه معنی دارد ؟

هزینه یابی یعنی تعیین بهای تمام شده محصول و موجودی کالای در جریان ساخت و دایره هزینه یابی هم مسئول نگهداری و ثبت اسناد و مدارک مالی مربوط به عملیات های مالی و غیر مالی بوده و ضمنا باید کلیه هزینه های تولید ، توزیع و فروش را تجزیه و تحلیل نماید .

کالای ساخته شده چیست ؟

کالایی که همه مراحل تولید را طی کرده باشد و آماده ارائه و توزیع در بازار باشد را کالای ساخته شده می گویند . این کالا فقط باید فاکتور شده و به خریدار تحویل گردد .

کلای در جریان ساخت چیست؟

کالایی که در مراحل ساخت بوده و هنوز به طور کامل تولید نشده است است را گویند مثلا کیفی که برش داده شده و دوخت اولیه آن انجام شده است اما هنوز دوخت نهایی ان و کارهای دیگری مثل گذاشتن زیپ یا تزیینات آن مانده است کالای در جریان ساخت است.

اجزای بهای تمام شده یعنی چه ؟

اجزای بهای تمام شده یعنی عواملی که در ساخت و تولید نهایی یک محصول و قیمت نهایی آن دخیل هستند این اجزا شامل : مواد اولیه ، دستمزد و سربار می باشند . مواد اولیه و دستمزد که تعریف روشن و مشخصی داشته ونیاز به توضیح بیشتر ندارند اما سربار سایرهزینه های تولید است برخی این هزینه ها مانند هزینه استهلاک ماشین الات ، هزینه بیمه ، هزینه تعمیرات هستند. که به طور مستقیم در هزینه های تولید حضور ندارند اما در تعیین قیمت نهایی و بهای تمام شده باید محاسبه گردند .

منظور از بهای اولیه چیست ؟

بهای اولیه از فرمول ذیل محاسبه میشود : دستمزد مستقیم + مواد اولیه مصرفی مستقیم = بهای اولیه

منظور از بهای تبدیل چیست ؟

بهای تبدیل = سربار ساخت + دستمزد مستقیم

فهرست حسابداری در حسابداری صنعتی یعنی چه ؟

برای انجام امور مالی و حسابداری و کارهای مربوط به دفتر روزنامه و دفتر کل و سایر دفاتر قانونی باید فهرستی از حساب ها تهیه شده و متولیان ان کاملا مشخص باشند . این حساب ها شامل حساب های ترازنامه ای مانند دارایی ها ، بدهی ها و سرمایه و حساب های صورت سود و زیان یعنی فروش ، بهای تمام شده فروش رفته و سایر درآمد ها و هزینه ها هستند.

خدمات حسابداری شرکت های تولیدی

( خدمات حسابداری شرکت های تولیدی و صنعتی )

سیستم حسابداری شرکت های تولیدی و صنعتی باید چه اهدافی را تامین کند ؟

سیستم حسابداری صنعتی کارخانه ها باید به گونه ای طراحی شود که با امکانات و بستر کارخانه متناسب باشد و در عین حال نیازمندی های شرکت را هم پاسخ بدهد به طور کلی این سیستم باید اهداف ذیل را تامین کند :

 • برای برنامه ریزی های مالی و غیر مالی راهگشا بوده و بتواند به عنوان یک سند مورد استناد و تصمیم گیری قرار بگیرد.
 • این سیستم باید بتواند هزینه موجودی ها را تعیین و اعلام نماید . یعنی باید بتواند کلیه هزینه های جاری و غیر جاری را شناسایی کرده و برای انها گزارش تهیه کند .
 • از همه مهمتر اینکه بتواند بهای تمام شده کالای تولید شده را تعیین نماید چرا که این موضوع در همه ارکان مالی و غیر مالی شرکت دخیل خواهد بود . بر اساس بهای تمام شده قیمت فروش و سرمایه گذاری های بعدی و میزان سود زیان تعیین شده و قابل تصمصم گیری میشود .
 • بر اساس هزینه هایی که افراد و ماشین آلات و تجهیزات برای سازمان دارند کارایی انها را تعیین کند و اصلا مشخص نماید این موارد برای سازمان به صرفه هستند یا خیر و در صورت زیان بار بودن تعدیل ، ترمیم ، جایگزین و یا مشمول تغییر گردند .
 • گاهی سایر قسمتها نیازمند یکسری اطلاعات برای تصمیم گیری میشوند این اطلاعات اگر در حیطه عمل حسابداری صنعتی باشد باید تهیه و در اختیار انها قرار بگیرد.

( خدمات حسابداری شرکت های تولیدی و صنعتی )

گزارشات حسابداری صنعتی بر چند نوع هستند ؟

گزارشات بهای تمام شده بر دو نوع گزارشات دورن سازمانی و گزارشات برون سازمانی تهیه و ارائه می گردند . هر کدام از این گزارشات برای گروه خاصی از مخاطبین تهیه میشود . گزارشات درون سازمانی برای مدیران و سهامداران به جهت تصمیم گیری تهیه و ارائه میشوند و گزارشات برون سازمانی برای ارگان های دولتی مربوطه ، حسابرسان ، بانکها  سایراشخاص حقیقی یا حقوقی که در قانون تعریف شده اند تهیه میشوند.هر کدام از این گزارشات هم به طور جداگانه انوع مختلفی داشته که بحث را وارد مطالب کاملا تخصصی می نماید و در این مقاله مجالی برای صحبت در مورد آن نیست .

هزینه یابی رکن اصلی در محاسبات حسابداری بهای تمام شده است

وقتی قرار است بهای تمام شده یک محصول مانند لباس بدست اید در ابتدا باید کلیه هزینه های تولید مانند هزینه خرید پارچه ، هزینه حمل پارچه به کارخانه ، هزینه نخ برای دوخت ، هزینه خرید سوزن چرخ خیاطی ، هزینه خرید دگمه ، هزینه خرید روغن چرخ خیاطی و دستمزد پرسنل ،هزینه اجاره و آب و برق و گاز و تلفن ، هزینه بازاریابی ، هزینه حمل محصول برای فروش و غیره لیست و فهرست شده و دسته بندی گردند یعنی به دو دسته هزینه های ساخت و هزینه های تجاری گارگاه تقسیم شوند .به جز دو مورد آخر یعنی هزینه های بازاریابی و حمل محصول برای فروش که هزینه های تجاری هستند بقیه موارد جزو دسته هزینه های ساخت محسوب میشوند . این دسته بندی برای محاسبات در فرمول بسیار مهم است و بقیه کارها بر اساس آن انجام میشود .

( خدمات حسابداری شرکت های تولیدی و صنعتی )

( ارائه خدمات حسابداری و مالی در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره )

همه مواردی که در بالا در مورد حسابداری صنعتی به ان اشاره شد فقط بخش کوچک و مختصری از این بحث وسیع است. به طور کلی برای اینکه حسابداری بهای تمام شده به درستی انجام شود و گزارشات ان قابل استناد باشد باید کلیه واحد ها و قسمتهای شرکت های تولیدی و صنعتی با دایره حسابداری همکاری کرده و اطلاعات لازم را در اختیار انها بگذارند در برخی شرکت ها همه امور حسابداری اعم از حقوق و دستمزد و کارگزینی و بیمه و حسابداری صنعتی به تعدادی افراد خاص سپرده شده و تفکیک وظیفه وجود ندارد این بزرگترین اشتباهی است که کارفرمایان می توانند انجام دهند این فرایند یعنی یکسری اطلاعات خام توسط این افراد تهیه و بعد خودشان اقدام به پردازش و تجزیه و تحلیل ان نمایند در صورتیکه خوراک حسابداری صنعتی باید توسط چند گروه ویژه تهیه شده و قابل نظارت باشد .

علاوه بر این کارفرمایان می توانند برای اطمینان از روند کار و جلوگیری از اشتباهات فاحش از کمک و مشاوره شرکت های خدمات حسابداری بهره مند شوند .

شرکت محاسبان تلاشگر خبره می تواند به همراه تیم حسابدار صنعتی با تجربه ای که در اختیار دارد این مسئولیت را پذیرفته و کارفرمایان عزیز را یاری برساند.

انجام کلیه خدمات حسابداری شرکت های بازرگانی

خدمات حسابداری شرکت های بازرگانی : حسابداری یکی از ارکان اساسی در همه شرکتها و بنگاههای اقتصادی بوده که کار پردازش و تجزیه تحلیل اطلاعات مالی را بر عهده دارد . تجزیه و تحلیل این اطلاعات به گزارشات مالی ختم میشود که صاحبان این بنگاهها و شرکت های اقتصادی بوسیله این گزارشات تصمیم های کلان مدیریتی را اتخاذ کرده و نسبت به تخصیص بودجه به قسمت های مختلف شرکت و نحوه مصرف آن اقدام خواهند نمود بنابراین اینکه چگونه این اطلاعات مورد ارزیابی قرار می گیرد و قبل از آن داده های خام چگونه ثبت و نگهداری میشوند همه بستگی به تیم حسابداری و تبحر و دانش علمی آنها دارد .

تیم حسابداری باید بتواند این اطلاعات را طوری بررسی و پردازش کند که قابل فهم برای مخاطبین بوده و برای هر یک از سطوح به درستی طبقه بندی شده باشد چرا که قرار دادن همه اطلاعات به صورت عمومی برای همه سطوح مدیریتی نه به صلاح است و نه لزومی خواهد داشت ضمنا این گزارش ها به صورت خلاقانه و در زمان مناسب و مقتضی ارائه شود و نوشدارو بعد از مرگ سهراب نباشد . مبحث حسابداری در شرکت های بازرگانی ، خدماتی ، پیمانکاری و صنعتی با هم متفاوت بوده و نحوه ثبت اطلاعات ، گزارش گیری و سایر مسایل مربوط به انها باید با روش های تخصصی مخصوص به هر یک انجام شود . این تفاوت ها به علت نوع کار و فعالیت هایی است که این شرکتها انجام می دهند .

شرکت های بازرگانی به چه شرکت هایی اطلاق میشود ؟

شرکت های بازرگانی بنگاههایی هستند که به کار خرید و فروش کالا اشتغال داشته و در تولید آن دخل و تصرفی ندارند . به این معنی اینکه یک محصول را از یک کشور یا شهر دیگر خریداری کرده و در محدوده خود یا محدوده های بزرگتر عرضه می نمایند . این شرکتها تغییری در کالای خریداری شده ایجاد نمی کنند و به همان صورتی که دریافت کرده اند به فروش می رسانند. برای ثبت و نگهداری و نتیجه گیری از اطلاعات حسابداری کلیه شرکتها اعم از اینکه بازرگانی باشند یا خدماتی و یا پیمانکاری باید یک چرخه خاص طی شود که به چرخه حسابداری معروف است.

خدمات حسابداری شرکت های بازرگانی

( خدمات حسابداری شرکت های بازرگانی )

چرخه حسابداری یا گزارشگری مالی چیست ؟

تیم مالی و حسابداری شرکتها باید اطلاعات مالی مربوط به شرکت را شناسایی ، ثبت ، طبقه بندی و اندازه گیری کرده و به شکل صورت های مالی تهیه نموده تا برای استفاده کنندگان قابل درک و بهره گیری باشد . در حسابداری یکسری رویدادها و عملیات های مالی به صورت مکرر و چرخه ای تکرار میشود برای همین فعالیت های مالی و حسابداری عموما چرخه حسابداری نامیده میشود در این چرخه یکسری اطلاعات مقدمه دستیابی به  اطلاعات بعدی شده و این روند تا بازگشت به نقطه اول ادامه پیدا می کند. اگر بخواهیم چرخه حسابداری رو در کلیه شرکت ها اعم از بازرگانی ، خدماتی ، تولیدی و پیمانکاری خلاصه کنیم از جمع اوری اطلاعات مالی شروع شده و در مرحله بعد تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات های مالی صورت میگیرد .

در ادامه اطلاعات عملیات های مالی در دفتر روزنامه ثبت میشود و بعد در مهلت مقرر شده که حداکثر پانزدهم ماه بعد است به دفتر کل منتقل می گردد بعد از ان از طریق دفتر کل تراز آزمایشی تهیه میشود با تهیه تراز ازمایشی اشتباهات ثبتی شناسایی شده و این اشتباهات در دفتر روزنامه و دفتر کل اصلاح می گردد . بعد از این صورت سود زیان بر اساس اطلاعات درست و طبقه بندی شده تهیه شده و حساب های موقت بسته میشوند و در نهایت تراز آزمایشی اختتامی و و ترازنامه و جریان گردش نقدینگی شرکت بدشت امده و این چرخه به پایان می رسد .

معادله اصلی حسابداری چه نقشی در چرخه حسابداری دارد ؟

معادله اصلی حسابداری سرمایه بعلاوه بدهی ها بوده که نتیجه این جمع با دارایی نامیده میشود . چرخه حسابدرای در واقع همین معادله و اعمال مربوط به آن است.

سرمایه +بدهی = دارایی

دارایی در شرکتها و بنگاههای اقتصادی به چه مواردی اشاره می کند ؟

دارایی ها اموال و منابع مالی هستند که شرکت در طی فرایند و عملیات های مالی به دست می آورد . دارایی ها می توانند جاری یا غیر جاری باشند . دارایی های جاری اموال نقدی یا اموالی هستند که ظرف مدت حداکثر یکسال به وجه نقد تبدیل میشوند . اما دارایی های غیر جاری به صورت نقدی نبوده و البته ظرف مدت یکسال هم به وجه نقد تبدیل نمیشوند این دارایی ها می توانند به صورت مشهود ، غیر مشهود یا به صورت سرمایه گذاری بلند مدت باشند. برخی دارایی ها غیر جاری مانند ماشین الات ، ملک ، حق انتشار و غیره می باشد .

چرخه حسابداری شرکت های بازرگانی

( خدمات حسابداری شرکت های بازرگانی )

نحوه اجرای چرخه حسابداری در شرکت های بازرگانی

یک شرکت فرضی بازرگانی را در نظر بگیرید این شرکت در کار خرید و فروش چایی می باشد . این شرکت از ابتدای تاسیس فعالیت های مالی ذیل را انجام داده است :

 • صاحب شرکت مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ به عنوان سرمایه از ابتدای سال ۹۵ وارد شرکت کرده است .
 • صاحب شرکت برای انبار چای های خریداری شده محلی را به عنوان انبار اجاره کرد که مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال برای آن پرداخت نمود .
 • صاحب شرکت که از این به بعد آن را خانم احمدی می نامیم یک کارمند هم برای شرکت استخدام نمود و مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ دستمزد برای ایشان تعیین کرد .
 • خانم احمدی برای کارهای حمل و نقل یک دستگاه کامیون به ارزش ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ خریداری و از تاریخ ۱۵/۱/۹۵ در اختیار شرکت قرار داد .
 • خانم احمدی در تاریخ ۱/۲/۹۵ ۵۰۰ گونی چایی به ارزش ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ خریداری و به دلیل اینکه میخواست نقدا پرداخت کند مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال تخفیف گرفت و مابقی را به طور یکجا پرداخت کرد .
 • در تاریخ ۲۳/۲/۹۵ تعداد ۳۰۰ گونی چای به اقای هاشمی به ارزش ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال فروخته شد و مقرر گردید به صورت نسیه و توافق ۶۰-۱۰/۳ /ن پرداخت گردد .
 • در تاریخ ۱/۳/۹۵ یک ساختمان برای استقرار نیروهای شرکت به ارزش ۹۰۰۰۰۰۰۰ خریداری گردید و ارزش زمین آن ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال محاسبه شد .
 • در تاریخ ۱/۳/۹۵ مبلغ نسیه اقای هاشمی کاملا تسفیه گردید .
 • در تاریخ ۲/۳/۹۵ تعداد ۲۰۰گونی چایی به ارزش ۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال فروخته شد و بعد به علت خراب بودن مقداری از چایی ها مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال از مبلغ فوق کسر گردید
 • در تاریخ ۱/۵/۹۵ تعداد ۴۰۰ گونی به ارزش ۶۶۰۰۰۰۰۰ ریال و با تخفیف ۴۰۰۰۰۰۰ ریال و به صورت نسیه ن/۶۰-۳/۱۰ فروخته شد .
 • در تاریخ ۱/۶/۹۵ برای بیمه ماشین آلات ۷۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید .
 • در تاریخ ۵/۷/۹۵ مبلغ نسیه تاریخ ۱/۵/۹۵ تسفیه شد.
 • در تاریخ ۱/۸/۹۵ ۱۰۰عدد گونی چایی به ارزش ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال فروخته شد .
 • در تاریخ ۲۵/۸/۹۵ تعداد ۳۵۰گونی چایی به ارزش ۱۱۸۴۵۰۰۰۰ ریال فروخته شد .
 • در تاریخ ۳۰/۸/۹۵ هشت ماه حقوق معوقه کارمند شرکت به طور کامل پرداخت گردید .
 • در تاریخ ۳۰/۸/۹۵ هزینه اب ، برق و تلفن شرکت به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید .
 • در تاریخ ۵/۱۰/۹۵ تعداد ۶۰ گونی چایی به مبلغ ۱۵۵۰۰۰۰۰ ریال به صورت نسیه ن/۶۰/۳/۱۰ خریداری شد .
 • در تاریخ ۷/۱۰/۹۵ به علت خراب بودن فروش مورخ ۵/۱۰/۹۵مبلغ ۴۵۰۰۰۰ ریال تخفیف گرفته شد .
 • در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۵ مبلغ نسیه مورخ ۵/۱۰/۹۵ پرداخت گردید.
 • در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۵ ۳۰ عدد گونی چایی به آقای هاشمی فروخته شد و چکی به مبلغ ۹۲۰۰۰۰۰ ریال دریافت گردید.
 • برخی قبوض آب و برق و تلفن که تا پایان سال پرداخت نگردیده اند به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال رسیده است .
 • کل هزینه حمل و نقل چای ها در سال ۹۵ مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰ ریال شده است.

یکسری اطلاعات دیگر برای ثبت سند ها و اجرایی کردن آنها لازم است که باید شناسایی و تهیه شود این اطلاعات شامل موارد ذیل است :

الف : طبق براورد های انجام شده عمر مفید ماشین آلات خریداری شده برای شرکت ۲۰ سال بوده و ارزش اسقاط آنها ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال است که طریقه محاسبه استهلاک انها روش مجموع سنوات می باشد .

ب: عمر مفید ساختمان شرکت ۹ ساله و با ارزش اسقاط ۶۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد و روشی که برای محاسبه استهلاک ساختمان استفاده میشود روش خط مستقیم است .

نحوه اجرای چرخه حسابداری

( خدمات حسابداری شرکت های بازرگانی )

برای محاسبه بهای تمام شده در این شرکت باید یک روش خاصی از بین روش های موجود انتخاب شود این روش شامل موارد ذیل می تواند باشد :

 • روش اولین صادره از اولین وارده (فایفو) FIRST IN FIRST OUT
 • روش اولین صادره از آخرین وارده (لایفو) LAST IN FIRST OUT
 • روش میانگین موزون
 • روش شناسایی ویژه

روش فایفو

( خدمات حسابداری شرکت های بازرگانی )

روش فایفو یا روش اولین صادره از اولین وارده

در این روش هر کالایی که ابتدا وارد انبار شده است ابتدا هم از انبار خارج میشود یعنی اگر کالایی خرداد ماه خریداری شده و کالای دیگر مرداد وارد انبار شده است ابتدا کالایی که خرداد وارد شده از انبار خارج میگردد و بعد به سراغ کالای وارد شده در مرداد می رویم . این کالا ها می توانند مواد اولیه یا کالاهایی برای فروش در شرکت های بازرگانی باشند .

روش لایفو یا روش اولین صادره از اخرین وارده :

در این روش برعکس روش فایفو کالاهایی که دیرتر خریداری شده و وارد انبار شده اند زودتر از انبار خارج میشوند مثلا کالایی که در برج ۵ آمده زودتر از کالایی که در برج ۳ وارد انبار شده است از انبار خارج میشود .

روش سوم برای محاسبه بهای تمام شده روش میانگین موزون است

در این روش دیگر نظم و ترتیبی در خروج کالا ها یا مواد اولیه از انبار وجود ندارد . به دلیل شرایطی که وجود دارد مخلوطی از کالاهای خریداری شده در تاریخ های متفاوت از انبار خارج میشود و آنچه که دورن انبار باقی می ماند مخلوطی از باقیمانده کالاهای خریداری شده در تاریخ های مختلف است .

خدمات حسابداری شرکت ها

( خدمات حسابداری شرکت های بازرگانی )

روش آخر برای تهیه بهای تمام شده می تواند روش شناسایی ویژه باشد

این روش برای موسسات و شرکت هایی مورد استفاده قرار میگیرد که کالاهای انها قابل تفکیک و متمایز است مثلا این روش می تواند برای یک نمایشگاه اتومبیل مورد استفاده قرار بگیرد و با این روش قیمت اتومبیل هایی که در پایان سال در نمایشگاه باقی مانده است مشخص شود یعنی معلوم شود این ماشین ها با چه قیمتی خریداری شده اند .

برای تعیین بهای تمام شده شرکت بازرگانی خانم احمدی ما از روش فایفو استفاده می کنیم . ابتدا باید صورت های مالی کلیه رویدادهای مالی سال ۹۵ را بنویسیم این صورت ها باید برای همه بیست و دو بند ذکر شده در بالا پیاده شود ما به عنوان نمونه چند تا از این صورت ها را پیاده می کنیم البته قبل از آن باید متذکر شویم چون این شرکت اولین سال فعالیتش را می گذراند سند افتتاحیه نخواهد داشت :

بانکها                         ۱۸۰۰۰۰۰۰۰

۵/۱/۹۵ :

سرمایه                 ۱۸۰۰۰۰۰۰۰

پیش پرداخت اجاره     ۶۰۰۰۰۰

۵/۱/۹۵ :

بانکها                    ۶۰۰۰۰۰۰

ماشین الات       ۲۰۰۰۰۰۰۰۰

۱۵/۱/۹۵ :

سرمایه ۲۰۰۰۰۰۰۰۰

خرید ۱۹۵۰۰۰۰۰۰

۱/۲/۹۵ :

بانک ها ۱۹۵۰۰۰۰۰۰

۲۳/۲/۹۵ :

حساب های دریافتنی       ۷۰۰۰۰۰۰۰

فروش      ۷۰۰۰۰۰۰۰

بقیه عملیات های مالی هم به همین شیوه و به ترتیب تاریخ وقوع صورت نگاری میشوند و حسابدار باید دقت کند عملیاتی از قلم نیفتد . بعد از انکه رویداد های مالی به طور کامل ثبت گردید باید تراز آزمایشی شرکت خانم احمدی هم محاسبه و بدست آید در نوشتن تراز ازمایشی باید نام صاحب های حساب ، گردش بدهکار ، گردش بستانکار ، مانده بدهکار و مانده بستانکار بدست امده و در یک جدول به طور کامل نوشته شود .بعد از بدست اوردن تراز آزماشی و شناسایی شدن اشتباهات باید ثبت های اصلاحی و تعدیلی هم انجام شود .

خدمات حسابداری شرکت

( خدمات حسابداری شرکت های بازرگانی )

در مرحله بعد باید صورت سود وزیان بدست اید . برای بدست اوردن صورت سود و زیان باید بهای تمام شده موجودی پایان دوره و برای بدست آوردن موجودی پایان دوره باید بهای تمام شده هر خرید به طور مجزا محاسبه شود. برای محاسبه بهای تمام شده هر خرید باید یک جدول رسم کنید و اطلاعات ذیل را به طور دقیق در ان وارد نمایید :

تاریخ خرید ، بهای خرید ، تخفیفات نقدی ، برگشت از خرید ، خرید خالص ، تعداد خرید قیمت هر واحد خرید برای هر خرید به طور مجزا در جدول وارد شود و در نهایت با استفاده از روش فایفو بهای موجودی پایان دوره بدست می اید در پایان صورت سود و زیان تهیه و حساب های موقت بسته میشود . کارهای پایانی که حسابدار باید انجام دهد تهیه تراز آزمایشی اختتامیه ، ترازنامه و صورت تغییرات سرمایه است که هر یک محاسبات مخصوص به خود را دارد و با استفاده از اطلاعات قبلی بدست می ایند.

( ارائه خدمات حسابداری و مالی شرکت های بازرگانی در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره )

حسابداری شرکت های بازرگانی مانند همه شرکتها اصول مخصوص به خود را داشته و باید از همان ابتدا به درستی و دقت انجام شود تا در پایان سال امکان گزارش گیری وجود داشته باشد این گزارشات سندی برای تهیه اظهارنامه ها و از همه مهمتر تعیین میزان مالیات ها خواهد بود و اگر در بررسی ممیزین مالیاتی ایراداتی مشاهده شود ممکن است شرکت علی الراس گردد. شرکت های بازرگانی می توانند برای انجام کلیه امور حسابداری و مالی خود به موسسات خدمات مالی و حسابداری مراجعه نمایند.

شرکت خدمات مالی محاسبان تلاشگر خبره با در اختیار داشتن تیمی متخصص در حسابداری انواع شرکتها می تواند همراهی مطمئن در این خصوص باشد .

 

نکاتی درباره نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی که بهتر است بدانید

نکاتی درباره نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی : تجارت و کسب و کار همیشه تا این اندازه وسیع و متنوع نبوده است . در گذشته کسب و کارهای کوچک و حتی کسب و کارهای بزرگ در مقایسه با مراودات مالی فعلی از گستره و تنوع کمتری برخوردار بودند و متعاقب آن ابزارهای ثبت و نگهداری این مراودات و عملیات های مالی نیز پیشرفت چندانی نداشت . اغلب تجار اعتقادی به استفاده از روش های نوین حسابداری و نگهداری اسناد مالی خود نداشتند یا این روش ها به دلیل نقص ها و کاستی ها عمده ای که در خود داشتند معمولا مورد استفاده قرار نمی گرفتند . تجار تمایل داشتند مراوادت مالی و اسناد خرید و فروش خود را به صورت کاغذی و دستی نگهداری کرده و گاهی چندین دفتر برای این عمل در طول سال استفاده میکردند و بعضا با مشکلات بزرگی هم روبرو میشدند .

اما امروزه با گسترش کسب و کارها و تنوع مراودات مالی در حرفه های مختلف و الیته مشغله زیاد افراد تمایل برای ثبت و نگهداری اسناد مالی و حسابداری به صورت دستی به میزان بسیار زیادی کاهش یافته است .کسبه و تاجرین علاقه دارند از نرم افزارهای حسابداری  جدید برای کار خود استفاده کنند و گاهی بسته به وسعت کسب و کارشان چندین نفر را هم برای این کار به صورت اختصاصی استخدام می نمایند .

واقعیت این است که نرم افزارهای حسابداری جدید در انواع مختلفی برای همه مشاغل تهیه و در بازار عرضه شده اند . نرم افزاهای پیچیده برای کسب و کارهای وسیع و تجارت های بزرگ تا نرم افزارهای ساده تر برای کسب و کارهای کوچک و محلی و حتی نرم افزاهایی برای حسابداری یک سوپر مارکت کوچک . یعنی کسبه مشاغل کوچک مثل سوپرمارکت ها ، شیرینی فروشی ها ، پارچه فروش های خرد و بسیاری دیگر از مشاغل کوچک هم امروزه به راحتی می توانند حسابداری و اسناد مالی خود را به دست این نرم افزار ها سپرده و در بیشتر مواقع از مزایای این سیستم ها بهرمند شوند .

این نرم افزارها همه اطلاعات مالی و حسابداری را می توانند ثبت کنند و اغلب طوری طراحی شده اند که با کمترین میزان خطا تمام اسناد مالی را می توان در آنها نگهداری و در مواقع لزوم گزارش گیری کرده و مورد استفاده قرار داد . بطور کلی یک سیستم یکپارچه فروشگاهی ترکیبی از یک نرم افزار و یک سخت افزار بوده که برای پردازش تراکنش های مالی مورد استفاده قرار میگیرد این سیستم ها در گذشته ساده بوده و فقط برخی کارهای فروشگاهی را می توانستند پردازش کنند اما به مرور قابلیت های این نرم افزار به شکل بسیار گسترده ای افزایش پیدا کرد به طوری که در حال حاضر قادر هستند مدیریت انبارها ، ارائه انواع مختلفی از گزارشات از جمله گزارشات فروش و گردش های مالی را نشان دهند.

نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی 1

( ارائه خدمات حسابداری و مالی در زمینه خدمات نرم افزار های حسابداری )

این نرم افزارها اغلب قادر هستند همه مراحل عملیاتی فروشگاه ، دریافت های نقدی یا چک ها برای فروش و پرداخت های نقدی یا صدور چک برای خرید را عملیاتی و پیاده سازی نمایند . با استفاده از این نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی موجودی انبارها ، فاکتورهای فروش و اسناد مالی مربوط به آن قابل پیگیری و ردیابی می باشد . در این نرم افزارها می توانید بی نهایت کاربر تعریف کنید و امکان دسترسی به آنها با کلیه جزییات ثبت شده هم وجود دارد .

برخی امکاناتی که این نرم افزارها در اختیار صاحبان کسب و کارها می گذارند شامل موارد ذیل است :

ثبت فاکتور های مالی در نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی

در این نرم افزارها می توان کلیه فاکتور ها خرید و فروش را ثبت و کرده و ضمن پرینت گرفتن از آنها به تفکیک نوع فاکتور بایگانی کرد. البته در داخل برخی از این نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی هم امکان دسته بندی بر اساس انواع فاکتور وجود دارد و حتی در صورت صلاحدید می توان سند کاغذی هم تهیه نکرد مگر مراجع قانونی درخواست سند قانونی نمایند .

انبارداری حرفه ای در نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی

انبارداری در مشاغل بزرگ و کوچک بسیار مهم است ثبت و نگهداری اجناس وارد شده و کنترل و رد یابی اجناس خارج شده باید به دقت و درست انجام شود تا اموال شرکت حفظ شده و از سوء استفاده یا اشتباهات مختلف جلوگیری شود نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی این امکان را برای همه مشاغل فراهم کرده اند تا انبارداری خود را در این سیستم ها کنترل و رد یابی نمایند .

نرم افزار های حسابداری فروشگاهی که انبارداری هم در آنها طراحی شده است باید یکسری ویژگی ها را پوشش دهند از جمله اینکه این نرم افزار بتواند یکپارچگی را به خوبی انجام دهد یعنی اگر شما در گذشته برای رد یابی اموال خود در انبار از سیستم اکسل استفاده می کرده اید آیا انتقال اطلاعات از اکسل به این نرم افزار امکان پذیر است یا خیر یا اینکه ممکن است شما در گذشته برای کارهای حسابداری فروشگاه خود از برنامه مختلفی استفاده می کرده اید آیا این نرم افزار قادر به پیاده سازی اطلاعات این برنامه ها می باشد ؟ مثلا مورد دیگر اینکه یک فروشگاه ممکن است شعب زیادی داشته باشد و بخواهد بین شعب و دفتر مرکزی ارتباط سیستمی برقرار کند و این نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی  باید قابلیت این کار را داشته باشند .

در انبارداری صحیح فاکتور های مختلفی ردیابی و کنترل می شود مانند موجودی کالا ها ، ورود و خروج کالا ، بررسی شماره سریال کالا ها ، صدور برگ تحویل ، ثبت تاریخ ورود مواد به ترتیب در انبار ، ثبت نام افراد تحویل گیرنده مواد و وسایل از انبار ، گزارش گیری از موجودی کالا در انبار و فهرست آنها ، مغایریت گیری بین حسابداری و موجودی انبار ، ثبت سفارش خرید ، گزارش گیری از اقلامی که به نقطه سفارش گیر رسیده اند ، گزارش گیری روزانه ، ماهانه و سالانه از موجودی انبار ، گزارش گیری از انتقال کالاها بین انبارهای مختلف فروشگاه ، گزارش گیری از فهرست فروشندگان و تامین کنندگان فروشگاه ، گزارش گیری از کالاهای برگشت خورده و  بسیاری دیگر که بسته به نوع فعالیت و وسعت فروشگاه متفاوت است ، نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی خوب باید قادر باشند کلیه این فاکتور را پیاده سازی کنند.

ثبت و نگهداری چک های دریافتی و چک های پرداخت در نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی

در نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی بخشی وجود دارد که کلیه چک های صادر شده و چک های دریافت شده با تاریخ و موضوع و سایر جزییات دیگر قابل ثبت و نگهداری وگزارش گیری می باشد . ضمن انکه بر حسب نوع طراحی می توانند از چک های دریافتی و صادر شده گزراش تهیه کرده و حتی سیستم هشدار دهنده سررسید انها را هم داشته باشند .

ثبت و محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل در نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی

این نرم افزارها امکان محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان از یک نفر تا هزار نفر و بیشتر را دارند و با استفاده از این نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی میتوان حقوق و دستمزد کارکنان را محاسبه و حتی با ثبت اولیه کسورات قانونی سایر عملیات های مربوط به بیمه و مالیات را محاسبه و برای آنها سند و فیش صادر نمود و در پایان سال امکان محاسبه عیدی و سنوات هم در این نرم افزارهای وجود دارد .

علاوه بر کاربرد های ذکر شده در سطور بالا با استفاده از این نرم افزارها می توان اتصال به ابزارهای بارکد خوان ، ترازوی وزنی ، صفحات لمسی ، کارت خوان و پوز قروشگاهی را انجام داد . ضمن اینکه این نرم افزارها می توانند به چاپ بارکد در انواع مختلف و تولید نمونه های جدید بارکد بر روی پرینترهای معمولی بدون نیاز به بارکد پرینتر را هم انجام دهند .

این نرم افزارها در صورت تمایل شما می توانند طوری طراحی شوند که کارهای قانونی مثل ارتباط با اصناف و تهیه گزارشات خرید و فروش فصلی و سایر گزارشات قانونی دیگر را هم انجام دهند . نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی امروز به حدی گسترش پیدا کرده اند که کارهایی نظیر تعیین سقف اعتبار برای مشتریان ، کنترل موجودی کالا ، کنترل چک ، بانک و وجوه نقد ، هشدار سررسید چکها را هم می توان از آنها توقع داشت .

برخی فروشگاهها و صاحبان آنها تمایل دارند علاوه بر قابلیت های بالا یکسری کارهای اختصاصی دیگر هم با نرم افزار خود انجام دهند مثلا تهیه داشبورد اطلاعات برای تصمیم گیری های مالی هم با این نرم افزارها قابل انجام باشد و در کنار همه اینها کار با این نرم افزار ها نیازمند کمترین اموزش و کمترین پشتیبانی باشد .

نرم افزار های یکپارچه فروشگاهی بسته به نوع استفاده از آنها و کارهایی که از آن خواسته میشود قیمتهای متفاوتی دارد . برای نصب نرم افزار روی سیستم فروشگاه شما بایستی هزینه ای پرداخت کنید و در ادامه برای به روز کردن رفع اشکالات و آموزش ها و پشتیبانی ممکن است برخی موسسات هزینه ای اندکی دریافت نمایند .

نرم افزار فروشگاهی باید بر روی یک سخت افزار نصب شود و این سخت افزار جزو دارایی های فروشگاه شما محسوب شده و شما فقط یکبار برای خرید ان هزینه می کنید . برای استفاده از یکپارچگی نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی موسسات ارائه دهنده پیشنهاد می کنند مبلغی را برای اتصال به سیستم حسابداری پرداخت نمایید و پس از این کار سیستم حسابداری و فروشگاهی شما یکپارچه شده و با هم در ارتباط خواهند بود .

در انتخاب نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی چه فروشگاه شما خیلی بزرگ یا یک سوپر مارکت کوچک باشد باید موراد ذیل را در نظر بگیرید :

نرم افزار فروشگاهی متناسب با کسب و کار خود را درخواست کنید

نرم افزار باید متناسب با فروشگاه شما و مختص آن برنامه ریزی و طراحی شده باشد البته طراحی اختصاصی به معنی صرف هزینه های گزاف نیست بلکه بیانگر در نظر گرفتن عملیات های مالی خاصی است که در فروشگاه شما انجام میشود اما عموما مثلا نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی مخصوص سوپر مارکت ها تقریبا شبیه هم هستند مگر انکه با نظر شخصی و یا برخی معاملات خاص بعضی آیتم های نرم افزار نیاز به تغییر داشته باشد .

طراحی اختصاصی نرم افزارها در واقع در صرفه جویی هزینه های طراحی هم موثر است . اینکه دقیقا شما بدانید چه امکاناتی را از نرم افزار توقع دارید و در فروشگاه شما مورد نیاز است از طراحی ها و قراردادن فاکتور ها اضافی جلوگیری کرده در نتیجه هزینه کمتری هم برای طراحی ان پرداخت خواهید کرد .

قبل از استفاده از نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی اموزش ببینید

استفاده از نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی و انتقال اطلاعات به آن باید توسط یک فرد آموزش دیده انجام شود صاحبان مغازه و فروشگاهها می توانند این کار رو خودشان انجام دهند یا یکی از پرسنل خود را پس از اموزش به این کار بگمارند . در نهایت باید خرید این نرم افزارها از موسسات مالی و حسابداری صورت گیرد که خدمات آموزشی و پشتیبانی هم داشته باشند . در میان انواع مختلف نرم افزارهای یکپارچه فروشگاهی که در بازار وجود دارد انهایی که نیاز به اموزش کمتر داشته و کار با آنها ساده تر است از طرفداران بیشتری هم برخوردار هستند.

استفاده از این نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی سرعت را بالا میبرد

اگر فردی که با این نرم افزارها کار می کند در خصوص آن اموزش کافی را دیده باشد سرعت ثبت اسناد در این نرم افزارها بسیار بیشتر از ثبت دستی و کاغذی است . ضمن انکه برخی کارها به صورت خودکار و برنامه ریزی شده در این نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی انجام میشود . یعنی با ورد یکسری اطلاعات پایه به این نرم افزار ها بخش بزرگی از کارهای دیگر به صورت خودکار پردازش شده و حتی کلیه گزارشات مالی هم به صورت خودکار تهیه و در اختیار اپراتور قرار میگیرد.

استفاده از نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی دقت را بالا می برد

دقت نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی اگر درست طراحی شده و کار با آنها درست انجام شد بسیار بالا بوده ضمن آنکه اصلاح خطاها در این نرم افزارها بسیار راحتتر است .

خرید و نصب هر یک از این نرم افزار ها به سرعت و دقت در کار حسابداری کسب و کارها و مشاغل کمک میکند به شرط آنکه از یک موسسه مالی و خدماتی معتبر و با خدمات پس از فروش مناسب تهیه شود . موسسه مالی و خدماتی محاسبان تلاشگر خبره می تواند در زمینه نصب ، اموزش و پشتیبانی نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی و سایر نرم افزارهای مشاغل به مشتریان خود خدمات تخصصی ارائه نماید . ضمن انکه با ارائه مشاوره تخصصی شما را در انتخاب نرم افزار مناسب کسب و کارتان راهنمایی خواهد کرد تا مجبور به پرداخت هزینه های اضافی و بیهوده نباشید .

همه چیز در مورد چک سفید امضاء

,

در قوانین مالی و چک و سفته چک سفید امضا به چکی اطلاق میشود که بدون مرقوم کردن مبلغ در آن صاحب چک اقدام به امضا می نماید و این حق را به دریافت کننده می دهد که در زمان لازم مبلغ دلخواه را در آن مرقوم کرده و جهت نقد کردن آن به بانک مراجعه کند .

ایا چک سفید امضا که به عنوان ضمانت داده میشود قابل نقد کردن است ؟

اگر چکی به عنوان ضمانت به شخصی داده شود و آن شخص اقدام به پر کردن ان به مبلغ دلخواه کند فرد صادر کننده باید در مراجع قضایی ، حقوقی بودن چک را ثابت کند فقط در این صورت است که از پرداخت مبلغ چک معاف خواهد شد در غیر این صورت باید مبلغ چک را به عنوان بدهی پرداخت کند .

آیا دادن چک سفید امضا از نظر حقوقی خطرناک است ؟

چک سفید امضا به دلیل اینکه مبلغ چک و تاریخ ان نوشته نمیشود و جایش خالی باقی می ماند می تواند خطرناک باشد . این نوع چک معمولا برای ضمانت داده میشود و شخص دریافت کننده میتواند جای مبلغ و تایخ را به دلخواه خودش پر کرده و به بانک ببرد . این نوع چک بدون نام و تاریخ حکم چک حامل دارد و هر کسی می تواند با ارائه کارت ملی به بانک مراجعه کرده و درخواست نقد کردن ان را بنماید .

آیا چکی که تاریخ ندارد چک سفید امضا محسوب میشود ؟

چکی که همه موارد ان پر شده باشد و فقط قسمت تاریخ خالی باشد حکم چک سفید امضا را ندارد و از نوع چک های عادی بدون تاریخ است و شخص دریافت کننده می تواند به میل خودش برای چک تاریخ صدور بزند . در مورد پر کردن اطلاعات چک باید خیلی دقت شود چرا که صدور چک بدون تاریخ هم میتواند دردسر های زیادی را برای صادر کننده ایجاد نماید .در واقع با جابجا کردن تاریخ توافق شده میتواند مبلغ چک را در زمان زودتر مطابله کرده و صادر کننده چک را به دردسر بیندازد.

چک سفید امضا در چه مورادی مورد استفاده قرار مییگرد ؟

چک سفید امضا برای ضمانت

چک سفید امضا ممکن است به عنوان ضمانت در یک معامله مورد استفاده قرار بگیرد . البته معمولا تجار با تجربه و حرفه ای هیچ وقت در یک معامله قانونی و سالم اقدام به صدور چک سفید نخواهند کرد .

استفاده از چک سفید امضا در تجارت غیر قانونی

چک سفید امضا معمولا در معاملات غیر قانونی مثل پول شویی ، قاچاق مواد مخدر یا دارو و قاچاق هر چیز دیگری که پیگرد قانونی خواهد داشت مورد استفاده قرار میگیرد .

چک سفید امضا تضمینی برای تخلیه ملک

گاهی موجر برای اینکه مطمئن شود ملکش توسط مستاجر در موعد مقرر تخلیه خواهد شد از مستاجر طلب چک سفید امضا می کند البته این چک بیشتر برای اجاره املاک تجاری طلب میشود و در املاک مسکونی معمولی مگر در موارد خاص درخواست نمیگردد .

در نزول و ربا چک سفید ابزار معامله است

گاهی افراد برای معاملات آلوده خود نظیر نزول و ربا درخواست چک سفید می کنند و شخص صادر کننده از روی اجبار این چک را به رباخوار می دهد که بعد ها می توانند مشکلات قضایی بسیار عدیده ای را بریش ایجاد کند .

چک سفید امضا برای جبران خسارت

گاهی چک سفید امضا برای جبران خسارت یک قرارداد مبادله میشود مثلا اگر در اجرای قرارداد تاخیر شود ، قرارداد به شیوه ای که توافق شده اجرا نشود و در کل عدم اجرا یا اجرای صحیح قرارداد به ذینفعان خسارت وارد کند شخص برای جلوگیری از این امر طلب چک سفید می نماید .

اگر چک سفید برای ضمانت می دهید داخل ان قید کنید

در صورتیکه به هر دلیلی برای ضمانت کاری مجبور به صدور چک سفید امضا شدید حتما داخل آن به ضمانتی بودن چک اشاره کنید که شخص دریافت کننده نتواند از آن سوء استفاده کند چون چک ضمانتی جنبه حقوقی داشته و صادر کننده میتواند با بیان دلایل قانونی از نقد کردن ان تبرئه شود .

عملکرد بانک در مورد چک سفید امضا چگونه است ؟

اگر چک سفید امضا توسط دارنده تکمیل شده و فاقد هر گونه ایراد و خط خوردگی باشد بانک موظف است چک را برای دارنده نقد کند و اجازه دخالت در روابط دارنده چک و صادر کننده آن را ندارد مگر انکه حساب صادر کننده چک خالی باشد یا صادر کننده جلوی حسابش را بسته باشد و یا دستور قضایی برای عدم پرداخت چک وجود داشته باشد.

صارد کننده و دریافت کننده چک سفید امضا باید چه مواردی را رعایت کنند ؟

شخصی که چک سفید را دریافت می کند در صورتیکه لازم شد چک را نقد کند فقط باید مبلغ توافق شده را در چک بنویسد در غیر این صورت صادر کننده چک حق دارد از وی شکایت کند و اینکه صادر کننده و دریافت کننده چک سفید امضا باید اسناد و مدارک کافی برای اثبات ادعای خود در خصوص چک سفید را داشته باشند .

صادر کننده چک سفید حتما رسید دریافت کند

چک سفید امضا به هر دلیلی که صادر شود باید صادر کننده برای پیشگیری از مشکلات بعدی از دریافت کننده رسید دریافت کرده و در رسید مذکور کاملا قید شود این چک به چه منظور و برای چه کاری صادر شده است.

ارائه خدمات حسابداري

شرکت حسابداری و حسابرسی محاسبان تلاشگر خبره

تنخواه چیست و به چه کسی سپرده میشود ؟

تنخواه چیست و تنخواه گردان کیست ؟ در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی مراودات مالی عموما با چک و به صورت غیر نقدی انجام میشود . این مراودات به صورت عمده و یکجا به صورت خرید مواد اولیه ، ملزومات ، ابزار و وسایل تولید ، ماشین آلات و بسیاری دیگر انجام میشود .

اما برخی خرید ها و مروادات مالی باید با سرعت و به صورت نقدی و در محل انجام شود و امکان صدور چک برای آنها وجود ندارد مثلا خرید وسایل پذیرایی برای مهمان های داخل شرکت ، یا برخی وسایل و ملزوماتی که باید روزانه خرید شوند یا مثلا پرداخت کرایه ماشین یا باری که از شهر دیگر وارد شرکت میشود و پرداخت هزینه های آب ، برق ، تلف شرکت و برخی دیگر باید به صورت نقدی حساب شوند .

برای همین همیشه مقداری پول در داخل شرکت به صورت نقد وجود دارد که به افراد خاصی سپرده میشود . این افراد مسئول مستقیم انجام برخی امور ضروری که در بالا به انها اشاره شد هستند و برای پرداخت هر مبلغ به صورت نقدی باید روند خاصی را طی کرده و اسنادی را تهیه و حفظ نمایند تا در صورت لزوم بتوانند حساب و کتاب مبلغی را که در اختیار داشته اند به مدیران ذیربط ارائه دهند. این مقدار پول که در اختیار افراد مشخصی قرار میگیرد اصطلاحا تنخواه نامیده شده و فرد مسئول این کار تنخواه گردان نام دارد .

تنخواه گردان یک وظیفه بسیار مهم در واحد حسابداری شرکت ها بوده زیرا به طور مستقیم با دریافت و پرداخت وجوه نقد در ارتباط است و بی دقتی و بروز اشتباه در انجام فرایند این کار می تواند باعث هدر رفتن منابع مالی و اعتباری شرکت گردد. برای همین ثبت و نگهداری و بازبینی و کنترل اسناد دریافت ها و پرداخت ها ، امانت داری در نگهداری وجوه نقد و درستکاری در این مسئولیت و حرفه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .

تنخواه گردان کیست

تنخواه گردان به چه کسی گفته میشود ؟

فردی که مبلغ مشخصی از وجه شرکت یا موسسه در اختیار او قرار داده شود و این فرد با اعتقاد و التزام به قوانین ، در درست خرج کردن و نگهداری این مبلغ تلاش کند و از استفاده این وجه نقد در جهت اهداف شخصی و غیر ضروری اجتناب نماید ضمن انکه در هزینه های جزیی از این مبلغ استفاده کرده و اسناد و مدارک پرداخت ها و دریافت ها به طور کامل و دقیق نگهداری و ثبت نماید این فرد تنخواه گردان نامیده میشود و در موسسات این فرد از مسئولیت مهم و خطیری برخوردار می باشد .  تنخواه گردان انواع مختلفی دارد که بر اساس قوانین موسسه و بخشنامه های داخلی و سایر شرایط این روش ها مورد استفاده قرار میگیرد :

روش های تنخواه گردانی

تنخواه گردان به روش متغیر :

در این روش سقف مبلغی که به عنوان تنخواه در اختیار تنخواه گردان قرار میگیرد توسط مدیران ارشد سازمان تعیین میشود و زمان مشخصی هم برای مصرف آن با توجه به حجم خرید های شرکت و ضروریاتی که در یخشنامه های داخلی پیش بینی شده است تعیین می گردد . این نوع حساب تنخواه گردان در مدت تعیین شده مصرف و اسناد و مدارک ان ثبت و نگهداری و در پایان مدت تعیین شده رسیدگی و بسته میشود .

تنخواه گردان به روش ثابت:

در روش تنخواه گردان ثابت مبلغ مورد نظر برای تنخواه با توجه به الزامات سازمان تعیین میشود . مسئول تنخواه گردان از محل این اعتبار هزینه های لازم را انجام می دهد و مدارک هزینه های انجام شده را به حسابداری تحویل می دهد و بعد حسابداری بعد از بررسی اسناد و مدارک چکی در وجه تنخواه گردان صادر کرده در نتیجه این حساب در طول دوره مالی بابت انجام هزینه ، هیچ گونه گردش مالی نداشته و رقمی در آن ثبت نشده ور پایان دوره مالی هم بسته میشود.

تنخواه چیست

برای شکل گیری حساب تنخواه چه کارهایی باید انجام شود ؟

 • قبل از هر کاری باید افرادی که صلاحیت دریافت و نگهداری و مصرف تنخواه را دارند مشخص شده و مسئولیت انجام کار به آنها آموزش داده شود .
 • میزان پولی که باید در اختیار فرد مسول قرار گیرد باید مشخص و روشن باشد و در ابتدای هر ماه تعیین شود و از پرداخت پول به صورت پراکنده و نامنظم خودداری شود .
 • پرداخت تنخواه به شخص مسئول با دریافت رسید رسمی و مناسب همراه باشد و ضمن انکه فرد مسئول هم برای تمام خرج هایی که از حساب تنخواه گردان انجام میدهد رسید و فاکتور قانونی و رسمی دریافت کند و هیچ پولی بدون سند و مدرک خرج نشود .
 • مبلغ تنخواه گردان سر موعد مقرر شارژ شود و حساب مبالغ قبلی در موعد تعیین شده بررسی و اسناد آن دریافت و بایگانی و در اسناد حسابداری منظور گردد .

تنخواه گردان ثابت و متغیر طی فرایندی تقریبا مشابه در حسابداری مورد ثبت و نگهداری قرار میگیرند . فرایند انجام نمونه متغیر آن شامل افتتاح حساب تنخواه گردان ، ثبت هزینه ها ، ترمیم اعتبار و بستن حساب تنخواه گردان می باشد و مراحل تنخواه گردان به روش ثابت هم شامل افتتاح حساب ، ثبت هزینه و ترمیم تنخواه گردان به صورت در هم ادغام شده بوده و مانند نمونه متغیر آن مجزا نمی باشند و در نهایت بستن حساب تنخواه گردان در مرحله اخر انجام میشود .

فرایند افتتاح حساب تنخواه گردان شامل چه مراحلی است ؟

افتتاح حساب تنخواه گردان شامل مراحلی مالی و غیر مالی می باشد یعنی برخی کارها برای افتتاح آن فرایند مالی محسوب نشده و ثبت حسابداری نمیگردد و برخی مراحل دیگر آن مالی بوده و باید ثبت حسابداری گردد . انتخاب شخص مورد اعتماد مرحله ای است که رویداد مالی نبوده و و منجر به صدور سند حسابداری نمیشود .

مرحله بعد دریافت تضمین کافی از شخص انتخاب شده می باشد که این مرحله رویداد مالی محسوب میشود ولی منجر  به صدور سند حسابداری نمیگردد و مرحله آخر وجهی معادل مبلغ تضمینی اخذ شده به تنخواه گردان پرداخت میشود که این مرحله یک رویداد مالی بوده و منجر به صدور سند حسابداری هم میگردد. تنخواه گردان مجاز نمی باشد به میزان دلخواه و بدون ضابطه اقدام به خرج کردن مبلغ تنخواه نماید و باید طبق دستورالعمل های تعیین شده رفتار کند .

در رسید تنخواه گردان باید چه مورادی ذکر شود ؟

در رسید تنخواه گردان باید مبلغ پرداخت شده به عدد و حروف ، نام شخص ، سازمان ، یا فروشگاهی که مبلغ به ان پرداخت شده است قید شود ، موضوع پرداخت به طور دقیق قید شود یعنی مثلا نوشته شود مبلغ فلان از فروشگاه فلان برای خرید شیرینی و میوه برای مهمانها پرداخت گردید و در انتها شخص دریافت کننده پول باید مهر و امضا کند و جایی هم برای امضا مسئول تنخواه و مقام بالاتر ان وجود داشته باشد .

به طور کلی هر فاکتور ورسیدی که شخص تنخواه گردان به عنوان سند ارائه می دهد باید رسمی و دارای ویژگی های استاندارد فاکتور باشد ، نام و شناسه اقتصادی و آدرس شرکت یا موسسه صادر کننده در ان قید شده باشد ، فاکتور تاریخ داشته باشد ، شماره سریال چاپی فاکتور مشخص و واضح باشد ، مهر شرکت و موسسه صادر کننده اخذ شده باشد ، نام ، کد اقتصادی ، شناسه ملی و آدرس خریدار در آن قید شده و مبلغ فاکتور هم به صورت عدد و هم به صورت حروف درج شده باشد ، جمع انتهایی ارقام ذکر شده درست انجام شده و فاکتور خط خوردگی و خط و خش نداشته باشد . اگر هر یک از موارد ذکر شده در بالا رعایت نشود فاکتور ارائه شده فاقد اعتبار بوده و توسط حسابداری و بازرسین مالیاتی رد می گردد .

مسئول تنخواه گردان باید کلیه اسناد و مدارک مربوط به تنخواه را در فرم مشخصی مندرج کرده و تحویل حسابداری نماید . در این فرم تک تک فاکتورها با ذکر تاریخ ، شماره ، نام فروشنده ، شرح مختصر هزینه ، مقدار و قیمت وارد میشوند و در انتها تنخواه گردان امضا کرده و در اختیار واحد حسابداری و شخص مسئول قرار می دهد .

هزینه در حساب تنخواه گردان چه مفهومی دارد و اهمیت ان چقدر است ؟

هر نوع پرداختی که موسسه یا سازمان در قبال خدمات دریافت شده انجام می دهد هزینه نام دارد . پرداخت قبض تلفن ، قبض آب ، برق ، گاز و حقوق کارکنان همه جزو هزینه های شرکت محسوب میشوند هر یک از این مبالغ که پرداخت میشوند در واقع یک مرکز هزینه برای شرکت بوده و حسابداران و تنخواه گردان موظفند به صورت دقیق و تخصصی این مرکز هزینه ها شناخته و نسبت به انها اشراف داشته باشند .

این موضوع بدان جهت اهمیت دارد که از هزینه های غیر لازم و بی جا در سازمان جلوگیری میشود در واقع با شناسایی و لیست کردن مراکز هزینه در سازمان و عمل کردن بر طیق آن از اتلاف مالی و ریخت و پاش های غیر ضروری جلوگیری میشود . تنخواه گردان باید ضمن شناخت این هزینه توانایی بررسی اسناد مربوط به ان ، رفع ایرادات مربوطه را هم داشته باشد و اسنادی بدون نقص در اختیار واحد حسابداری قرار دهد . یک نکته مهم در هزینه این است که تنخواه گردان مالیات بر ارزش افزوده را به خوبی شناخته و در تمامی فاکتور ها اعم از فروش یا خرید کنترل نماید و مبلغ آن را به درستی قید کند .

نحوه بررسی حساب تنخواه گردان در پایان سال مالی

حساب تنخواه باید در پایان سال به حساب تنخواه سال بعد منتقل شده یا مبلغ باقیمانده در حساب تنخواه به صندوق و حساب بانک واریز شود و حساب تنخواه صفر گردیده و کاملا بسته شود . در غیر این صورت ممکن است در حساب های سال بعد و حساب بانک و صندوق شرکت مغایرت ایجاد شود . برای بستن حساب تنخواه گردان ممکن است حالات مختلفی بوجود آید .

حساب تنخواه گردان

در حالت اول ممکن است موجودی آن اصلا مصرف نشده باشد و دست نخورده مانده و هزینه ای صورت نگرفته باشد در این حالت کل مبلغ به حساب شرکت واریز شده و رسید آن به عنوان سند حسابداری به واحد حسابداری تحویل میشود .

در حالت دوم بخشی از مبلغ تنخواه گردان هزینه شده و مقداری از آن باقی مانده است در این حالت مبلغ باقیمانده به حساب شرکت واریز شده و فیش آن به همراه اسناد مربوط به هزینه های دیگر از مبلغ آن به واحد حسابداری ارائه می گردد .

و در حالت آخر هم اگر کل مبلغ تنخواه گردان خرج شده باشد فقط اسناد مربوط به هزینه ها به همراه فرم های مربوطه به حسابدرای ارائه میشود .

امکان استفاده از نرم افزار حسابداری برای حساب تنخواه وجود دارد ؟

با پیشرفت نرم افزارهای حسابداری و حذف کارهای حسابداری و مالی به صورت دستی و استفاده از نرم افزار های پیشرفته برای ثبت عمالیات های مالی حساب تنخواه گردان را هم می توان بوسیله نرم افزارهای طراحی شده در بازار تهیه و بررسی و کنترل نمود . این نرم افزار علاوه بر پوشش دادن بسیاری از عملیات های مالی می توانند حساب تنخواه گردان هم خیلی ساده و دقیق ثبت و نگهداری کرده و در مواقع لزوم گزارش گیری هم انجام دهند و فقط لازم است کار با این نرم افزارها به اشخاص مسئول و تعیین شده آموزش داده شود .

خرید و نصب و آموزش این نرم افزار ها از طریق موسسات خدمات حسابداری به راحتی امکان پذیر بوده و این موسسات در همه مراحل حتی بعد اجرا و نصب و آموزش مشتریان خود را حمایت و پشتیبانی می کنند و موسسه خدمات مالی محاسبان تلاشگر خبره امکان نصب و راه اندازی و اموزش و پشتیبانی کلیه نرم افزار های حسابدرای از جمله نرم افزار تنخواه گردان برای مشتریان خود را دارد .

 

چکیده مطلب

تنخواه چیست و به چه کسی سپرده می شود ؟

در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی مراودات مالی عموما با چک و به صورت غیر نقدی انجام میشود . این مراودات به صورت عمده و یکجا به صورت خرید مواد اولیه ، ملزومات ، ابزار و وسایل تولید ، ماشین آلات و بسیاری دیگر انجام میشود . اما برخی خرید ها و مروادات مالی باید با سرعت و به صورت نقدی و در محل انجام شود مثلا خرید وسایل پذیرایی برای مهمان های داخل شرکت ، یا برخی وسایل و ملزوماتی که باید روزانه خرید شوند یا مثلا پرداخت کرایه ماشین یا باری که از شهر دیگر وارد شرکت میشود و برخی دیگر باید به صورت نقدی حساب شوند . برای همین همیشه مقداری پول در داخل شرکت به صورت نقد وجود دارد که به افراد خاصی سپرده میشود . این افراد مسئول مستقیم انجام برخی امور ضروری که در بالا به انها اشاره شد هستند و برای پرداخت هر مبلغ به صورت نقدی باید روند خاصی را طی کرده و اسنادی را تهیه و حفظ نمایند تا در صورت لزوم بتوانند حساب و کتاب مبلغی را که در اختیار داشته اند به مدیران ذیربط ارائه دهند .

برای شکل گیری حساب تنخواه چه کارهایی باید انجام شود ؟

 • قبل از هر کاری باید افرادی که صلاحیت دریافت و نگهداری و مصرف آن را دارند مشخص شده و مسئولیت انجام کار به آنها آموزش داده شود .
 • میران پولی که باید در اختیار فرد مسول قرار گیرد باید مشخص و روشن باشد و در ابتدای هر ماه تعیین شود و از پرداخت پول به صورت پراکنده و نامنظم خودداری شود .
 • پرداخت اعتبار به شخص مسئول با دریافت رسید رسمی و مناسب همراه باشد و ضمن انکه فرد مسئول هم برای تمام خرج هایی که از حساب انجام میدهد رسید و فاکتور قانونی و رسمی دریافت کند و هیچ پولی بدون سند و مدرک خرج نشود .
 • مبلغ اعتبار سر موعد مقرر شارژ شود و حساب مبالغ قبلی در موعد تعیین شده بررسی و اسناد آن دریافت و بایگانی و در اسناد حسابداری منظور گردد .

در رسید تنخواه گردان باید چه مورادی ذکر شود ؟

در رسید باید مبلغ پرداخت شده به عدد و حروف ، نام شخص ، سازمان ، یا فروشگاهی که مبلغ به ان پرداخت شده است قید شود ، موضوع پرداخت به طور دقیق قید شود یعنی مثلا نوشته شود مبلغ فلان از فروشگاه فلان برای خرید شیرینی و میوه برای مهمانها پرداخت گردید و در انتها شخص دریافت کننده پول باید مهر و امضا کند و جایی هم برای امضا مسئول و مقام بالاتر ان وجود داشته باشد .

نحوه بررسی حساب تنخواه گردان در پایان سال مالی

حساب تنخواه باید در پایان سال به حساب سال بعد منتقل شده یا مبلغ باقیمانده در حساب به صندوق و حساب بانک واریز شود و حساب صفر گردیده و کاملا بسته شود . در غیر این صورت ممکن است در حساب های سال بعد و حساب بانک و صندوق شرکت مغایرت ایجاد شود .

امکان استفاده از نرم افزار حسابداری برای حساب تنخواه وجود دارد ؟

با پیشرفت نرم افزارهای حسابداری و حذف کارهای حسابداری و مالی به صورت دستی و استفاده از نرم افزار های پیشرفته برای ثبت عمالیات های مالی این حساب را هم می توان بوسیله نرم افزارهای طراحی شده در بازار تهیه و بررسی و کنترل نمود . این نرم افزار علاوه بر پوشش دادن بسیاری از عملیات های مالی می توانند این حساب را هم خیلی ساده و دقیق ثبت و نگهداری کرده و در مواقع لزوم گزارش گیری هم انجام دهند و فقط لازم است کار با این نرم افزارها به اشخاص مسئول و تعیین شده آموزش داده شود . خرید و نصب و آموزش این نرم افزار ها از طریق موسسات خدمات مالی و حسابداری به راحتی امکان پذیر بوده و این موسسات در همه مراحل حتی بعد اجرا و نصب و آموزش مشتریان خود را حمایت و پشتیبانی می کنند و موسسه خدمات مالی محاسبان تلاشگر خبره امکان نصب و راه اندازی و اموزش و پشتیبانی کلیه نرم افزار های حسابدرای از جمله این نرم افزار برای مشتریان خود را دارد .

 

کدینگ حسابداری چیست ؟

,

از آنجایی که در فرایند حسابداری رویداد های مالی به تعداد زیاد و در انواع مختلف وجود دارند اگر این رویداد ها دسته بندی نشوند و دارای زیر مجموعه های فرعی نباشند نوعی در هم ریختگی و بی نظمی ایجاد شده که کلیه فعالیت های بعدی در حسابداری را تحت شعاع قرار میدهد . در واقع دسته بندی عملیات های مالی و مشخص کردن سطوح مختلف در آن و تعیین سطوح اصلی و فرعی مانند چیزی شبیه شاخه های اصلی و فرعی یک درخت را کدینگ حسابداری می گویند .

اجرای سیستم کدینگ حسابداری به وسیله نرم افزارهای مالی

نرم افزار های مالی به دلیل قابلیت های زیادی که دارند و امکان تغییرات گسترده که در طراحی آنها در نظر گرفته شده است برای اجرای سیستم کدینگ بسیار مناسب هستند . سطوح اصلی این سیستم میتواند مواردی چون حسابهای کل ، معین و یا حسابهای تفصیلی باشد که بسته به تشخیص حسابداری کد های مخصوصی به آنها داده میشود .

مهمترین قسمت کدینگ به چه حسابی تعلق میگیرد

مهمترین قسمت کدینگ حسابداری به حساب های کل تعلق میگیرد . حساب کل در سیستم کدینگ حسابداری باید به شکلی تعریف شود که بتوان کلیه اطلاعاتی که بعدا لازم است به اداره دارایی و مالیات داده شود بتوان از ان استخراج نمود و کاملا دقیق و با جزییات لازم باشد .

کد حساب های معین معمولا شش رقمی است

حسابهای معین هم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از داخل انها دارایی ها و هزینه های سازمان بیرون می آید . به حسابهای معین معمولا کد چهار یا شش رقمی داده میشود . این حساب به لحاظ اینکه هزینه ها و درامد ها را نشان می دهد برای مدیرانی که در امر تصمیم گیری مالی هستند بسیار اهمیت دارد .

حساب های تفصیلی خرده حساب ها هستند

حساب های تفصیلی حساب های ریز هر شرکت بوده که ممکن است از یک سازمان به سازمان دیگر متفاوت باشد . کد گذاری حساب های تفصیلی در سیستم کدینگ حسابداری این امکان را فراهم می کند که حسابداران در هر سطحی که لازم باشد گزارش مالی تهیه نموده و به مدیران ذیربط ارائه نمایند .

نحوه کد دهی در سیستم کدینگ حسابداری

کد دهی در سیستم کدینگ حسابداری به نحوی است که الویت کد ها و در واقع کد های کوچکتر به حساب های مهمتر که به پول نزدیک هستند داده میشود و بعد به حساب های سود و زیان و در مرحله اخر حساب های با اهمیت کمتر کد گذاری میشوند .

کدینگ حسابداری انواع مختلفی دارد

کدینگ بر اساس حروف اول حساب

اگر سیستم کدینگ را بر اساس حروف اول نام حساب تعریف کنند این کدینگ را کدینگ حفظی می گویند مثل کدینگ ح.پ که بیانگر حساب پرداختی است .

کدینگ سریالی برای اعداد پی در پی

اگر کد ها به صورت اعداد پی در پی باشند و از این روش برای معرفی حساب ها استفاده شود سیستم کدینگ را سریالی یا متوالی می گویند .

سیستم کدینگ توده ای

اگر یکسری از اعداد فقط به حساب های یک دوره مالی مشخص اختصاص داده شوند این نوع سیستم کدینگ را توده ای می گویند .

حساب تفصیلی شناور در سیستم کدینگ حسابداری چیست ؟

حساب تفصیلی در کد گذاری و سیستم کدینگ فقط باید به یک حساب معین وصل باشد اما حساب های تفصیلی شناور این طور نیستند و می توانند به چند تا از حساب های معین متصل شوند .

چرا استفاده از سیستم کدینگ در حسابداری اهمیت دارد ؟

 • این سیستم باعث استاندارد شدن عملیات های مالی و قرار گیری همه انها در یک فرمت خاص میشود .
 • ثبت رویدادهای مالی با سرعت بیشتری انجام شده و اطلاعات با دقت بیشتری پردازش میشوند و خطای انسانی به حداقل میرسد .
 • تهیه انواع گزارشات مالی با جزییات کامل امکان پذیر می گردد .
 • تحلیل های مالی به جهت سرمایه گذاری و برآورد دارایی ها بهتر انجام شده و قدرت تصمیم گیری در این خصوص را افزایش می دهد .

طراحی سیستم کدینگ حسابداری در رویه های مالی بسیار مهم و یک امر تخصصی بوده و اگر با دقت و به درستی انجام دهد بسیاری از مشکلات مالی و حسابداری را رفع و اشتباهات انسانی را کاهش می دهد . شرکت ها و سازمان ها می توانند برای طراحی کدینگ حسابداری از موسسات خدمات مالی و حسابداری در این خصوص کمک بگیرند .

شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره در خصوص طراحی سیستم های مالی و حسابداری می تواند مشاور مطمئن و خبره برای کارفرمایان عزیز باشد .

 

حسابرسی داخلی چیست ؟

تعریف حسابرسی داخلی : حسابرسی داخلی نوعی سیستم کنترلی بوده که مدیران سازمان برای مشخص شدن کیفیت هزینه کردها و عملیات های مالی و آگاهی از وضعیت مالی شرکت و دارایی ها انجام می دهند .

حسابرس داخلی به لحاظ حقوقی چه کسی می تواند باشد

حسابرس داخلی یکی از افراد مالی و حسابداری شرکت بوده که اختیار دسترسی به همه اسناد و مدارک مالی و غیر مالی را داشته و امکان برقراری ارتباط با مدیران ارشد سازمان را هم دارد .

 حسابرسی داخلی به چه علتی باید انجام شود ؟ ( هدف حسابرسی داخلی )

 • حسابرسی داخلی به منظور کنترل منابع مالی و انحرافات آن بایستی در سازمان انجام شود تا از بروز مشکلات مالی و اشتباهات فاحش و زیان های ناشی از آن پیشگیری نماید .
 • حسابرسی داخلی در واقع وظیفه بررسی رعایت الزامات قانونی را در سازمان بر عهده دارد و اگر این الزامات انجام نشده و یا ناقص انجام شده باشند انها را کشف و درصدد رفع ان برآیند .
 • حسابرسی داخلی در صورت بروز سوء استفاده های مالی انها را شناسایی کرده و از ضرر های بیشتر پیشگیری می نماید .
 • حسابرسی داخلی می تواند محل هایی که منابع مالی در حال هدر رفتن هستند را شناسایی کرده و به مدیران ارشد به منظور متوقف کردن آن گزارش دهد .
 • حسابرسی داخلی فقط معطوف به شناسایی انحرافات مالی نبوده و سایر انحرافات سازمان که می تواند ضرر مالی برای شرکت داشته باشد هم شناسایی می کند .

حسابرسی داخلی با حسابرسی خارج سازمانی چه تفاوتی با هم دارند ؟

 • حسابرس داخلی از افراد داخل سازمان می باشد اما حسابرس خارجی از موسسه خدمات مالی و حسابرسی به شرکت اعزام میشوند
 • حسابرسی خارجی توسط قانون الزام شده است و عدم انجام ان تخلف قانونی محسوب میشود اما در مورد حسابرس داخلی الزام قانونی وجود ندارد و توسط مدیریت سازمان برای بررسی انحرافات و رفع آن انجام میگردد .
 • حسابرس خارجی باید به مراجع قانونی و اعضا هیت مدیره پاسخگو باشد اما حسابرس داخلی به مدیران سازمان پاسخگو خواهد بود .
 • حسابرسی خارجی و مستقل فقط انحرافات مالی و اسناد مالی را بررسی کرده و به مسایل دیگر سازمان کاری ندارد اما حسابرس داخلی علاوه بر بررسی های مالی سایر الزامات و قوانین جاری در سازمان را هم بررسی و انحرافات انها را در صورت وجود کشف می کند .

حسابرس داخلی باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟

 • حسابرس داخلی باید مستقل باشد و تحت نفوذ هیچ یک از افراد سازمان در هر جایگاه و سمتی که هستند قرار نگیرد.
 • حسابرس داخلی باید فن گزارش دهی را بلد بوده و اختیار امضا و مهر داشته و گزارش تهیه شده را با مهر و امضا خود ارائه دهد .
 • حسابرس داخلی باید امکان دسترسی به کلیه اسناد مالی و غیر مالی داشته باشد و از مقام مستقلی برخوردار باشد .
 • حسابرس داخلی می تواند در کلیه بخش های شرکت اعم از مالی ، مدیریتی ، استراتژیک ، سرمایه گذاری ، اداری و حقوق و دستمزد ، برنامه های آموزشی و غیره وارد و به بررسی اسناد و مدارک ان بپردازد .

وظایف اصلی حسابرس داخلی شامل چه مواردی می تواند باشد ؟

 • حسابرس داخلی باید گردش مالی و حساب های بانکی سازمان را بررسی و کنترل نماید .
 • حسابرس داخلی باید به عملیات های مالی مربوط به بودجه و هزینه ها اشراف کافی داشته و انها را تحت کنترل داشته باشد .
 • حسابرس داخلی باید عملیات های مالی مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و جزییات و نحوه پرداخت انها را به خوب شناخته و اسناد و مدارک ان را بررسی نموده و از بروز انحرافات جلوگیری کند
 • حسابرس داخلی باید بر تنخواه واحد های مختلف و خرید های داخلی نظارت کرده و کلیه فاکتور و اسناد خرید و هزینه کردها را مطابقت داده و صحت و درستی آنها بررسی نماید .
 • حسابرس داخلی باید بر فرایند انبارگردانی و جزییات ان مسلط بوده و ورود خروج کلیه اجناس و مواد و غیره را به انبار تحت کنترل اسنادی داشته باشد .
 • حسابرس داخلی برای بررسی کلیه قسمتها برنامه داشته و سرفصل ارزیابی برای انها تهیه کرده و بر اساس فرمت و سر فصل برنامه ریزی شده به بررسی بپردازد .

حسابرسی داخلی چیست

آیا نحوه گزارش دهی در حسابرس داخلی و حسابرس خارجی تفاوت دارد ؟

گزارش دهی در حسابرسی داخلی و خارجی متفاوت است . در حسابرسی داخلی گزارش فقط در دسترس مدیران ارشد سازمان قرار گرفته و سایر پرسنل و عموم مردم از ان مطلع نخواهند شد اما در حسابرسی مستقل این گزارش در اختیار اعضا هیت مدیره و سهام داران و حتی عموم مردم هم می تواند قرار گیرد .

حسابرسی داخلی به طور کلی یک بخش خیلی مهم در رده های سازمانی به خصوص شرکت های بزرگ با فرایند های پیچیده مالی می باشد . انجام صحیح و هدفمند فرایند حسابرسی داخلی می تواند از انحرافات مالی بزرگ و حیف و میل منابع و دارایی ها پیشگیری کرده و در حفظ آنها کمک شایانی نماید. شرکت ها و موسسات دارای عملیات مالی می توانند برای تربیت حسابرس داخلی خبره و کارآمد از موسسات خدمات مالی و حسابرسی کمک گرفته و آموزش هایی را برای افراد ذیربط در سازمان خود ترتیب دهند . شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره با در اختیار داشتن یک تیم خبره حسابرسی هم در مبحث حسابرسی داخلی و هم حسابرسی مستقل می تواند مشاوری امین و کارامد برای شرکت ها و موسسات باشد .

بیشتر بخوانید :

حسابرسی داخلی چیست ؟ (تعریف حسابرسی داخلی ) : به طور کلی حسابرسی بررسی اسناد و مدارک مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی بوده که بدون جانب داری و شفافیت باید توسط کارشناسان مستقل حسابرسی انجام شود . این کارشناسان چه به حسابرسی داخلی یا حسابرسی خارج سازمانی می پردازند باید اختیار عمل داشته و بصورت مستقل و ازاد بتوانند صورت ها و اسناد مالی را بررسی و نتیجه را بدون هیچ گونه ترسی اعلام نمایند .

حسابرسی انواع مختلفی دارد

انواع حسابرسی : حسابرسی شامل حسابرسی داخلی و حسابرسی خارج سازمانی بوده که هر دو با اهداف خاصی انجام میشوند . حسابرسی داخلی توسط یکی از کارشناسان مالی همان شرکت به منظور تشخیص انحرافات مالی و غیر مالی ، جلوگیری از هدر رفت منابع ، پیگیری استقرار اهداف مالی تعیین شده و بسیاری اهداف دیگر انجام میشود اما حسابرسی خارجی توسط کارشناسی خارج از شرکت که از موسسات خدمات مالی و حسابرسی و حسابداری معتمد معرفی میشوند انجام شده و هدف کلی ان بررسی صورت های مالی شرکت و تشخیص و بررسی تخلفات احتمالی مدیران ، گزارش دهی در خصوص  عملکرد مالی مدیران ، حفظ منابع مالی شرکت می باشد .

تفاوت حسابرسی داخلی و خارجی در چیست ؟

حسابرسی داخلی و خارجی از جنبه های مختلفی با هم تفاوت دارند .

اهداف حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل با هم متفاوت است

هدفهای تعیین شده برای حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل کاملا با هم متفاوت است . حسابرسان داخلی کلیه اسناد مالی و غیر مالی شرکت را به منظور پیگیری اهداف مالی و کشف انحرافات مالی مدیران بررسی می کنند در حالیکه حسابرسان مستقل فقط به بررسی صورت های مالی و اسناد مربوط به ان می پردازند تا بتوانند گزراشی در خصوص صحت عملکرد شرکتها در زمینه مالی ارائه دهند .

نحوه انتخاب حسابرسی داخلی با حسابرس مستقل متفاوت است

حسابرسان داخلی از داخل خود سازمان انتخاب میشوند یا اینکه مدیران ارشد تصمیم میگیرند از شخصی مستقل و متخصص خارج سازمان استفاده کنند اما حسابرسان مستقل باید از موسسات خدمات حسابداری و حسابرسی مورد تایید سازمان حسابرسی انتخاب شده و به کار گرفته شوند .

دستور کاری حسابرسان داخلی با حسابرسان مستقل متفاوت است

حسابرسان خارجی یا مستقل زیر نظر مدیران سازمان نبوده و مجبور به پذیرش دستورات آنها نیستند و فقط بر اساس استاندارد های حسابرسی و اهداف مشخص عمل می کنند اما حسابرسان داخلی زیر نظر مدیران سازمان فعالیت کرده و به دنبال اهداف تعیین شده توسط آنها می باشند .

حسابرسان داخلی به لحاظ پاسخگویی با حسابرسان مستقل متفاوت هستند

حسابرسان داخلی پس از بررسی های مالی و غیر مالی خود موظفند به مدیریت و هیت مدیره پاسخگو بوده و گزارشات خود را به آنها اعلام نمایند اما حسابرس مستقل پس ار بررسی صورت های مالی باید به سهامداران و ارگان های دولتی ذیربط گزارش دهند .

فرمت گزارش دهی در حسابرسی مستقل و داخلی با هم تفاوت دارد

حسابرسان داخلی می توانند در هر فرمتی که خواستند یا مدیران ارشد برایشان تعیین می کنند گزارش خود را آماده نمایند اما حسابرس مستقل بر اساس استاندارد های موجود باید گزارش دهی کرده و آزادی عمل در انتخاب فرمت گزارش ندارند .

الزام قانونی برای حسابرس مستقل و داخلی تفاوت دارد

حسابرسی مستقل به صورت سالانه برای شرکت ها و بنگاههای اقتصادی الزام قانونی بوده و با توجه به نیاز بانکها ، سهام داران  و مراجع قانونی صورت می گیرد اما الزامی قانونی برای حسابرسی داخلی وجود ندارد و شرکت ها برای بررسی عملکرد مالی و غیر مالی خود این کار را انجام می دهند .

گزارش حسابرس داخلی خصوصی و حسابرس مستقل عمومی است

حسابرسان داخلی گزارش خود را به صورت عمومی منتشر نمی کنند و به صورت خصوصی به مدیران مربوطه اعلام می دارند اما حسابرسان مستقل گزارش را برای اطلاع عموم و سهامداران منتشر می نمایند .

حسابرسی به طور کلی یک امر مهم در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی بوده و می تواند از بسیاری انحرافات مالی و تقلب ها و حتی اختلاس ها پیشگیری کند برای همین شرکت ها و بنگاههای اقتصادی می توانند برای حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل خود از موسسات خدمات مالی و حسابداری استفاده کنند .

موسسه خدمات حسابداری محاسبان تلاشگر خبره با سال ها تجربه در خصوص حسابرسی مستقل و داخلی و سایر امور مالی می تواند به کارفرمایان و صاحبان مشاغل و بنگاههای اقتصادی خدمات تخصصی ارائه نماید .

 

چگونه قرارداد ببندیم و چه مواردی را باید در آن رعایت کنیم ؟

,

عقد قرارداد در بسیاری از کارهای تجاری ، مالی ، حقوقی و غیره بین دو یا چند نفر انعقاد میگردد و بسته به نوع آن و مواردی که ذکر شده و حتی ذکر نشده تبعات حقوقی برای انعقاد کنندگان دارد .

تعریف قرارداد

قرارداد یک تعهد حقوقی بین یک یا چند نفر یا میان اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت ها و موسسات و ادارت دولتی و غیر دولتی بوده که بسته به نوع آن فرمت و موارد ذکر شده در آن متفاوت است .

اگر عقد قرارداد بین اشخاص حقیقی باشد باید چه مورادی رعایت گردد ؟

اگر قرارداد بین یک یا چند شخص حقیقی منعقد شود باید در درجه اول سن بلوغ و عقل رس بودن تمامی طرفین و ممنوع معامله نبودن آنها بررسی و از ان اطمینان حاصل شود چون در غیر این صورت قرارداد خود به خود ارزش قانونی نخواهد داشت .

اگر عقد قرارداد بین اشخاص حقیقی باشد باید رضایت کلیه افراد طرف قرارداد وجود داشته و اجبار و تهدید یا تطمیع در کار نباشد .

در عقد قرارداد بین اشخاص حقیقی هیچ گونه اهانتی به هیچکدام از افراد طرف معامله وارد نشود .

هنگامی که قراردادی بین اشخاص حقیقی منعقد میشود باید موضوع مورد معامله به صراحت در متن آن مشخص باشد و ابهامی در کار نباشد .

معامله بین اشخاص حقیقی باید کاملا مشروع و قانونی بوده و معامله ای که در آن کار غیر قانونی و غیر انسانی انجام شود خود به خود ارزش قانونی نخواهد داشت و همه طرفین در مقابل قانون مسئول خواهند بود .

در عقد قرارداد بین اشخاص حقوقی باید چه مواردی رعایت گردد ؟

در درجه اول کسانی باید پشت میز قراداد بنشینند که حق امضا و عقد قرارداد به صورت رسمی داشته باشند

عقد قرارداد بین اشخاص حقوقی در صورتی مورد اعتماد است که ارزش اقتصادی و مالی داشته باشد

مثل قراداد بین اشخاص حقیقی باید موضوع مورد معامله و قرارداد به طور کامل روشن و صریح بوده و ابهامی در کار نباشد .

اگر قراداد مثلا در مورد چیزی باشد که هنوز تولید یا ایجاد نشده است مثلا وقتی قراداد پیش خرید برای محصولی بسته میشود باید مشخصات محصول با جزییات کامل و تعداد و تمام موراد مربوط به ان در قرارداد قید شود .

در عقد قرارداد بین اشخاص حقوقی باید صاحب مال یا نماینده قانونی آن حضور داشته تا قرارداد رسمی و قانونی باشد در غیر این صورت تصرف در مال غیر محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت .

در عقد قرارداد بین اشخاص حقیقی یا حقوقی باید مدت قرارداد روشن باشد

در عقد قرارداد باید مدت زمان ان کاملا معلوم باشد . اگر قرارداد برای ارائه کار تولیدی یا خدماتی و غیره باشد باید مدت زمان آن در قرارداد قید شود و برای اشخاص حقیقی و حقوقی هم تفاوت نمی کند.

در عقد قرارداد باید مبلغ قرارداد معلوم باشد

در متن عقد قرارداد باید ثمن معامله یا مبلغ رد و بدل شده و جزییات تعهدات مالی آن مشخص شده باشد . اینکه چه سقفی از هزینه ها بر عهده چه کسی می باشد و سایر موراد مالی دیگر هم همینطور

محل انجام مورد معامله باید مشخص باشد

مثلا گاهی محل معامله تهران و محل اجرای مورد معامله باید اهواز باشد این مسایل باید دقیقا در قرارداد ذکر شود و معلوم باشد.

حق فسخ قرارداد باید در قرارداد معلوم باشد

اگر طرفین معامله برای اجرای قراداد نیازمند فراهم شدن شرایطی هستند و تمایل دارند که در صورت عدم مهیا شدن این شرایط قرارداد فسخ شود باید حق ان را در قرارداد قید نمایند و شرایط آن را تعیین کنند .

در عقد قرارداد عناوین ذیل باید وجود داشته باشد : عنوان قرارداد ، تعریف ، طرفین قرارداد ، موضوع قرارداد ، مدت قرارداد ، مبلغ قرارداد ، شرایط قرارداد ، تعهدات طرفین ،تضمین ها ، حل و فصل اختلافات ، اصلاح قرارداد ، محرمانگی ، خاتمه قرارداد ،تعداد صفحات و نسخ و ضمائم و پیوست ها مشخص باشد.

در مورد عقد قرارداد و جزیات آن و موراد قانونی که باید رعایت کنید می توانید به شرکت حسابداری و حسابرسی محاسبان تلاشگر خبره مشورت کرده و اطلاعات کافی در این خصوص و موارد قانونی و حقوقی ان را دریافت نمایید .

چگونه قرارداد ببندیم عقد قرارداد

چگونه قرارداد ببندیم ؟

سرقفلی چیست و قوانین مربوط به آن

,

سرقفلی چیست ؟ : قوانین مربوط به کسب و کار و اجاره یا خرید ملک و مغازه در قوانین حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نیازمند توجه و دقت بسیار است . چرا که اگر این قوانین درست و کامل رعایت نگردند می توانند برای افرادی ذیربط مشکلات حقوقی و قضایی عمده ای را ایجاد کرده و هزینه های بسیاری را به آنها متحمل نمایند .

در مورد قوانین اجاره و کسب و کار یکی از مورادی که مورد سوال بسیاری از دارندگان کسب و کار و مغازداران اعم از مالک و یا مستاجر می باشد مسئله سرقفلی است .

سرقفلی چیست ؟

سرقفلی مبلغی است که مالک در ازای اجاره ملک خود به دیگری از آن دریافت می کند . در قوانین مربوط به سال های قبل از ۱۳۷۶ حق سرقفلی و کسب و پیشه یکسان بوده و در این قانون در صورت واگذاری ملک به فردی دیگر به عنوان اجاره در زمان پایان مدت اجاره مالک نمیتواند مستاجر را بیرون کرده مگر مبلغی را به عنوان حق کسب و پیشه به ان بدهد اما در قوانین سال ۷۶ به بعد مالک در پایان قرارداد می تواند مستاجر را بیرون کرده و حکم تخلیه را بگیرد .

حق کسب و پیشه چیست ؟

حق کسب و پیشه در قراردادهای اجارهای  قبل از سال ۷۶ صدق می کرده است. در واقع در حق پیشه و کسب و کار این حق به مستاجر داده میشود که در پایان مدت قرارداد ملک اجاره ای را تخلیه نکند و اگر مالک بخواهد ملک تخلیه شود باید مستاجر را راضی کرده و مبلغی تحت عنوان حق کسب و کار و پیشه یا سرقفلی به مستاجر بدهد .

در چه مورادی مالک می تواند مستاجر را از مغازه خود بیرون کرده و حکم تخلیه بگیرد ؟

الف : زمانی که مالک بخواهد ملک خود را خراب کرده و بازسازی نماید می تواند حکم تخلیه مستاجر را بگیرد

ب: اگر مالک بخواهد خودش در ملک تجارت کند و برای کسب و کار خودش بخواهد میتواند مستاجر را بیرون کند

ج: اگر مالک بخواهد ملک تجاری خود را در اختیار اقوام نزدیک خود مثلا فرزندانش بگذارد می توان حکم تخلیه را گرفته و مستاجر را مجبور به تخلیه کند .

آیا برای برخورداری از حق کسب و پیشه  باید قرارداد کتبی منعقد شده باشد ؟

برای اینکه مستاجری از حق کسب و پیشه برخوردار شود الزاما نیاز به قرارداد کتبی نبوده و فقط کافی است ثابت شود این ملک برای اجاره قبل از سال ۷۶ واگذار شده است. در این صورت حق کسب و پیشه ملک به مستاجر تعلق می گیرد .

ایا در حق کسب و پیشه حقوق مالک تضیع شده و مستاجر بعد از مدتی صاحب ملک میشود  ؟

به هیچ وجه اینگونه نیست مستاجر باید شرایطی را در اجاره ملک رعایت کند و اگر در حین اجاره تخلفات ذیل  مرتکب شود مالک می تواند بدون پرداخت حق سرقفلی آن را بیرون نماید

 • اگر مستاجر ملک اجاره را بدون رضایت مالک به شخص دیگری اجاره دهد مالک بدون پرداخت حق کسب و پیشه می تواند حکم تخلیه مستاجر را بگیرد .
 • اگر مستاجر به ملک صدمه بزند مالک بدون پرداخت حق کسب و پیشه می تواند حکم تخلیه مستاجر را بگیرد .
 • اگر مستاجر اقدام به انجام شغلی غیر از شغل توافق شده در ملک نماید مالک بدون پرداخت حق کسب و پیشه می تواند حکم تخلیه مستاجر را بگیرد .
 • اگر مستاجر اجاره را درست و سر وقت و تمام و کمال پرداخت نکند مالک بدون پرداخت حق کسب و پیشه می تواند حکم تخلیه مستاجر را بگیرد .

تفاوت حق سر قفلی و حق کسب و پیشه در چیست ؟

در حق سرقفلی مالک اجازه بیرون کردن موستجر را در پایان عقد قرارداد دارد اما در حق کسب و پیشه مالک نمیتواند جز در موارد خاص مستاجر را مجبور به تخلیه نماید .

در حق سر قفلی باید رضایت مالک و مستاجر در ابتدای اجاره مطرح شود و اگر مالک به این حق راضی نباشد مستاجر صاحب حقی در این خصوص نمی شود .این حقوق موراد مختلفی دارد که به صراحت در قانون ذکر شده است مثلا اگر مالک و مستاجر در ابتدای قرارداد توافق کنند که مالک در پایان مدت قرارداد حق اجاره ملک به دیگری را ندارد و باید اجاره نامه را تمدید کند در این مورد مالک دیگر نمی تواند اقدام به گرفتن حکم تخلیه نماید .

در بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه به واقع مسایل حقوقی بسیار مهم و پیچده ای وجود دارد . مثلا خود حق سر قفلی به انواع مختلفی اعم از رسمی و غیر رسمی تفکیک میشود یا مثلا موارد قانونی گرفتن حق سر قفلی و شرایط و ضوابط آن بین مالک و مستاجر و مدارکی که باید در این انتقالات بین هر دو طرف مبادله و رعایت شود. اختیار تغییر شغل و انتقال به شخص سوم و یا انواع انتقال حق سر قفلی مثل اختیاری ، قهری ، قضایی و …. وجود دارد که مالکان و مستاجران عزیز برای اینکه متضرر نشده و در راهروهای پر پیچ و خم مسایل حقوقی و قضایی گرفتار نشوند بهتر است قبل از عقد قرارداد با افراد و یا شرکتهای ذیصلاح در این خصوص مشورت نمایند .

شرکت خدمات حسابداری محاسبان تلاشگر خبره در این خصوص و سایر خدمات مالی می تواند به مشتریان خود خدمات مطمئن و تخصصی ارائه نماید .