مالیات حقوق و دستمزد چیست ؟ ( نحوه محاسبه مالیات حقوق ۹۷ )

,

کلیه افرادی که که به هر شکلی مشغول به کار هستند و حقوق دریافت می کنند و بیمه تامین اجتماعی برای آنها لحاظ میشود باید بخشی از حقوق دریافتی خود را به عنوان مالیات حقوق به وزرات اقتصاد و دارایی پرداخت نمایند . میزان مالیات حقوق در هر سال متفاوت بوده و طبق بخشنامه هایی به کلیه کارفرماها و بنگاههای اقتصادی ارسال میشود و کارفرما موظف است مالیات تعلق گرفته به حقوق و مزایای کارکنان خود را کسر کرده و به حساب مشخص شده وزرات امور اقتصادی و دارایی واریز نماید .

این قانون شامل کلیه مشاغل و افرادی که بیمه برای آنها رد میشود و روند دریافتی مشخصی از یک کارگاه یا شخص را دارند ، می گردد. نحوه محاسبه مالیات بر درآمد و فاکتور هایی که شامل مالیات میشوند به صورت ذیل است .

حتما بخوانید :

همه چیز درباره افزایش حقوق ۹۸ کارگران، بازنشستگان و فرهنگیان

تنظیم گزارش مالیات بر حقوق

اظهارنامه مالیاتی چیست ؟ تهیه و تکمیل اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی

مالیات حقوق سال  ۹۷ ( به روز رسانی شده در مرداد ماه )

هر سال با توجه به شرایط اقتصادی و رکود بازار و همچنین سرانه تولید و میزان تورم در کشور دستمزد سالانه و مالیات مربوط به آن تعیین میشود. مالیات حقوق سال ۹۷ هم در ابتدای همین سال توسط وزرات اقتصاد و امور دارایی مصوب و به همه افراد ذیربط از جمله کارخانه ها و ادارات ابلاغ شد. جدول مالیات حقوق سال ۹۷ برای همه افرادی که مشمول بیمه هستند و سایر افرادی که قرارداد مشخص دارند، لازم اجرا بوده و باید هر ماه مبلغ تعیین شده به حساب وزارت اقتصاد و امور دارایی واریز شود. مالیات حقوق سال ۹۷ بر اساس مجموع دریافتی یک شخص در پایان هر ماه محاسبه می شود. یعن میزان دستمزدی که هر فرد از جمع مبلغ پایه، حق اولاد، بن خوارو بار و حق مسکن دریافت می کند مشمول این قانون در سال می شود.

نحوه محاسبه مالیات حقوق سال ۹۷

مالیات حقوق سال ۹۷ تا سقف ۲۳۰۰۰۰۰ هزار تومان در ماه صفر است یعنی هر شخصی که ماهانه دو میلیون سیصد هزار تومان حق السعی دریافت می کند از پرداخت حق دولت معاف خواهدشد . این مبلغ برای هر سال ۲۷۶۰۰۰۰۰ تومان است. برای افرادی که دستمزد دریافتی آنها در سال ۹۷ بیش از ۲۳۰۰۰۰۰ هزار تومان در ماه است، محاسبه مالیات حقوق سال ۹۷ به شکل ذیل انجام می شود.

 • افرادی که از ۲۳۰۰۰۰۰ تومان تا ۶۹۰۰۰۰۰ دستمزد دریاقت می کنند، باید ۱۰ درصد از آن را به دولت بدهند.
 • اشخاصی که دستمزد انها ۶۹۰۰۰۰۰ تومان تا ۹۲۰۰۰۰۰ تومان است، باید ۱۵ درصد پرداخت کنند.
 • حقوق بگیرانی که ۹۲۰۰۰۰۰ تومان تا ۱۳۸۰۰۰۰۰ تومان دریافتی دارند، باید ۲۵ درصد جمع دستمزد و مزایا را حق دولت بپردازند.
 • و در آخر اینکه اشخاصی که بیش از ۱۳۸۰۰۰۰۰ تومان دریافتی دارند باید ۳۵ درصد آن را به دولت پرداخت کنند.

برای فهم بیشتر مطلب در زیر با یک مثال نحوه محاسبه مالیات حقوق سال ۹۷ را شرح می دهیم.

مثال: در شرکت داروسازی مرجان۴ نفر در بخش مالی کار می کنند که یکی از آنها ۲۳۰۰۰۰۰ هزار تومان در ماه و دیگری ۹۲۰۰۰۰۰۰ هزار تومان و نفر سوم ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان و چهارمین نفر ۱۶۱۰۰۰۰۰۰ تومان و نفر پنجم ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ در ماه حقوق می گیرند به ترتیب هر کدام از این افراد در ماه چقدر باید به دولت بپردازند؟

 • مالیات نفر اول که ۲۳۰۰۰۰۰ هزار تومان حقوق می گیرد:

مالیات حقوق سال ۹۷ این شخص در ماه صفر ریال است چون طبق مصوبه قانونی تمام افرادی که تا سقف ۲۳۰۰۰۰۰ تومان دستمزد دریافت می کنند از پرداخت این مبلغ معاف هستند.

 • مالیات نفر دوم که ۹۲۰۰۰۰۰ تومان در ماه دریافتی دارد:

این فرد تا سه برابر مازاد معافیت، دستمزد دریافت می کند و میزان پرداختی آن به دولت به صورت زیر محاسبه می شود:

حقوق سالانه=۹۲۰۰۰۰۰۰*۱۲=۱۱۰۴۰۰۰۰۰۰

تا ۲۳۰۰۰۰۰۰ از مالیات معاف است

۲۳۰۰۰۰۰۰-۹۲۰۰۰۰۰۰=۶۹۰۰۰۰۰۰

۶۹۰۰۰۰۰۰ رقم باقیمانده جزو گروه پایه اول محسوب شده و ده درصد حق دولت به آن تعلق می گیرد:

۶۹۰۰۰۰۰۰*۱۰%=۶۹۰۰۰۰۰ *۱۲=۸۲۸۰۰۰۰۰۰ مالیات سالانه ای که نفر اول باید پرداخت کند.

 • مالیات نفر سوم که ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان در ماه دریافتی دارند:

این فرد تا چهار برابر مازاد معافیت، مزد ماهانه دارد و مالیات حقوق سال ۹۷ او به شرح ذیل محاسبه می شود:

تا ۲۳۰۰۰۰۰۰ که از معالیات معاف است.

۲۳۰۰۰۰۰۰-۱۱۵۰۰۰۰۰۰=۹۲۰۰۰۰۰۰

۶۹۰۰۰۰۰۰-۹۲۰۰۰۰۰۰=۲۳۰۰۰۰۰۰

۶۹۰۰۰۰۰۰*۱۰=۶۹۰۰۰۰۰*۱۲=۸۲۸۰۰۰۰۰۰

۲۳۰۰۰۰۰۰*۱۵= ۳۴۵۰۰۰۰*۱۲=۴۱۴۰۰۰۰۰

۶۹۰۰۰۰۰+۳۴۵۰۰۰۰=۱۰۳۵۰۰۰۰ مالیات ماهانه

۱۰۳۵۰۰۰۰*۱۲=۱۲۴۲۰۰۰۰۰ مالیات سالانه

 • مالیات نفر چهارم که ۱۶۱۰۰۰۰۰۰ ریال حقوق ماهانه دریافت می کند به شرح ذیل است:

این دستمزد جزو پایه سوم و تا شش برابر مازاد معافیت محسوب می شود.

تا ۲۳۰۰۰۰۰۰ که از مالیات معاف است .

۲۳۰۰۰۰۰۰-۱۶۱۰۰۰۰۰۰=۱۳۸۰۰۰۰۰۰

۶۹۰۰۰۰۰۰-۱۳۸۰۰۰۰۰۰=۶۹۰۰۰۰۰۰

۲۳۰۰۰۰۰۰-۶۹۰۰۰۰۰۰=۴۶۰۰۰۰۰۰

۶۹۰۰۰۰۰۰*۱۰=۶۹۰۰۰۰۰ پایه دوم

۲۳۰۰۰۰۰۰*۱۵=۳۴۵۰۰۰۰ پایه سوم

۴۶۰۰۰۰۰۰*۱۵=۱۱۵۰۰۰۰۰ پایه سوم

۶۹۰۰۰۰۰+۳۴۵۰۰۰۰+۱۱۵۰۰۰۰۰=۲۱۸۵۰۰۰۰ مالیات ماهانه حقوق

۲۱۸۵۰۰۰۰*۱۲=۲۶۲۲۰۰۰۰۰ مالیات حقوق سال ۹۷ به صورت سالانه

 • مالیات فردی که ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال در ماه مزد می گیرد به شرح ذیل محاسبه می شود:

این مزد جزو رنج پایه چهارم و بیشتر از شش برابر مازاد معافیت محسوب می شود.

تا ۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال از پرداخت حق دولت معاف است.

۲۳۰۰۰۰۰۰-۲۳۰۰۰۰۰۰۰=۲۰۷۰۰۰۰۰۰

۲۰۷۰۰۰۰۰۰ ریال سه پایه ۶۹۰۰۰۰۰۰ و ۲۳۰۰۰۰۰۰ و ۴۶۰۰۰۰۰۰ و ۶۹۰۰۰۰۰۰ باید از آن مالیات کسر شود .

پایه اول :

۶۹۰۰۰۰۰۰*۱۰=۶۹۰۰۰۰۰ *۱۲=۸۲۸۰۰۰۰۰

پایه دوم :

۲۳۰۰۰۰۰۰*۱۵=۳۴۵۰۰۰۰*۱۲=۴۱۴۰۰۰۰۰

پایه سوم :

۴۶۰۰۰۰۰۰*۲۵=۱۱۵۰۰۰۰۰*۱۲=۱۳۸۰۰۰۰۰۰

پایه چهارم :

۶۹۰۰۰۰۰۰*۳۵=۲۴۱۵۰۰۰۰*۱۲=۲۸۹۸۰۰۰۰۰

۶۹۰۰۰۰۰+۳۴۵۰۰۰۰|+۱۱۵۰۰۰۰۰|+۲۴۱۵۰۰۰۰=۴۶۰۰۰۰۰۰ مالیات ماهانه

۸۲۸۰۰۰۰۰+۴۱۴۰۰۰۰۰+۱۳۸۰۰۰۰۰۰+۲۸۹۸۰۰۰۰۰= ۵۵۲۰۰۰۰۰۰ مالیات سالانه

انچه در تعیین مالیات حقوق سال ۹۷ اهمیت دارد، جمع دریافتی مزد و مزایا بوده که بر اساس آن محاسبات انجام می شود و تفاوت آن با سال قبل تغییر ضریب ۵ به ۳ است یعنی مالیات تا سه برابر مازاد دریافتی از ۲۳۰۰۰۰۰۰ به عنوان پایه در نظر گرفته شده است.

در تعیین مالیات میزان اضافه کار، حق شیت، درصد نوبت کاری و شب کاری و همچنین همه مواردیکه در فیش حقوق قید شود و به عنوان جمع حقوق و مزایا تعریف گردد، موثر خواهند بود. برای همین برخی کارفرمایان برای اینکه مبلغ کمتری بپردازند همه جزئیات مزد پرسنل خود را در فیش دستمزد قید نمی کنند و به اصلاح مبلغی از آن را به عنوان پشت لیستی پرداخت می کنند.

به طور کلی برای سال ۹۷ مالیات حقوق تا سقف ۶۹۰۰۰۰۰ هزار تومان ده درصد تعیین می شود البته از این ۶۹۰۰۰۰۰ باید ۲۳۰۰۰۰۰ کسر شده و به مبلغ باقیمانده ده درصد مالیات تعلق خواهد گرفت. هر شخصی هم که بیش از شش میلیون نهصد هزار تومان بگیرد، جزو پایه دوم محسوب شده و باید ۱۵ درصد مابه تفاوت تا دو میلیون سیصد هزار تومان را ساو پرداخت کند. به نسبت هر چقدر میزان دستمزد افرایش یابد به همان نسبت هم پرداخت حق دولت در این خصوص بیشتر خواهد شد.

بیشتر بخوانید :

( مالیات حقوق 1397 )

( مالیات حقوق ۱۳۹۷ )

نکته : ( در ادامه کلمه ” ساو  ” که در متن مشاهده میکنید مترادف کلمه ” مالیات ” است )

معافیت مالیاتی حقوق در سال ۹۷

در هر سال در بودجه ای که دولت آن را به مجلس پیشنهاد میدهد میزان افزایش حقوق ها و همچنین معافیت های مالیاتی برای حقوق ها را در سال مشخص میکند و در لایحه پشنهادی دولت حقوق پرسنل تا ۲ میلیون تومان را از مالیات معاف کرده است این مقدار معافیت در سال ۹۶ هم وجود دارد
جزییات این لایحه این گونه است که در سال ۹۷ حقوق های تا ۲۴ میلیون تومان برای ۱۲ ماه ( یک سال ) از مالیات معاف هستند . ۲۴ میلیون تومان در سال معادل ماهی ۲ میلیون تومان میشود و کارمندان غیر دولتی درامد تا ۵ برابر ، ده درصد و بیشتر از آن تا بیست درصد باید ” ساو  ” ( مالیات ) بپردازند
میزان حقوق هایی که در سال ۱۳۹۵ از مالیات معاف بودند یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان بوده است و این معافیت حقوق در سال ۱۳۹۶ به دنبال یک رشد قابل توجه به ۲ میلیون تومان رسید و به نظر نمی آید برای سال ۹۷ سقف معافیت از مالیات باز هم افزایش پیدا کند و سقف معاف از مالیات حقوق سال  ۹۷ دو میلیون تومان است

سازمان مربوطه اعلام کرده است کارمندانی که حقوق آنها کمتر از ۲ میلیون تومان است و ” ساو  “پرداخت میکنند باید به اطلاع سازمان مربوطه برسانند چون طبق قانونکارمندان با حقوق تا ۲ میلیون تومان معاف از مالیات حقوق هستند

احتمال افزایش حقوق ها در سال ۹۷

در ابتدا میزان افزایش حقوق ها برای سال ۱۳۹۷ پنج درصد در نظر گرفته شده است ولی احتمال آن میرود از سوی دیگر دستگاه های ناظر میزان افزایش حقوق برای کلیه دستگاه ها تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کند

بخشنامه ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1397

همچنین بر اساس بند ج بخشنامه ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۳۹۷ حداکثر عیدی پایان سال ۹۳۲ هزار تومان در نظر گرفته شده که مبلغ قطعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مالیات حقوق

مالیات حقوق چیست ؟

مالیات حقوق به کل جمع مبلغ حقوق و مزایا تعلق میگیرد یعنی کلیه پرداختی های که کارفرما باید به کارگر یا پرسنل بپردازد اعم از حقوق پایه ، حق مسکن ، بن ، اضافه کار ، حق اولاد ، بدی آب و هوا با هم جمع شده و از جمع مبلغ فوق ” ساو  “کسر میشود . در مورد مالیات موارد جزیی دیگری هم وجود دارد مثلا گاهی کارفرما به غیر از مزایای ذکر شده در حقوق مزایای دیگری هم در اختیار برخی پرسنل خود قرار می دهد که مشمول مالیات می گردد برخی از این موارد شامل :

اثاثیه منزل

منزل مسکونی

اتومبیل و راننده

البته در صورتی به این موارد ” ساو  “تعلق می گیرد که در یک بازه زمانی ثابت در اختیار شخص باشد .

جدول مالیات حقوق سال ۱۳۹۶

اما به طور کلی در سال ۹۶ سقف مالیات حقوق دریافتی از حقوق ۲ میلیون تومان بوده و افرادی که در ماه بیش از ۲ میلیون تومان دریافت می کنند باید ” ساو  “بپردازند و ضریب دریافت مالیات حقوق هم بسته به میزان حقوق دریافتی تغییر کرده و سیر صعودی دارد . مثلا تا سقف دو میلیون تومان شامل معافیت مالیاتی میشود .حقوق و مزایای بیش از ۲ میلیون و تا ۱۴۴۰۰ هزار تومان به میزان ۱۰ درصد از جمع حقوق و مزایا به عنوان ” ساو  “کسر میشود . بیش از ۱۴۴۰۰ هزار تومان طبق جدول تعیین شده توسط اداره امور اقتصادی و دارایی ” ساو  “کسر می گردد.

این ” ساو  “ها به لحاظ قانونی به عهده مودی بوده و باید آن را پرداخت نماید اگر کارفرمایی در زمان مشخص شده لیست حقوق و مزایای کارکنان خود را ارائه نداده و از پرداخت ” ساو  “ان امتناع کند به لحاظ قانونی مشمول جرایمی می گردد . اگر از ارائه این لیست در موعد مقرر امتناع کنند این جریمه برابر ۲ درصد حقوق پرداختی به پرسنل خواهد بود و اگر در زمان مقرر هم اقدام به پرداخت مالیات کسر شده از حقوق کارکنان خود ننمایند معادل۲۰درصد ” ساو  “پرداخت نشده باید جریمه بپردازند .

یعنی عدم ارائه لیست حقوق و دستمزد توسط مودیان و نیز عدم پرداخت مبلغ ” ساو  “تعلق گرقته به این لیست هر کدام به طور جداگانه مشمول جریمه خواهد شد . بنابراین کارفرمایان و صاحبان مشاغل بایستی در این مورد دقت داشته و برای جلوگیری از جریمه های مربوطه امور مربوط به مالیات حقوق پرسنل خود را به افراد خبره و صاحب تجریه بسپارند که موسسات مالی و خدماتی حسابدری میتوانند کمک موثری در این خصوص داشته باشند .

موسسه خدمات مالی محاسبان تلاشگر خبر ضمن برخورداری از یک تیم باتجربه میتواند در خصوص امور مالیاتی شرکتها و بنگاههای اقتصادی مشاوری مورد اعتماد باشد .

در ادامه تصویری از جدول مالیات حقوق ، دستمزد سال ۹۶ را میبینید

مالیات حقو دستمزد در سال 1396

( جدول مالیات حقوق سال ۱۳۹۶ )

در باره حقوق مالیات بیشتر بخوانید :

مالیات بر حقوق کارگران چگونه محاسبه میشود ؟

مالیات و درصد آن هر ساله یک مسئله مهم برای تمامی مشمولان بوده و در واقع همه مودیان در ابتدای سال منتظر اعلام بخشنامه مراجع قانونی در خصوص میزان ” ساو  “می باشند اما در میان همه مودیان و مشمولان ، مالیاتِ کارگران و افرادی که در کارخانه های تولیدی یا خدماتی کار می کنند به دلیل اینکه سطح درامد پایین تری دارند از اهمیت خاصی برخوردار بوده و همیشه مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است .

اینکه نمایندگان کارگران در مجمع تعیین کننده مالیات چقدر می توانند حقوق کارگران را رعایت کنند و چقدر شرایط اقتصادی و تورم در تعیین میزان ” ساو  “ها موثر است همه بستگی به کمسیون تعیین کننده مالیات ها دارد و در نهایت خروجی این کمسیون الزام قانونی برای دریافت ” ساو  “ها می شود . و کارفرمایان موظف میشوند قبل از پرداخت حقوق کارگران خود مالیات تکلیفی ان را کسر کرده و باقی مانده حقوق را به حساب انها واریز نمایند .

مالیات حقوق بر چه اساسی محاسبه میشود ؟

برای تعیین مالیات حقوق پرسنل یک سقف درامدی تعیین میشود که هر ساله با توجه به شرایط تورمی و اقتصادی و وضعیت تولید و اشتغال متفاوت است . در سال ۱۳۹۶ سقف درامدی که از دریافت مالیات معاف گردید ۲ میلیون تومان تعیین گردید یعنی افرادی که ماهانه ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند از پرداخت مالیات معاف هستند.

افرادی که بیش از ۲ میلیون تومان در ماه حقوق میگیرند ما به تفاوت حقوق انها با ۲ میلیون در ده ضرب میشود یعنی ده درصد این ما به تفاوت را باید ” ساو  “بدهند . مثلا اگر شخصی ماهی دو میلیون پانصد هزار تومان حقوق میگیرد باید برای فقط پانصد هزار تومان حقوقش به میزان ده درصد یعنی پنجاه هزار تومان ” ساو  “بدهد . این قاعده و فرمول تا سقف حقوقی دوازده میلیون تومان قابل اجرا می باشد و افرادی که بالای دوازده میلیون تومان حقوق میگیرند مالیه انها به شیوه دیگری محاسبه میشود .

مالیات حقوق

( ارائه خدمات حسابداری مالیاتی در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره )

مالیات حقوق بگیران بالای دوازده میلیون چطور محاسبه میشود ؟

افرادی که حقوق انها در ماه بیش از دوازده میلیون تومان است هر چقدر که بیشتر از دوازده میلیون تومان میگیرند با نرخ بیست درصد محاسبه میشود و تا دوازده میلیون با نرخ ده درصد باید ” ساو  “بدهند . مثلا اگر فردی سیزده میلیون تومان حقوق میگیرد برای دوازده میلیون آن باید یک میلیون دویست هزار تومان یعنی با نرخ ده در صد مالیات بدهد و برای یک میلیون بقیه با نرخ بیست درصد یعنی دویست هزار تومان ” ساو  “بدهد و مجموعا موظف به پرداخت یک میلیون جهارصد هزار تومان ” ساو  “برای سیزده میلیون حقوق می باشد .

البته در نحوه محاسبات حقوق بگیران با دریافتی بالا یکسری جزییات دیگر هم مطرح است که حسابداران در هنگام محاسبه حقوق و دستمزد باید انها را در نظر گرفته و بعد مالیات را کسر کنند .

غیر از حقوق چه مورادی در فیش حقوی شامل مالیات میشود ؟

همه مواردی که در فیش حقوقی قید میشود از جمله حق بن و خواربار ، حق مسکن یا اولاد ، اضافه کار ، پاداش و غیره همگی مشمول ” ساو  “هستند و به جمع حقوق و مزایا اضافه شده و در نهایت در محاسبه مالیات حقوق منظور می گردند .

کارگران برای پرداخت مالیات حقوق کمتر چه کنند ؟

کارگران می توانند با تقویت اتحادیه کارگری و اشنایی بیشتر با حقوق خود و اتحاد و همدلی با یکدیگر و برقراری ارتباط قویتر با نمایندگان کارفرمایان در تعیین میزان مالیات سالانه موثر باشند .

 

نحوه محاسبه مالیات حقوق سال ۱۳۹۷

نحوه محاسبه مالیات حقوق

( نحوه محاسبه مالیات حقوق )

در سال ۱۳۹۷ افراد و کارمندانی که حقوقشان کمتر از ۲ میلیون تومان است معاف از مالیات حقوق هستند

در سال ۹۷ مانند سال گذشته میزان معافیت مالیات حقوق در سال کمتر از ۲۴ میلیون تومان است که برای هر ماه مبلغ ۲ میلیون تومان میشود و تا پنج برابر حقوق سقف معاف از مالیات به اندازه ۱۰ درصد مشمول ” ساو  “سالیانه میشوند و بیشتر از این مبلغ با بیست درصد محاسبه میشود

در ادامه با ما همراه باشید تا نحوه محاسبه مالیات حقوق سال ۱۳۹۷  برای افرادی که دریافتی حقوقشان ۲۰ میلیون تومان است چگونه محاسبه میشود

نمونه محاسبه مالیات حقوق ۱۳۹۷ :

میزان معافیت با استناد به قانون :

۲/۰۰۰/۰۰۰  = حقوق ماهیانه دو میلیون تومان

۲۴/۰۰۰/۰۰۰=۱۲ ماه *۲/۰۰۰/۰۰۰ حقوق

تا حقوق ۲۴ میلیون تمان در سال معاف

فردی با حقوق ماهی ۲۰ میلیون تومان

دستمزد سالانه :

 ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰=۱۲ ماه * ۲۰/۰۰۰/۰۰۰

حقوق سالانه ۲۴۰ میلیون تومان

میزان حقوق که مشمول مالیات میشود

۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰ =۲۴/۰۰۰/۰۰۰- ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰

فردی با ماهی ۲۰ میلیون تومان حقوق  میزان ۲۱۶ میلیون تومان از درامد سالیانه آن شامل مالیات حقوق میشود .

طبق قانون تا پنج برابر میزان حقوق معاف از مالیات باید ۱۰ درصد حقوق و بیش تر از ان تا ۲۰ درصد مالیات حقوق میپردازد

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰=۵*۲۴/۰۰۰/۰۰۰

پنج برابر حقوقی که ” ساو  “شامل آن نمیشود ۱۲۰ میلیون تومان میشود

پس در ادامه :

۱۲/۰۰۰/۰۰۰=۱۰%*۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۹۶/۰۰۰/۰۰۰=۱۲/۰۰۰/۰۰۰-۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰

۱۹/۲۰۰/۰۰۰=۲۰%*۹۶/۰۰۰/۰۰۰

 

میزان ۱۲۰ میلیون تومان از حقوق این شخص ” ساو  “۱۰ درصدی شامل حالش میشود و مبلغ ۹۶ میلیون تومان از حقوق سالیانه این فرد مشمول ” ساو  “۲۰دصدی میشود

۳۱/۲۰۰/۰۰۰=۱۹/۲۰۰/۰۰۰+۱۲/۰۰۰/۰۰۰

با حقوق ۲۰ میلیون تومان و درامد سالانه ۲۴۰ میلیون تومان مبلغ ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از درامد مالیات حقوق است

و مالیات حقوق برای هر ماه به صورت زیر محاسبه میشود

۲/۶۰۰/۰۰۰ =ماه ۱۲  تقسیم بر ۱۳/۲۰۰/۰۰۰

با درآمد ماهی ۲۰ میلیون تومان مالیات حقوق برای هر ماه دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است .

 

شرایطی که در آن ۵ تا ۱۵ سال از پرداخت مالیات معاف میشوید

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی سیدکامل تقوی نژاد در حاشیه همایش سلامت اداری سازمان مالیاتی گفت:سرمایه گذارانی که واحد های تولیدی در شرایط خاص راه اندازی میکنند به مدت پنج تا ۱۳ سال از پرداخت مالیات معاف  میشوند و همچنین برای شرکت هایی که دانش بنیان هستند تا ۱۵ سال معافیت از پرداخت ” ساو  ” در نظر گرفته شده است

بیشتر بخوانید :

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مبحث مالیات هم در مورد اشخاص حقیقی و هم در مورد اشخاص حقوقی قوانین مشخصی داشته و بر اساس آن از مودیان دریافت میشود . اشخاص حقوقی به شرکتها ، موسسات و بنگاههای اقتصادی که در دفتر اسناد به ثبت قانونی رسیده اند گفته میشود البته شعب تجارت خانه های خارجی در ایران و ارگان ها و نهادهای دولتی هم جزو اشخاص حقوقی محسوب میشوند. نحوه پرداخت ” ساو  “و قوانین مربوط به آن در اشخاص حقیقی و حقوقی با هم متفاوت بوده و البته به شیوه متفاوتی هم محاسبه میشود .

مالیات اشخاص حقوقی بر اساس قانون چگونه محاسبه میشود ؟

مجموع درآمدی که شرکتها و اشخاص حقوقی از روشهای مختلف در ایران یا خارج از ایران بدست می آورند پس از آنکه معافیت های مقرر شده قانونی و زیان های دیگر از ان کسر گردید به میزان ۲۵ درصد مشمول مالیات خواهد شد. این ۲۵ درصد بسته به میزان درامد و سقف قانونی ان بوده و متغیر است . دسته ای دیگر از اشخاص حقوقی شرکتهایی هستند که برای تقسیم سود تشکیل نشده اند اما به فعالیت های انتفاعی پرداخته و سود کسب کرده اند این اشخاص هم باید مطابق با قانون ” ساو  ” بپردازند .

اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران باید چگونه مالیات بدهند ؟

اشخاص حقوقی خارج از ایران و شرکتهایی که در خارج از ایران دایر هستند ولی در ایران صاحب نمایندگی ، کارگزاری ، شعبه و غیره می باشند و از طریق انتقال امتیاز تجارت و برند خود درآمد کسب می کنند هم طبق قانون باید ساو بپردازند نحوه ” ساو  “دهی آنها به این صورت است که اگر مثلا اگر صاحب برند آدیداس امتیاز فروش محصولات خود را به یک شعبه در ایران واگذار کند آن شعبه موظف است طبق قوانین ایران در مورد شعب برند های خارجی ” ساو  “پرداخت نماید و از محل سودهایی که از فروش این محصولات بدست می آورد بر اساس ضرایب قانونی مالیات بپردازند.

پرداخت مالیات های قبلی چه اثری بر مالیات اشخاص حقوقی ایرانی یا خارجی دارد ؟

در بررسی مالیات اشخاص حقوقی اعم از اینکه ایرانی باشند یا خارجی ممکن است در ” ساو  “های متعلقه خود را به طو رکامل پرداخت کرده باشند در این صورت دیگر مشمول مالیات جدیدی نخواهند شد و حتی در صورت پرداخت ” ساو  ” اضافی مبالغ اضافی به انها استرداد خواهد شد .

مالیات اشخاص حقوقی به چه شیوه هایی ممکن است دریافت شود ؟

مالیات اشخاص حقوقی با بررسی دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه ، دفتر کل و دارایی و غیره تعیین می گردد . اگر همه مستندات این دفاتر مطابق با قانون بوده و ایرادی از طرف ممیزین بر آنها وارد نشود مطابق همان دفاتر هم ” ساو  “دریافت می گردد اما اگر دفاتر به هر دلیلی مورد قبول نگردند یا اصطلاحا رد شوند ” ساو  “به شیوه علی الراس محاسبه می گردد علی الراس شدن یعنی خود ممیزین بدون توجه به دفاتر قانونی به بررسی اسناد و مدارک عملیات های مالی پرداخته و بر اساس مستندات موجود مالیات پرداختی را تعیین می کنند .

اشخاص حقوقی در مورد پرداخت مالیات چه وظایف و تکالیفی بر عهده دارند ؟

اشخاص حقوقی باید اظهارنامه مالیاتی تهیه و ارسال نمایند

تمامی اشخاص حقوقی مکلف هستن اظهارنامه مالیاتی و همچنین صورت سود و زیان شرکت خود را به همراه کلیه دفاتر قانونی و مشخصات کامل شرکا و سهامداران و میزان سهم انان در شرکت و ادرس و محل دقیق اقامت کلیه آنها تا حداکثر چهار ماه بعد از سال مالی شرکت به سازمان مربوطه ارسال نمایند . همچنین طبق قانون در صورتیکه در مشخصات سهامدارن و حق السهم انها و یا ادرس و محل اقامتشان تغییراتی ایجاد شد این تغییرات باید کتبا به اطلاع سازمان مربوطه هم برسد . اشخاص حقوقی که در خارج از ایران دارای شعبه و نمایندگی هستند باید اظهارنامه خود را در تهران تحویل دهند. حتی اگر اشخاص حقوقی وجود داشته باشند که به موجب قانون برای همیشه یا مدت مشخصی از پرداخت ” ساو  “معاف شده اند ارسال اظهارنامه مالیاتی الزامی بوده و عدم ارسال آن جرم محسوب میشود . این کار به دلیل این است که کلیه معاملات و مراودات مالی شرکتها شفاف و روشن بوده و از معاملات غیر قانونی و پول شویی جلوگیری شود .

اشخاص حقوقی موظف هستند دفاتر قانونی خود را قبل از هر سال پلمب نمایند

پلمپ دفاتر قانونی یعنی دفتر روزنامه و دفتر کل و دفتر دارایی توسط شعب ثبت اسناد مهر و امضا گردد . در این فرایند کلیه صفحات دفاتر شمرده شده و شماره گذاری می گردد و ابتدا و انتهای انها مهر شده و امضا و پلمپ می گردد و  از آن پس شرکتها و اشخاص حقوقی می توانند مراودات و عملیات های مالی خود را در آنها ثبت نمایند.برای این کار باید دفاتر را تهیه کرده و به دفاتر اسناد ارسال و هزینه پلمپ انها را پرداخت نمایند . ضمن انکه این کار باید قبل از هرسال انجام شود یعنی دفاتر سال ۹۳ در اسفند سال ۹۲ پلمپ و مراحل قانونی ان طی شود چرا که ثبت مراودات مالی در دفاتر سال گذشته غیر قانونی بوده و باعث علی الراس شدن شرکت میشود .

پرداخت حق تمبر و ابطال آن یکی دیگر از وظایف قانونی اشخاص حقوقی است

اشخاص حقوقی موظف هستند حداکثر بعد از دو ماه از ثبت قانونی شرکت خود مالیات حق تمبر خود را که نیم در هزار است را پرداخت کرده و اگر بعد از مدتی سرمایه خود را افزایش داده باشند باز هم ظرف مدت دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه نسبت به ابطال تمبر اقدام کنند تا مشمول جریمه نگردند .جریمه عدم پرداخت حق تمبر یا ابطال ان در هنگام افزایش سرمایه این است که علاوه بر اینکه باید مبلغ حق تمبر یا ابطال ان را بپردازند به اندازه دو برابر آن را هم جریمه خواهند شد . در مورد پرداخت حق تمبر برخی شرکتها و اشخاص حقوقی استثنا بوده و از پرداخت ان معاف هستند از جمله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر یا شرکت های خارج از بورس که تحت قوانین سازمان بورس هستند اگر از محل آورده نقدی سهامداران افزایش سرمایه دهند مشمول قانون پرداخت حق تمبر نبوده و از ان معاف میشوند.

پرداخت مالیات حقوق پرسنل هم بر عهده اشخاص حقوقی و شرکتهای انها می باشد

اشخاص حقوقی و شرکتها قطعا پرسنلی دارند که برخی از امور خود را به آنها محول کرده و در ازای آن حقوق پرداخت می کنند . شرکت ها موظف هستند قبل از پرداخت حقوق انها مطابق با قانون و درصد های تعیین شده مالیات حقوق پرسنل خود را محاسبه کرده و حداکثر پس از سی روز به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند . در هنگام پرداخت این مالیات شرکت ها باید نام و نشانی و مشخصات حقوق بگیران و رقم دقیق حقوق انها را هم اعلام کنند و هر ماه با تغییر حقوق اطلاعات به روز شده در اختیار سازمان قرار بگیرد. برخی کارفرمایان پرسنلی داشته که برای انها حق بیمه و سایر کسورات بازنشستگی پرداخت نمی کنند این نیروها به صورت مشاوره ای ، حق التدریس ، حق پژوهش و غیره حقوق دریافت می کنند . اشخاص حقوقی و شرکتها باید به هر میزان که به آنها حقوق می دهند ده درصد ان را به عنوان ” ساو  “کسر کرده و به حساب سازمان مربوطه واریز نمایند . این کار به قطع باید انجام شده و تخلف از آن جرم محسوب میشود و مشمول جریمه های سنگین خواهد بود .

اشخاص حقوقی موظف هستند کد اقتصادی دریافت نمایند

اشخاص حقوقی برای اینکه کلیه فعالیت های مالی آنها شکل قانونی به خود گرفته و اعتبار داشته باشد باید کد اقتصادی دریافت نمایند . کد اقتصادی مانند کد ملی برای یک شخص حقیقی است . این کد هم سبب شناسایی اشخاص حقوقی و موسسه و شرکت آنها شده و جنبه قانونی به فعالیتهایشان می دهد. اشخاص حقوقی موظف هستند در هر معامله ای که انجام می دهند کد اقتصادی خود و طرف معامله ثبت نمایند در غیر این صورت مشمول جریمه خواهند شد . اگر اشخاص حقوقی فاقد کد اقتصادی باشند یا از کد اقتصادی دیگری استفاده کنند یا کد اقتصادی خود را در اختیار دیگران بگذارند دو درصد معامله ای را که به این صورت تخلف کرده اند جریمه میشوند ضمن انکه این اشخاص باید صورت معاملات خود را هم در موعد های تعیین شده به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند و در صورت عدم ارسال یک درصد معاملاتی که فهرست آنها را اعلام نکرده اند جریمه میشوند .

مودیان حقوقی باید از سامانه صندوق فروش استفاده کنند

سامانه صندوق فروش یا صندوق مکانیزه فروش باید توسط این مودیان خریداری و مورد استفاده قرار بگیرد .این سامانه و نرم افزارهای مربوط به آن هزینه هایی داشته که این هزینه ها از ” ساو  “تعلق گرفته به این شرکتها در سال خریداری نرم افزار یا سالهای بعد کسر می گردد . افرادی که باید این نرم افزارها را خریداری کرده و مورد استفاده قرار دهند تا پایان شهریور هر سال اسامی انها توسط سازمان مربوطه اعلام و در روزنامه های کثیر انتشار هم منتشر می گردد.اگر مودیانی که اسامی انها در روزنامه کثیرانتشار اعلام گردیده اقدام به خریداری این نرم افزارها نکنند معدل دو درصد فروش خود مشمول جریمه خواهند شد.

مودیان حقوقی موظف به ثبت نام و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند

اشخاص حقوقی موظف هستند برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مخصوص به ان ثبت نام کرده و بعد از پرداخت آن در زمان محاسبه مالیات بر درامد ” ساو  “هایی که از قبل پرداخت کرده از حساب مالیاتی انها کسر میشود.

موسسات بیمه چگونه باید مالیات پرداخت نمایند ؟

طبق ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم بیمه گر ها باید در مورد درامد های ذیل خود ” ساو  “پرداخت نمایند :

 • هر گونه ذخایر مالی در پایان هر سال در موسسات بیمه مشمول مالیات بوده و باید پرداخت گردد.
 • موسسات بیمه در ازای معاملاتی که انجام میدهند حق بیمه دریافت کرده و باید به نسبت حق بیمه ای که دریافت می کنند ” ساو  “پرداخت نمایند البته تخفیفات و برگشتی ها از آن کسر میشود .
 • در آمد ناشی از حق بیمه اتکایی ها مشمول مالیات میشود بیمه اتکایی یعنی بیمه گر بعد از دریافت حق بیمه همه یا بخشی از خسارات وارد شده به شخص بیمه کننده را پرداخت می نماید .
 • حق بیمه هایی که بیمه گران پرداخت می کنند ممکن است بیمه گر آنها را سپرده کرده و سود دریافت کند بیمه گر باید برای سود سپرده ها هم ” ساو  “پرداخت نماید .

در قوانین ” ساو  “در مورد بیمه گران پرداخت ” ساو  “بعد از یکسری کسورات مانند حق تمبر ، هزینه های پزشکی بیمه های زندگی ، کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم ، حق بیمه های اتکایی واگذاری سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و برخی دیگر صورت می گیرد .

شرکت های ترکیبی یا ادغامی چگونه باید مالیات پرداخت کنند ؟

گاهی برخی شرکت ها با حفظ شخصیت حقوقی خود و یا با تشکیل یک شرکت جدید با هم ادغام میشوند این شرکتها در پرداخت ” ساو  “باید مقررات ذیل را رعایت کنند :

 • اگر دارایی های شرکت های جدید یا ادغام شده به شرکت جدید یا شرکت موجود انتقال داده شود و برابر با ارزش دفتری باشد مشمول مالیات نخواهد بود .
 • عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
 • دارایی هایی که در شرکت ادغام شده مشمول استهلاک میشده اند در شرکت جدید هم به همان روال باید بررسی و ثبت گردند .
 • در صورتیکه در نتیجه ادغام شرکتها به سهامداران سود یا درامدی داده شود این سود و درآمد مشمول ” ساو  “خواهد شد .
 • تکالیف قانونی و مالیاتی که به عهده شرکت های ادغام شده بوده است پس از ادغام بر عهده شرکت جدید خواهد بود .

اشخاص حقوقی پس از انحلال شرکت باید چه مقرراتی را رعایت کنند ؟

این شرکتها قبل از آنکه در مجمع عمومی خود تصمیم به انحلال شرکت بگیرند باید صورت کامل دارایی ها و بدهی های خود را به صورت اظهارنامه به سازمان مربوطه اعلام نمایند .

میزان مالیاتی که پیمانکاران باید پرداخت کنند به شکل است ؟

 • پیمانکارانی که به کارهای ساختمانی ، فنی ، حمل و نقل ، نقشه برداری و نقشه کشی و نظارت فنی و تعلیمات فنی مشغول هستند باید به میزان دوازده درصد درامد سالانه خود را ” ساو  “پرداخت نمایند .
 • واگذاری امتیازاتی مانند پخش فیلم و غیره بین ۲۰ تا ۴۰ درصد باید ” ساو  “دارد این واگذاری چه در ایران باشد و چه خارج از ایران تفاوتی ندارد .
 • در کارهای پیمانکاری مبالغی که برای خرید تجهیزات و ماشین الان و ابنیه فنی مصرف میشود به شرطی که اسناد و مدارک ان موجود باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .

مبحث مالیات اشخاص حقوقی بسیار جزیی و پیچیده و مهم است و مودیان باید دقت داشته باشند در مورد اجرای قوانین مربوط به ان قصوری صورت نگیرد تا سبب جریمه های سنگین برای شرکت نگردد . در این مشاوره و استفاده از تخصص شرکت ها و موسسات خدمات مالی و حسابداری می تواند راهگشا باشد. شرکت خدمات مالی و حسابداری محاسبان تلاشگر خبره با سال ها تجربه در خصوص قوانین مالیاتی و تهیه و تنظیم اسناد مربوط به آن می تواند مشاوری امین برای صاحبان شرکت ها و بنگاههای اقتصادی باشد.

 

 

37 پاسخ ها
 1. امیر
  امیر می گوید:

  مالیات حقوق برای حقوق های کمتر از دو میلیون تومان چقدره
  چرا برای کمتر از دو میلیون رو داخل جدول ننوشته ؟

  پاسخ
  • miti
   miti می گوید:

   حداقل مالیات بر درامدی که از طرف دولت امریکا برای شرکت ها افراد املاک و… تحمیل میشود بین پانزده تا سی و پنج درصد است
   مالیات حقوق در آمریکا ۱۵% تا ۳۵%

   پاسخ
 2. ناشناس
  ناشناس می گوید:

  حقوق من ماهیانه یک میلیونو ۲۰۰ هست چقد مالیات پرداخت میکنم و اینکه اضافه کار اگه داشته باشم بابت اون هم باید مالیت پرداخت کنم

  پاسخ
 3. مريم
  مريم می گوید:

  با سلام، آيا به كاركنان پاره وقت و ساعتى ماليات تعلق ميگيرد؟ و آيا افزايش حقوق ساليانه شامل اين افراد خواهد بود؟ سپاس

  پاسخ
  • miti
   miti می گوید:

   بله دوست عزیز اگر حقوق بگیر اعم از دائم یا ساعتی و…. بالاتر از مبلغ مشخص شده از طرف اداره کار و دارایی (۲۰۰۰۰۰۰۰ریال در ۹۶)حقوق بگیرد کسر مالیات به ایشان تعلق میگیرد افزایش حقوق نیز برای کلیه حقو بگیران هست

   پاسخ
 4. حسن
  حسن می گوید:

  من پزشکی هستم که در استخدام آموزش و پرورش هستم و در درمانگاه فرهنگیآن در ساساعات غیر موظف به طبابت مشغول هستم. در مورد مالیات بر درآمد درمانگاه آیا مشمول مالیات حقوق می باشم یا مالیات جداگانه است در حالی که خودم مطب ندارم.

  پاسخ
 5. ویدا
  ویدا می گوید:

  سلام اگر فردی ک حقوق هرماه ۱۸۰۰ دریافت میکرده و در بهمن ماه ۷۲۰۰ حقوق دریافت کند چه مقدار مالیات باید بپردازد؟؟ ۱۸۰۰ حقوق + ۲۷۸۰ عیدی + ۲۶۰۰ پاداش
  همچنین بفرمایید بیمه ب کدام یک از این سه مورد تعلق میگیرد؟؟
  تشکر

  پاسخ
 6. ایدا
  ایدا می گوید:

  سلام وقت بخیر جسارتا میخواستم ببینم برای کسی که عیدی و پاداش نداره مالیات اسفند مالیات مجموع باید حساب بشه یا همون فقط یه معافیت کسر بشه

  پاسخ
 7. رغیعی
  رغیعی می گوید:

  با سلام مالیات بر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که در شرکتی مشغول کار می باشند چگونه محاسبه می گردد؟با تشکر

  پاسخ
 8. وحیده
  وحیده می گوید:

  سلام وقت بخیر
  در این وبلاگ معافیت مالیاتی حقوق تا ۵ برابر محاسبه شده ولی در کتاب قانون مالیات های مستقیم و اخرین اصلاحیه طبق ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم تا ۷ برابر است . امکانش هس راهنمایی بفرمایین ؟
  با تشکر

  پاسخ
 9. -
  - می گوید:

  سلام.
  اگر لیست بیمه از طرف کارفرما رد بشه اما کارکنان بیمه نشده باشند، آیا دارایی هزینه حقوق رو جزء هزینه های قابل قبول درنظر می گیره؟
  یا اینکه چون بیمه رد نشده، قبول نمی کنه؟

  پاسخ
  • miti
   miti می گوید:

   سلام دوست عزیز
   مالیات بر حقوق ارتباطی به لیست بیمه ندارد. معیار مالیات ، قرار گرفتن نام کارگر در لیست مالیات بر حقوق است.
   خود لیست بیمه و هزینه های بیمه کارگر و کارفرما جزو هزینه های قابل قبول مالیات است

   پاسخ
 10. جواد پارسا
  جواد پارسا می گوید:

  سلام.كارمند بيمارستان هستم وحقوقم زير دو ميليون تومانه با اين حال ازمن ماليات ده درصدي كم ميكنن.منطقشونم اينه كه شما بيمه اينجا نيستيد بخاطر همين بايد ماليات بديد.
  حالا كارشون قانوني هست يا نه؟اينكه من جاي ديگه واسم بيمه رد مي شه و اينجا از من ماليات كم ميكنن.

  پاسخ
  • miti
   miti می گوید:

   سلام جواد پارسا
   به نوع همکاری شما با بیمارستان بستگی دارد. اگر به عنوان حق الجلسه ، حق المشاوره ، حق التدریس باشد ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۰ درصد از حقوق شما کسر می شود

   در غیر این صورت مالیات حقوق بر کل حقوق و درامد یکساله شما تعلق می گیرد.
   اگر شما درآمد دیگری داشته و از کارفرمای دیگری حقوق می گیرید باید با این دریافتی بیمارستان جمع و در جدول قرار بگیرد. ماده ۸۴
   در صورتی که شامل هیچکدام از موارد بالا نیستید با توجه به رقم دریافتی شما مشمول مالیات قرار نمی گیرید

   پاسخ
  • رجبی
   رجبی می گوید:

   خير کسر مالیات برای حقوق شما توجیه قانونی نداره
   ولی مجموعه ای که برای شما بیمه رد میکنه اگر عددی که بیمه رد میکنه بالاتر از عدد معافیت باشه میتونه مالیات رو از شما دریافت کنه

   پاسخ
 11. حسن
  حسن می گوید:

  سلام
  من یکی دو جا حق التدریسی کار می کنم- دستمزدم هم مصوب وزارت علوم است ساعتی ۱۳۰۰۰ که پایان ترم می شود ۳۹۰۰۰۰ تومان که ۱۰ درصد آن را به عنوان مالیات کسر می کنند. دیواری کوتاه تز از این نداریم؟ پول بنزین هم در نمیاد. نظر شما چیست؟ آیا باید کسر کنند یا خیر؟ با تشکر ح. ن

  پاسخ
 12. مینا شاهوردی
  مینا شاهوردی می گوید:

  باسلام
  افرادی که حقوق بازنشستگی دریافت میکنند و شغل دیگری هم دارند میتوانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند؟
  لطفاً ماده قانونی هم بفرمایید

  پاسخ
  • رجبی
   رجبی می گوید:

   درصورت که لیست بیمه رد شود باید مالیات کیر کنند
   اگر هم قرار داد دارند این قرار داد از طرف کارفرما به بیمه گزارش میشه و خود بیمه درصدی رو به عنوان بیمه دریافت میکنه، که این عدد باید در قرار داد درج شود و درصد کارفرما و مشاور رو هم مشخص کنند.

   پاسخ
 13. جواد
  جواد می گوید:

  با سلام و عرض ادب
  بابت قراردادن مقاله فوق در سایت ، ممنون و سپاس
  به نظرم یک اشتباه تایپی صورت گرفته لطفا بررسی شود
  ((((افرادی که از ۲۳۰۰۰۰۰ تومان تا ۹۶۰۰۰۰۰ دستمزد دریاقت می کنند، باید ۱۰ درصد از آن را به دولت بدهند.)))
  به جای عدد ۹۶۰۰۰۰۰ تومان باید ۶۹۰۰۰۰۰ باشد .
  چون در سطر بعدی عدد ۶۹۰۰۰۰۰ تومان ذکر شده است.

  پاسخ
  • رجبی
   رجبی می گوید:

   مزایایی که مشمول مالیات نیست؟

   ۱-فوق العاده ماموریت در صورتیکه مرتبط با فعالیت شرکت و ۵۰ کیلومتر از محل اصلی شرکت دور و یا ناچار به توقف شبانه جهت انجام کار موقت باشد

   ۲-سنوات خدمت کارکنان

   ۳-دو هفتم بیمه سهم کارگر

   ۴-وجوه پرداختی بابت فوت ، بازنشستگی ، از کار افتادگی ، استعفای کارگر

   ۵-وجوه پرداختی بابت حقوق ایّام مرخصی استفاده نشده حقوق بگیران

   ۶-یک دوازدهم عیدی

   ۷-دو دوازدهم مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان

   ۸-وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن

   ۹-پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته

   ۱۰-وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

   ۱۱-صد درصد حقوق پرسنل شاغل در مناطق آزاد تجاری

   مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است :

   ۱-بازخرید ایام مرخصی

   ۲-هزینه عائلمه مندی

   ۳-هزینه سفر و فوق العاده مأموریت

   ۴-عیدی و پاداش پایان سال

   ۵-مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری

   ۶-حق شیر

   ۷-پاداش نهضت سواد آموزی

   ۸-حق التضمین یا کسر صندوق

   ۹-خسارت اخراج و مزایای پایان کار

   ۱۰-پاداش افزایش تولید

   پاسخ
 14. محمد
  محمد می گوید:

  با سلام احتراما” پرسنل بنده معاف از مالیات هستند آیا بازهم احتیاج هست لیست حقوق برای اداره مالیات ارسال بشه؟

  پاسخ
 15. فرشید
  فرشید می گوید:

  بله . فرشید هستم
  سوال .؟
  . سلام ..لطفا بفرمائید که آیا صاحبان مشغاغل که در آمدی ماهانه کمتر از یک میلیون تومان دارند نیز شامل معافیت مالیاتی هستند یا اینکه باید حقوق بگیر باشند ؟ مثال مغازه ابزار فروشی

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.