چه مواردی را باید در ثبت دفاتر قانونی رعایت کنیم ؟

,

چه مواردی را باید در ثبت دفاتر قانونی رعایت کنیم ؟

از جمله اسنادی که باید توسط شرکتها و بنگاه های اقتصادی تنظیم و تهیه گردد و در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی تحویل شود دفاتر قانونی شامل دفترروزنامه ، دفتر کل و دفتر معین است . تنظیم این دفاتر باید از اصول و فرمت خاصی که سازمان امور مالیاتی شرایط آن را قید کرده است پیروی نماید و در صورتیکه که با این فرمت و اصول ذکر شده مغایرتی داشته باشد این دفاتر قانونی از طرف سازمان امور مالیاتی رد شده و جرایمی هم برای ان در نظر گرفته شده است .

کلیه مودیان و صاحبان کسب و کار و بنگاههای اقتصادی که موظف به ارائه این دفاتر قانونی هستند باید اصول ذیل را در تنظیم آنها رعایت کنند :


۱- این دفاتر در ابتدای امر قبل از اینکه چیزی در آنها ثبت شود باید توسط مامور اداره مالیات یا ثبت اسناد تایید ، امضا و پلمپ بشود .
۲- از قلم یا نوشت افزاری برای ثبت در این دفاتر باید استفاده شود که به راحتی پاک نگردیده و نوشته ها از بین نرود .
۳- برای هر سال به طور مشخص باید دفتر جداگانه ای در نظر گرفته شود ثبت اطلاعت دو سال در یک دفتر روزنامه یا دفتر کل غیر قانونی بوده و سبب ابطال دفاتر می گردد .
۴- داشتن چندین دفتر روزنامه برای ثبت عملیات های مالی هر بخش به طور جداگانه بلامانع است ضمن اینکه میتوان همه عملیات ها را در یک دفتر هم ثبت نمود و منع قانونی ندارد .
۵- تحریر دفاتر باید برای هر عملیات مالی در همان روز انجام شود .
۶- کلیه موارد ثبت شده در دفتر روزنامه باید حداکثر ۱۵ روز بعد به دفتر کل منتقل شود .
۷- شرکت ها یا بنگاههای اقتصادی که دارای شعب متعدد هستند باید عملیات های مالی هر شعبه را اگر خود شعبه دفاتر جداگانه دارد سالی یکبار به دفاتر قانونی شعبه مرکزی منتقل کنند و اگر فاقد دفاتر قانونی هستند هر ماه کلیه عملیات های مالی را در دفتر روزنامه و دفتر کل مرکز ثبت نمایند .
۸- شرکتها و بنگاههای اقتصادی که به صورت نرم افزاری به ثبت عملیات های مالی خود می پردازند موظفند ماهی یکبار خلاصه عملکرد های مالی خود را به دفتر روزنامه و دفتر کل منتقل کنند .
۹- عدم ثبت در دفاتر روزنامه و دفتر کل اگر عمدا صورت نگرفته باشد تا ۱۵ روز مجاز بوده و سبب رد دفاتر قانونی نمی گردد.
۱۰- برای شرکت هایی که تازه تاسیس شده اند اگر ثبت دفاتر قانونی تا ۳۰ روز بعد از تاریخ تاسیس به تاخیر بیفتد اشکال قانونی ندارد .
۱۱- کلیه فعالیت های مالی باید در این دفاتر ثبت شود .
۱۲- کلیه دفاتر قانونی به هر تعداد که پر شده است باید تسلیم اداره امور مالیاتی گردد و دفتری حذف نشود .
۱۳- نحوه نگارش در دفاتر قانونی باید به گونه ای باشد که فضاهای خالی و سفید به کمترین میزان ممکن باشد و جاهای خالی سفید در دفتر وجود نداشته باشد .
۱۴- بین سطور دفاتر نباید چیزی ثبت شود .
۱۵- ثبت عملیات های مالی در دفتر روزنامه و دفتر کل باید با دقت صورت گرفته و اشتباهی در ثبت ها وجود نداشته باشد.
۱۶- دفاتر قانونی باید حتما به صورت دستی هم نوشته شوند حتی اگر به صورت الکترونیکی ثبت ها انجام شده باشد .
به طور کلی برای ثبت دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و دفتر کل و .. بایستی شرایط و ضوابط تعیین شده توسط اداره امور مالیات رعایت گردد و صاحبان مشاغل و بنگاههای اقتصادی می توانند برای انجام این کار و جلوگیری از جرایم مربوط به تخلفات و رد دفاتر قانونی از مشاوره موسسات خدمات مالی استفاده کنند و موسسه خدمات مالی محاسبان تلاشگر خبره با سابقه طولانی و در اختیار داشتن یک تیم متخصص و با تجربه می تواند کلیه خدمات مالی و حسابدراری را به مشتریان ارائه دهد .

اهمیت ثبت اسناد و مدارک حسابداری را در شرکت جدی بگیریم

اهمیت ثبت اسناد و مدارک حسابداری را در شرکت جدی بگیریم

هزینه هایی که در یک شرکت صرف میشود فقط محدود به یک یا چند عنوان نمی باشد . شرکتها با توجه به تعداد پرسنل خود ، نوع فعالیت تجاری که انجام میدهند ، نوع مراودات مالی خود اعم از اینکه این مراودات فقط در داخل کشور باشد یا با سایر کشور ها هم داد و ستد مالی داشته باشند هزینه های متعدد و متنوعی دارند که باید در ثبت و حفظ اسناد آن دقت کافی داشته باشند .

این هزینه ها می تواند هزینه های مربوط به مالیات ، بیمه تامین اجتماعی ، بیمه حوادث و مسئولیت ، هزینه های بیمه تکمیلی و بسیاری دیگر از این دست باشد . تک تک فرایندهای مالیف امور مالیاتی ، امور حسابدری در شرکتها و بنگاههای اقتصادی باید بصورت سند حسابداری ثبت شود. اسناد حسابداری دارای یک سری اطلاعات مهم و ضروری هستند که حتما بایستی درست و دقیق ثبت شوند.

از جمله این اطلاعات ضروری شامل تاریخ ، مبلغ هزینه و حسابهای مرتبط با آن می باشد . ثبت به موقع و درست این اطلاعات به طور مستقیم در سایر فرایند های حسابداری و حسابرسی تاثیر دارد . اولین پارمتری که در سند حسابداری باید ثبت شود تاریخ رخ دادن رویداد مالی است . بدون تاریخ امکان ثبت هیچ سند مالی وجود ندارد .

ثبت اسناد و مدارک حسابداری

ثبت اسناد و مدارک حسابداری

ثبت سند های مختلف مالی باید دارای نظم به لحاظ تاریخ باشد و ثبت پراکنده و بدون توالی تاریخی از ارزش سند حسابداری می کاهد .  سند حسابداری باید دارای شماره هم باشد و این شماره ها می تواند بسته به نوع سند شماره موقت ، شماره دایمی یا دارای هر دو شماره باشد . هر فرایند مالی یک مبدا و یک مقصد دارد که در ثبت اسناد آن باید به دقت طرف بدهکار و طرف بستانکار مشخص شده باشد .

موضوع دیگر در ثبت اسناد حسابداری آرتیکل سند حسابدرای است . هر سند حسابداری دارای چند ردیف می باشد که در هر ردیف برخی حساب ها بدهکار و برخی دیگر از آنها بستانکار میشوند در واقع به هر یک از این ردیف ها آرتیکل گفته میشود .در واقع هر یک از حسابها در هر طرف  باید حاوی یک سطر اطلاعات  باشند این اطلاعات شامل کد حساب ، شرح آرتیکل و مبلغ است .

خود آرتیکل نویسی جزییاتی دارد که باید به دقت رعایت شود . مثلا آرتیکل ساده داریم یا آرتیکل مرکب . دو طرف بدهکار و بستانکار هم یک جمع بدهکار و یک جمع بستانکار دارند که در پایان فرایند حسابداری باید با هم برابر باشند . نحوه ثبت رویداد های مالی در سندِ دستی ، دفتر کل ، دفتر روزنامه ، دفتر معین هر یک جزییاتی دارد که باید به دقت رعایت شود .

نحوه ثبت فاکتور و اینکه فاکتور های مورد استفاده باید مورد تایید دارایی بوده و ویژه گی های اعلام شده آن را داشته باشند از دیگر مواردی مهمی است که اهمیت ثبت اسناد در شرکت های نشان می دهد . در واقع ثبت سند در حسابداری شرکتها یکی از مهمترین و تخصصی ترین امور مالی است .

در سال های قبل انجام امور مالیاتی و انجام امور حسابداریو خدمات مالی و حسابدرای  به صورتی دستی انجام میگرفت یا از طریق نرم افزارهایی که نواقص و کاستی های زیادی داشتند اما امروز با توجه به اهمیت ثبت حسابداری و اینکه حتما باید ثبت آن و نوع اسناد مورد تایید دارایی باشد ، شرکت ها و موسسات خدمات مالی و حسابداری و حسابرسی متعددی برایاناجم امور حسابداری و انجام امور مالیاتی و خدمات اداری و پرسنلی و خدمات مالی و حسابداری را بر عهده گرفته اند .

اما از آنجایی که ثبت اسناد حسابداری و اطلاعات مربوط به شکل و نحوه استفاده از آنها از اهمیت بالایی برخوردار است افرادی که در این خصوص مشاوره می دهند حتما باید متخصص و متبحر باشند .

در میان همه موسسات خدمات مالی و حسابداری و شرکت حسابدرای و موسسه حسابرسی و کلیه شرکتهایی که خدمات اداری و پرسنلی و خدمات حسابرسی و خدمات مالی و حسابداری ارائه می دهند و اذعان دارند که انجام امور حسابدرای یا انجام امور مالیاتی خود را به ما بسپارید موسسه خدمات مالی محاسبان تلاشگر خبره با بهره گیری از تیم مجرب و متبحر و خبره در جهت اعتماد سازی و مشاوره تخصصی در امور مالی و حسابداری گامی مهم برداشته و میتواند به مشتریان خود اطمینان دهد تمامی امور مربوط به حسابداری و حسابرسی شرکت خود را می توانند به آنها بسپارند .

تحریر دفاتر قانونی دفتر روزنامه و دفتر کل چگونه است ؟

قبل از ثبت دفاتر قانونی بایستی تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی به درستی و دقیق انجام گرفته باشد .شخص ثبت کننده دفتر روزنامه و دفتر کل و سایر دفاتر قانونی باید مفهوم بدهکار و بستانکار را به خوبی بداند .

همانطور که اشاره شد قبل ثبت دفاتر باید تجزیه و تحلیل های مالی بوسیله یک حسابدار ماهر به خوبی انجام گرفته باشد چرا که حسابداری با دفتر نویسی متفاوت است و شخص حسابدار قبل از دفتر نویسی باید تجزیه تحلیل های مالی را به خوبی انجام دهد یعنی یک دفتردار که فقط مسئول دفتر نویسی است نمیتواند رویداد های مالی را تجزیه تحلیل کند و حتما همراهی یک حسابدار ماهر برای نوشتن دفتر روزنامه و دفتر کل با دفتردار لازم است مگر انکه حسابدار خود اقدام به دفتر نویسی هم بکند .

در ثبت رویداد های مالی در دفتر روزنامه باید طرف های بدهکار و بستانکار را به خوبی بشناسیم و مقررات مربوط به نوشتن دفتر روزنامه و دفتر کل را بدانیم . در ذیل به برخی از این مقررات و الزامات اشاره می شود . برای ثبت رویداد های مالی در دفتر روزنامه این کار باید با الویت تاریخ وقوع انجام شود .

دفتر روزنامه

دفتر روزنامه و دفتر کل

دفتر روزنامه دارای ۴ ستون است یکی ستون تاریخ ، ستون شرح رویداد مالی ، ستون بعدی ستون بدهکار و بستانکار و در آخر ستون عطف است که در ستون عطف دفتر روزنامه شماره صفحه این حساب در دفتر کل نوشته میشود که کار پیگیری حساب ها در دفتر کل به راحتی انجام شود . بعد از ثبت رویداد مالی در دفتر روزنامه باید در دفتر کل هم ثبت گردد .

دفتر کل دفتری است که برای هر حساب یک صفحه جداگانه دارد و برای هر حساب بدهکار و بستانکار را بطور دقیق مشخص می کنیم و مانده نهایی را هم باید در دفتر کل مشخص نماییم . به طور خلاصه یک دفتر کل دارای هفت ستون است ستون اول دفتر کل مربوط به تاریخ است که تاریخ وقوع رویداد مالی در آن قید میشود در ستون دوم شرح رویداد مالی انجام میگیرد که این شرح باید بعد از تجزیه و تحلیل رویداد و به طور دقیق صورت گیرد و توسط یک شخص متبحر در این خصوص انجام شود .

اطلاعات دفتر روزنامه باید حداکثر بعد از ۱۵ روز به دفتر کل منتقل شود .دفترروزنامه و دفتر کل باید در پایان سال مالی پلمپ شود البته نحوه پلمپ و شرایط آن برای شرکتهای تازه تاسیس و سایر شرکتها متفاوت است و در این خصوص باید از مشاوران با تجربه مشورت گرفته شود .

در برخی شرکتها و بنگاههای اقتصادی ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل دستی انجام میشود اما در بسیاری دیگر ثبت این دفاتر با نرم افزارهای مالی صورت میگیرد که باید از نرم افزارهایی استفاده شود که به لحاظ ویژه گی ها و معیارها مطابق با ضوابط شرح داده شده توسط سازمان باشند. از دیگر ضوابط ثبت در دفتر روزنامه و دفتر کل این است که ثبت رویدادهای مالی نباید با ابزارهای انجام شود که به راحتی پاک میشوند و از بین می روند.

داشتن یک یا چند دفترچه در صورت نیاز بلامانع است . در صورتیکه دفاتر قانونی به هر دلیلی توسط مراجع قضایی از دست مودی خارج شود مودی حداکثر ۶۰ روز از تاریخ وقوع فرصت دارد دفاتر قانونی جدید را تهیه نماید .

تحویل دادن دفتر کل یا دفتر روزنامه به صورت سفید به معنی عدم تحویل دفاتر است . خلاصه اینکه برخلاف اینکه برخی گمان می کنند دفتر نویسی دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه یا دفتر کل کاری ساده بوده و نیازمند تخصص نمی باشد موارد ذکر شده بالا فقط بخش کوچکی از شرایط و ضوابط دفتر نویسی است و شرکتها و بنگاههای اقتصادی برای اینکه دفاتر قانونی خود را درکمال دقت و صحت بتوانند تهیه کنند و در مورد مقرر تحویل نمایند بهتر است در این خصوص از مشاوره و کمک موسسات خدمات مالی و حسابداری یا شرکت های حسابدرای خبره استفاده نمایند .

موسسه خدمات مالی محاسبان تلاشگر خبره با سال ها تجربه در زمینه خدمات مالی و حسابداری و انجام امور حسابداری و انجام امور مالیاتی و برخورداری از یک تیم متخصص میتواند در ان خصوص خدمات لازم را به مشتریان خود ارائه نماید .

تهیه لیست حقوق و دستمزد

تهیه لیست حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد به معنی مبلغی است که کارفرما در عوض فعالیت پرسنل خود در شرکت یا موسسه اقتصادی پرداخت می کند . در واقع پرداخت این حق الزحمه به معنی سهم و اهمیت وجود کارکنان در سازمان و نقش مهم انها در شکل گیری فعالیت اقتصادی و تولید محصول یا فعالیت خدماتی می باشد و این مبلغ در بهای تمام شده محصول یا خدمات ارائه شده لحاظ میگردد .

در بعضی از سازمان ها یا بنگاههای اقتصادی بین حقوق و دستمزد تمایز قایل شده و برای هر کدام تعریفی جداگانه دارند. آنها حقوق را پرداختی ماهانه دانسته و دستمزد را پرداختی روزانه و یا ساعتی می دانند . حقوق را به کارمندان دایم خود پرداخت میکنند و دستمزد برای کارکنان موقت در نظر میگیرند .

لیست مالیات حقوق پرسنل

جزییات لیست حقوق و دستمزد

لیست حقوق و دستمزد دارای جزییات مهمی بوده که بایستی کاملا رعایت شود و برای هر یک از پرسنل به طور جداگانه در فیش حقوق مکتوب شود تا در دراز مدت مشکلات حقوقی برای کارفرما ایجاد ننماید . نحوه محاسبه حقوق و دستمزد امری مهم بوده و نیازمند دقت و تخصص کافی در این زمینه می باشد تا فاکتوری از قلم نیفتاده و همه جزییات مورد بررسی و دقت قرار بگیرند .

( اهمیت ثبت دقیق لیست حقوق پرسنل )

گاهی تصور میشود شناخت از کل هزینه ها و ثبت آنها در دفتر روزنامه و دفتر کل همه کلیات حسابداری اداری و حقوق و دستمزد می باشد در صورتیکه مبحث محاسبه لیست حقوق و دستمزد و ثبت دقیق لیست حقوق کارکنان در فرایند حسابداری و اداری از اهمیت بالایی برخوردار است و دارای جزییات فراوانی بوده و برای محاسبه یک لیست حقوق و دستمزد دقیق نیازمند دانش تخصصی می باشد .

از جمله این جزییات مهم میتوان به شناخت کامل سیستم های حقوق و دستمزد ، قوانین مالیاتی که هر سال تغییر می کند ، قوانین مربوط به بیمه ، جزییاتی مانند اضافه کاری و اسناد مربوط به آن ، ماموریت ها و انواع آن ، بن کارگری ، شرایط سخت و زیان آور و بدی آب و هوا ، مبالغ مربوط به وام و بسیاری موارد دیگر ، اشاره کرد .

لیست حقوق و دستمزد

تهیه لیست حقوق و دستمزد کارکنان

هزینه های حقوق و دستمزد به دلیل اهمیت حقوقی آن نیازمند اندازه گیری و تجزیه تحلیل و پایش دوره ای و دقیق می باشد ، چرا که علاوه بر مسئولیت حقوقی برای کارفرما به دلیل اینکه یکی از هزینه های مستقیم تولید محسوب میشود در تعیین قیمت نهایی محصول کاملا دخیل بوده و حائز اهمیت می باشد .

محاسبه درست و منصفانه حقوق و دستمزد کارکنان یکی از عوامل مهم ایجاد رابطه مطلوب بین کارفرما و کارکنان بوده و مستقیما در کیفیت محصول و خدمات ارائه شده تاثیر دارد . ضمن آنکه اگر مدارک محاسبه لیست حقوق و دستمزد دقیق و درست باشد یکی از عوامل ارتباط قوی و سالم بین کارفرمایان و ارگان های دولتی از جمله اداره کار ، تامین اجتماعی و غیره می باشد .

چرا که قوانین کشور کلیه سازمان ها و بنگاه های اقتصادی و شرکت های را موظف کرده که اطلاعات مربوط به لیست حقوق و دستمزد و سایر مزایا و بیمه کارکنان خود را به دقت محاسبه کرده و در بازه های زمانی مشخص در اختیار این ارگان ها قرار دهند و در صورت عدم ارائه یا تاخیر در ارسال این مدارک ممکن است که شامل جریمه های سنگین گردند.

( لیست حقوق و دستمزد )

به همین منظور کلیه شرکت ها و موسسات اقتصادی می توانند برای انجام هر چه دقیقتر محاسبات لیست حقوق و دستمزد و لیست حقوق کارکنان خود از موسسات حسابداری خبره درخواست مشاوره نمایند. در این رابطه موسسه خدمات مالی محاسبان تلاشگر خبره با سال ها تجربه در این خصوص و بهرمندی از کادری خبره اماکن ارائه این گونه خدمات و بسیاری خدمات دیگر را به کلیه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دارد .

خدمات لیست حقوق

( ارائه خدمات حسابداری و مالی در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره)

چگونه می شود با گزارش حسابرسی وام و تسهیلات بانکی دریافت کرد ؟

,

فعالیتهای مالی شرکتها در هر دوره زمانی بایستی مورد بررسی قرار بگیرد که نتیجه این فعالیت های مالی و بررسی ها باید طی گزارش هایی جمع آوری شود که به ان صورت های مالی گفته میشود .

هر یک از این گزارشات تهیه شده از فعالیتهای مالی شرکت در دوره های زمانی مشخص، بایستی دارای چهارچوب و فرمت خاصی بوده و در تهیه کلیه گزارشات باید اصول حسابداری و استانداردهای آن رعایت گردد تا گزارش تهیه شده از جامعیت و دقت کافی و نیز استانداردهای لازم برخودار باشد .

بررسی حسابهای یک شرکت باید علاوه بر اینکه توسط حسابداران داخلی صورت گیرد و یک گزارش داخلی تهیه شود ، بایستی توسط یک شرکت معتبر و خبره حسابرسی خارجی هم مورد بررسی قرار گرفته و گزارش این بررسی در اختیار شرکت قرار بگیرد . ضمن آنکه فرايند حسابرسي در كشف تحريفات با اهميت در صورتهاي مالي بسیار حائز اهمیت می باشد .

اهمیت حسابرسی برای کارفرمایان

شاید به نظر کارفرما صرف هزینه و وقت برای حسابرسی کاری دارای درجه اهمیت نباشد اما همانطور که در جملات فوق به آن اشاره شد حسابرسی درون سازمانی و حسابرسی توسط شرکت های مستقل دارای اهمیت و مزایایی برای کارفرمایان بوده که از جمله آن میتوان به شناسایی انحرافات مالی و رفع ان اشاره کرد . ضمن آنکه گزارشگری مالی در واحدهای تجاری، بازتاب نیازهای اطلاعاتی و انتظارات گروه‌های استفاده‌کننده از صورت‌های مالی مانند سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، دولت و مدیران است که برای تصمیم‌گیری‌های درست و بجای اقتصادی، برنامه‌ریزی، اعمال نظارت و پاسخگویی، به این اطلاعات نیاز دارند.

حسابرسی

شاید به نظر کارفرما صرف هزینه و وقت برای حسابرسی کاری دارای درجه اهمیت نباشد اما همانطور که در جملات فوق به آن اشاره شد حسابرسی درون سازمانی و حسابرسی توسط شرکت های مستقل دارای اهمیت و مزایایی برای کارفرمایان بوده که از جمله آن میتوان به شناسایی انحرافات مالی و رفع آن اشاره کرد .

لازم به ذکر است گزارشات مالی و حسابداری در شرکت های تجاری و صنعتی منعکس کننده نیازهای اطلاعاتی و انتظارات اشخاص یا گروهها یا واحد های استفاده کننده از این صورت های مالی مثل دولت ، مدیران ، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان است که این اطلاعات و گزارشات برای امور مهمی مانند تصمیم گیری های مهم اقتصادی ، برنامه ریزی های مالی و غیر مالی ، نظارت صحیح بر فرایند های مالی جاری در شرکت ها و در نهایت پاسخگویی استفاده میشوند .

مجموعه صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد همراه با یادداشت‌های توضیحی پیوست، جزء محوری گزارش‌های مالی و عمده‌ترین وسیله انتقال اطلاعات به خارج از واحد اقتصادی است. اطلاعات گزارشات مالی و صورت ها ی مالی زمانی مورد استفاده مفید و موثر قرار می گیرد که از خصوصیات کیفی  و دقت عمل کافی برخوردار باشد .

یکی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی، قابلیت اعتماد است. گزارشات و اطلاعات مالی وقتی قابل اعتماد و استناد است که نتایج و آثار مالی معاملات در کلیه سطوح و کلیه مبادلات مالی به هر شکل به صورت بی طرفانه اندازه گیری شود و نتایج اندازه‌گیری‌ها معتبر و قابل‌ تأیید مجدد باشد.

برای دستیابی به این هدف یعنی حسابرسی بی طرفانه و دقیق و با نتایج قابل استناد و استفاده بایستی این کار به دست موسسات حسابرسی معتبر و خبره سپرده شود .

ضمن انکه اگر این گزارشات توسط شرکت های خبره و با تجربه و دارای ارتباطات قوی با بانک ها انجام شود علاوه بر ارائه گزارشات دقیق مالی به شرکت ها میتواند با ارائه این گزارشات به بانک ها روند دریافت تسهیلات برای شرکت ها را تسهیل نماید .

موسسه خدمات مالی محاسبان تلاشگر خبره  http://mohasebankhebreh.com با تیمی خبره آمادگی دارد  که ضمن ارائه کلیه خدمات مالی مشاوره های لازم در خصوص ارائه صورت های مالی به بانک ها برای دریافت تسهیلات را به شرکت ها ارائه میدهد و در مسیر در یافت تسهیلات با استفاده از این گزارشات حسابرسی صورت های مالی اقدامات و مشاوره های لازم را برای شرکت متقاضی انجام میدهد. امروزه، صورت‌های مالی حسابرسی شده، روش پذیرفته‌شده‌ای است که واحدهای اقتصادی نتایج عملیات و وضعیت مالی خود را به‌وسیله آن گزارش می‌کنند و احتمال وجود اشتباهات تصادفی، تخطی از اصول حسابداری، تعصب ناآگاهانه و تحریف عمدی در صورت‌های مالی حسابرسی نشده، موجب شده است که این صورت‌ها فاقد قابلیت اتکای لازم باشند.
شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره امیدوار است با همکاری کارکنان خود در راستای تامین نیاز های به حق مشتریان در خصوص بروز آوردن اطلاعات حسابداری و ارائه به موقع گزارشات مالی متنوع ، براساس متد های روز حسابداری و همچنین خدمات مالیاتی و مشاوره مالیاتی سبکی جدید از خدمات رسانی به کارفرمایان گرامی را بر مبنای صداقت ، مشتری مداری ، اعتماد متقابل و تعهد اخلاقی ارائه نماید.

مزایای استفاده از قرارداد کار موقت برای کارفرما

, ,

در بیان اهمیت تنظیم قرارداد کار موقت در روابط کاری و تجاری اشخاص همین بس که امروزه میلیون ها پرونده قضایی در کشور در نتیجه فقدان قرارداد بین طرفین دعوا و یا تنظیم غیر تخصصی آن است که تاوان آن هم چیزی جز ماه ها و سال ها وقت تلف کردن در دادگستری و پرداخت هزینه های کلان حق الوکاله و هزینه دادرسی نمی باشد.

این روزها به دلیل وضعیت نابسامان اشتغال و قشر وسیعی از افراد جویای کار گاهی کارفرما به گمان اینکه عدم تنظیم قرارداد میتواند مسئولیت کمتری برایش ایجاد نماید.

مثلا اینکه کارگر نمیتواند اثبات کند که در این محل کار میکرده است یا بدون قرارداد میتوانم هر موقع که دلم خواست کارگر را اخراج نمایم  اقدام به همکاری با افراد بدون عقد قرارداد می نماید که با توجه به نصح صریح قانون در این خصوص اثبات این امر نه فقط مبتنی بر قرارداد که اقرار کارگر یا شهودی از بین کارگران، کارفرما و نهایتا بازرسی اداره کار می‌تواند به عنوان سند احراز رابطه کارگری تلقی شود. که گاهی تبانی  چند نفر از کاگران شاغل در یک محیط کاری به عنوان شاهد می تواند منجر به اثبات رابطه همکاری بین کارفرما و کارگر گردد و در عمل معمولا محاکم به ایراد کارفرما در خصوص عدم رابطه کاری توجه نکرده مگر کارفرما ادله موجهی برای این امر داشته باشند و الا در صورت ادعای طرفین گفته کارگر محق قلمداد میشود ضمن آنکه طبق تبصره ۲ ماده ۷ اگر شخصی بدون قرارداد شروع به کار نماید در حکم نیروی دایم بوده و کارفرما به هیچ وجه نمیتواند آن را اخراج نماید.

یک خطر جدی بیخ گوش کارفرمایان

بنابریان عدم عقد قرارداد کار موقت یا قرارداد سفید امضا جز به ضرر کارفرما نمیتواند باشد و هر گونه پرداختی کارفرما به کارگر میتواند محل شکایت کارگر  قرارگیرد مثلا اگر کارفرما تمام حقوق مزایا اضافه کار، بن و ….. کارگر را یک جا بدون ثبت در قراردادد مشخص به حساب کارگر واریز نماید کارگر میتواد ادعا نماید که تمام واریزی ها فقط حقوق پایه او بوده و در خصوص سایر مزایا طرح شکایت نماید این موضوع فقط بخش کوچکی از عواقب عدم عقد قرارداد بین کارفرما و کارگر می باشد.

عقد قرارداد دقیق و تخصصی بین کارگر و کارفرما میتوند مزایای ذیل را در بر داشته باشد :

پیشگیری از دعوا

اولین مزیت یک قرارداد محکم، پیشگیری از دعوا واختلاف بین طرفین است . وقتی طرف مقابل نتواند سوراخ و سمبه ای و یا نقطه ضعفی از قرارداد در بیاورد و ضمانت اجراهای موثر و شدید نیز برای تخلفش مقرر شده باشد . قطعا فکر تخلف از قول و قرار را نمی کند و اگر هم اختلافی ایجاد شده باشد به مصالحه و سازش تن می دهد و کار به دادگاه و دادگستری و قانونی نمی کشد.

  • جلوگیری از باخت در دعوا

به فرض هم که به هر دلیل اختلافات قراردادی به دادگاه و دادگستری بکشد و  یک دعوای تمام عیار قضایی مطرح شود ، با در دست داشتن یک قرارداد محکم و جامع احتمال بالای برد دارید. اگر طرف دعوا بهترین وکیل مدافع و حقوق دان را هم بگیرد ، باز هم منطق حقوقی قرارداد شما حرف اول را می زند. چرا که :بهترین وکیل شما قراداد شماست .

  • جلوگیری از طولانی شدن دعوا
  • جلوگیری از اختلاف نظر های قضایی : نظر نهایی قضات در خصوص یک پرونده هیچگاه یکسان نمیباشد و این میتواند با توجه به اینکه کارگر به عنوان قشر ضعیف جامعه تلقی میگردد در قضاوت قضات موثر بوده و در صورت عدم وجود قرارداد مشخص به ضرر کارفرما تمام شود
  • جلوگیری از اتلاف هزینه های پولی برای حل پرونده های شکایتی و پرداخت هزینه های هنگفت به وکلا البته استفاده از وکلا در دعواهای حقوقی توصیه میشود اما اگر قرارداد محکم و قابل استنادی باشد نیاز به پرداخت هزینه های زیاد نبوده و فقط میتوان از مشاوره های قضایی با هزینه کمتر استفاده نمود

مهمترین موضوع بعد از عقد قرارداد کار موقت

بعد از اهمیت عقد قرارداد کار موقت موضوع حائز اهمیت رعایت نکات مهم حقوقی در بیان جزییات و موارد لازم در خصوص عقد قرارداد می باشد در واقع در تنظیم قرارد داد بایستی نهایت دقت و رعایت نکات حقوقی در مورد انواع کار ، کارگر و تعریف شکل های متعدد همکاری اعم از پاره وقت و تمام وقت و ….. صورت گیرد که این امر کاری بسیار مهم و به لحاظ حقوق و مالی امری خطیر و دارای مسئولیت های قانونی برای کارفرما می باشد.

چرا که در صورت عدم اطلاع کارفرما در بکارگیری عنوان یا موارد خاص در عقد قرارداد یا امتناع از بیان جزییات خاص در تنظیم آن میتواند زمینه سواستفاده طرف مقابل را از شرایط مندرج در قرارداد نموده و باعث تحمیل هزینه های گزافی برای کارفرما گردد .

از این دست موارد می توان دقت عمل در درج جزییات انواع قرارداد ، ساعت کار ، شرایط کار اعم از محل و …. ذکر پرداختی ها با عنوان جزییات دقیق در تنظیم یک قراراد کامل و بی نقص را نام برد .  تامین کلیه شرایط عقد قرارداد و مشاوره ای لازم در این خصوص نیازمند تیم خبره و با تجربه و متخصص در امور عقد قرارداد ها بوده و ریسک ناشی عقد قرارداد های کاری را برای کارفرمایان به حداقل میرساند .

قرارداد کار موقت

قرارداد کار موقت

برای دوری از مشکلات بین کارگر و کارفرما چه کنیم؟

به دلیل مخاطرات و عواقب مالی و حقوقی بسیاری که در عدم تنظیم یا تنظیم نادرست قرارداد بین کارگر و کارفرما وجود دارد ما پیشنهاد می کنیم این موضوع تخصصی و مهم را به یک تیم متخصص و متبحر در این خصوص خدمات اداری و پرسنلی بسپرید.

موسسه خدمات مالی و حسابداری محاسبان تلاشگر خبره با کادری متخصص و با سالها تجربه در این خصوص جهت مشاوره و حمایت شما در خصوص عقد انواع قرارداد کار موقت همچون قراردادهای کار مدت معین کارکنان ، قراردادهای آزمایشی، قراردادهای تمدیدی، قراردادهای تجدیدی، قراردادهای مشاوره، خاتمه خدمت کارکنان و سایر موارد مشابه طبق ضوابط و دستورالعملهای وزارت کار پیشنهاد میگردد .

آدرس موسسه خدمات مالی و شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره :

تهران خیابان شریعتی، سه راه طالقانی پلاک ۱۴۴ واحد ۲

اطلاعات تماس :

۷۷۶۴۸۷۳۱-۲

آدرس سایت : http://mohasebankhebreh.com

راحت ترین روش برای ارسال گزارش فصلی

,

با سایت شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره  همراه باشید تا راحت ترین روش برای ارسال گزارش فصلی را در اختیارتان قرار بدهیم

گزارش فصلی چیست ؟

مطابق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مکلفند صورتی از معاملات خود را در پایان هر فصل از طریق سایت به سازمان امورمالیاتی اعلام نمایند.
طبق قانون مالیات های مستقیم ، صاحبان مشاغل باید اسناد ومدارک مثبته لازم و کافی را برای تشخیص درآمد نزد خود نگهداری کنند.

براساس قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل به دو گروه زیر تقسیم می شوند:

گروه اول بند (الف): صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیت های مالی دردفاتر روزنامه وکل هستند و باید امور مالی خود را طبق استانداردهای حسابداری ثبت و ضبط کنند.
گروه دوم بند(ب): صاحبان مشاغلی که براساس این قانون مکلف به ثبت فعالیت های مالی خود دردفاتر درآمد وهزینه می باشند. نمونه دفاتر مذکورتوسط سازمان امورمالیاتی تهیه شده و در دسترس قرار گرفته است.

میزان جرائم عدم ارسال یا تاخیر در ارسال گزارش فصلی

طبق قانون عدم ارسال فهرست معاملات گزارش فصلی پس از یک ماه مشمول جریمه ای معادل ۱% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است می شود .
همچنین عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران و یا در اختیارگذاشتن شماره اقتصادی خود در اختیار دیگران جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله ای است که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است .
ارسال به موقع و منظم گزارش فصلی نیاز به دانستن قوانین پیچیده مالیاتی و رعایت آن هنگام فعالیت اقتصادی است. عدم رعایت قوانین مالیاتی هنگام صدور فاکتور ، خرید و کلیه امور مالی و حسابداری مانند آب رفته به جوی است که بر نمی گردد.
دقت و توجه کافی ، اطلاعات کامل از امور مالیاتی ، تسلط به امور مالی و حسابداری از جمله مواردی است که حین فعالیت اقتصادی باید رعایت شوند. پس از وقوع یک رویداد مالی اصلاح آن برای اداره امور مالیاتی به سادگی امکان پذیر نیست. همین عدم اطلاع کافی از امور مالیاتی و استانداردهای حسابداری در نهایت موجب خطا و اشتباه در ثبت اسناد مالی شده و جرایم مالیاتی را در پی خواهد داشت.
اما توصیه ما استفاده از شرکت خدمات مالی و حسابداری است. موسسات خدمات مالی و حسابداری با کادری مجرب و با تجربه مانند یک پشتیبان قوی عمل کرده و در تمام مراحل فعالیت اقتصادی کسب و کار شما همراهتان خواهد بود.
موسسه خدمات مالی و حسابداری محاسبان تلاشگر خبره آماده عقد قرار داد و ارائه انواع خدمات مالیاتی ، خدمات حسابداری و مالی ، مشاوره کلیه خدمات حسابرسی ، خدمات اداری و پرسنلی به شرکتها ، کارگاه های تولیدی و صنعتی ، کسبه و مشاغل مختلف است.

گزارش فصلی

گزارش فصلی

آدرس موسسه خدمات مالی و شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره :
تهران خیابان شریعتی، سه راه طالقانی پلاک ۱۴۴ واحد ۲
اطلاعات تماس :
۷۷۶۴۸۷۳۱-۲
آدرس سایت : http://mohasebankhebreh.com/

چگونه از جرایم مالیات بر ارزش افزوده خلاص شویم ؟!

, , ,

چگونه از جرایم مالیات بر ارزش افزوده خلاص شویم؟
با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده طی سالهای اخیر و گسترش مشمولان آن دیگر شرکت تولیدی ، شرکت بازرگانی ، کارگاه صنعتی و حتی فروشگاه ای را پیدا نمی کنید که با مالیات بر ارزش افزوده درگیر نباشد.
از طرفی عدم محاسبه درست و پرداخت به موقع مالیات بر ارزش افزوده جرایم مالیات بدنبال خود دارد که در این اقتصاد رکودی بنگاه اقتصادی و کسب و کارهای کوچک را با مشکلات بزرگی در گیر می کند.
ممیز های مالیاتی بعد یک یا دوسال برای حساب و کتاب سراغتان می آیند. آن روز است که به رقم اصلی مالیات بر ارزش افزوده که بیش از تصورات شماست، انواع و اقسام جرایم مالیات اضافه می شود و شما هاج و واج به صفرهای آن خیره می شوید!

جرایم مالیات

جرایم مالیات

اما برای اینکه چنین روزی و چنین مبالغی را هرگز نبینید ما پیشنهاد ویژه ای داریم. ما به شما پیشنهاد می کنیم که سراغ یک موسسه خدمات مالی و حسابداری خبره و قابل اعتماد بروید و کلیه امور مالی و حسابداری ، امور مالیاتی و خدمات حسابسی خود را به این موسسه بسپارید.

ما به شما موسسه خدمات مالی و حسابداری محاسبان تلاشگر خبره را معرفی می کنیم. این شرکت خدمات مالی و حسابداری با کادری مجرب ، معتمد و متخصص با ارائه تضمین های لازم به شما اطمینان می دهد که امور مالیاتی شما بدرستی صورت پذیرد.

آدرس موسسه خدمات مالی و شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره :

تهران خیابان شریعتی، سه راه طالقانی پلاک ۱۴۴ واحد ۲

اطلاعات تماس :

۷۷۶۴۸۷۳۱-۲

آدرس سایت : http://mohasebankhebreh.com/

از کجا و چگونه گواهی ارزش افزوده دریافت کنیم ؟!

, , ,

از کجا و چگونه گواهی ارزش افزوده دریافت کنیم ؟
تمام کسانی که به نوعی کار تجاری و تولیدی دارند با مشکل عدم تایید اسناد هزینه کرد توسط ممیز دارایی مواجه شده اند. دارایی فاکتورهایی را مورد قبول قرار می دهد که هویت فروشنده آن از طرف دارایی مورد قبول واقع شده باشد.
دارایی با درخواست مودی مالیاتی اقدام به صدور گواهی ارزش افزوده می کند. این گواهی ارزش افزوده به منزله قبول و تایید هویت فروشنده کالا و خدمات است .
لذا هر بنگاه تجاری ، شرکت بازرگانی ، کارگاه های تولیدی ، کارگاه های صنعتی و فروشگاه ها و کلا هرشخص حقیقی یا حقوقی که فعالیت اقتصادی دارد هم خودش اقدام به اخذ گواهی ارزش افزوده نماید هم هنگام خرید از فروشنده ها این گواهی نامه ارزش افزوده را طلب کند.

گواهی مالیات بر ارزش افزوده برای مدت  ۶ ماه یا یک سال صادر می شود که پس از پایان اعتبار آن، باید  نسبت به تمدید اعتبار آن اقدام کرد.  خریداران موظفند هنگام پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب فروشندگان، گواهینامه ثبت نام را از آنها درخواست کرده و پس از رویت آن ، و اعتبار تاریخ ، نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

گواهی ارزش افزوده | از کجا و چگونه گواهی ارزش افزوده دریافت کنیم ؟!

دریافت گواهی ارزش افزوده

برای دریافت گواهی ارزش افزوده ابتدا باید ثبت نام اولیه در دارایی محل صورت پذیرد. پس از اخذ رمز باید نسبت به پرداخت مالیات اقدام کرد. بعد از آن درخواست گواهی نامه ارزش افزوده از دارایی را در سایت ثبت نمود.
فرایند دریافت گواهی ارزش افزوده نیازمند انجام درست امور حسابداری است. اگر ثبت اسناد حسابداری بدرتی انجام نشود ، اظهارنامه مالیاتی ارسالی دارای اشکال شده و در ماه های آینده که ممیز اداره مالیات برای رسیدگی مراجعه می کند این اشکالات را مشخص و به علت عدم اظهار مالیاتی و دیر کرد پرداخت مالیات شما را  مشمول جرایم مالیاتی می کند.
به علت پیچیدگی تنظیم و قوانین مالیاتی ، نیاز به انجام امور حسابداری باید کار را به کاردان سپرد. پیشنهاد ما این است که با واگذاری کلیه امور حسابداری و امور مالیاتی خود را به یک شرکت حسابداری متخصص و متعهد بسپارید و با خیالی آسوده به اداره کسب و کار خود بپردازید.

موسسه شرکت خدمات مالی و حسابداری محاسبان تلاشگر خبره ، با کادری متعهد و متخصص امادگی دارد کلیه امور اداری و پرسنلی ، امور مالیاتی ، امور حسابداری و امور حسابرسی شما را به صورت تضمینی انجام دهد.

آدرس موسسه خدمات مالی و شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره :

تهران خیابان شریعتی، سه راه طالقانی پلاک ۱۴۴ واحد ۲

اطلاعات تماس :

۷۷۶۴۸۷۳۱-۲

آدرس سایت : http://mohasebankhebreh.com/

بهترین روش تامین نیروی حسابدار خبره برای شرکتها

, ,

تامین نیروی حسابدار خبره دغدغه تمام مدیران شرکتهای کوچک و بزرگ است. شرکتهای کوچیک با یک مشکل اساسی رو برو هستند.
این شرکتهای کوچک نه انقدر فروش و درآمد دارند که هزینه کردن برای استخدام حسابدار خبره به صرفه و منطقی باشد و نه می توانند انجام امور حسابداری را به افراد میتدی بسپارند.

استخدام نیروی حسابدار
بهترین پیشنهاد برای چنین شرکتهایی سپردن کلیه امور مالی و حسابداری به شرکتهای تخصصی است.
موسسه خدمات مالی و حسابداری محاسبان تلاشگر خبره آمادگی دارد تمام امور مالی و حسابداری ، امور اداری و پرسنلی شرکتها را بر عهده گرفته تا صاحبان شرکتها و کسب و کارهای کوچک بدون دغدغه به تحقق اهداف تعیین شده خود بیاندیشند.

موسسه خدمات مالی و حسابداری محاسبان تلاشگر خبره آمادگی دارد مسئولیت امور زیر را بپذیرد:

انجام حسابداری شرکت های بازرگانی ، شرکت های پیمانکاری ، شرکت های تولیدی و صنعتی و فروشگاه ها
استقرار نماینده و کادر حسابداری در سطوح مختلف بر حسب نیاز شرکت به صورت پاره وقت و تمام وقت و پروژه ای
نظارت بر واحد مالی جهت کنترل اسناد حسابداری
ساماندهی و به روز رسانی حسابهای معوق
تهیه نرم افزار حسابداری و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی
بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی
تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی و ارسال آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور
تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ثبت آن در سامانه اداره مالیات بر ارزش افزوده
تحریر دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و کل و همچنین دفاتر درآمد و هزینه
تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد و ارسال آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور
شرکت در دفاعیات مالیاتی و پیگیری پرونده های مالیاتی
انجام امور پرسنلی
مشاوره و انعقاد انواع  قرارداد کار با توجه به شرایط کارفرما

استخدام نیروی حسابدار

استخدام نیروی حسابدار

آدرس موسسه خدمات مالی و شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره :
تهران خیابان شریعتی، سه راه طالقانی پلاک ۱۴۴ واحد ۲
اطلاعات تماس :
۷۷۶۴۸۷۳۱-۲

آدرس سایت: http://mohasebankhebreh.com/

 

استخدام نیروی حسابدار

استخدام نیروی حسابدار