//مشاوره حسابرسی داخلی | تعریف و وظایف حسابرس داخلی چیست ؟

مشاوره حسابرسی داخلی | تعریف و وظایف حسابرس داخلی چیست ؟

وظایف حسابرس داخلی چیست ؟ | حسابرسی داخلی چیست ؟ | مشاوره حسابرسی داخلی

حسابرسی به معنی بررسی و کنکاش اسناد و مدارک مالی و حسابداری به جهت کشف اختلافات ، تخلفات و اشتباهات سهوی و عمدی می باشد . بررسی ها ممکن است به جهات تهیه گزارشات داخلی یا گزارشاتی با مخاطبین خارج سازمانی انجام شود و هر کدام به شیوه خاص و استاندارد خود باید انجام و ارائه گردد .

حسابرسی رشته ای بسیار گسترده و با تخصص های فراوان بوده که هر کدام به صورت خاص به مباحث مشخصی در حیطه حسابرسی می پردازند. حسابرسی را می تواند به لحاظ اهداف و موضاعات مورد بررسی ، از لحاظ ماهیت رسیدگی ، از نظر شیوه انجام کار ، از نظر زمان انجام کار و از لحاظ نوع خود حسابرسان طبقه بندی نمود . حسابرسان در هر طبقه ای که قرار بگیرند یکسری وظایف کلی دارند که باید نسبت به انجام آن متعهد باشند.

مسئولیت و وظایف حسابرس چیست ؟

 • یکی از وظایف مهم و اصلی حسابرسان جمع آوری و بررسی اطلاعات مالی موجود در موسسه می باشد .
 • حسابرس موظف است به کلیه شعب و وابسته های شرکت مراجعه کرده و کلیه اسناد و مدارک مالی انها را بررسی و جمع اوری نماید .
 • بررسی و تجزیه و تحلیل اسناد مالی و حسابداری و تهیه گزارشات لازم در خصوص همین اسناد
 • بررسی و تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک مالی باید مطابق با استاندارد ها و قوانین حسابرسی باشد و حسابرس باید اشراف کافی به این استاندارد ها داشته باشد .
 • قضاوت در خصوص اسناد و مدارک مالی بررسی شده و میزان تطابق انها با استاندارد ها و قوانین مربوط به آن
 • بررسی کلیه صورت های مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت سود و زیان جامع ، صورت وجوه نقد و سایر یادداشت ها
 • برگزاری جلسات با مدیران و مرتبطان مالی در خصوص ابهامات ایجاد شده در مورد مدارک و اسناد مالی
 • در صورت نیاز تعامل با مشتریان و ارتباط کاری با آنها برای دریافت بهتر و سریعتر اسناد و مدارک مالی شرکت
 • شناخت کامل نوع شغل و فرایند کاری موسسه برای بررسی های تخصصی اسناد و مدارک مالی

حسابرسی به چند دسته تقسیم میشود ؟

حسابرسی بر اساس اهداف و موضاعات مورد رسیدگی به انواع ذیل طبقه بندی میشود :

( وظایف حسابرس داخلی )

 • حسابرسی صورت های مالی : همانطور که از نام این نوع حسابرسی استنباط میشود به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی اعم از سود و زیان ، سود و زیان جامع ، ترازنامه و وجوه نقد انجام می گیرد و در مورد رعایت استاندارد ها و قوانین و اصول اساسی در این صورت قضاوت کرده و گزارش ارائه می دهد و در پایان انها را تایید یا رد می کند .
 • حسابرسی رعایتی : دسته دوم نوع حسابرسی به لحاظ اهداف بررسی حسابرسی رعایتی می باشد . این نوع حسابرسی با هدف بررسی رعایت قوانین و استاندارد در اسناد و مدارک مالی انجام میشود . مثلا حسابرسان رعایتی میزان رعایت قوانین در اسناد و مدارک بیمه ، مالیات ف دارایی و غیره را به صورت مجزا بررسی کرده و مغایرت ها را کشف و گزراش می نمایند .
 • حسابرسی عملیاتی : این نوع حسابرسی همانطور که از نامش پیداست به بررسی قسمت های عملیاتی سازمان پرداخته و کارایی و اثر بخشی انها را مورد بررسی و قضاوت قرار می دهد . مثلا با بررسی قسمت های مختلف سازمان به صرفه بودن ان واحد را مورد قضاوت قرار می دهند حسابرسی عملیاتی استاندارد و قوانین مشخص و خاصی نداشته و بیشتر به قوه تفکر و مهارت و تجربه حسابرس وابسته می باشد .
 • حسابرسی مدیریت : نوعی از حسابرسی که که بر اساس اهداف و موضوع عمل می کند حسابرسی مدیریت است . یعنی به بررسی عملکرد و تصمیمیات مدیریتی در سازمان می پردازد و میزان اثر بخش بودن آنها را قضاوت می کند واقعیت این است که تصمیمات مدیریتی به ویژه مدیران ارشد در سرنوشت شرکت و بنگاهها اقتصادی اثر مستقیم داشته و حسابرسی آنها می تواند روندهای اشتباه و زیان اور را شناسایی و رفع نماید .

( وظایف حسابرس داخلی )

حسابرسی بر اساس دلیل ارجاع کار به انواع ذیل تقسیم میشود :

 • حسابرسی الزامی : این نوع حسابرسی الزام قانونی داشته و توسط حسابرسان مستقل و خارجی و مورد تایید سازمان حسابرسی باید انجام شود .گزارشات حسابرسی الزامی مخاطبین متفاوتی خواهد داشت . مثلا خروجی این نوع حسابرسی می تواند برای سهامداران ، مدیران ارشد ، اداره دارایی ، سازمان امور مالیاتی و برخی دیگر باشد .
 • حسابرسی اختیاری : این نوع حسابرسی الزام قانونی نداشته و موسسات و بنگاههای اقتصادی به دلایل و اهداف مختلف می توانند درخواست حسابرس نماید .

حسابرسی بر اساس ماهیت رسیدگی شامل انواع ذیل است :

 • حسابرسی بر اساس ارزیابی سیستم کنترل های داخلی : این نوع حسابرسی با توجه به نامش برای ارزیابی سیستم های کنترل داخلی استفاده میشود و انها را مورد قضاوت قرار داده و کاراییشان را می سنجد و البته نقاظ ضعف و قوت انها را شناسایی می نماید .
 • حسابرسی بر اساس هدف اثباتی : این نوع حسابرسی به جزییات مربوط می شود و تمامی اعداد و ارقام موجود در ترازنامه و صورت های مالی را بررسی کرده و صحت و سقم انها را اثبات یا رد می نماید .
 • حسابرسی با هدف رسیدگی های خاص : گاهی کارفرما برای حسابرسی اهداف خاصی را دنبال می کند مثلا می خواهد اعداد و ارقام یک نوع حساب را به صورت اختصاصی بررسی کرده و صحت و سقم ان را بداند یا گاهی برای احتمال و شک تخلف و یا اختلاص این کار انجام میشود .

( وظایف حسابرس داخلی )

حسابرسی بر اساس شخص حسابرس به انواع ذیل طبقه بندی میشود :

حسابرس مستقل : این حسابرسان از خارج از سازمان دعوت شده و باید مورد تایید سازمان حسابرسی باشند . حسابرس مستقل به دعوت موسسه و یا بنگاه اقتصادی به منظور حسابرسی کار خود را انجام می دهد و موظف به ارائه گزارش کتبی می باشند. حسابرسان مستقل باید ویژگی های خاص تحصیلی و شخصیتی و هوشی برای انجام این کار داشته باشند .

حسابرس داخلی : حسابرس داخلی عموما کارشناسانی از خود شرکت هستند اما گاهی شرکت از حسابرسان خارجی و مستقل هم برای حسابرسی داخلی دعوت به عمل می آورد . این دسته حسابرسان به بررسی عملکرد و ارزیابی وظایف و نحوه انجام انها در واحد های مختلف کاری می پردازند . حسابرس داخلی موظف به انتشار گزارش کتبی نبوده و فقط می توانند گزارش خود را به مدیران ارشد درخواست کننده اعلام نمایند .

حسابرسان به طور کلی باید حائز چه ویژگی ها و توانمندی هایی باشند ؟

برای اینکه یک شخص بتواند به شغل حسابرسی دست پیدا کند و البته کار خود را به درستی انجام دهد باید یکسری ویژه گی های تحصیلی و شخصیتی خاصی داشته باشد :

 • آشنایی با اصول کلی حسابرسی و قوانین و مقررات مربوط به ان
 • آشنایی به نحوه حسابرسی اعم از صنعتی ، تولیدی ، خدماتی و غیره
 • آشنایی با حسابداری پیشرفته و اشراف کامل به جزییات و قوانین مربوط به ان
 • شناخت و مهارت کافی در حسابرسی شعب و حسابرسی شرکت های بازرگانی
 • مهارت کافی در خصوص نحوه بدست اوردن قیمت تمام شده و حسابرسی مربوط به آن
 • حسابرس باید با قوانین مربوط به تقسیم بودجه و نحوه نوشتن ان و سایر جزییات اشراف داشته باشد .
 • آشنایی کامل با رایانه و برنامه های مختلف و نرم افزارهای مالی و حسابدرای و نحوه استفاده از انها
 • دارای یکی از مدارک تحصیلی حسابرسی ، حسابداری و مدیریت مالی

حسابرسی بر اساس چه استانداردهایی باید انجام شود ؟

( وظایف حسابرس داخلی )

حسابرسان باید کار خود را بر اساس استاندارد های رایج و مورد قبول حسابرسی در سراسر دنیا انجام دهند . یکسری استاندارد های حسابرسی کلی توسط انجمن حسابرسان امریکا نوشته شده است که عموما بر اساس آنها عمل میشود البته با توجه به شرایط اقتصادی و کاری در هر کشوری تغییراتی در آن صورت گرفته و حسابرسان بر اساس این تغییرات عمل می کنند .

استاندارد های عمومی حسابرسی :

این استاندارد ها شامل موارد ذیل است :

( وظایف حسابرس داخلی )

 • حسابرسی باید توسط افراد ذیصلاح انجام شود شخص ذیصلاح شخصی است که دارای مدرک و دانش کافی در این خصوص بوده و بر تمامی قوانین و مقرارات این حوزه اشراف داشته باشد .
 • حسابرس چه داخلی باشند و چه مستقل باید کاملا به صورت مستقل عمل کرده و از قضاوت های جهت دارخوددراری نمایند استقلال در رای مسئله بسیار مهمی در این حرفه می باشد .
 • تهیه گزارشات حسابرسی یکی از مهمترین اجزای این حرفه بوده که می تواند سرنوشت مالی و حقوقی موسسه و بنگاه اقتصادی و افراد مرتبط را تغییر دهد برای همین حسابرسان باید در تهیه این گزارشات دقت و وجدان و مراقبت کافی را به خرج دهند .

استاندارد های عملیاتی یا رسیدگی در حسابرسی :

استاندارد های عملیاتی در حسابرسی از سه بخش مجزا تشکیل شده که به شرح ذیل می باشد :

( وظایف حسابرس داخلی )

 • حسابرسی باید با برنامه ریزی قبلی انجام شده و تمامی مقدمات آن اعم از تعداد کارشناسان لازم و ابزارهای مورد نیاز پیش بینی گردد .
 • هر سازمان و موسسه ای دارای یک سیستم کنترل داخلی بوده که برای انجام حسابرسی و نوع آن و زمان انجام و سایر جزییات مربوطه باید شناخت کافی نسبت به این سیستم کنترلی وجود داشته باشد .
 • مستندات و شواهد لازم برای حسابرسی باید به صورت حضوری و پرس و جو ومشاهده مستقیم بدست اید تا قبل اعتماد و استناد باشد .

برای گزارش دهی حسابرسی یکسری استانداردهای مخصوص وجود دارد که شامل موارد ذیل است :

 • گزارش باید به طور مشخص و روشن موضع خود را بیان کند و بگوید صورت های مالی موسسه مطابق با استاندارد ها و قوانین بوده است یا خیر . هر گونه دو پهلو گفتن و ابهام در گزارش تهیه شده قابل قبول نمی باشد .
 • اطلاعاتی که حسابرس از صورت های مالی کسب می کند باید درست و شفاف و کامل تلقی شود مگر آنکه با سند و مدرک خلاف آن ثابت شود .
 • گزارش باید مشخص کننده این باشد که در آن چنینی اصولی در دوره جاری نسبت به دوره قبل به طور یکنواخت رعایت نشده است .
 • گزارش باید همانطور که گفته شد حاوی اظهار نظر شفاف باشد و اگر نمیشود نظر شفافی داد باید به طور دقیق و جزیی دلایل آن ذکر گردد

وظایف حسابرس داخلی چیست ؟

( وظایف حسابرس داخلی )

 • حسابرس داخلی باید به کنترل داخلی صندوق و بانک بپردازد
 • باید بتوانند کنترل داخلی بودجه و هزینه را انجام دهند .
 • کنترل داخلی خرید و حقوق و دستمزد هم بر عهده حسابرس داخلی است .
 • حسابرس داخلی باید بتوانند کنترل های داخلی انبارداری را به صورت درست و دقیق انجام دهد .

استقلال حسابرس داخلی به چه مفهومی است ؟

حسابرس داخلی چون عموما از کارشناسان همان شرکت است مدیریت باید به انها استقلال در رای و تصمیمی گیری و ارائه گزراش بدهد تا ترسی برای انجام کار به صورت مستقل وجود نداشته باشد . حسابرس داخلی باید به لحاظ دسترسی به منابع و اسناد و مدارک استقلال کافی داشته و هیچ مانعی برای این دسترسی ها سر راه انها وجود نداشته باشد . حسابرسان باید بتوانند در گزارش دهی استقلال رای داشته و تحت فشار قرار نگیرند .

موضوع دیگر در مورد استقلال حسابرسان جدا بودن واحد انها از کلیه واحد ها به خصوص واحد مالی و حسابداری و اداری بوده به طوری که مستقیم زیر نظر مدیرعامل کار کنند تا تحت تاثیر فشارها و مشکلات این چنینی ، استقلال انها خدشه دار نشود و اینکه در نهایت حسابرس داخلی باید از قدرت تصمیم گیری و قدرت رای بالا برخوردار بوده و این ویژگی شخصیتی را داشته باشند .

( وظایف حسابرس داخلی )

حسابرسی داخلی می تواند کمک شایانی به حفظ منابع و دارایی سازمان و جلوگیری از تخلفات و اتلاف منابع نماید. این نوع حسابرسی در واقع یک نوع پایش خود است قبل از اینکه حسابرسان مستقل اقدام به انجام این کار بکنند . شرکت ها و بنگاههای اقتصادی برای حسابرسی داخلی خود می توانند یک واحد جداگانه داشته و افرادی متخصص را برای این کار استخدام کنند و یا اینکه از موسسات خدمات مالی و حسابرسی در این خصوص کمک بگیرند این موسسات با اعزام حسابرسان متبحر می توانند کلیه امور مربوط  به حسابرسی داخلی شرکتها را مطابق با نظر و خواست کارفرمایان انجام داده و گزارش جامع و مکتوب تهیه نمایند .

استفاده از موسسات مالی و حسابرسی این حسن را دارد که قابلیت اعتماد و استناد بیشتری داشته و به صورت کاملا مستقل و بدون جهت گیری انجام میشود . موسسه خدمات مالی و حسابداری و حسابرسی محاسبان تلاشگر خبره این امکان را دارد که با اعزام حسابرسان متبحر در خصوص حسابرسی داخلی این مهم را به انجام رسانده و پیشنهادات تخصصی و جامعی را در خصوص ایرادات و اشتباهات ارائه نماید .

وظایف حسابرس داخلی

ارائه خدمات حسابرسی در شرکت حسابداری و حسابرسی محاسبان تلاشگر خبره

By | ۱۳۹۶-۱۱-۱ ۰۸:۴۸:۳۲ +۰۰:۰۰ بهمن ۱ام, ۱۳۹۶|گوناگون|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه