/تازه های حسابداری
تازه های حسابداری ۱۳۹۶-۷-۵ ۱۵:۱۹:۱۰ +۰۰:۰۰
  • انجام امور اداری کارکنان

انجام امور اداری کارکنان ؛ از جمله خدمات حسابداری

بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۶|0 Comments

ثبت ، تهیه و تنظیم کارکرد کارکنان و ثبت مرخصی ها و غیبت های روزانه و ساعتی کارکنان، ماموریت، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، جمعه کاری [...]

  • خدمات حسابداری : امور حقوقی قرارداد کار موقت

خدمات حسابداری : امور حقوقی قرارداد کار موقت

بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۶|0 Comments

تنظیم و انعقاد قراردادهای کار مدت معین کارکنان ، قراردادهای آزمایشی، قراردادهای تمدیدی، قراردادهای تجدیدی، قراردادهای مشاوره، انتقال، جابجایی، خاتمه خدمت کارکنان و سایر موارد مشابه طبق [...]

  • از جمله خدمات حسابداری ؛ انجام امور پرسنلی و کارکنان

از جمله خدمات حسابداری ؛ انجام امور پرسنلی و کارکنان

بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۶|0 Comments

تهیه لیست های حقوق و مزایای کارکنان، تهیه لیست های بیمه ای و پرداخت حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان و تهیه و توزیع فیش حقوق به نیابت [...]

  • خدمات شرکت حسابداری

نصب ، راه اندازی و پشتیبانی انواع دستگاه های ساعت زنی و ورود و خروج کارکنان

بهمن ۱۶ام, ۱۳۹۶|0 Comments

محاسبه کارکرد پرسنل رکن اساسی در محاسبات حقوق و دستمزد آنها بوده و بدون این اصلا محاسبات [...]

  • تهیه و ارسال لیست بیمه

ثبت نام بیمه ای افراد ، تهیه و ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۶|0 Comments

ثبت نام بیمه ای افراد ، تهیه و ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با [...]

خدمات اداری پرسنلی : تهیه پرونده پرسنلی به صورت دستی و مکانیزه

بهمن ۱۱ام, ۱۳۹۶|0 Comments

تهیه پرونده پرسنلی به صورت دستی و مکانیزه و نگهداری امن و محرمانه از محتویات آن پرونده [...]

  • انجام امور کارگزینی و استخدامی

انجام امور کارگزینی و استخدامی از جمله خدمات شرکت حسابداری

بهمن ۴ام, ۱۳۹۶|0 Comments

کارگزینی و منایع انسانی اغلب در همه شرکت ها و بنگاههای اقتصادی یک رکن اساسی بوده و [...]

  • بررسی صورت های مالی در حسابرسی

بررسی اجمالی صورت های مالی از جمله خدمات شرکت حسابداری

بهمن ۳ام, ۱۳۹۶|0 Comments

بررسی صورت های مالی : حسابرسی صورت های مالی در سازمان ها و بنگاههای اقتصادی از اهمیت [...]

  • حسابرسی عملیاتی

حسابرسی عملیاتی و اجرای روشهای توافقی رسیدگی به صورتهای مالی

بهمن ۲ام, ۱۳۹۶|0 Comments

حسابرسی عملیاتی و اجرای روشهای توافقی رسیدگی به صورتهای مالی عملیات در شرکتها و بنگاههای اقتصادی اعم [...]